Határidő túllépése


Megfellebbeztük az adóhatóság első fokú határozatát, melyet a másodfokú adóhatóság többszöri kérésünk ellenére több mint 3 hónap alatt bírált el. Arra hivatkoztak, hogy a regionális átalakítás miatt nem tudták, kinek kell kiadni a határozatot. Ha az adózó elmulasztja a fellebbezési határidőt, akkor már nem élhet ezzel a jogával. Érvényes-e a másodfokú határozat akkor, ha a hatóság túllépi a határozathozatalra rendelkezésére álló határidőt?


Megjelent a Költségvetési Levelekben 2007. április 10-én (77. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 1671

[…] iratával – felterjeszti a másodfokú adóhatósághoz. A felettes szervnek az Art. 138. § (1) bekezdése alapján a fellebbezés elbírálására, azaz a másodfokú határozat meghozatalára 60 nap áll rendelkezésére. A felettes szerv megvizsgálja a beérkezett fellebbezést, az elsőfokú határozatot, illetve az ügy összes iratát. Ha a rendelkezésre álló adatok elégségesek a másodfokú határozat meghozatalára, akkor ki kell adni azt. Ha azonban a határozat hozatalához nincs elegendő adat, vagy a tényállás további tisztázása szükséges, az elsőfokú határozat megsemmisítése mellett az ügyben első fokon eljáró adóigazgatóságot új eljárásra utasítja. A másodfokú adóhatóságnak arra is lehetősége van, hogy új eljárásra utasítás helyett maga intézkedjen a tényállás kiegészítése iránt. Az Art 104. § (4) bekezdésében megadja azt a lehetőséget, hogy ellenőrzésre a hatósági eljárásban is sor kerülhessen. A másodfokú adóhatóság tehát számos eszközzel élhet eljárása során. A fellebbezésre nyitva álló 60 napos határidőt azonban meg kell hogy tartsa. Ha az eset összes körülményének ismeretében ez nem lehetséges, akkor a 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 33. § (7) bekezdése alapján az eljáró hatóság vezetője 30 napos határidő hosszabbítást is elrendelhet. Jelen esetben valószínűleg ezt elmulasztotta […]
 
Kapcsolódó címke:
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.