Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

14 találat a megadott immateriális javak tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Eszközök átvétele más önkormányzattól

Kérdés: Jogszabály alapján önkormányzatunk tulajdonába kerültek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósítását szolgáló ingatlanok (közutak) más önkormányzat tulajdonából. A nyilvántartásba vételhez megkaptuk az ingatlanok vagyonkataszteri és tárgyieszköz-nyilvántartási kartonjait. Kérem, hogy a vagyon nyilvántartásba vételének teljes körű kontírozását megadni szíveskedjenek!
Részlet a válaszból: […]nélküli átvételre vonatkozó szabályok szerint eredményágon kell elszámolni. A könyvelési lépéseket a 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet III. fejezet Immateriális javakkal, tárgyi eszközökkel kapcsolatos egyéb elszámolások Növekedések A) Térítés nélkül, ajándékként, hagyatékként
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. augusztus 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5263
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Immateriális javak beszerzése

Kérdés: Intézményünk szoftvereit továbbfejlesztették. Hogyan kell a könyvekben a szoftverfejlesztést könyvelni?
Részlet a válaszból: […]szellemi termékek felhasználási joga, a licencek. Ha a szoftver használati jogát szerezték meg, és a használati jog egy évnél hosszabb időre szól, akkor a vagyoni értékű jogok között kell nyilvántartani. A vagyoni értékű jogok között szereplő szoftvert annak tulajdonosa fejlesztheti tovább, tehát az a licencszerződés alapján számlázott díjban jelenik meg Önöknél. A díjnövekedést is vagyoni értékű jogok növekedéseként kell könyvelni.Szellemi termékek közé sorolandók:a) az iparjogvédelemben részesülő alkotások (különösen: szabadalom, használati minta, formatervezési minta, know-how, védjegy, földrajzi árujelző, kereskedelmi név),b) a szerzői jogvédelemben részesülő szerzői művek és szomszédos jogok (különösen: szoftvertermékek, műszaki tervek),c) a jogvédelemben nem részesülő, de titkosságuk révén monopolizált szellemi javak, függetlenül attól, hogy használatba vették-e azokat vagy sem.Ha olyan egyedi szoftvert fejlesztettek, amelynek intézményük a tulajdonosa,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. február 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5135
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Kísérleti-fejlesztési tevékenység

Kérdés: Egy kutatóegyetemnél különböző K+F-projektek vannak folyamatban. A kutatás-fejlesztés eredményeként egy vagy akár több találmány, szoftver, adatbázis stb. jön létre, melyek jellemzően szabadalmaztatásra is kerülnek. Az Áhsz. 11. §-a (2) bekezdésének rendelkezése értelmében 2014. évtől a kutatás-kísérleti fejlesztés költségei immateriális javak között nem mutathatók ki, ezért a kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos költségeket a felmerülés évében a működési kiadások között kell elszámolni. Ebben az esetben a kutatás-fejlesztés eredményeként létrehozott szellemi termékeket (találmány, szabadalom, szoftver, adatbázis stb.) az immateriális javak között nem kell kimutatni? Helyes-e az az eljárás, ahol a kutatás-fejlesztés felmerült költségeit a működési kiadások között elszámolják, és a kiadások részét képező, végeredményként létrejött eszköz pedig nem kerül aktiválásra? Véleményünk szerint a valódiság számviteli alapelv alapján a kutatás-fejlesztés eredményeként létrejövő eszközöket a saját előállítású eszközök aktiválási szabályainak megfelelően az immateriális javak között állományba kell venni. A bekerülési érték az Szt. 51. §-ára tekintettel meghatározott közvetlen önköltség. Az önköltség részét képező közvetlen költségek a személyi jellegű és dologi kiadások között jelennének meg változatlanul, nem kellene átkönyvelni a beruházási kiadások közé. [A 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet II. fejezet B) Saját előállítás elszámolására vonatkozó rendelkezésnek megfelelően.]
Részlet a válaszból: […]az Szt. szerinti közvetlen önköltségen. A könyvelést a kérdésben szereplő módon, azaz a 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet II. fejezetének B) Saját előállítás elszámolása címe szerint kell elvégezni. Kiemelendő, hogy a könyvelés - az Szt. összköltségeljárással készített beszámolójával azonosan - csak az eredménykimutatást érinti az 572. Saját előállítású eszközök aktivált értéke könyvviteli számla használatával, azonban a pénzforgalmi kimutatásokat nem. Így a kísérleti-fejlesztési tevékenység érdekében elszámolt pénzforgalmi kiadásokat és bevételeket (pl. személyi juttatások, dologi kiadások stb.) akkor sem kell korrigálni, ha az elkészült eszköz felvétele a könyvekbe még a kiadás vagy bevétel teljesítésének évében megtörténik (a K61. rovat leírása is csak az immateriális javak vételárának elszámolásáról rendelkezik, ami a vásárolt immateriális javakat takarja csak).A számviteli törvény 25. §-ának (4) és (5) bekezdése szerint kísérleti fejlesztés[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. szeptember 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4788
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Weblapkészítés kiadásainak elszámolása

Kérdés: Hogyan számoljuk el a weblapkészítés költségeit? Költség lesz, vagy az immateriális javak közé kell sorolnunk?
Részlet a válaszból: […]állományba venni. Ez az internetes honlapkészítés első fázisa. Ezt követően kell a honlap felületét elkészíteni, amely történhet saját vagy idegen kivitelezésben a saját előállítású vagy vásárolt szellemi termék beruházásaként. Természetesen mind a vagyoni értékű jogoknál, mind a szellemi termékeknél - 100 E Ft egyedi bekerülési érték alatti esetekben - a számviteli politikában a kis értékű immateriális[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. augusztus 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3244
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

5. találat: Beszerzett kis értékű immateriális javak és tárgyi eszközök elszámolása

Kérdés: A költségvetési szerv a számviteli politikájában szabályozta, hogy a 100 000 Ft egyedi bekerülési érték alatti immateriális javak és tárgyi eszközök egy összegben dologi kiadásként elszámolhatók. Sok esetben előfordul viszont, hogy olyan eszközöket szerzünk be, melyekről biztosan tudjuk, hogy éven túl használjuk, ám bekerülési értékük nem éri el a 100 000 Ft-ot. Könyvelhetjük-e ebben az esetben a befektetett eszközök közé? Mi ilyenkor a döntő, az, hogy éven túl használható az eszköz, vagy a már szabályozott értékhatár?
Részlet a válaszból: […]egyértelműen kitűnik, hogy értékhatártól függetlenül azok az eszközök sorolhatók az immateriális javak, illetve a tárgyi eszközök körébe, amelyek egy éven túl szolgálják a tevékenységet. Így tárgyi eszköznek minősül például a 60 000 Ft beszerzési értékű szék is, mert elhasználódási ideje meghaladja az éves időtartamot. Azok az eszközök, amelyek éven belül elhasználódnak, vagyis a tevékenységet kevesebb ideig szolgálják, mint egy év, beszerzési értékhatártól függetlenül a forgóeszközök körébe sorolandók. Például ha a 300 000 Ft értékű műszer az intenzív használat miatt, jellemzően 5 hónap alatt tönkremegy, akkor a műszert értékhatártól függetlenül a forgóeszközök (készletek) körébe kell besorolni. Az előzőek értemében két követelménynek kell teljesülnie, hogy[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. december 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1896
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

6. találat: Számítógép és az egyidejűleg használt operációs rendszer selejtezése

Kérdés: Feleslegessé vált, elavult, 0-ra leírt számítógép selejtezésével egyidejűleg a számítógépen használt Win98-as operációs rendszer is selejtezhető? Helyes megoldás, ha a selejtezett számítógépet veszélyeshulladék-gyűjtő helynek adjuk át megsemmisítésre, természetesen a megfelelő azonosítók, darabszám és tartozékok, valamint a hozzá tartozó operációs rendszer feltüntetésével, és ők igazolják listán azok átvételét?
Részlet a válaszból: […]tárgyi eszköznek, az operációs rendszer immateriális jószágnak minősül. Az operációs rendszer a vagyoni értékű jogok részét képezi, és így a szoftvertermékek felhasználói joga külön eszközként szerepel a könyvekben. Eltérő rendelkezések vonatkoznak a használati idejük alapján megállapítandó értékcsökkenési leírási kulcsukra, más előírások
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. november 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1847
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

7. találat: Vagyoni értékű jog aktiválása

Kérdés: Ellentmondásosnak tartjuk, hogy a költségvetési szerv év végén a mérlegben az immateriális javak között befejezetlen beruházást nem mutathat ki (PM Tájékoztató 2006). Önkormányzatunknál integrált rendszer bevezetése van folyamatban (a fejlesztés kb. 2 év), melynek nagy részét vagyoni értékű jogként fogjuk majd aktiválni a rendeltetésszerű használatbavételkor. Mi a teendő év végén az olyan vagyoni értékű jogok pénzforgalmi kiadásaival, amelyeket a költségvetési szerv ténylegesen nem vett még használatba, azaz nem aktiválhatók?
Részlet a válaszból: […]vezetni a 111. Immateriális javak aktivált állományának értéke főkönyvi számlára a zárlati elszámolások keretében. Az előírás az Szt. rendelkezésén alapszik, amely szerint például az immateriális jószágnak minősülő kísérleti fejlesztés költségei szellemi termékek aktivált értékeként mutatandók ki. Amennyiben a szellemi termék besorolása független attól, hogy azt használatba vették-e vagy sem, akkor ez annak felhasználói jogára is vonatkozik. A vagyoni értékű jogra[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. május 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1676

8. találat: Antennarendszer szerelési költségeinek elszámolása

Kérdés: Minisztériumi felügyelet alá tartozó, központi költségvetési intézményünk a UPC-nél megrendelte a földi csatornák antennáját szereléssel együtt, valamint a UPC Direct műholdas antennát szereléssel együtt, továbbá a családi csomag éves előfizetését. A számlázott tételek a következők:1. kaució,2. kártyaindítási (csatlakozási) díj (SZJ 74.84),3. előfizetési díj (SZJ 74.84),4. antennarendszer telepítése (SZJ 4531), mely tartalmazza a kültéri rész anyagszükségletét (parabola és földi antenna, szerelvények stb.), a hálózatkiépítés anyagszükségletét és a szerelési költséget.A fenti kiadásokat és a kauciót milyen főkönyvi számlaszámokon kell elszámolni?
Részlet a válaszból: […]átfutó és kiegyenlítő kiadások számlacsoport megfelelő számlája; kártyaindítási díj: 113. Immateriális javak vásárlása; előfizetési díj: 551. Kommunikációs szolgáltatások számla megfelelő alszámlája;
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. november 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 527
Kapcsolódó tárgyszavak:

9. találat: Az üzembe helyezés dokumentálása

Kérdés: 2003-tól a számviteli politika részeként kell rögzíteni a tárgyi eszközök, immateriális jószágok üzembe helyezésének dokumentálásával kapcsolatos eljárás rendjét és szabályait. A dokumentálással kapcsolatos eljárási rend és szabályozás mit tartalmazzon, abban milyen konkrét előírásokat kell rögzíteni?
Részlet a válaszból: […]Külön csoportot képeznek azok az eszközök, amelyek üzembe helyezési eljárás nélkül üzembe helyezhetők, és külön csoportot azok, amelyek üzembe helyezési eljárás után vehetők csak használatba. Az első csoportba sorolhatók például a beszerzett bútorok vagy az elektromos berendezések, amelyek áramkörbe iktatva azonnal használhatók. A második csoportba sorolt eszközök üzembe helyezését megelőzően például próbaüzemelést kell végezni. Az üzembe helyezési eljárás nélkül használatba vehető eszközök dokumentálása egyszerű tevékenység, mert csak azt kell bizonylaton rögzíteni, hogy a használatbavétel egy adott időpontban megkezdődött. Ilyen bizonylat lehet a kereskedelmi forgalomban beszerezhető állományba vételi bizonylat, amely az üzembe helyezés igazolására elkülönített rovatot tartalmaz. Az üzembe helyezési eljárás alá vont eszközök esetében, külön üzembe helyezési bizonylatot (üzembe helyezési jegyzőkönyvet) kell készíteni. A jegyzőkönyvnek[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. október 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 494

10. találat: Szoftverlicenc állományba vétele

Kérdés: A szoftverlicencek vásárlása esetén mi a helyes minősítés, ha: - szellemi terméknek minősíti az intézmény, és nyilvántartásában az előírásoknak megfelelően egyedileg vagy csoportosan rögzíti, - vagyoni értékű jognak minősíti azzal, hogy 6 évig szolgálja az intézmény tevékenységét. (Ebben az esetben már a szellemi terméknek minősítettek kb. 1/10-e kerül a nyilvántartásba, mert a többit az 5-ös számlaosztályban használati díjként számoljuk el.)
Részlet a válaszból: […]hatályon kívül van. A vagyoni értékű jogot az értékétől függően lehet a 11. számlacsoportban, ill. mennyiségben mint kis értékű tárgyi eszközt állományba venni. Az egyedi értékelésnél elfogadható az a megoldás, hogy gépenként veszik állományba a licencdíjat. Pl. 30 gépre a licencdíj 1200 E Ft, így egy gépre 40 E Ft, és ebben az esetben lehet kis értékű tárgyi eszközzé minősíteni. Ha az egyedi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. október 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 493
| 1 - 10 | 11 - 14 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést