Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Keresés eredménye

48 találat a megadott ingatlanok tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Bérleti díj mellett kiszámlázott szolgáltatás áfája
Kérdés: Felsőoktatási intézmény az ingatlan-bérbeadás és -hasznosítás vonatkozásában az Áfa-tv. 86 §-a (1) bekezdésének j), k), l) pontja alapján adókötelezettséget választott a 88. § (4) bekezdése alapján. Ebben az esetben az ingatlan-bérbeadási tevékenység kiszámlázásakor helyesen jár-e el, ha fordított áfásan állítja ki a számláját? Ha a bérleti díjon felül eszközhasználatot és közüzemi díjat is számláz ki, ilyen esetben a fő tevékenység áfáját viselve, az eszközhasználatra és a közüzemi díjra (közvetített szolgáltatásra) sem számolhatja fel az áfát? A bérleti díj mellett kiszámlázott közüzemi szolgáltatásokat és az eszközhasználati díjat milyen áfával kell kiszámláznia?
Részlet a válaszból: […]szerződésből egyértelműen kitűnik, hogy e díjakat nem foglalták bele a bérleti díjba, és azokat a bérbevevő a bérleti díjtól elkülönítve fizeti meg.Az EU-B C 42/14. sz. ügy bérbeadáshoz kapcsolódó közüzemi szolgáltatások tekintetében az alábbiak szerint döntött. Ha a bérbeadó maga nem jogosult a többi bérbeadó, a szolgáltatásnyújtók, illetve a bérbeadáshoz kapcsolódó termékek és szolgáltatások használati feltételeinek szabad és független megválasztására, a szóban forgó szolgáltatások általában elválaszthatatlanok a bérbeadástól, és azokat is úgy lehet tekinteni, mint amelyek egy egészet, egyúttal ez utóbbival egyetlen egységes szolgáltatást képeznek. Ez különösen érvényes abban az esetben, ha a bérbeadó, aki egy többlakásos társasház egy részének tulajdonosa, köteles a tulajdonosközösség egésze által kijelölt szolgáltatásnyújtók szolgáltatásainak igénybevételére, illetve az ilyen szolgáltatásokhoz kapcsolódó közös költség rá eső hányadának megfizetésére, amit később áthárít a bérlőre.A kapcsolódó járulékos költségek beépülnek az alapügylet adóalapjába, annak áfamértékével adókötelesek. Tehát a bérlő részére kiszámlázott víz, villany, gáz, szemétszállítás, közös költség 27%-os áfamértékkel számlázandó, mivel a bérbeadásra áfakötelezettséget választottak. Ha a bérlőre távhődíjat is kiszámláznak, az is 27%-os áfamértéket visel, függetlenül attól, hogy a bérbeadó 5%-os áfamértékű számlát kapott a távhőszolgáltatótól. Az Európai Bíróság több döntésében is kimondta, hogy a kapcsolódó járulékos szolgáltatások és a fő szolgáltatás között olyan szoros kapcsolatnak kell lenni, hogy elválaszthatatlanok legyenek, egymás nélkül ne tudjanak megvalósulni, vagy egységes szolgáltatásként jelenjenek meg, egyben vehető igénybe, egy egység-áron. Az eszközök kölcsönzése, bérbeadása 27%-os áfamértéket visel, e tekintetben nincs választási lehetőség. Az azonban, hogy az eszközhasználat a bérbeadási szolgáltatáshoz járulékosan kapcsolódó szolgáltatás-e, vagy külön szolgáltatás, a szerződési feltételektől függ. Amennyiben a bérlő megválaszthatja, hogy külön díjért igényli az eszközöket, vagy hozhatja a saját eszközeit, akkor külön szolgáltatásnak tekintendő, de ebben az esetben is 27%-os áfával kell számlázni.Amennyiben a terembe beépített hangosító-, vetítőberendezések vannak, és a bérlő azért azt a termet bérli ki, mert abban ezek a berendezések benne vannak, és a terembérleti díj árában benne foglaltatik az eszközök használata, akkor a terembérleti[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. július 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5245
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
2. találat: Ingatlancsere elszámolása
Kérdés: Az önkormányzat és saját tulajdonú kft.-je ingatlant cserél. A két ingatlan nettó értéke azonos, az önkormányzat ingatlanértékesítése egyenes áfás, a kft. ingatlanértékesítése azonban fordított adós. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzat 12 700 000 forintot számláz a kft. részére, a kft. viszont 10 000 000 forintot számláz, mert a 2 700 000 forint áfát az önkormányzatnak a NAV felé kell fizetnie, nem a kft.-nek. Az önkormányzatnál és a kft.-nél hogyan tudjuk elszámolni a gazdasági eseményt?
Részlet a válaszból: […]az áfaelszámolás különbözősége miatt pénzügyileg rendezendő követelés marad az önkormányzatnál, illetve kötelezettség a kft.-nél. A válaszban az értékesített eszközök könyv szerinti értékének kivezetésére nem tértünk ki. Önkormányzat Értékesítés elszámolása (egyenes áfa) Költségvetési számvitel Nettó érték T 0952(2) - K 004Fizetendő áfa T 09406(2) - K 004 Pénzügyi számvitel Nettó érték T 3515 - K 9244Fizetendő áfa T 3514 - K 36422 Ingatlanbeszerzés (fordított áfa) Kötelezettségvállalás könyvelése költségvetési számvitel Nettó érték T 0021 - K 0562(2) Kft. által kiállított számla Költségvetési számvitel Nettó érték T 0562(2) - K 0021T 0022 - K 0562(2) Fordított áfa elszámolása pénzügyi számvitelben Fizetendő levonható fordított áfa T 36412 - K 36422Fizetendő nem levonható fordított áfa T 36414 - K 36422Nem levonható áfa átvezetése T 8435 - K 36414 Pénzügyi számvitel Nettó érték T 151 - K 4216 Összevezetés Pénzügyi számvitelben T 4216 - K 3515Költségvetési számvitelben a teljesítés elszámolása T 005 - K 0952(3)T 0562(3) - K 003 Fennmaradt követelés pénzügyi teljesítése Költségvetési számvitel T 005 - K 09406(3)Pénzügyi számvitel T 32/33 - K 3514 Ha nem történik pénzügyi rendezés, és a követelést elengedik Pénzügyi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. május 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5196
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
3. találat: Idegen ingatlanon végzett felújítás
Kérdés: Egy önkormányzat idegen helyrajzi számú ingatlanon végzett felújítást (magánszemélyek tulajdonában lévő ingatlan) pályázat keretében, melyet köteles könyveiben nyilvántartani. A kérdésünk arra irányul, hogy az Áhsz. alapján milyen főkönyvi számot kell alkalmazni úgy, hogy az ingatlanvagyon-kataszterrel való egyezőség is fennálljon?
Részlet a válaszból: […]között kell kimutatni a bérbe vett ingatlanokon végzett és aktivált beruházást, felújítást is. Ennek megfelelően tehát a bérelt ingatlanon végzett és aktivált beruházást, felújítást a 12. Ingatlanok számlacsoportban kell szerepeltetni. A 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet 2. számú melléklete alapján az ingatlanvagyon-kataszteri nyilvántartásban az önkormányzat tulajdonában lévő önálló ingatlanokat kell szerepeltetni. A jogszabály előírja, hogy mit kell önálló ingatlannak tekinteni, és kimondja, hogy nem tartoznak ide az önkormányzatok számviteli nyilvántartásában a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. március 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5153
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
4. találat: Ingatlan-bérbeadás
Kérdés: Önkormányzatunk a lakóingatlannak nem minősülő ingatlanok esetében adókötelezettséget választott az elmúlt években. 2017-ben az egyik bérlőnk jelentős felújítást hajtott végre az ingatlanon, amit beszámítottunk a bérleti díjba. A felújítás befejezésekor kiszámláztunk részére 24 havi bérleti díjat áfásan. A számlázott időszak 2019. 07. hónapban járt le. 2019. január 1-jétől - mivel lejárt az 5 év - adómentességet választottunk az ingatlan-bérbeadásra. A bérlő a számla áfatartalmát levonásba helyezte. Kell-e a számlát módosítanunk?
Részlet a válaszból: […]szerinti adómentes számlázásra a bérleti díj esetében. Ez a választásuk a 2019. január 1-je utáni teljesítési időpontú számlákra vonatkozik. A korábban kiállított számlákat nem kell módosítani, akkor sem, ha a számlázott időszak átnyúlik 2019. január 1-je utánra. A bérlő jogosan élt az adólevonási joggal az önkormányzatuk által kiállított számla alapján.Ugyanakkor szükséges felhívni a figyelmet arra, hogy önkormányzatuk - az adóköteles ingatlan-bérbeadás okán - feltehetően levonta a bérlő által számlázott felújítás áfáját. Ingatlanok esetében a beruházás üzembe helyezésétől számított 240 hónapig biztosítani kell az adóköteles[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. szeptember 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5038
Kapcsolódó tárgyszavak: , , , ,
5. találat: Vagyonkezelésbe adott ingatlan
Kérdés: Önkormányzatunk a tankerület, illetve a szakképzési centrum részére - vagyonkezelési szerződés alapján - vagyonkezelésbe adott számos épületet, építményt. Az átadással egyidejűleg a tárgyieszköz-nyilvántartásban is átvezetésre került a bruttó érték, illetve értékcsökkenés összege, és a továbbiakban az önkormányzat ezt a vagyonkezelésbe átadott vagyont a 0-s számlaosztályban tartja nyilván. Az ingatlanvagyon-kataszterben hogyan kezeljük a vagyonkezelésbe adást? A tankerület államháztartáson belüli szerv, de nem az önkormányzat által irányított költségvetési szerv, így az önkormányzat konszolidált beszámolójában a tankerület nem szerepel. Ki kell vezetni az épületeket a vagyonkataszterből annak érdekében, hogy biztosítsuk az egyezőséget a beszámoló és a vagyonkataszterben nyilvántartott értékek között? Mi a helyzet abban az esetben, ha az ingatlannak csak egy része kerül vagyonkezelésbe adásra? Megfelelő-e ebben az esetben, ha a vagyonkataszter-nyilvántartásban megjelöljük a vagyonkezelőt, és a megjegyzésben szerepel, hogy mennyi a vagyonkezelő kezelésében és mennyi az önkormányzat kezelésében lévő ingatlan értéke?
Részlet a válaszból: […]szerint államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adáskor a számvitelben az eszköz bruttó értékét és elszámolt értékcsökkenési leírását ki kell vezetni.Az eszköz bruttó értékének kivezetése a 412 számlával szemben történik: T412 - K 11/121-151/152.Az értékcsökkenést pedig ki kell vezetni: T118-158 T119-149 - K412.Az eszközt a nullás számlaosztályban a nyilvántartási számlák között kell felvenni: T011 - K006.Az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlan vagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről a 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet szól. A rendelet szerint az ingatlan vagyonról szóló katasztert az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokról kell vezetni. A vagyonkezelésbe adott ingatlan az önkormányzat[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. augusztus 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5009
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
6. találat: Fordított áfás ingatlanvásárlás
Kérdés: Önkormányzatunk vásárolt egy cégtől egy régi beépített ingatlant. A szerződésben az szerepel, hogy az Áfa-tv. 86. §-a (1) bekezdésének j) pontja alapján áfafizetési kötelezettséggel nem jár. Az eladó áfamentes számlát állított ki. A pénzügyi osztályunk észlelte, hogy az eladó az Áfa-tv. 86. §-a (1) bekezdésének j) pontja és 88. §-ának (4) bekezdése alapján az értékesítés tekintetében adókötelessé tételt választott. Önkormányzatunk áfaalany. Jól gondoljuk, hogy fordított adózással adófizetési kötelezettségünk keletkezik?
Részlet a válaszból: […]alól, azonban az eladó választhat áfakötelezettséget az Áfa-tv. 88. §-a (1) bekezdésének a) pontja, illetve (4) bekezdése alapján. Ha az eladó áfakötelezettséget választott, és a vevő is áfaalany, akkor az Áfa-tv. 142. §-a (1) bekezdésének e) pontja szerinti fordított adózás szabályait kell alkalmazni, vagyis a vevő fizeti az áfát.Az adóalany ingatlanértékesítésre és bérbeadásra történt választása a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján (www.nav.gov.hu) az adóalanyok lekérdezése menüpont alatt ellenőrizhető. A szerződéskötés előtt szükséges ezt az ellenőrzést elvégezni, mert fordított adózás alá eső ügyletek esetében a vevőt terheli az áfabevallási és -befizetési kötelezettség.A fordított áfás ügyletről az eladó áfát nem tartalmazó számlát állít ki, de a fordított adós ügylet nem adómentes.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. május 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4969
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,
7. találat: Ingatlan-adásvétel előleg-számlájának teljesítési időpontja
Kérdés: Önkormányzatunk vásárolt egy ingatlant. A szerződésben a következő szöveg szerepel: "Az eladó a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg előlegszámlát állít ki az ingatlan vételárára vonatkozóan." A szerződés másik pontjában az szerepel, hogy a vevő a vételárat egy összegben fizeti meg az előlegszámla alapján. Az előleget átutaltuk január 29-én, a birtokbaadás 02. 11-én történt. A vevő az előlegszámlát a szerződéskötés napján január 25-ei teljesítéssel kiállította. Az előlegszámlát megkifogásoltuk a teljesítési időpont miatt, ezt követően az eladó sztornózta a 01. 25-ei dátumú előlegszámlát, és kiállította 02. 11-ei teljesítési időponttal, illetve a végszámlát ugyanezzel a teljesítési időponttal. Befogadhatjuk-e a javított előlegszámlát?
Részlet a válaszból: […]az előlegnek a jogosult részére történő kifizetésekor, illetve a bankszámláján történő jóváírásakor lehet kiállítani. Tehát az előlegszámlát az előlegfizetést megelőzően nem lehet kiállítani. Ebből következően nem helyes a szerződésnek az a pontja, miszerint a vevő az előleget számla ellenében fizeti. A vevő előlegfizetési kötelezettsége a szerződésen alapul, nem pedig a számlán. Az előleget a szerződésben foglalt előlegfizetési kötelezettség alapján kell utalni, nem pedig számla alapján. A jogosult kiállíthat az előleg megfizetését megelőzően előlegfizetésre történő felhívást, például pro forma számlát vagy díjbekérőt, előlegbekérőt, de ezek a dokumentumok nem minősülnek áfajogi bizonylatnak.Az előlegről szóló számlát az előleg kézhezvételének, jóváírásának napja szerinti teljesítési időponttal kell kiállítani. A kérdés szerint az előleg utalása 01. 29-én történt, ezért az előlegszámla teljesítési időpontja helyesen 01.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. május 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4967
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
8. találat: "Közterület rendbetétele" bevétel
Kérdés: A Költségvetési Levelek 2018. 02. 06-án megjelent számában a 4646. számú kérdéshez kapcsolódóan merült fel bennem egy további kérdés. 2019. január 1-jével kellett csatlakoznunk az ASP-rendszerhez. Most próbáljuk kialakítani a rovat- és főkönyviszámla-rendszereket. Sajnos a fentebb említett cikkhez kapcsolódó "közterület rendbetétele" bevételhez nem találunk megfelelő rovatot és főkönyvet. Kérem, szíveskedjen segítségünkre lenni abban, hogy mely rovatra és főkönyvre kellene könyvelnünk ezt a típusú bevételt. A továbbszámlázott szolgáltatás rovatra nem könyvelhetjük, mivel nem is kerül kiállításra számla, így a B43/2 rovat és a hozzá kapcsolódó 351432 főkönyvi számla nem megfelelőek. Az elmúlt évben (szerintem tévesen) az egyéb települési adók alá soroltuk be, de elképzelhető, hogy ebben az esetben adórendelettel kellett volna rendelkeznie az önkormányzatnak. Ez egy egyszerű önkormányzati rendelet, így a B36/15 rovat és a hozzá kapcsolódó 3513615 főkönyvi számla valószínűleg szintén nem lesz megfelelő.
Részlet a válaszból: […]tartása, és abban az esetben, ha felszólítást követően sem tesz eleget ezen kötelezettségének, akkor az önkormányzat végezteti el a munkát, azonban annak költségét a tulajdonossal megtérítteti.Az önkormányzat és az ingatlan tulajdonosa között szolgáltatási jogviszony nem értelmezhető, mivel a tulajdonos a közterület rendbetételét az önkormányzattól nem rendelte meg. Az önkormányzat közhatalmi hatáskörében eljárva, mintegy kényszerintézkedésként, bírság[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. május 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4956
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
9. találat: Beruházás, felújítás, karbantartás
Kérdés: Ingatlanüzemeltetéssel foglalkozunk. A?fenntartótól üzemeltetésre átadott ingatlan homlokzatán lévő gipszstukkók életveszélyessé váltak (potyognak). A stukkók cseréje, javítása idegen ingatlanon végzett beruházásnak/felújításnak vagy karbantartásnak minősül?
Részlet a válaszból: […]gazdasági előnynek kellene származnia, amit műszakilag is igazolni kellene, hogy a felújításból származik-e valamilyen megtakarítás. Ez viszont a gipszstukkó cseréjénél nem teljesül, a csere jövőbeli megtakarítást nem eredményez (sem energetikai, sem műszaki, sem anyagi megtakarítással nem jár).Továbbá a gipszstukkócsere az épületnek nem befolyásolta a teljesítőképességét sem. A gipszstukkók azért potyognak vélelmezhetően, mert annak rendszeres karbantartása elmaradt, évek alatt romlott meg annak állapota. Nem tekinthető felújításnak az elmaradt karbantartás egyszerre, egy időben történő munkálatainak elvégzése, függetlenül a gipszstukkócsere költségének mértékétől.Az épület biztonságos üzemeltetését fogják biztosítani[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. május 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4942
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,
10. találat: Önkormányzati költségvetési szerv alapító okirata
Kérdés: Önkormányzati költségvetési szerv az önkormányzat székhelyén pár irodát használ. Az alapító okiraton fel kell-e tüntetni az irodákat szobaszámmal, vagy elegendő a házszámot és a szintet megjelölni a címben? A használatot milyen megállapodásban kell dokumentálni, tekintve, hogy a használat a tulajdonosi jogok része, vagyonkezelési szerződésben? A használt vagyont hogyan kell nyilvántartania a tulajdonos önkormányzatnak és a használó önkormányzati költségvetési szervnek?
Részlet a válaszból: […]alapján használhatják. Minisztériumi álláspont szerint az önkormányzat által alapított költségvetési szervek a közfeladatuk ellátásához szükséges ingatlan vagyont - vagyonkezelési jog alapításáról szóló döntés, illetve vagyonkezelésbe adásról szóló szerződés megkötése nélkül - az alapító döntése alapján használhatják, és azzal gazdálkodhatnak. A használat tényleges tartalmát, a használat feltételeit, valamint a felek jogait és kötelezettségeit részletesen ingatlanhasználati szerződés tartalmazza. Az ingatlan tulajdonosa a használati[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. március 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4914
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 48 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést