Gyermekétkeztetés áfája

Kérdés: Főiskolánk gyakorló óvodát és általános iskolát működtet. A gyermekek étkezését külső vállalkozástól vásárolt élelmezéssel oldjuk meg. A szülőktől a főiskola szedi be az étkezési térítési díjat, amelynek áfatartalmát befizetjük az APEH felé. Az étkezési feladat ellátásához normatív támogatást is kapunk a költségvetésből. A megvásárolt étkezésről szóló számlákon szereplő áfa összegét milyen mértékben helyezhetjük levonásba? A számlában szereplő teljes áfaösszeg levonható, vagy csak a szülő által megtérített része?
Részlet a válaszából: […] ...összeg, amely a szolgáltatás nyújtójánál a teljesítés érdekébenkiadásként felmerül. Az adóalap megállapítása és így az ingyenes étkeztetésadóztatása és a térítési díj ellenében nyújtott étkeztetés adóztatása azonoselvi alapokon kell, hogy történjen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. szeptember 29.

Óvodai, iskolai étkeztetés

Kérdés: Az Áfa-tv. 14. § (2) bekezdése értelmében az ingyenesen nyújtott szolgáltatás is áfaköteles, amennyiben a szolgáltatás áfája részben vagy egészében levonható volt. Ezen bekezdés alkalmazása alól mentességet élvezett az önkormányzatunk által nyújtott óvodai és iskolai étkezés. A mentesség 2009. január 1-jétől megszűnt. Kérdéseim: 1. az ingyenesen nyújtott szolgáltatás fogalmába beletartozik-e az 1997. évi XXXI. tv. (Gyvtv.) 148. § (5) bekezdés b)-c)-d) pontjai alapján biztosított 50%-os normatív térítésidíj-kedvezmény? 2. A Gyvtv. 148. § (5) bekezdés a) pontja alapján nyújtott ingyenes étkezés esetében számla kiállítására nem kerül sor, hiszen a szülő nem fizet térítési díjat. A Gyvtv. 148. § (5) bekezdés b)-c)-d) pontja alapján biztosított 50%-os normatív térítésidíj-kedvezmény esetében is a számla csak a szülő által fizetendő térítési díj összegét tartalmazza. A fenti ingyenes, illetve kedvezményes étkezésre jutó áfa megfizetésének mi lehet a bizonylata? Intézményünk a normatív állami támogatás elszámolása miatt a kedvezményben részesülők étkezési napjairól és a kedvezmény havi összegéről elkülönített nyilvántartást vezet. Az étkezők nyilvántartása lehet-e bizonylata a fizetendő áfa megállapításának?
Részlet a válaszából: […] ...alapján - a sima iskolai menzán nyújtott ingyenesétkeztetés esetében, mivel az már 2008. január 1-jétől áfaköteles volt, azingyenes étkeztetésre jutó áfa megfizetése alóli mentesülés (és az adólevonásijog) visszamenőleges hatállyal került megállapításra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. június 9.

Saját konyha üzemeltetése

Kérdés: Az intézeti alkalmazottak természetben biztosított adómentes étkezési támogatását a térítési díjból levonjuk. A támogatás áfát is tartalmaz. A támogatásban lévő áfát befizetendő áfaként figyelembe kell-e venni? Hogyan kell a könyvekben elszámolni?
Részlet a válaszából: […] ...igénybe vevő dolgozó azonban csak a csökkentett térítési díjat és annak áfáját fizeti. Ha törvény által kötelezően előírt ingyenes étkeztetésről van szó, az nem képez adóalapot.Amennyiben a dolgozó a hozzájárulással csökkentett térítési díjat és a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. május 18.
Kapcsolódó címkék:  

Részben ingyenesen étkeztető konyha adólevonási joga

Kérdés: Költségvetési intézmény vagyunk, és saját konyhát üzemeltetünk. Tevékenységi körünkbe adóköteles és adómentes tevékenység egyaránt tartozik, amelyet intézményfinanszírozásból látunk el. Adóköteles tevékenységünk az étkeztetés, amelyhez a költségek tételesen elkülöníthetők ugyan, de mivel az alkalmazottaink ingyenesen étkeznek, így csak arányosítva igényelhetünk vissza áfát. Ebben az esetben is meg kell fizetni az ingyenesen igénybe vett szolgáltatás piaci értékének áfáját?
Részlet a válaszából: […] Helyesen látja. Amennyiben a dolgozók (vagy bárki más) ingyen étkeznek a konyhán, akkor a költségvetési szerv és az egyház által üzemeltett konyha esetén az Áfa-tv. 38. § (2) bekezdése szerinti arányosítással élhet csak a tevékenységgel kapcsolatos áfa levonása...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. április 27.

Ingyenes étkeztetés elszámolása

Kérdés: Hogyan könyveljük intézményi szinten a Gyvt. 148. § (6) bek. szerinti ingyenes étkezésben részesülők után kapott kiegészítő támogatás előirányzatát és felhasználását? Segély címén, illetve természetbeni juttatásként kell-e lekönyvelni?
Részlet a válaszából: […] ...ingyenes étkeztetésben részesülő ellátottak után kapott kiegészítő támogatást intézményfinanszírozásként (9412 főkönyvi számla) kell bevételként elszámolni.Abban az esetben, ha ezt az ellátott részére kifizetik, akkor az 58. Ellátottak pénzbeni juttatásai...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. február 24.
Kapcsolódó címkék:  

Tanulók ingyenes étkeztetésének elszámolása

Kérdés: Intézményünk szervezett intézményi étkeztetést biztosít tanulói részére. 2003. Ktgv-tv. alapján tanulóink létszámának megfelelően 20 000 forint/fő, valamint 30 000 forint/fő elszámolási kötelezettséggel pótelőirányzatot kaptunk felügyeleti szervünktől. Ez azt eredményezte, hogy akik normatív 50 százalékos kedvezményre jogosultak, nem fizetnek az étkezésért. Hogyan kell a pénzforgalom nélküli bevételt könyvelni? Kiadása 552323 szakfeladaton 55221. főkönyvi számlán történik az étkezést szállító cég számlája alapján.
Részlet a válaszából: […] Pénzforgalom nélküli bevételt nem kell könyvelni. A szállító számlájának fedezete költségvetési támogatás. A támogatást az általános előírások szerint kell a pénzügyi teljesítéskor bevételként elszámolni. A kérdésre analóg módon alkalmazható részletesebb választ...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. február 3.
Kapcsolódó címke:

Ingyenes étkeztetés áfakötelezettsége

Kérdés: A jogszabályon alapuló ingyenes étkeztetés után kell-e áfát fizetni, illetve befolyásolja-e a levonási jogot?
Részlet a válaszából: […] ...Egyes törvények előírják, hogy bizonyos jogosultat ingyenes ellátásban kell részesíteni (pl. aki nem rendelkezik jövedelemmel). Mivel az ingyenes étkeztetés e körben törvény rendelkezésén alapul, ha ezen ingyenes étkeztetés csak mellékkörülményként merül fel,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. szeptember 16.

Természetbeni étkezési hozzájárulás mértéke

Kérdés: Főzőkonyhával rendelkezünk, dolgozóink természetbeni étkezési hozzájárulásban részesülnek. A hozzájárulás mértéke 2003. január 1-jétől 2200 Ft-ról 4000 Ft-ra emelkedett, de a dolgozóknak nem kell kevesebbet fizetniük, a térítési díj változatlan maradt. Az élelmezésvezető szerint a nyersanyagnorma nem változott, ezért nem látszik a fizetendő térítési díjon a hozzájárulás mértékének változása. Jogos-e a dolgozók reklamációja? Hogyan érvényesíthető a hozzájárulás emelése, hogy a dolgozók ne érezzék magukat hátrányban?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 2003. január 1-jétől hatályos 1. számú mellékletének 8.17. pontja alapján adómentes a munkáltató által természetben nyújtott étkezés értékéből legfeljebb havi 4000 forint, vagy a kizárólag fogyasztásra kész étel vásárlására feljogosító ingyenes vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. június 3.

Ingyenes étkeztetés és üdültetés áfája

Kérdés: Költségvetési szerv jogszabály alapján ingyenesen is étkeztet. Az étkeztetéshez kapcsolódó áfa teljes összegben, vagy csak az arányosítás szabályai szerint vonható le? Kell-e áfát fizetni? Ugyanez a költségvetési szerv saját döntése alapján saját üdülőjében dolgozóit ingyenesen, nyugdíjasait a külső igénybevevők térítési díjának 50%-áért üdülteti. Keletkezik-e áfafizetési kötelezettség, és mi az alapja? Van-e lehetőség, és milyen arányban adólevonásra?
Részlet a válaszából: […] ...114. § (3) bekezdése előírja, hogy ingyenes ellátásban kell részesíteni azt a jogosultat, aki jövedelemmel nem rendelkezik. Mivel az ingyenes étkeztetés e körben törvény rendelkezésén alapul, ha ezen ingyenes étkeztetés csak mellékkörülményként merül fel,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. október 29.