Mérlegtételek javítása

Kérdés: A mérlegben van több olyan tétel, amit javítani szeretnék, vagy kivezetni, mert ezeket az előző kolléganő csak oda betette, és nem tudjuk mivel alátámasztani.
1. Mérleg 154. sorában a 3651631 van K 606 568 Ft
2. Mérleg 154. sorában a 3651633 van T 2 104 718 Ft
3. Mérleg 251. sorában a 3671221 van K 996 658 Ft
Részlet a válaszából: […] Véleményünk szerint meg kell keresni a korábbi évek könyvelésében, hogy milyen számlával szemben lettek elszámolva a kérdéses tételek, hiszen ezekre a számlákra pénzmozgással kapcsolatban kell könyvelni. Ezen tételek elvezetése a számlákról csak úgy lehetséges, ha azzal...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 29.
Kapcsolódó címkék:    

Hibajavítás elhatárolás miatt

Kérdés: Központi költségvetési szerv 443 Halasztott eredményszemléletű bevételek mérlegsorán térítésmentesen átvett tárgyi eszközök szerepelnek, mely eszközök bevételezése a tárgyévet megelőző 3. évben történt meg. Elhatárolásra csak a tárgyi eszközök bruttó értéke került. A bevételezést követő (de még tárgyév előtti) években ezeknek a térítés nélkül átvett eszközöknek az értékcsökkenési leírásának visszakönyvelése a 443-as számlával szemben nem történt meg. A tárgyévi rendezésnél gondot jelent, hogy a tárgyévi tervezett értékcsökkenés összege kisebb, mint a korrigálandó halmozott értékcsökkenésé. Tárgyévben milyen technikai lehetőségek vannak ezt a hibát javítani?
Részlet a válaszából: […] ...az értékcsökkenés elszámolásával párhuzamosan nem történt meg a halasztott bevétel feloldásának elszámolása, akkor azt, a hibajavítás szabályai szerint, most a hiba feltárásának évében kell javítani.A költségvetési szerv által a saját hatáskörben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 8.

A 3657. és 3662. főkönyvi számlák javítása

Kérdés: A 3657. főkönyvi számokon az intézmények esetében Tartozik oldalon, az önkormányzat esetében Követel oldalon nyilvántartott egyenlegek találhatóak, melyek az előző évek könyvelési hibáit tartalmazzák, ezeket nem tudjuk, hogyan kell helyesen javítani. Ugyanez a helyzet a 3662. főkönyvi szám Tartozik egyenlegeivel is. Kérjük, adjanak részletes útmutatást a helyes javítási szabályokra, szükséges javítási lépésekre!
Részlet a válaszából: […] A 3657. főkönyvi számlán a megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátásokat kell elszámolni. A felvetett kérdésből úgy tűnik, hogy nem történt meg az önkormányzat részéről az intézménynek járó megtérített ellátás továbbadása. Az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 30.
Kapcsolódó címkék:    

A mérlegkészítés időpontját követően feltárt hibák javítása

Kérdés: Előző évről a befejezetlen beruházások között, 151-es főkönyvön hagyott a korábbi könyvelőnk olyan tételeket, amelyek nem beruházási tételek (pl. nyomtatópatron, projekt-előkészítés, kötelező nyilvánosság biztosítása). Ezeket hogyan tudom szabályosan kivezetni a 151-ről?
Részlet a válaszából: […] ...javítást az Áhsz. 54/B. §-ának előírásai szerint kell elvégezni. A mérlegkészítés időpontját követően a feltárt hibákat a feltárás időszakának könyvelése keretében kell a hibát okozó tétel megfelelő könyvelésével javítani. Ha a hibát nem az Áhsz. 54/A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. július 14.
Kapcsolódó címkék:    

Kártérítés bizonylata

Kérdés: Egyik dolgozónk összetörte az intézményünk tulajdonában lévő, de általa használt okostelefont. A javítási költség több mint 200 000 forint. Szeretnénk megtéríttetni a javítási költséget a munkavállalóval. Kell-e számlát kiállítanunk a dolgozó részére a javításról?
Részlet a válaszából: […] Számlát termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról kell kiállítani. A munkáltató nem nyújt szolgáltatást a dolgozó részére. A dolgozó kárt okozott, ezt kell megtérítenie, ez kártérítésnek minősül. Az Áfa-tv. 259. §-ának 6. pontja szerint a kártérítés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 23.
Kapcsolódó címkék:    

Összetört intézményi autó javíttatása

Kérdés: Intézményünk autója összetört, javításra küldtük. A cég kiszámlázta nekünk a teljes javítást, de nekünk csak az önrészt kell kifizetni. Többször telefonon egyeztettünk velük, hogy mi csak azt a számlát tudjuk befogadni, ami a tényleges utalásról szól, de ragaszkodnak hozzá, hogy ők másképpen nem tudják kiállítani a számlát. Be lehet fogadni úgy a számlát, hogy nem a végösszeget könyvelem le? A biztosítós számláknál van valami külön eljárás?
Részlet a válaszából: […] ...javítás és a biztosító kártérítése két külön gazdasági esemény, amelyeket bruttó elszámolás elve alapján, bruttó módon kell könyvelni, vagyis mind a teljes javítási költségnek, mind a biztosító által térített összegnek meg kell jelennie a könyvekben. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. május 12.
Kapcsolódó címkék:      

Motorjavítási szolgáltatás áfarendszerbeli megítélése

Kérdés: Egy magyar társaság megbízást kap egy indiai illetőséggel rendelkező - kapcsolt vállalkozási viszonyban álló - megrendelőtől arra, hogy különböző, autógyártással foglalkozó társaságok tulajdonában álló motorokon javítási szolgáltatást végezzen el. A javítandó motorokba beépítendő alkatrészeket a megrendelő bocsátja a társaság rendelkezésére, és mivel a javítási szolgáltatás elvégzése Magyarországon történik, ezen alkatrészeket szabad forgalomba helyezik. A behozott alkatrészek tulajdonjoga tekintetében elmondható továbbá, hogy a társaság részére történő átadás ellenére továbbra is változatlanul a megrendelő tulajdonában maradnak, a termék feletti tulajdonjog nem száll át a társaságra.
1. Helyes-e az az álláspont, miszerint a társaság tekintendő a Magyarországra behozott alkatrészek importőrének - és így az importhoz kapcsolódó áfafizetési kötelezettség alanyának -‚ továbbá helyes-e az az álláspont, mely szerint az alkatrészek importjával kapcsolatban felmerülő áfa tekintetében a társaság a levonási jogát érvényesítheti, illetve a megrendelőnek nem keletkezik Magyarországon áfaregisztrációs kötelezettsége?
2. Helyes-e az az álláspont, hogy a társaság által nyújtott szolgáltatás - magában foglalva a Magyar-országra behozott termékeknek a motorokba történő beszerelését - komplex szolgáltatásnak minősül, és azon belül a jogügylet domináns céljának, és így az áfakezelést meghatározó fő elemnek a javítási szolgáltatás tekintendő, figyelemmel arra is, hogy a szolgáltatás magában foglalja a motor részét képező alkatrészek határt átlépő mozgatását is?
Részlet a válaszából: […] ...komplex szolgáltatás esetén a szolgáltatáson belül a jogügylet domináns céljának, és így az áfakezelést meghatározó fő elemnek a javítási szolgáltatás tekintendő-e? Komplex szolgáltatásra vonatkozó kérdés Az Áfa-tv. 70. §-a (1) bekezdésének b) pontja kimondja...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 25.
Kapcsolódó címkék:  

Gépkocsijavítás biztosítás terhére

Kérdés: Intézményünk tulajdonában álló személygépkocsit káresemény érte. Elvittük egy javító céghez, aki egy másik vállalkozással végeztette el a javítást. A javításról szóló eredeti számla (az alvállalkozó számlája) a biztosító céghez került. A?10% önrész megfizetését a javítást vállaló cég egy levél és az eredeti számla fénymásolata kíséretében kéri úgy, hogy az önrész összegét az alvállalkozó bankszámlájára fizessük meg. Mivel az alvállalkozóval intézményünk nem áll kapcsolatban, kifizethetjük-e neki az önrész összegét? Az önrész megfizetése egy levél alapján nem számlaként kerül rögzítésre, így nem osztható meg adóalapra és adóra az összeg. A vállalkozónak nem úgy kellene-e eljárnia, hogy az alvállalkozó számlája alapján az önrész összegét továbbszámlázza intézményünk részére, az önrészt pedig a vállalkozó utalja tovább az alvállalkozó számára?
Részlet a válaszából: […] ...kérdés, hogy a gépkocsi javításáról szóló számla kinek a nevére szól. Akkor kerülhet az eredeti számla a biztosítótársasághoz, ha a nevükre mint megrendelő nevére szól a számla. Ebben az esetben intézményük az önrészt egyéb ráfordításként téríti meg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. január 16.
Kapcsolódó címkék:    

Lezárt költségvetési évhez kapcsolódó hibák javítása

Kérdés: Egy község önkormányzata és intézményei 2015. évi beszámolójában a forrásoldalon kimutatott bérek passzív időbeli elhatárolása nem a forrás-oldalon lévő mérleg szerinti eredmény számlán lett lecsökkentve, hanem tévesen az eszközoldalon, a december havi illetmények, munkabérek elszámolása soron lett kimutatva. A 2015. évi beszámolóban még nem volt beépítve a pénzkészlet-szabály, valamint az adatszolgáltatás ellenőrzésénél sem derült ki a téves könyvelés. A 2016-os évben levezetésre került a december havi illetmények, munkabérek elszámolásán kimutatott összeg, amelyet jelenleg a mérleg szerinti eredmény tartalmaz. Mivel ez az összeg levezetésre került, ezért a KGR K11 rendszer a 2016. évi beszámolóban hibaként jelzi a pénzkészlet-egyezőséget. Az összeg más módon való kivezetése negatív irányban befolyásolja a maradványkimutatás összegét. Kérjük állásfoglalásukat arra vonatkozóan, hogy lehetséges-e olyan rendezés, hogy ez csak a pénzügyi számvitelt érintse, és a költségvetési számvitelben ne jelenjen meg, azért, mert az intézményeknél nincs maradvány, és probléma lenne a negatív maradvány.
Részlet a válaszából: […] ...jelentkezik, amelyet 2017-ben visszakönyveléssel, illetve korrekcióval nem tudnak rendezni. Lezárt költségvetési évhez kapcsolódó hibák javítása az Áhsz. által szabályozott módon történik.A beszámolóval le nem zárt időszakkal kapcsolatos hibákat a könyvelés keretében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. november 7.
Kapcsolódó címkék:  

Nem szerződésszerű teljesítés kapcsán felmerült költségek átterhelése

Kérdés: Önkormányzatunk 2004-ben egy ingatlan kivitelezésével bízott meg egy magyar társaságot (a továbbiakban: társaság; önkormányzat és társasága továbbiakban együtt: felek). A társaság 12 év garanciát vállalt a teljesítésre a felek közötti szerződés alapján. Az átadást követően a kivitelezéshez kapcsolódó hibák, hiányosságok merültek fel a garanciális időszakban. A hibák egy része már javítható, azonban a hibák egy másik részét később javasolt javítani, amikor az ingatlan hibája teljes mértékben látható lesz.
A felek a javítási munkálatok szükségességének megállapítása és a javítás költségeinek meghatározása érdekében egy külső szakértő társaságot kértek fel. A szakértői jelentésben foglaltakat a felek elfogadták. Ennek megfelelően az önkormányzat a hibákat harmadik féllel kijavíttatja a felek közötti kivitelezési szerződés vonatkozó pontja értelmében ("önkormányzat jogosult a szükséges munkálatok saját költségen történő elvégzésére vagy harmadik fél bevonásával azok elvégeztetésére, amennyiben a társaság e kötelezettségének észszerű határidőn belül nem vagy nem kíván eleget tenni"), továbbá a felek közötti megállapodás alapján a társaság az önkormányzatnál felmerült javítási költségeket megtéríti az önkormányzat részére. Helyes az az álláspont, mely szerint a nem szerződésszerű teljesítés kapcsán a társaság által az önkormányzat részére teljesítendő kifizetés az Áfa-tv. hatályán kívül esik, következésképp az önkormányzat nem köteles általános forgalmi adót felszámítani az átterhelt költségek kapcsán?
Részlet a válaszából: […] ...ha az önkormányzat a hibás munkát nem az eredeti ügyletet teljesítő társasággal, hanem egy harmadik személlyel javíttatja ki, és a javítás költségét a hibásan teljesítő társasággal megtérítteti, akkor nem beszélhetünk az önkormányzat által a hibásan...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. május 24.
Kapcsolódó címkék:    
1
2