Bérlőkijelölési jog átengedése

Kérdés: Az önkormányzat pályázati forrásból bérlakásokat épített, melynek önrésze jelentős összegű. A képviselő-testület – az önrész részbeni fedezetére – úgy döntött, hogy a bérlőkijelölési jogot 20 ezer forint/m2 egységáron adja át a lakások leendő bérlőinek. Kérem álláspontjukat arra vonatkozóan, hogy a lakások bérlőkijelölési jogának értékesítése áfaköteles tevékenység-e, vagy esetleg a lakóingatlan hasznosítására vonatkozóan áfamentes tevékenységként kell elbírálni?
Részlet a válaszából: […] Az önkormányzat által építendő lakások esetén abérlőkijelölési jog átengedése nem minősíthető lakóingatlan bérbeadásának, vagyegyéb módon történő hasznosításának, ezért tárgyi adómentesség ez esetben nemilleti meg az ügyletet.A bérlőkijelölési jog ellenérték...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. április 5.
Kapcsolódó címke:

Visszatérített fejlesztési hozzájárulások áfája

Kérdés: Kell-e áfát fizetni a visszatérített fejlesztési hozzájárulások után?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 8. § (2) bekezdés a) pontja szolgáltatásnyújtásnak minősíti, így adófizetésre kötelezi az ellenérték fejében történő jogátengedést, amely magában foglalja a jogról való lemondást is.A jogátengedés körébe tartozó szolgáltatásnak minősül a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. április 1.
Kapcsolódó címke: