Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Keresés eredménye

285 találat a megadott jubileumi jutalom tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Jubileumi jutalom
Kérdés: Önkormányzati fenntartású költségvetési szerv (előadó-művészeti szervezet) közalkalmazottja az alábbi jogviszonyokkal rendelkezik:
1. Főfoglalkozás
Közalkalmazotti jogviszony, 1995. 09. 01. - 1997. 08. 31. A jogviszony közös megegyezéssel szűnt meg.
2. Mellékfoglalkozás
Közalkalmazotti jogviszony, 1995. 09. 01. - 1996. 06. 30.
3. Megbízási szerződés, 1996. 09. 01. - 1996. 12. 31.
4. Megbízási szerződés, 1997. 01. 01. - 1997. 06. 30.
5. Főfoglalkozás
Közalkalmazotti jogviszony, 1997. 09. 01. - 1997. 12. 31.
6. Főfoglalkozás
Közalkalmazotti jogviszony 1998. január 1-jével jelenleg is fennálló jogviszony határozatlan időre.
A közalkalmazott saját kérésére a munkáltatói jogok gyakorlója fizetés nélküli szabadságot engedélyezett a következő időszakokra:
2016. 09. 01. - 2017. 08. 31.
2017. 09. 01. - 2018. 08. 31.
Nem gyermekek gondozása, illetve közeli hozzátartozó ápolása miatt volt fizetés nélküli szabadságon. A fizetés nélküli szabadság ideje alatt a közalkalmazotti jogviszonya nem szűnt meg intézményünknél. Más költségvetési szervnél nem volt közalkalmazotti jogviszonya.
1. A fizetés nélküli szabadság időtartamát be lehet-e számítani a 25 éves jubileumi jutalomra való jogosultság időtartamába? Az adatok alapján a 25 éves jubileumi jutalmat mikor kell a közalkalmazott részére kifizetni?
2. Az 5. és 6. pont szerinti jogviszony ugyanazon a munkahelyen állt, illetve áll fenn. A végkielégítésre melyik időponttól jogosult?
Részlet a válaszból: […]figyelembe venni.A 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadság ideje nem minősül jubileumi jutalomra jogosító időnek, hiszen nem gyermek gondozása miatt kért fizetés nélküli szabadságot. A jubileumi jutalomra jogosultság idejébe a fent felsorolt időtartamok közül a megbízási jogviszony nem számítható be. A figyelembe vehető jogviszonyok időtartamát össze kell adni, és az esedékesség időpontja[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. október 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5303
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2. találat: Önkormányzati dolgozó jubileumi jutalma II.
Kérdés: Önkormányzatunk munkavállalója jubileumi jutalom kifizetését kérte, melyhez az alábbi munkaviszonyokkal rendelkezik:
1976. 09. 22. - 1980. 07. 22. MEDICOR Művek - megszűnés: felmondással;
1980. 08. 19. - 1980. 08. 31. megyei finommechanikai vállalat - megszűnt a munkaviszony;
1980. 09. 16. - 1981. 02. 03. borgazdasági kombinát - megszűnés: felmondással;
1981. 03. 23. - 1982. 06. 29. megyei tanács üdülője (konyhalány) - megszűnés: felmondással;
1985. 06. 10. - 1985. 07. 09. Ásványvíz és Jégipari Vállalat - megszűnés: felmondással;
1985. 07. 29. - 1986. 03. 31. Szakszervezetek Országos Tanácsa Üdülője (konyhalány) - megszűnt a munkaviszony;
1986. 04. 01. - 1986. 10. 23. Belkereskedelmi Minisztérium Szolgáltató Intézménye (konyhai kisegítő) - megszűnt a munkaviszony;
1988. 05. 02. - 1988. 05. 26. Kőolaj- és Földgáztermelő Vállalat (felszolgáló) - megszűnt a munkaviszony;
1990. január 1-jétől dolgozik a polgármesteri hivatalnál vagy közalkalmazott kinevezéssel, vagy megbízási szerződéssel. A bérszámfejtő rendszer szerint a jubileumi jutalomra jogosító idő 1993. 01. 23-tól számolódik. Ezek szerint a megbízási szerződést nem kell figyelembe venni a jogosító időhöz? Mikor jogosult a kifizetésre?
Részlet a válaszból: […]tartozó munkáltatónál eltöltött munkaviszony, közszolgálati, közalkalmazotti jogviszony időtartamát lehet figyelembe venni, illetve ezek jogelődeinél eltöltött munkaviszony időtartamát. Amely munkáltató nem tartozik (tartozott) a Kjt., Kttv., Ktv., Ktjv. hatálya alá, illetve 1992. július 1-jével nem került ezen törvények hatálya alá, az esetében az ott eltöltött munkaviszony időtartama csak akkor lenne beszámítható a jubileumi jutalomra jogosító időbe, ha a munkaviszony a mai napig fennállna, vagy ha megszűnt, annak módja áthelyezés volt, és ha a követő jogviszony is megszűnt, annak módja is áthelyezés volt, azaz fennáll az áthelyezések "szakadatlan[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. szeptember 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5275
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
3. találat: Önkormányzati dolgozó jubileumi jutalma I.
Kérdés: Önkormányzatunk dolgozója jubileumi jutalom kifizetését kérte. Az erre jogosító időket szeretném pontosítani.
1985. 09. 02. - 1986. 05. 30. megyei állami építőipari vállalat - megszűnés: munkaviszony felmondása;
1986. 10. 01. - 1988. 06. 19. vízgazdálkodási társulás - megszűnés: munkaviszony felmondása;
1988. 06. 20. - 1990. 06. 19. vízügyi igazgatóság - megszűnés: munkaviszony felmondása;
1990. 07. 02. - 1992. 06. 30. postahivatal - megszűnés: munkaviszony felmondása;
1996. október 1-jétől önkormányzatunk közalkalmazottja.
A felsorolt munkaviszonyok közül melyiket kell figyelembe venni a jubileumi jutalomhoz? Mikor jogosult a jubileumi jutalom kifizetésére?
Részlet a válaszból: […]törvények hatálya alá, az esetében az ott eltöltött munkaviszony időtartama csak akkor lenne beszámítható a jubileumi jutalomra jogosító időbe, ha fennállna az áthelyezések "szakadatlan láncolata". A polgármesteri hivatal előtt a vállalatnál, postánál eltöltött idők nem tartoznak ide, ezért azok ideje nem számítható be. A vízügyi igazgatóságnak az alapító okiratából lehet tájékozódni arról, hogy a dolgozók milyen jogviszonyban állhattak (állhatnak), illetve az érintett kolléga munkaügyi dokumentumaiból, hogy azok szerint az ő jogviszonya milyen jogviszony volt, munkaviszony vagy közalkalmazotti jogviszony. A vízgazdálkodási társulatoknál a vonatkozó törvényi szabályok szerint a foglalkoztatottak jogviszonyára az Mt. szabályait kell alkalmazni, azaz a vízgazdálkodási társulatnál eltöltött idő nem vehető figyelembe a jubileumi jutalom szempontjából.Amennyiben tehát a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. szeptember 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5274
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
4. találat: Köztisztviselő jubileumi jutalma
Kérdés: A hivatalunkban 1998. augusztus 1-jétől dolgozik köztisztviselőként az egyik kolléganőnk folyamatosan. Előtte 1988. január 1-jétől 1993. december 31-ig az egyik rendőrkapitányságon dolgozott közalkalmazottként. Véleményünk szerint a jubileumi jutalomra jogosító időbe bele kell számolni a rendőrkapitányságon eltöltött közalkalmazotti időszakot (6 év) is. Ha ez így van, akkor már három évvel ezelőtt ki kellett volna részére fizetnünk a 25 éves jubileumi jutalmat. Kérjük, hogy a fent leírtakban erősítsenek meg minket, és írják meg nekünk, hogy ilyen esetekben az utólagos kifizetés hogyan történik?! Jogszerű-e az utólagos kifizetés, és mikori illetményét kell alapul vennünk, a mostanit, vagy a három évvel ezelőttit?
Részlet a válaszból: […]számítani.Utólagos kifizetésnél azt az összeget kell kifizetni, ami az eredeti esedékesség időpontjában, azaz a kérdéses esetben a 25 éves közszolgálati jogviszonyban töltött idő betöltésének napján esedékes lett volna, azzal, hogy a munkavállaló késedelmi kamatra jogosult az esedékesség napjától a kifizetés napjáig. Ugyanis a köztisztviselői jogviszonnyal összefüggésben késedelmi kamatot kell fizetni, ha a kötelezett (munkáltató) a pénztartozás teljesítésével késedelembe esett. Erre a Ptk. vonatkozó rendelkezései alkalmazandók (Ptk. 6:48. §).Fontos megjegyezni, hogy a köszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos igény három év alatt évül el. Az igény elévülése az esedékessé válástól kezdődik. Az igény elévülését hivatalból kell figyelembe venni, az elévült igényt bírósági úton érvényesíteni nem lehet. Ugyanakkor természetesen az önkéntes teljesítés az elévülést követően is jogszerű. Az elévülés utáni teljesítést elévülés címén visszakövetelni már nem lehet. A hároméves elévülési idő azonban bizonyos[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. augusztus 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5250
5. találat: Jubileumi jutalom
Kérdés: Egy közalkalmazott az alábbi jogviszonyokkal rendelkezik: 1980-1987-ig az Észak-magyarországi Vegyiműveknél dolgozott, áthelyezéssel került az önkormányzathoz. 1987-től az önkormányzat alkalmazottja orvosi asszisztensként. Jubileumi jutalomra jogosultság szempontjából beszámít-e az az időszak, amikor az Észak-magyarországi Vegyiműveknél dolgozott 1992. július 1-je előtt?
Részlet a válaszból: […]mindaddig, amíg az áthelyezéssel a jogviszony meg nem szűnik, kivétel, ha ott is áthelyezés történik, és az áthelyezések szakadatlan láncolata fennáll. Tehát a Vegyiműveknél eltöltött idő ilyenformán beszámít a jubileumi jutalomra jogosító időbe. Más kérdés, hogy vajon
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. június 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5220
6. találat: Jubileumi jutalom
Kérdés: Idén szeptemberben lesz 25 éve, hogy egy település polgármesteri hivatalában dolgozom köztisztviselőként folyamatosan, megszakítások nélkül. A Kttv.-ben leírtak alapján én úgy értelmezem, hogy csak akkor jár részemre a 25 éves jubileumi jutalom, ha erre a juttatásra vonatkozóan a képviselő-testület külön rendeletet alkotott. Csak a kormánytisztviselőknek jár ez a juttatás "automatikusan"? Jól értelmezem-e ezen jogszabályi előírást?
Részlet a válaszból: […]Kttv. VIII. fejezetben meghatározott kivételekkel és eltérésekkel hatályosak a köztisztviselőkre is. Ahol a törvény "kormánytisztviselőt" említ, azon a VIII. fejezet alkalmazásában "köztisztviselőt" kell érteni, illetve ahol "kormányzati szolgálati jogviszonyt" említ, azon e fejezet alkalmazásában "közszolgálati jogviszonyt" kell érteni. A Kttv. 237. §-a valóban úgy rendelkezik, hogy az önkormányzati képviselő-testület a juttatásokkal és támogatásokkal összefüggésben e törvény keretei között rendeletben szabályozza a szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokat, szociális és kegyeleti támogatásokat, ez a rendelkezés azonban nem vonatkozik a jubileumi jutalomra, hanem csak az említett egyéb juttatásokra.A Kttv. 152. §-a rögzíti, hogy mely juttatások tekintendők különösen szociális jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásnak. Ilyen juttatás lehet különösen:a) lakhatási,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. június 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5206
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
7. találat: Elmaradt jubileumi jutalom
Kérdés: Kérem állásfoglalásukat arra vonatkozóan, hogy a közszférában eltöltött 26 év szolgálati idő esetén történhet-e utólag a 25 éves jubileumi jutalom kifizetése? A 2019. június 6-i kezdésű rendvédelmi igazgatási jogviszony során megállapított munkaviszony kezdete 1989. 09. 01., közszférában eltöltött számított idő kezdete: 1993. 05. 31. 2018-ban, a 25 éves jubileumi jutalom évfordulójának időpontjában hivatásos szolgálati jogviszony volt életben, az erre vonatkozó szabályozás miatt (vállalkozással megszakított volt a közszférás jogviszony) nem érte el a jogviszony a 25 évet, az nem volt kifizethető. A hivatásos jogviszonyt 2018. júliustól vállalkozási jogviszony váltotta fel, majd a 2019. 06. 06-tól kezdődő rendészeti igazgatási jogviszony van jelenleg is érvényben. A jelen jogviszony szabályozása szerint összevonandó a közszférában eltöltött idő akkor is, ha azt vállalkozási jogviszony váltotta fel, ezért a fennálló jogviszony szabályozása szerint az 1993. 05. 31-es számított közszférás kezdés alapján 2018 májusában kellett volna a 25 éves jubileumi jutalmat kifizetni. A munkáltató álláspontja szerint, mivel akkor nem járt a hivatásos jogviszony miatt, utólag már nem lehet kifizetni. Szerintük csak akkor jár, ha az elérési időpontban éppen közszférás jogviszony áll fenn. Ilyen feltételek mellett kérdezem, hogy a munkáltató köteles-e kifizetni a ledolgozott évek alapján járó, elmaradt jubileumi jutalmat? A dolgozónak milyen lehetősége van a kifizetés elmaradása esetén azt valamilyen módon érvényesíteni?
Részlet a válaszból: […]illetve a jogosultságnak a jogszabály alapján. Tehát jelen esetben azt kell megnézni, hogy a 25 éves szolgálati jogviszony megszerzésének napján mely szervnél, mely jogviszony és milyen jogszabály alapján állt vagy nem állt fenn a jubileumi jutalomra való jogosultság. Amennyiben valamely jogszabályi feltétel (pl. az elismert jogviszonyok folyamatossága) nem teljesült az Önre irányadó, akkor hatályos jogszabályi rendelkezések alapján, úgy a jubileumi jutalom kifizetésére nem volt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. február 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5139
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
8. találat: Szakképzés rendszerének átalakítása
Kérdés: Hogyan változik 2020-tól a szakképzési rendszer?
Részlet a válaszból: […]feladatra tekintettel a többletfeladat ellátásának időtartamára havonként járó többletjuttatásra jogosult.A szakképző intézmény alkalmazottjának minden naptári évben évi húsz munkanap pótszabadság jár, amelyből legfeljebb tizenöt munkanapot a munkáltatói jogkör gyakorlója az oktatói tevékenységgel összefüggő munkára igénybe vehet.Az Nkt. az új Szkt. hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezései szerinti szakgimnázium, illetve szakközépiskola alkalmazottja 2020. június 30-áig az új Szkt. hatálybalépését megelőző napon fennálló jogviszonyában végez feladatot. Az alkalmazott az új Szkt. megfelelő jogállásváltozását, munkabérének új Szkt. szerinti megállapítását 2020. június 30-áig 2020. július 1-jei határnappal kell végrehajtani úgy, hogy a munkabért nem lehet alacsonyabban megállapítani az alkalmazott 2019. március 1. és 2020. május 31. közötti időtartamra járó illetményének számtani közepénél. A Kjt. hatálya alá tartozó közalkalmazott jogállásváltozására a Kjt. 25/A-25/C. §-át kell alkalmazni.Nem jogosult végkielégítésre a jogállásváltozásra tekintettel az, akinek közalkalmazotti jogviszonya munkaviszonnyá alakul át, továbbá az, aki további foglalkoztatásához nem járul hozzá, és a közalkalmazotti jogviszony megszűnését követő hatvan napon belül nevelési-oktatási intézménnyel vagy szakképző intézménnyel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít. Az Nkt. az új Szkt. hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezései szerinti szakgimnázium, illetve szakközépiskola a törvény hatálybalépésekor foglalkoztatott alkalmazottjának jogállásváltozása a törvény szerinti alkalmazási feltételekre tekintettel létrejön azzal, hogy az ilyen alkalmazottnak legfeljebb 2022. augusztus 31-éig meg kell felelnie a törvény szerinti alkalmazási feltételeknek, ennek hiányában a szakképző intézménnyel fennálló jogviszonya a törvény erejénél fogva 2022. augusztus 31-én megszűnik.Az alkalmazott munkaviszonya időtartamába a végkielégítés tekintetében be kell számítani a szakképző intézmény jogelődjében közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött időt is. Az alkalmazott továbbképzését az utolsó továbbképzésben való részvételétől kell számítani, ha ez az idő a törvény hatálybalépésekor már eltelt, az alkalmazott 2021. december[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. február 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5125
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
9. találat: Polgármester jubileumi jutalomra jogosultsága
Kérdés: Kinek kell kifizetnie a 40 éves jubileumi jutalmat, ha valaki az alábbi munkakörökben dolgozott, az alábbi megszűnési módokkal?
1. 1979. 09. 01. - 1981. 08. 15. Általános iskola - felmondás a dolgozó részéről,
2. 1981. 08. 15. - 1987. 06. 30. Művelődési otthon igazgatója - áthelyezés,
3. 1987. 07. 01. - Általános iskola, majd aktív jogviszonya szünetelt a polgármesterség idejére,
4. 2009. október - 2019. október 13-ig polgármester,
5. 2019. 10. 14-től általános iskola aktív állományába visszahelyezésre került.
Az 1. pontban felsorolt jogviszonyt kizárólag akkor lehetne figyelembe venni a jubileumi jutalomra való jogosultság szempontjából, ha adott munkaviszony megszüntetésére áthelyezéssel került volna sor (így jelenleg 38 év 2 hónap 6 nap jubileumi jutalomhoz figyelembe vehető közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezne a dolgozó)? Mivel azonban most kéri a nyugdíjazását, mikor ismét aktív a jogviszonya az iskolánál, így a Kjt. 78. §-ának (4) bekezdése alapján az iskolának kell kifizetnie a 40 éves jubileumi jutalmat?
Részlet a válaszból: […]munkaviszony teljes időtartamát is, amely munkáltató a Kjt. hatálya alá került. Tehát az általános iskolánál és a művelődési otthonnál 1992. július 1-je előtt eltöltött időt figyelembe kell venni (akkor is, ha nem áthelyezéssel szűnt meg a munkaviszony), mivel ezek a szervek a Kjt. hatálya alá kerültek 1992-ben.Ugyanakkor nem is feltétlen a Kjt. szabályai szerint kell megítélni a jubileumi jutalomra való jogosultságot. Ugyanis, amennyiben 1979. szeptember 1-jétől az érintett megszakítás nélkül valamely, Kjt. hatálya alá tartozó szervnél (általános iskola, művelődési otthon) állt jogviszonyban, illetve polgármesterként főállású polgármester volt (azaz sajátos közszolgálati jogviszonyban állt, melyet közszolgálati jogviszonyként figyelembe kell venni a Kttv. alapján), úgy a 40 éves jubileumi jutalomra jogosultság még a polgármesteri hivatalnál bekövetkezett, polgármesterként. Csak a társadalmi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. január 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5105
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
10. találat: Jubileumi jutalomra jogosultság időpontjának téves számítása
Kérdés: Költségvetési intézményben az egyik dolgozó kinevezésében a jubileumi jutalomra jogosultság tévesen lett megállapítva. A nem közalkalmazotti jogviszonyt is beszámították. A téves kinevezés alapján most kellene kifizetni a jubileumi jutalmat. Kötelesek vagyunk-e a tévedés miatt most kifizetni, vagy várhatunk-e addig, amíg ténylegesen betölti a jubileumi jutalomra jogosító időt?
Részlet a válaszból: […]megállapítása esetén a munkáltatónak a tévedés felismerésével korrigálnia kell a számítást. A tévedés nem alapoz meg szerzett jogot a közalkalmazott számára.
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. november 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5084
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50 | 51 - 60 | 61 - 70 ... | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést