Munkáltatói kölcsön igénylése

Kérdés: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező dolgozónk munkáltatói kölcsönt szeretne igényelni 500 E forint értékben. Milyen feltételekkel nyújthatunk neki kölcsönt adó- és kamatmentesen? Belső szabályzatunk nem szabályoz ilyen esetet.
Részlet a válaszából: […] ...az egyedi ilyen jellegű igények teljesítése nem javasolt.A munkabér- (illetmény-) előleg után abban az esetben nem keletkezik kamatkedvezményből származó jövedelem és kifizetői adófizetési kötelezettség, ha mértéke maximum az előlegnyújtás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 2.

Munkabérelőlegből származó kamatkedvezmény

Kérdés: A munkavállaló részére kifizetett munkabérelőleggel összefüggésben kell-e kamatkedvezmény utáni adót fizetni abban az esetben, ha a dolgozó egy éven belül másodszor vesz fel munkabérelőleget, de azt az Szja-tv.-ben meghatározott keretek között (6 hónapra és a minimálbér ötszöröse alatti összegben), illetve az előzően felvett munkabérelőleg lejáratát, visszafizetését követően teszi?
Részlet a válaszából: […] ...szóló 1995. évi CXVII. törvény(továbbiakban: Szja-tv.) 72. § (4) bekezdésének g) pontja alapján nem kellmegállapítani a kamatkedvezményből származó jövedelem miatt azadókötelezettséget az olyan munkabérelőleg után, amelynek folyósításalegfeljebb...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 22.
Kapcsolódó címkék:  

Önkormányzati lakás értékesítése

Kérdés: Egy önkormányzat tulajdonában álló lakás magánszemély részére történő értékesítése esetén keletkezik-e kamatkedvezményből származó jövedelem abban az esetben, ha a vételár egy része megállapodásban rögzítve, 8 havi részletben kerül kiegyenlítésre?
Részlet a válaszából: […] ...személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény72. § (4) bekezdése értelmében a kamatkedvezményből származó jövedelemmegállapításánál nem kell figyelembe venni a vevői követeléseket, valamint az ekövetelésekkel összefüggésben szerződés vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. február 2.
Kapcsolódó címke:

Támogatásban részesülő magánszemély adókötelezettsége

Kérdés: A helyi védettséggel érintett épített értékek felújítási munkálatainak támogatására önkormányzatunk pályázatot írt ki. Pályázni lehet a felújítás költségeinek 50 százalékáig, mely összegnek az 50 százaléka kamatmentes kölcsön. A pályázat nyertesének magánszemély esetében keletkezik-e és milyen címen jövedelme?
Részlet a válaszából: […] ...és felhasználása egyébként megfelel az említettrendelkezésben foglaltaknak, akkor az önkormányzatnak sem keletkezikkamatkülönbözet (kamatkedvezmény) miatt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. március 18.

Munkavállalónak adott előleg kamatkedvezménye

Kérdés: Hogyan kell kiszámolni a 30 napot meghaladó elszámolásra kiadott előleg kamatkedvezménye miatt a munkavállalót és a munkaadót terhelő adót? A magánszemély az előleget munkaviszonyra tekintettel kapta, 32 napig volt nála 20 000 Ft.
Részlet a válaszából: […] ...Szja-tv. 72. § (4) bekezdésének c) pontja szerint nemterheli a kamatkedvezmény miatt adókötelezettség a magánszemélynek - 30 napotmeg nem haladó időtartamra - adott előleget, elszámolásra kiadott összeget. Akérdéses esetben a munkavállalónál 32 napig volt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. szeptember 25.
Kapcsolódó címkék:  

Külföldi cég kölcsönével kapcsolatos adókötelezettség

Kérdés: Egy külföldi cégtől kamatmentes kölcsönt kaptam. Kérdésem, hogy keletkezik-e személyijövedelemadó-fizetési kötelezettség a kapott kölcsönnel összefüggésben?
Részlet a válaszából: […] ...Ezzelösszefüggésben tehát nem keletkezik adófizetési kötelezettség.Tekintettel ugyanakkor arra, hogy kamatmentes kölcsönről vanszó, a kamatkedvezmény miatt személyijövedelemadó-fizetési kötelezettségkeletkezhet.Ha valamely jövedelem külföldről származik, akkor...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. május 2.
Kapcsolódó címke:

Kamatkedvezményből származó jövedelem adózása

Kérdés: Központi költségvetési szerv egyik dolgozójának nem méltányolható lakásigényére kamatmentes lakáscélú hitelt folyósított 2004-ben. Év végén személyi jövedelemadót és járulékot kell fizetni a kamatkedvezményből származó jövedelem után. Milyen fizetési kötelezettsége van a munkáltatónak és a munkavállalónak? Kinek milyen mértékű személyi jövedelemadót és járulékot kell megfizetnie?
Részlet a válaszából: […] ...2004. január 1-jétől hatályos törvényi szabályozás szerinta kérdéses esetben a kamatkedvezményből származó jövedelem a munkavállalókbérjövedelmeként adóköteles. Ez azt jelenti, hogy az ilyen jogcímen keletkezett jövedelemután is a bérjövedelmekre vonatkozó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. március 16.
Kapcsolódó címkék:  

Kamatmentes vagy kedvezményes munkáltatói lakáscélú hitel

Kérdés: Az Szja-tv. 72. §-a (4) bekezdésének f) pontja, illetve az 1. számú melléklete 2.7. pontjának alkalmazásával kapcsolatban kérjük szíves véleményüket a következő kérdésben. Az Szja-tv. szerint a kamatmentesen vagy kedvezményesen nyújtott munkáltatói lakáscélú hitel, illetve a munkáltató által adott vissza nem térítendő támogatás "adómentességének" feltétele, hogy a hitel, illetve a támogatás felhasználásával megszerzett lakás ne haladja meg a méltányolható lakásigény mértékét. Ezzel összefüggésben az a kérdés, hogy ki minősül a méltányolható lakásigény szempontjából együtt költöző családtagnak? A 12/2001. Korm. rendelet 3. §-a szerint a méltányolható lakásigény meghatározásánál figyelembe vehető családtagok: a házastárs, az élettárs, a kiskorú gyermek, valamint - jövedelemtől függetlenül - a 7. §-ban meghatározott családtag. A 7. §-ban felsorolt családtagok esetében a méltányolható lakásigény meghatározásánál figyelembe vehető személyek szempontjából a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott jövedelmi korláton kívül minden más feltételnek teljesülnie kell? Például az építtető vagy házastársának szülője, nagyszülője és testvére csak akkor vehető figyelembe a méltányolható lakásigény meghatározásánál, ha a nyugdíjkorhatárt betöltötte, vagy munkaképességét legalább 67 százalékban elvesztette? Szükséges-e, hogy az együtt költöző személyek már egy éve közös háztartásban éljenek [7. § (2) bekezdés a) pont]? További kérdés, hogy fiatal házaspár (a házastársak egyike sem töltötte be a 35. életévét) esetén gyermekteleneknél két, egygyermekes fiatal házaspárnál további egy gyermek figyelembe vehető-e a méltányolható lakásigény meghatározásakor?
Részlet a válaszából: […] ...Szja-tv. a lakáscélú hitel utáni kamatkedvezmény, valamint a lakáscélú felhasználásra nyújtott, vissza nem térítendő támogatás adómentességét - többek között - ahhoz a feltételhez köti, hogy a lakás nem haladja meg a 12/2001. Korm. rendeletben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. október 12.