Transzferár-nyilvántartás

Kérdés: Önkormányzat és 100%-os tulajdonú leány­cégeire vonatkozik-e a transzferár-szabályozás, illetve a nyilvántartási kötelezettség?
Részlet a válaszából: […] ...társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao-tv.) 4. §-ának 22. pontja alapján kapcsolt vállalkozásnak minősül az önkormányzat 100%-os tulajdonú társasága. A Tao-tv. 18. §-a alapján a kapcsolt felek között a szokásos piaci...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. április 29.

Kapcsolt vállalkozás minősítése

Kérdés: Kapcsolt vállalkozásnak minősül-e a következő megosztás két kft. között?
1. kft.: férj 60%, feleség 40%.
2. kft.: nem egyenes ágbeli rokon 60%, feleség 40% tulajdoni arány.
Részlet a válaszából: […] ...társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao-tv.) 4. §-ának 23. pontja határozza meg a kapcsolt vállalkozás fogalmát.E szerint kapcsolt vállalkozásról akkor beszélhetünk, haa) az adózó és az a személy, amelyben az adózó - a Ptk...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. november 20.

Kapcsolt vállalkozások adóhatósági bejelentése

Kérdés: Az önkormányzatnak be kell-e jelentenie az Art. 23. § (4) bekezdés b) pontja szerint az állami adóhatóságnak a kapcsolt vállalkozásait (önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásait)? Amennyiben igen, ezen túlmenően van-e az ún. szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettsége?
Részlet a válaszából: […] ...Tao-tv. 4. § 23. pontja, valamint az Art. 178. § 17.pontja definiálja a kapcsolt vállalkozások fogalmát. Mind a Tao-tv., mind azArt. a kapcsolt vállalkozási viszony fennállását a Polgári Törvénykönyvnek atöbbségi befolyással rendelkező fogalmára való...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. november 11.