Magánszemély részére megtérítendő kártérítés

Kérdés: Önkormányzatunk dolgozója fűkaszálás közben egy autó szélvédőjében kárt okozott. A gépjármű biztosítója a kárt a magánszemélynek megtérítette, a magánszemélynek 10% önrészt kell fizetnie, amelyet az önkormányzat megtérít. A biztosító a számlát a magánszemély részére állítja ki. Milyen bizonylat alapján tudja az önkormányzat az elismert kárt megtéríteni a magánszemélynek?
Részlet a válaszából: […] A magánszemély részére megtérítendő kártérítésről nem kell számlát kiállítani, mert a kártérítés az áfa hatályán kívül esik. Az Sztv. 165. §-ának (1) bekezdése szerint minden gazdasági műveletről, eseményről, amely az eszközök, illetve az eszközök...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. október 13.

Megítélt földhasználati díj és ügyvédi munkadíj bizonylata

Kérdés: Önkormányzatunk a tulajdonában lévő földterületet haszonbérlet útján hasznosította. A haszonbérleti szerződés 2006. szeptember 30-án lejárt, és az önkormányzat nem is kívánta újabb határidővel megkötni, erről értesítette a földhasználót, és kérte a földterület birtokba bocsátását. A földhasználó a birtokba adási kötelezettségét nem teljesítette, és pert kezdeményezett a tulajdonos önkormányzat ellen. A pert az önkormányzat megnyerte, az ítélet 2012. augusztus 23-án jogerőre emelkedett. Az ítélet a földhasználót 245 000 Ft földhasználati díj és 20 000 Ft + áfa ügyvédi munkadíj megfizetésére kötelezte. A földhasználó az ítélet alapján nem fizetett, kéri az önkormányzatot az ítéletben foglalt fizetési kötelezettség számlázására. Kötelesek vagyunk-e a földhasználatról és az ügyvédi munkadíjról számlát kibocsátani, vagy a bírósági ítélet elegendő bizonylat a fizetési kötelezettség teljesítéséhez? Amennyiben van számlakibocsátási kötelezettségünk, milyen teljesítési dátumot kell feltüntetni a számlán a vonatkozó előírások alapján (a földhasználat tényleges dátumát, vagyis a 2006-2012. éveket, az ítélet jogerőre emelkedésének dátumát, a terület birtokba adásának, visszaadásának dátumát, esetleg a számla kiállításának dátumát)?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben foglaltak szerint önkormányzatuk a bérleti szerződést annak lejárta után, tehát jogszerűen mondta fel. A bérlő ugyanakkor nem járt el jogszerűen akkor, amikor nem adta vissza a földterületet a bérbe­adónak, ezért a bérlő jogellenes magatartással okozott kárt,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. november 20.

Kártérítés áfája

Kérdés: Önkormányzatunk egy ingatlanát az elmúlt hónapban lopásból származó komoly kár érte. Az ingatlan védelmét biztosító cég – a szerződésben meghatározottak szerint – kártérítés megfizetésére kötelezett. Kell-e nekünk a kártérítés miatt áfás számlát kibocsátani?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 22. § (1) bekezdése értelmében az adó alapjatermékértékesítésnél és szolgáltatásnyújtásnál főszabály szerint a teljesítésellenértéke. A jogszabály 13. § (1) bekezdésének 1. pontja alapjánellenértéknek minősül a tartozás kiegyenlítésére...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. június 12.

Dolgozók részére kifizetett pénzbeli kártérítés elszámolása

Kérdés: Hogyan kell elszámolni a dolgozók részére kifizetett pénzbeli kártérítés összegét?
Részlet a válaszából: […] A dolgozók részére kifizetett pénzbeli kártérítés összegét a 3842. Pénzbeli kárpótlás, egyéb pénzbeli juttatás előirányzatának teljesítése főkönyvi számlán kell elszámolni. A költségvetési beszámoló "04. Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. november 26.