Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott kártérítés elszámolása tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Magánszemély részére megtérítendő kártérítés

Kérdés: Önkormányzatunk dolgozója fűkaszálás közben egy autó szélvédőjében kárt okozott. A gépjármű biztosítója a kárt a magánszemélynek megtérítette, a magánszemélynek 10% önrészt kell fizetnie, amelyet az önkormányzat megtérít. A biztosító a számlát a magánszemély részére állítja ki. Milyen bizonylat alapján tudja az önkormányzat az elismert kárt megtéríteni a magánszemélynek?
Részlet a válaszból: […]összetételét megváltoztatja, bizonylatot kell kiállítani (készíteni). Az Sztv. 166. §-ának (1) bekezdése szerint számviteli bizonylat minden olyan, a gazdálkodó által kiállított, készített, illetve a gazdálkodóval üzleti vagy egyéb kapcsolatban álló természetes személy vagy más gazdálkodó által kiállított, készített okmány (számla, szerződés, megállapodás, kimutatás, hitelintézeti bizonylat, bankkivonat, jogszabályi rendelkezés, egyéb ilyennek minősíthető irat) - függetlenül annak nyomdai vagy egyéb előállítási módjától -, amely a gazdasági esemény számviteli elszámolását (nyilvántartását)[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. október 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5299

2. találat: Megítélt földhasználati díj és ügyvédi munkadíj bizonylata

Kérdés: Önkormányzatunk a tulajdonában lévő földterületet haszonbérlet útján hasznosította. A haszonbérleti szerződés 2006. szeptember 30-án lejárt, és az önkormányzat nem is kívánta újabb határidővel megkötni, erről értesítette a földhasználót, és kérte a földterület birtokba bocsátását. A földhasználó a birtokba adási kötelezettségét nem teljesítette, és pert kezdeményezett a tulajdonos önkormányzat ellen. A pert az önkormányzat megnyerte, az ítélet 2012. augusztus 23-án jogerőre emelkedett. Az ítélet a földhasználót 245 000 Ft földhasználati díj és 20 000 Ft + áfa ügyvédi munkadíj megfizetésére kötelezte. A földhasználó az ítélet alapján nem fizetett, kéri az önkormányzatot az ítéletben foglalt fizetési kötelezettség számlázására. Kötelesek vagyunk-e a földhasználatról és az ügyvédi munkadíjról számlát kibocsátani, vagy a bírósági ítélet elegendő bizonylat a fizetési kötelezettség teljesítéséhez? Amennyiben van számlakibocsátási kötelezettségünk, milyen teljesítési dátumot kell feltüntetni a számlán a vonatkozó előírások alapján (a földhasználat tényleges dátumát, vagyis a 2006-2012. éveket, az ítélet jogerőre emelkedésének dátumát, a terület birtokba adásának, visszaadásának dátumát, esetleg a számla kiállításának dátumát)?
Részlet a válaszból: […]szolgáltatásnyújtás, bérbeadás, hiszen a földterületet ténylegesen használta a bérlő. Hasonló ügyben a jogcím nélküli lakáshasználók esetében az adóhatóság kártérítésnek minősítette a jogcím nélküli lakáshasználó által fizetett használati díjat, mivel annak mértéke jelentősen meghaladta az egyébként fizetendő lakásbérleti díjat. A jelen esetben nincs információnk arra vonatkozóan, hogy a bíróság által megítélt összeg a haszonbérleti díjjal egyezik meg, vagy annál nagyobb összeg. Levele szerint a bíróság földhasználati díjat ítélt meg, ami szolgáltatás ellenértéke, nem kártalanítás vagy elmaradt haszon címén ítélte meg a fizetendő összeget, emiatt adójogilag is szolgáltatásnyújtásnak kell tekinteni az ügyletet.A földterület bérbeadása 2006-tól 2007. december 31-ig adómentes volt. A 2008. január 1-jétől hatályos Áfa-tv. alapján fő szabály szerint adómentes a földterület bérbeadása, de választható rá adókötelezettség. Ha önkormányzatuk választott adókötelezettséget az ingatlan-bérbeadásra, akkor 2008-2012. évekre áfásan kell számlázni a bérleti díjat, ha nem választott, akkor adómentesen.A 2006. és 2007. évi szabályok szerint a fizetés esedékességekor (régi Áfa-tv. 16. §), a 2008. január 1-jétől hatályos rendelkezések szerint szintén a fizetés esedékességekor (Áfa-tv. 58. §) van a teljesítési[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. november 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3312
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Kártérítés áfája

Kérdés: Önkormányzatunk egy ingatlanát az elmúlt hónapban lopásból származó komoly kár érte. Az ingatlan védelmét biztosító cég - a szerződésben meghatározottak szerint - kártérítés megfizetésére kötelezett. Kell-e nekünk a kártérítés miatt áfás számlát kibocsátani?
Részlet a válaszból: […]alapján ellenértéknek minősül a tartozás kiegyenlítésére fordított vagyoni érték, ideértve a meglévő követelés mérséklésére elismert vagyoni értéket, de ide nem értve a kártérítést. Tekintettel tehát arra, hogy a kártérítés nem képez áfaadóalapot, amennyiben a kérdésben felvázolt esetben ténylegesen kártérítés fizetésére kerül sor a vagyonvédelmi tevékenységet végző részéről, akkor a megrendelőnek[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. június 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1731

4. találat: Dolgozók részére kifizetett pénzbeli kártérítés elszámolása

Kérdés: Hogyan kell elszámolni a dolgozók részére kifizetett pénzbeli kártérítés összegét?
Részlet a válaszból: […]kárpótlás, egyéb pénzbeli juttatás előirányzatának teljesítése főkönyvi számlán kell elszámolni. A költségvetési beszámoló "04. Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2002. november 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 89
Kapcsolódó tárgyszavak: