Megítélt földhasználati díj és ügyvédi munkadíj bizonylata

Kérdés: Önkormányzatunk a tulajdonában lévő földterületet haszonbérlet útján hasznosította. A haszonbérleti szerződés 2006. szeptember 30-án lejárt, és az önkormányzat nem is kívánta újabb határidővel megkötni, erről értesítette a földhasználót, és kérte a földterület birtokba bocsátását. A földhasználó a birtokba adási kötelezettségét nem teljesítette, és pert kezdeményezett a tulajdonos önkormányzat ellen. A pert az önkormányzat megnyerte, az ítélet 2012. augusztus 23-án jogerőre emelkedett. Az ítélet a földhasználót 245 000 Ft földhasználati díj és 20 000 Ft + áfa ügyvédi munkadíj megfizetésére kötelezte. A földhasználó az ítélet alapján nem fizetett, kéri az önkormányzatot az ítéletben foglalt fizetési kötelezettség számlázására. Kötelesek vagyunk-e a földhasználatról és az ügyvédi munkadíjról számlát kibocsátani, vagy a bírósági ítélet elegendő bizonylat a fizetési kötelezettség teljesítéséhez? Amennyiben van számlakibocsátási kötelezettségünk, milyen teljesítési dátumot kell feltüntetni a számlán a vonatkozó előírások alapján (a földhasználat tényleges dátumát, vagyis a 2006-2012. éveket, az ítélet jogerőre emelkedésének dátumát, a terület birtokba adásának, visszaadásának dátumát, esetleg a számla kiállításának dátumát)?
Részlet a válaszából: […] ...haszonbérleti díjjal egyezik meg, vagy annál nagyobb összeg. Levele szerint a bíróság földhasználati díjat ítélt meg, ami szolgáltatás ellenértéke, nem kártalanítás vagy elmaradt haszon címén ítélte meg a fizetendő összeget, emiatt adójogilag is...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. november 20.
Kapcsolódó címkék:  

Kártérítés áfája

Kérdés: Önkormányzatunk egy ingatlanát az elmúlt hónapban lopásból származó komoly kár érte. Az ingatlan védelmét biztosító cég – a szerződésben meghatározottak szerint – kártérítés megfizetésére kötelezett. Kell-e nekünk a kártérítés miatt áfás számlát kibocsátani?
Részlet a válaszából: […] ...22. § (1) bekezdése értelmében az adó alapjatermékértékesítésnél és szolgáltatásnyújtásnál főszabály szerint a teljesítésellenértéke. A jogszabály 13. § (1) bekezdésének 1. pontja alapjánellenértéknek minősül a tartozás kiegyenlítésére...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. június 12.