Adott kaució számviteli elszámolása

Kérdés: Költségvetési szerv gázpalackot bérel egy év időtartamra. A bérleti díj mellett kauciót kell fizetni, melyet a bérleti időszak végén, vagy amikor visszaadjuk a palackot, visszakapunk. A kaució összege nem szerepel a számlán, csak a kiállított szállítólevélen történt meg az összeg átvételének az igazolása. Hogyan történik a kaució számviteli elszámolása? Az átadott kaució összegét a 365-ös követelés jellegű sajátos elszámolások főkönyvi számon tartom addig, amíg az összeget visszakapom?
Részlet a válaszából: […] ...– így különösen foglaló, kötbér – az adott pénzeszköz visszaadásáig vagy kiadásként történő elszámolásáig.Tehát a kauciót a 3659. Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok főkönyvi számlán kell elszámolni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.

Bérleti díj rendezése óvadékból

Kérdés: A büfé bérlője bezárta az üzletét, és nem tudja fizetni a bérleti díjat. Azt kérte, hogy az április és május hónap bérleti díját az óvadékából vonjuk le. Megtehetjük-e ezt, és ha igen, kell-e számlát kiállítani erről a két hónapról?
Részlet a válaszából: […] ...óvadék vagy kaució a Ptk. szerint dologi biztosíték, amely azt a célt szolgálja, hogy ha a kötelezett nem, vagy nem szerződésszerűen teljesít, akkor a jogosult abból közvetlenül – bírósági, jogi intézkedés nélkül – kielégítést kereshet.Az óvadéknak tehát az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. május 12.

Óvadék

Kérdés: Központi költségvetési szerv határozott idejű szerződést kötött ingatlan bérbevételéről. A szerződés alapján 3 havi bérleti díjnak megfelelő összegű óvadékot kell fizetni a bérbeadónak, aki a szerződés lejárta után (2 év múlva) visszautalja az intézménynek ezt az összeget. Hogyan kell könyvelni ezt az óvadékot? Az Áhsz. 48. §-a (8) bekezdésének i) pontja alapján könyvelhetem a 36-osok közé, vagy pedig a K355-ös rovatra?
Részlet a válaszából: […] ...gyakorlatban a kérdésben szereplő óvadék fogalma mellett használatos még a kaució és a pénzügyi biztosíték fogalma is. A biztosítékot a követelésjellegű sajátos elszámolások között kell elszámolni. A?követelésjellegű sajátos elszámolások között...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. szeptember 26.

Önkormányzati gasztronómiai rendezvény lebonyolítása, elszámolása

Kérdés: Az önkormányzat saját költségén beszerzett alapanyagokból pörköltet főz, és a vendégek számára értékesíti támogatói jegy vásárlásával. A rendezvény közterületen van. Az önkormányzat kerámiaedényeket, üvegpoharakat vásárolt, és ezt is értékesíti. A támogatói jegynek, a kerámiaedényeknek, üvegpoharaknak áfatartalmuk van-e, nyugta- vagy pénztárgép-kötelesek-e? Az önkormányzat az üvegpoharaknál a visszaváltás lehetőségét is biztosítani szeretné. A visszaváltásnak milyen szabályai vannak?
Részlet a válaszából: […] ...vissza.Azoknak a személyek pedig, akik nem kívánják megvásárolni az edényeket, csak az étel, ital árát számlázzák. Az edényeket pedig kaució ellenében adják ki számukra. Az edények visszaszolgáltatásakor a kauciót visszakapják. A kaució nem ellenérték, ezért arról...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. szeptember 22.

Pénzügyi biztosíték

Kérdés: Mi a pénzügyi biztosíték?
Részlet a válaszából: […] ...pénzügyi biztosíték a szerződésben rögzített óvadék, illetve kaució. Azt a célt szolgálja, hogy a szerződés szerint a kötelezettséget vállaló szerződésszegése, nemteljesítése vagy hibás teljesítése esetén a keletkezett és jogos követelést a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. február 18.

Kaució könyvelése

Kérdés: Intézményünk költségvetési szerv. Határozatlan idejű szerződést kötöttünk ingatlan bérbevételére. A szerződés szerint kauciót fizetünk a bérbeadónak. Milyen mód(ok)on lehet a kauciót könyvelni?
Részlet a válaszából: […] ...gyakorlatban, a kérdésben szereplő kaució fogalma melletthasználatos még a pénzügyi biztosíték és az óvadék fogalom is.Tekintettel arra, hogy a Pénzügyminisztérium által aköltségvetési szervek elemi (részletes) költségvetésének...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. december 22.

Óvadék (kaució) elszámolása

Kérdés: Költségvetési szerv fizethet-e több évre szóló "kauciót" pl. ingatlan bérbevétele esetén, illetve hogyan kell azt lekönyvelni?
Részlet a válaszából: […] ...költségvetési szervek által kifizetett óvadék (kaució)összegét a dologi kiadások között az "Adók, díjak, egyéb befizetések" kiadásijogcímen kell elszámolni.A főkönyvi számla: 57223. Különféle adók, díjak, egyébbefizetések, kiadások teljesítése.A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. november 6.

Antennarendszer szerelési költségeinek elszámolása

Kérdés: Minisztériumi felügyelet alá tartozó, központi költségvetési intézményünk a UPC-nél megrendelte a földi csatornák antennáját szereléssel együtt, valamint a UPC Direct műholdas antennát szereléssel együtt, továbbá a családi csomag éves előfizetését. A számlázott tételek a következők:1. kaució,2. kártyaindítási (csatlakozási) díj (SZJ 74.84),3. előfizetési díj (SZJ 74.84),4. antennarendszer telepítése (SZJ 4531), mely tartalmazza a kültéri rész anyagszükségletét (parabola és földi antenna, szerelvények stb.), a hálózatkiépítés anyagszükségletét és a szerelési költséget.A fenti kiadásokat és a kauciót milyen főkönyvi számlaszámokon kell elszámolni?
Részlet a válaszából: […] ...felmerült kiadásokat a következő főkönyvi számlákon kell könyvelni: kaució: 39. Függő, átfutó és kiegyenlítő kiadások számlacsoport megfelelő számlája; kártyaindítási díj: 113. Immateriális javak vásárlása; előfizetési díj: 551. Kommunikációs...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. november 18.

Bérleti díj ellenértékének biztosítékául kapott óvadék áfakötelezettsége és nyilvántartása

Kérdés: Bérbeadásra óvadékot szedünk. Jár-e ez áfakötelezettséggel és számlázással? Költségvetési szerv esetében hogy kell az óvadékot nyilvántartani, illetve könyvelni? Az óvadék a bérleti díjak ellenértékének biztosítékául szolgál. Ha előlegként kell nyilvántartani, hová kell bevételként könyvelni?
Részlet a válaszából: […] ...amelyeket biztosítékként szerződésszerű teljesítés esetén visszaadási kötelezettséggel adnak, függetlenül attól, hogyan nevezik (kaució, biztosíték, letét stb.).A költségvetési szerveknek az óvadékul átutalt pénzösszeget a könyvviteli...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. április 22.

Az áfaarányosítás tételei

Kérdés: Hogyan kell minősíteni az arányosítás módszerében (figyelembe kell-e venni a képletben, ha igen, akkor csak a nevezőben, vagy a számlálóban és a nevezőben is) a következő tételeket:- kártalanítás, lelépési díj címén kapott összeg;- előleg, foglaló, kaució;- késedelmi kamatok, kötbérek;- saját rezsis beruházás teljesítményértéke, apport, térítésmentes átadás adóalapja;- önkormányzatnál a helyi adóbevétel, központi költségvetésből leosztott szja-bevétel;- önkormányzatnál a központi költségvetésből intézményei működésének finanszírozására kapott bevétel;- pályázaton elnyert pénzösszeg, átvett pénzeszköz;- intézményfinanszírozásos támogatás?Kell-e áfát fizetni ezek után a tételek után, és hogyan kell bizonylatolni?
Részlet a válaszából: […] ...során az Áfa-tv. 3. számú mellékletének I. részében közölt képletben (sem a számlálóban, sem a nevezőben): kártérítés; kaució, óvadék; késedelmi kamat, kötbér; önkormányzatnál a helyi adóbevétel.E tételek után áfát sem kell fizetni, ezért az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. november 12.