Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

9 találat a megadott képernyő előtti munkavégzés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Éles látást biztosító szemüveg árának térítése

Kérdés: Költségvetési intézményünk belső szabályzat alapján évente maximum egyszer 21 500 Ft-ot térít a képernyő előtti éles látást biztosító szemüvegből, az intézmény nevére szóló számla és a szakorvosi vizsgálati lap alapján, de csak a számlán szerepel, hogy képernyő előtti munkavégzéshez szükséges, éles látást biztosító szemüveg, a szakorvosi igazoláson a vizsgálat ténye és a felírt szemüveg dioptriája, egyéb jellemzői szerepelnek. Védőszemüvegként, adómentes juttatásként adjuk, a számla az intézmény nevére és címére szól. A védőszemüveg elszámolható-e dologi kiadásként a számla alapján, vagy mivel adómentes juttatás, csak személyi juttatásként számolható el? Ha a szakorvosi véleményen nem szerepel, csak a számlán, hogy képernyő előtti munkavégzéshez szükséges, éles látást biztosító szemüveg, tekinthető-e védőszemüvegnek, és adómentesen adható-e? Az 50/1999. (XI. 3) EüM rendelet szerint, ha a szemüveg vagy a kontakt-lencse a képernyő előtti munkavégzéshez nem megfelelő, a munkáltató a munkavállalót ellátja a minimálisan szükséges, a képernyő előtti munkavégzéshez éles látást biztosító szemüveggel, ezen pont alapján a védőszemüveg számla teljes összegét ki kellene fizetni a dolgozónak, vagy a szabályzatban meg lehet határozni a maximálisan fizethető összeget?
Részlet a válaszból: […]kifejezetten így meghatározott szemüveg, pontosabban a szemüveglencse és az ahhoz minimálisan szükséges keret ára téríthető meg adómentesen. Arról, hogy milyen értékű a szemüveglencse használatához minimálisan szükséges keret, a jogszabály nem rendelkezik, ezt mindig az eset összes körülményei és az aktuális piaci árak alapján lehet meghatározni. Azonban a képernyő előtti éles látást biztosító szemüveglencse árának megtérítése kötelező, abban az esetben is, ha az többe kerül, mint 21 500 Ft.A munkáltató köteles a foglalkozás-egészségügyi orvosnál kezdeményezni a munkavállaló szem- és látás-vizsgálatának elvégzéséta) a képernyős munkakörben történő foglalkoztatás megkezdése előtt,b) ezt követően kétévenként,c) amennyiben olyan látási panasza jelentkezik, amely a képernyős munkával hozható összefüggésbe.Ha a munkavállalót foglalkoztató munkáltatónál működő orvos megállapítja, hogy a munkavállaló részére a képernyő előtti éles látást biztosító szemüveg biztosítása szükséges lehet, a munkavállalót a jogszabály melléklete szerinti beutalóval utalja[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. február 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5124

2. találat: Szemüvegjuttatás 2019-ben

Kérdés: A polgármesteri hivatal valamennyi köztisztviselője napi 4 órát meghaladó időtartamban képernyő előtt végzi a munkáját. Az 50/1999. EüM rendelet 6. §-a rendelkezik arról, hogy "a munkáltató a munkavállalót ellátja a minimálisan szükséges, a képernyő előtti munkavégzéshez éles látást biztosító szemüveggel." Abban az esetben, ha egy dolgozó már a közszolgálati jogviszonya előtt is viselt szemüveget, és nemcsak a képernyő előtti munkavégzéshez, hanem attól függetlenül is használ szemüveget, akkor a munkáltató milyen költséget, milyen mértékben köteles viselni? Védőeszköznek tekinthető-e a képernyő előtti munkavégzés céljából juttatott éles látást biztosító szemüveg, ezáltal adómentes bevételnek számít-e (Szja-tv. 1. melléklet 8.8. pontja)? Milyen mértékig köteles megtéríteni a munkáltató a szemüvegkeretet és a lencsét? Hogyan jár el helyesen 2019-ben a munkáltató, ha szemüveggel kívánja ellátni az alkalmazottait, de csak a szükséges/kötelező mértékig?
Részlet a válaszból: […]minimálisan szükséges szemüveg biztosítására terjedhet ki.Képernyő előtti munkavégzéshez éles látást biztosító szemüvegnek minősül a szemészeti szakvizsgálat eredményeként meghatározott, a képernyő előtti munkavégzéshez szükséges szemüveglencse, és ennek a lencsének a rendeltetésszerű használatához szükséges keret, ide nem értve a munkavállaló által a képernyő előtti munkavégzéstől függetlenül egyébként is használt szemüveget vagy kontaktlencsét. Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy az éles látást biztosító szemüveg nem lehet dioptriás. Lényeges azonban, hogy védőeszköznek csak az éles látást biztosító speciális szemüveg minősül, mely tényt a szemészeti szakvizsgálat, illetve a kiállított számla támaszt alá.A védőeszköznek minősülő szemüveg juttatása -?akkor[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. november 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4830
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Szemüvegvásárlás árának megtérítése munkavállaló részére

Kérdés: Intézetünk a képernyő előtti munkavégzés szabályai szerint, az arra jogosult dolgozók részére, a szabályzatunkban is rögzített összeg erejéig, szemüvegvásárlást térít. A szemüvegtérítés összegét személyi juttatásként kell számfejteni, vagy a szokásos módon számla ellenében kifizethető a dolgozónak? Amennyiben nem képernyő előtti munkavégzéshez szükséges szemüvegről van szó, hogyan téríthető meg annak az ára?
Részlet a válaszból: […]egyébként adómentes - az Áhsz. 15. melléklete szerinti K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai rovat b) pontja alapján a munkavállaló részére személyi juttatásként kell elszámolni, és erről a Magyar Államkincstár részére adatot is kell szolgáltatni a központosított illetményszámfejtés keretében, amennyiben a foglalkoztató alanya a központosított illetményszámfejtési rendszernek.Egyéb, nem képernyő előtti éles látás biztosításához vásárolt szemüveg esetén a szemüveg árának megtérítése jogviszonyra tekintettel kapott jövedelem (ekkor nem szükséges a munkáltató nevére szóló számla), vagy - ha a juttatás megfelel az Szja-tv. 70. §-ának (1a) bekezdésének, azaz minden munkavállaló részére azonos feltételekkel nyújtja a munkáltató, vagy mindenki által megismerhető[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. június 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4228
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Képernyő előtti munkavégzéshez szükséges szemüveg megtérítésével kapcsolatos adózási és számviteli kérdések

Kérdés: A munkáltató munkavédelmi szabályzata alapján 2 évente 10 ezer forint költségtérítést fizet a képernyő előtt dolgozó munkavállalók részére éles látást biztosító szemüveg vásárlásakor. Milyen rovatra kell könyvelni ezeket a költségtérítéseket? Meg kell-e bontani a költségtérítést nettó + áfa részre? Milyen adózási vonzata van e juttatásnak?
Részlet a válaszból: […]egyébként is használt szemüveget vagy kontaktlencsét. A képernyő előtti munkavégzéshez szükséges, éles látást biztosító szemüveg védőeszköznek minősül. A munkáltató adómentesen megtérítheti a nevére szóló számla ellenében a rendelet hatálya alá tartozó magánszemélynek a fentebb írtak szerinti szemüveglencse és a rendeltetésszerű használatához szükséges keret árát.A Nemzetgazdasági Minisztérium szakmai véleménye szerint a védőszemüveg értékéből megtérített részt - ami a magánszemély szempontjából adómentes bevételnek minősül - az Áhsz. 15. melléklet szerinti K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai rovat b) pontja alapján a munkavállaló részére személyi juttatásként kell elszámolni, és erről a Magyar Államkincstár részére adatot is kell szolgáltatni a központosított illetményszámfejtés keretében, amennyiben a foglalkoztató alanya a központosított illetményszámfejtési rendszernek.Az Áhsz. 15. melléklete szerinti K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovaton a működési kiadások teljesítése során a termék és szolgáltatás beszerzőjére áthárított előzetesen felszámított általános forgalmi adót kell elszámolni. A működési[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. március 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4157
Kapcsolódó tárgyszavak:

5. találat: Képernyő előtti munkavégzés

Kérdés: Oktatási intézményben heti 10 órás részmunkaidőben (heti 2 alkalommal 5-5 óra) foglalkoztatott könyvtáros, aki mellesleg ugyanitt megbízási jogviszonyban heti 6 órában számítástechnikát tanít, főfoglalkozásként egy másik intézményben oktat, megilleti-e a könyvtárosi munkakörben foglalkoztatása után a képernyő előtti munkavégzéshez az éles látást biztosító védőszemüveg? Ha megilleti, mi módon fizethető ki a munkáltató nevére kiállított számla után a költségtérítés: 100%-ban, vagy a munkaidő arányos részével 25%-ban? Ha a dolgozó saját nevére szól a számla, és a munkaviszonyok alapján arányosítani kell, kérheti-e ugyanazon számla után a főfoglalkoztatójától is a 75%-os költségtérítést (amennyiben mindkét helyen eléri a napi 4 órás képernyő előtti munkavégzést)?
Részlet a válaszból: […]igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyában, az ügyészségi szolgálati viszonyban, szövetkezeti tagság esetén a munkaviszony jellegű jogviszonyban, a szakképző iskolákban a tanulói jogviszony keretében a szakmai képzési követelmények teljesülése során, továbbá a tanulószerződés alapján, a hallgatói jogviszonyban a gyakorlati képzés során, a büntetés-végrehajtási jogviszonyban (előzetes letartóztatásban, elítéltként), a közigazgatási határozat alapján, a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, a katasztrófavédelem szerveinek tagjai által szolgálati viszonyukban, az önkéntes jogviszonyban végzett munka, valamint a munkáltató által szervezett (kezdeményezett, irányított vagy jóváhagyott) társadalmi munka. Mint a kérdésből kiderül, a közalkalmazott két helyen áll alkalmazásban, önálló foglalkoztatóknál. Amennyiben mindkét helyen teljesül a képernyő előtti munkavégzés napi 4 órát meghaladó mértékben, mindkét foglalkoztatónál fennáll az éles látást biztosító szemüveg biztosítási kötelezettsége. Amennyiben a munkavállaló egy[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. augusztus 31.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2723

6. találat: Éles látást biztosító szemüveg

Kérdés: A köztisztviselő munkaköre indokolja, hogy a vonatkozó EüM rendelet alapján a munkáltató szemüveggel lássa el. Milyen összegben engedélyezhető a vásárlás, tekintettel az eltérő árfekvésű keretekre?
Részlet a válaszból: […]szakítani szünettel, s egyébként sem haladhatja meg a napi hat órát a monitor előtti munkavégzés. Köteles továbbá szem- és látásvizsgálatot elvégeztetni a munkavállalónál egyrészt a képernyős munkakörben történő foglalkoztatás megkezdése előtt, majd ezt követően kétévente, illetve konkrét panasz jelentkezése esetén. Amennyiben ezen vizsgálatok alkalmával orvos megállapítja, hogy szükség lehet éles látást biztosító szemüveg biztosítására, akkor a munkavállalót beutalja szemészeti szakvizsgálatra. Ezt követően következhet be a kérdésben felvetett eset, ugyanis ha a szemészeti szakvizsgálat eredményeként indokolt, illetve a munkavállaló által használt szemüveg vagy kontaktlencse a képernyő előtti munkavégzéshez nem megfelelő, a munkáltató a munkavállalót ellátja a minimálisan szükséges, a képernyő előtti munkavégzéshez szükséges éles látást biztosító szemüveggel. Azonban az, hogy milyen összegben engedélyezhető a vásárlás, sem EüM rendeletben, sem más jogszabályban nehezen[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. április 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1333

7. találat: Képernyő előtti munkavégzéshez a dolgozóknak biztosított szemüveg elszámolása

Kérdés: Az Szja-tv. 1. számú mellékletének 8.8. pontja alapján adómentes természetbeni juttatásnak minősül-e a 3/2002. EszCsM rendelettel módosított 50/1999. EüM rendelet alapján természetben juttatott éles látást biztosító szemüveg? Megállapodás alapján egy kft. végezte el a vizsgálatot, és készítette el a szükséges szemüvegeket a dolgozóknak. A munka ellenértékét az intézményünk nevére és címére szóló számla alapján egyenlítettük ki.
Részlet a válaszból: […]munkáltató köteles a munkavállalót ellátni a minimálisan szükséges, a képernyő előtti munkavégzéshez éles látást biztosító szemüveggel. A rendelet tehát kizárólag az éles látáshoz minimálisan szükséges - a szemlencse töréshibáját is korrigáló - szemüveg biztosítását teszi kötelezővé. Ha a szemészeti szakvizsgálat eredményeként indokolt szemüveg juttatása oly módon történik, hogy a munkavállaló megvásárolja a szemüveget, és annak vételárát a munkáltató a nevére szóló számla alapján megtéríti, akkor az a személyi jövedelemadó szempontjából természetbeni juttatásnak minősül. A rendeletben előírt esetben azonban az éles látást[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. augusztus 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 396

8. találat: Szemüveg a képernyő előtti munkavégzéshez

Kérdés: Az 50/1999. EüM rendelet alapján a dolgozónak juttatott szemüveg (lencse és keret) védőeszköznek vagy munkaeszköznek minősül-e? Járulékvonzata van-e, jelentési kötelezettség van-e a TÁH felé? A juttatás összege behatárolható-e, kollektív szerződésben kell-e szabályozni, vagy helyi rendeletben?
Részlet a válaszból: […]eszköznek minősül. Az egészségvédelmi eszköz juttatása az Szja-tv. 1. számú mellékletének 8.8. pontja alapján adómentes. Az adómentes juttatás után járulékot sem kell fizetnie a munkáltatónak. Az éles látást biztosító szemüveglencse dioptriafüggő, így az ára is változó.
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. július 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 365

9. találat: Képernyő előtti munkavégzés

Kérdés: A képernyő előtti munkavégzés minimális követelményeiről szóló 50/1999. EüM rendelet és az azt módosító 3/2002. ESzCsM rendelet vonatkozik-e az informatikát oktató tanárokra? A kolléga heti nyolc órában oktatja az informatikát. Tudomásom szerint napi négy órában kell képernyős munkahelyen munkát végezni ahhoz, hogy a rendelet vonatkozzon a közalkalmazottra is.
Részlet a válaszból: […]használ, ideértve a képernyő figyelésével végzett munkát is. Önmagában abból az adatból, hogy a pedagógus heti nyolc órában oktatja az informatikát, nem állapítható meg kétséget kizáróan, hogy ez napi hány óra képernyő előtti tevékenységet igényel. Amennyiben az adott munkakör képernyősnek minősül, akkor a munkáltatót több kötelezettség is terheli. Úgy kell megszerveznie a munkafolyamatokat, hogy a folyamatos képernyő előtti munkavégzést óránként legalább tízperces - össze nem vonható - szünetek szakítsák meg. A képernyő előtti tényleges munkavégzés összes ideje a napi hat órát nem haladhatja meg. Köteles a munkavállalót legalább kétévente látásvizsgálatra elküldeni, a munkavállaló pedig köteles e vizsgálaton részt venni. Amennyiben a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást ellátó orvos indokoltnak látja, a munkavállalót szemészeti szakvizsgálatra utalja be. Ha a szemészeti szakvizsgálat eredményeként indokolt, illetve a munkavállaló által használt szemüveg vagy kontaktlencse a képernyő előtti munkavégzéshez nem megfelelő, a munkáltató a munkavállalót ellátja a minimálisan szükséges[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. június 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 338