Érvényesítői munkakör feltételei

Kérdés: A pénzügyi ellenjegyző aláírási jogosultsága azonos az érvényesítésre jogosult személlyel, ennek a személynek rendelkeznie kell az Ávr. 55. §-ának (3) bekezdése szerinti szakmai képesítési követelményekkel. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére feljogosított személynek a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettséggel vagy legalább középfokú iskolai végzettséggel és emellett pénzügyi-számviteli képesítéssel kell rendelkeznie.
Végezhet-e érvényesítői feladatokat az a dolgozó, akinek a középfokú iskolai végzettsége mellett pénzügyi projektmenedzser-asszisztens (OKJ 5134406) végzettsége van, illetve milyen konkrét képzéseket takarnak az Ávr. 55. §-ának (3) bekezdése szerint előírt pénzügyi-számviteli képesítést adó képzések?
Részlet a válaszából: […] Az érvényesítésre jogosult személyekre, azok kijelölésére valóban az Ávr. 55. §-ának (2) bekezdésében foglalt szabályokat kell alkalmazni, és az érvényesítési feladatokat ellátó személynek az Ávr. 55. §-ának (3) bekezdése szerinti végzettséggel kell rendelkeznie...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 29.

Dajka besorolása

Kérdés: Intézményünk bölcsődéjében a dajka munkakörben foglalkoztatott dolgozónk rendelkezik érettségi bizonyítvánnyal és bölcsődei dajka munkakör elvégzéséhez szükséges tanfolyam elvégzése utáni tanúsítvánnyal. Őt melyik fizetési osztályba kell besorolni?
Részlet a válaszából: […] A dajka munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottat a végrehajtási rendelet alapján "A"-"D" fizetési osztályba kell besorolni a Kjt. 61. §-ának figyelembevételével. Az érettségivel rendelkező közalkalmazottat "D" fizetési osztályba kell sorolni.Bölcsődében bölcsődei dajka...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 18.

Érvényesítő munkakör

Kérdés: Költségvetési intézmény alkalmazhat-e érvényesítő munkakörben OKJ 51-344-04 pénzügyi ügyintéző részszakképesítéssel rendelkező munkatársat? Megfelel-e ez a képesítés az érvényesítő részére az Ávr.-ben előírt képesítési követelménynek?
Részlet a válaszából: […] Az érvényesítő személynek a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettséggel, vagy legalább középfokú iskolai végzettséggel, és emellett pénzügyi-számviteli képesítéssel kell rendelkeznie.A pénzügyi-számviteli képesítések körébe sorolható a pénzügyi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. július 14.
Kapcsolódó címke:

Egyetem dolgozóinak szervezett képzés adózása

Kérdés: Egyetemünk mérlegképes továbbképzéseket szervez, amelyen külsősök is részt vehetnek részvételi díj fizetése mellett, illetve a saját mérlegképes végzettséggel rendelkező dolgozóink vesznek részt. A saját dolgozóinkkal nem fizettetünk részvételi díjat. Kell-e a saját dolgozóink képzési költsége után személyi jövedelemadót vagy más közterhet fizetnünk, ha igen, mennyit? Az adót a dolgozótól kell levonni, vagy az egyetemet terheli?
Részlet a válaszából: […] A mérlegképes végzettséghez kötött munkakörben dolgozóknak az éves kötelező továbbképzés szükséges munkaköri feladataik ellátásához. A mérlegképes továbbképzés iskolarendszeren kívüli képzésnek minősül, amelynek a fogalmi meghatározása az Szja-tv. 3. §-ának 86...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 2.

Képesítési követelmények változásával kapcsolatos átmeneti rendelkezések a szociális ágazatban

Kérdés: Intézményünk idősek nappali ellátását nyújtó szakfeladatán gondozó munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott 2018. 02. 16. nappal Szociális asszisztens (OKJ 54 76202) végzettséget szerzett. Azonban a 2018. 02. 06. nappal az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletének változását követően a korábbi évektől eltérően a szociális gondozó munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott esetében a szociális asszisztens végzettség már nem fogadható el. A fent meghatározott szakképesítéssel csak terápiás munkatárs munkakör tölthető be. A közalkalmazott megszerzett szakképesítése figyelembe vehető-e, és E kategóriába átsorolható-e, mert tanulmányait még a korábbi jogszabályi előírások alapján kezdte meg az átsorsolás reményében?
Részlet a válaszából: […] ...1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 120. §-a átmeneti rendelkezéseket tartalmaz a képesítési követelmények módosításával kapcsolatban. E szerint az egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 7/2018. (II. 5.) EMMI rendelettel megállapított 3....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 5.

Képesítési követelmények változása a szociális ágazatban

Kérdés: Az ápoló munkakörű közalkalmazott egészségügyi szakközépiskolai érettségi bizonyítvánnyal és OKJ 54-140-02 pedagógiai és családsegítő munkatárs szakképesítéssel rendelkezik. A 257/2000. Korm. rendelet "C", "D", "E" fizetési osztályba engedi besorolni az ápolói munkakört. Az OKJ 54-es számú végzettséget az 1/2000. SzCsM rendelet 3. sz. mellékletében nem sorolja fel az ápolói munkakör betöltéséhez szükséges végzettségek között.
Ilyen esetben besorolható-e az ápoló "E" fizetési osztályba, vagy pedig csak az egészségügyi érettségi bizonyítvány vehető figyelembe, és "D" fizetési osztályba sorolható? A 2018. 01. 01. napjától hatályos 1/2000. SzCsM rendelet az ápolói munkakört "C", "D", "E" fizetési osztályba sorolja. A?dolgozó egészségügyi szakiskolai bizonyítvánnyal rendelkezik. A 2017-ben hatályos rendelet alapján az ápoló munkakört "B", "C", "D", "E" fizetési osztályba lehetett sorolni. Ez alapján az egészségügyi szakiskolai bizonyítvány "B" fizetési osztályba lett besorolva. A 2018. 01. 01-jei változás hatására át kell sorolni a szakiskolai végzettséggel rendelkező dolgozókat "C" fizetési osztályba? Van-e valami iskola-előírási kötelezettség?
Részlet a válaszából: […] ...egyidejűleg kerülnek meghatározásra, hanem munkakörönként sorolja fel, hogy egy-egy adott munkakör milyen végzettséggel tölthető be. A képesítési követelmények változását követi le a 257/2000. Korm. rendelet is. A hatályos rendelkezések szerint az ápoló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. október 16.

Iskolai végzettségen, szakképesítésen túli egyéb képesítések a besorolásnál

Kérdés: A 7 modulos ECDL milyen képesítési szintnek felel meg a Kjt. szerinti további szak-képesítés figyelembevétele szempontjából?
Részlet a válaszából: […] A Kjt. 63. §-ának (3) bekezdése alapján nem érinti a Kjt. 61. §-ának (1) bekezdése szerinti besorolást, ha a munkakör ellátásához az iskolai végzettségen, illetve szakképesítésen, szakképzettségen, doktori címen, tudományos fokozaton, valamint akadémiai tagságon túl...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. május 8.

Családsegítő munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott képesítési követelmény alóli felmentése

Kérdés: A családsegítő munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott részére a garantált bérminimum lett megállapítva. Nevezett másodéves szociális munkás főiskolai hallgató. A bére helyesen van megállapítva, vagy részére meg kell állapítani a felsőfokú végzettség szerinti bért?
Részlet a válaszából: […] Az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 6. §-ának (5) bekezdése kimondja, hogy a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményben foglalkoztatottaknak az adott munkakör betöltéséhez szükséges képesítési minimum-előírásait a 3. számú melléklet tartalmazza. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. május 8.

Két munkakörbe tartozó feladatok ellátása - garantált bérminimumra való jogosultság

Kérdés: A Költségvetési Levelek 244. számában feltett 4485. számú kérdést kiegészítenénk azzal, hogy az önkormányzatunk olyan sportcsarnokot működtet, amelyben uszoda, tornaterem, szauna, konditerem és szolárium található. A szauna és a szolárium igénybevételéből származó bevétel vonatkozásában online pénztárgéppel teszünk eleget nyugtaadási kötelezettségünknek. A sportcsarnokban az önkormányzati tulajdonú kft. két munkavállalója takarítói munkakörben végez munkát, akik a takarítási feladatok ellátása mellett beszedik a bevételeket és kezelik a pénztárgépet. A két munkavállaló pénztárgépkezelői képesítéssel rendelkezik, azonban nem pénztáros, hanem takarítói munkakörben vannak alkalmazva, a pénzbevételek beszedése és a pénztárgép kezelése a napi munkaidőnek csak a töredékét teszi ki, és nincs érvényben pénztárgépkezelői vagy más képesítési követelményre vonatkozó munkáltatói rendelkezés. Ebben az esetben kötelezi-e valamilyen jogszabály a kft.-t mint munkáltatót a garantált bérminimum megfizetésére? Eljárhatunk-e úgy, hogy az önkormányzat nem a kft.-t, hanem a két munkavállalóját közvetlenül bízza meg a pénzbevételek beszedésével és a pénztárgép kezelésével?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben szereplő két munkavállaló tulajdonképpen osztott munkakörben dolgozik, két munkakörbe sorolható feladatokat lát el, egyrészt takarítói, másrészt pénztárgépkezelői teendőket.Ugyanakkor - ahogyan azt előző válaszunk is tartalmazza - a pénztárgépkezelői...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. július 18.

Érvényesítőre vonatkozó képesítési követelmény

Kérdés: Költségvetési intézménynél munkavállalónk középfokú végzettséggel és az Országos Képzési Jegyzékben 54 343 05 00000000 azonosító számú "Társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadó" képesítéssel rendelkezik. Az Országos Képzési Jegyzék szerint ez emelt szintű, "Pénzügy, bank, biztosítás" tanulmányi területbe tartozó képesítés. Elláthat-e ezzel a végzettséggel érvényesítői feladatokat a munkavállaló?
Részlet a válaszából: […] Az Ávr. 58. §-ának (4) bekezdése szerint az érvényesítési feladatokat ellátó személynek az Ávr. 55. §-ának (3) bekezdése szerinti végzettséggel kell rendelkeznie, azaz a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettséggel, vagy legalább középfokú iskolai...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. június 20.
1
2
3
5