Vezetői pótlék, keresetkiegészítés

Kérdés: Amennyiben a közalkalmazottat a felmentési idő felére mentesítjük a munkavégzés alól, erre az időszakra figyelembe kell-e venni a díjazásnál a vezetői pótlékot, keresetkiegészítést? Meg lehet ezeket vonni a munkavégzés alóli mentesítés napjával? Ha igen, ezek beleszámítanak a távolléti díjba?
Részlet a válaszából: […] ...a Kjt. 70-75. §-ai szerinti illetménypótlékot, valamint a Kjt. 77. §-ának (1) bekezdése szerinti havi rendszerességgel fizetett keresetkiegészítést is figyelembe kell venni, a következők szerint. A távolléti díj megállapításakor a Kjt. 70-75. §-ai...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. július 15.

Köztisztviselő keresetkiegészítése

Kérdés: Köztisztviselőt 2010. január 7-én munkahelyi baleset ért. Emiatt baleseti táppénzben részesült január 8-tól április 2-ig. Mennyi keresetkiegészítésre jogosult? Jól tudjuk-e, hogy a baleseti táppénz nem számít munkaviszony-szüneteltetésnek?
Részlet a válaszából: […] ...költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2010. évikeresetkiegészítéséről szóló 316/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet értelmében aköztisztviselő az eseti keresetkiegészítésre 2010. január és március hónaprajáró illetményének kifizetésével egyidejűleg, a 2010....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. szeptember 21.

Kinevezett vagy megbízott (magasabb) vezető keresetkiegészítése

Kérdés: Általános iskolánkban a gazdasági vezető kinevezett magasabb vezetőnek számít. Közgazdász diplomáját a nyelvvizsga megszerzéséig nem tudja bemutatni. A törvény megfogalmazása szerint nem sorolható be magasabb vezetői illetménybe, csak középfokúba, részére a 2008. decemberi illetménye állapítható meg, ha ez számára kedvezőbb. Mi történik akkor, ha januártól kapja a 13. havi illetmény helyébe lépő keresetkiegészítést, és a kinevezés módosításra csak április végén kerül sor 2009. 01. 01-ig visszamenőleg? A Kincstár visszamenőleg levonja a béréből az eddig részére kifizetett keresetkiegészítést? Van-e arra mód, hogy más jogcímen megkapja a kinevezett vezető ezt az összeget, hogy ne érje hátrány?
Részlet a válaszából: […] ...A szakembereknézőpontja e tekintetben eltér.A Kjt. ugyanvalóban kimondja, hogy a kinevezett, illetve megbízott vezető nem kaphatkeresetkiegészítést, azonban az csak a Kjt.-ben szabályozottkeresetkiegészítésre vonatkozik. Nem szerencsés, hogy a 13....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. augusztus 18.

Közalkalmazotti munkáltatói döntésen alapuló kiegészítés

Kérdés: Iskolánkhoz 2006 őszén két intézmény csatlakozott. A székhely (önállóan gazdálkodó) iskola 2 fős ügyviteli csoportot foglalkoztat. A fenntartók még részmunkaidős szakembert sem engedtek felvenni a megnövekedett gazdálkodási, könyvelési feladatok elvégzésére. Megoldásként a 2 dolgozó béréhez 15 000-10 000 Ft munkáltatói döntésen alapuló keresetkiegészítést tettek 2007. január 1-jétől. Most a 2009. évi nehéz finanszírozási helyzetre hivatkozva ezt el akarják vonni a készülő költségvetésben. A kérdésem az, hogy ezt a fenntartó megteheti-e, elvonhatja-e a már megadott bért úgy, hogy az ellátandó feladatok nem változnak?
Részlet a válaszából: […] ...kerül megállapításra. Az első lehetőség szerint a közalkalmazott a fizetésifokozata alapján járó illetményén felül részesül keresetkiegészítésben. Ebbenaz esetben ez a keresetkiegészítés a teljesítménykövetelmény alapjánértékelhető közalkalmazottat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. február 24.

Munkáltatói jogutódlás hatása a közalkalmazotti keresetkiegészítésre

Kérdés: Az önkormányzat rendeletében keresetkiegészítést határozott meg az intézményeinél meghatározott vezetői beosztást betöltő közalkalmazottak részére, az adott vezetői beosztás tényleges fennállásáig. A juttatás megállapítására munkáltatói döntésen alapuló kiegészítésként került sor. Amennyiben intézményünknél munkáltatói jogutódlás következik be, az érinti-e a keresetkiegészítést, a jogutód munkáltató elvonhatja-e azt?
Részlet a válaszából: […] ...Kjt. 77. §-a szabályozza a keresetkiegészítés juttatásánakfeltételeit. E szerint a közalkalmazottat a munkáltató meghatározottmunkateljesítmény elérésének, illetve átmeneti többletfeladatok - ide nem értveaz átirányítást - teljesítésének ösztönzésére...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. május 20.
Kapcsolódó címkék: