Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

16 találat a megadott készpénzes fizetések tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Dolgozónak kiadott készpénzellátmány

Kérdés: Egyik dolgozónk készpénzellátmányt kapott utólagos elszámolásra, majd a megvásárolni kívánt terméket nem készpénzzel, hanem bankkártyával (saját, magánbankkártyával) fizette ki. Helyesen járt-e el a dolgozó, hogy a felvett készpénz helyett magán-/saját bankkártyájával fizetett, illetve a költségvetési szerv elfogadhatja-e, hogy az így keletkezett számlán a készpénzes fizetési mód helyett bankkártyás fizetés szerepel? Belső szabályzatunk alapján csak akkor vásárolhat a dolgozó, ha van nála kiadott ellátmány utólagos elszámolásra. Továbbá a készpénzes elszámoláshoz felrögzíthető-e az a számla, amelyen bankkártyás fizetési mód szerepel?
Részlet a válaszból: […]dolgozónak, mint amit felvett. Ha a dolgozó az elszámolási kötelezettségnek eleget tett, arra fordította a pénzt, amire az előleget kapta, szabályszerű számlával határ-időben elszámolt a pénztárral, akkor nem követett el szabálytalanságot azzal, hogy bankkártyával fizette ki a számla ellenértékét. Vannak olyan költségvetési szervek, amelyek nem rendelkeznek pénztárral, és a dolgozók részére az előleget bankszámlára utalják. A bankkártyával kiegyenlített számlát elfogadhatják, ha intézményük nevére szól, és egyébként megfelel az Áfa-tv. előírásainak.A bankkártya készpénzhelyettesítő eszköznek számít, ezért bankkártyával fizetés esetén is kiállítható készpénzes számla. A készpénzes elszámoláskor felrögzíthető a számla a pénztárban. Az elszámoláskor ugyanúgy kell eljárni, mint más esetben, tehát[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. október 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5297

2. találat: Házipénztárból történő készpénzkifizetés

Kérdés: Mikor lehetséges házipénztárból készpénzkifizetés? Tilos-e a házipénztárból munkabérrel összefüggő kifizetést eszközölni?
Részlet a válaszból: […]pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások,c) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,e) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, százezer forint értéket el nem érő kiadások,f) az alkalmazottak belföldi és külföldi kiküldetéséhez, tartós külszolgálatához kapcsolódó napidíjak, illetménybe nem tartozó kiadások,g) az illetékbélyeg-beszerzés kiadásai,h) a c)-e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások, ési) az a)-h) pont szerinti kiadásokra az alkalmazottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek.A központi költségvetési szerv ezen esetekben készpénzben történő teljesítésére - a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában meghatározott házipénztári keret nagyságára is figyelemmel - készpénz felvételét igényelheti a Kincstártól, és teljesíthet készpénzben kifizetést.Önkormányzati költségvetési szervek esetében az Áht. záró rendelkezései[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. november 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5062

3. találat: Készpénzes számla

Kérdés: A polgármesteri hivatalhoz külföldi vendégek jöttek. Egyik intézményünk főzött nekik, amiről számlát kértek. Május 20-a a kiállítás dátuma, a teljesítés 24-25-ei, a készpénzes fizetés pedig 25-ei. Ebben az esetben hogy kell kiállítani a számlát? Milyen dátumokkal? Kiállítható-e a számla korábban, mint ahogy a vevő fizet?
Részlet a válaszból: […]észszerű időn belül köteles gondoskodni. A számla kelte minden esetben az a nap, amelyen a számlát ténylegesen kiállítják. A?teljesítés napja a szolgáltatás vagy értékesítés napja, a kérdéses esetben május 25., a fizetési határidő a példa szerint május 25., a fizetési mód pedig készpénz.Az
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. július 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4992
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Év végi bevétel elszámolása

Kérdés: Az egyik házipénztárral rendelkező telephelyünk év végén a bevételeit csekken fizette be a bankszámlánkra. Ez az összeg azonban már csak a következő év eleji kivonaton szerepel, ezért a pénzeszköz-átvezetési számlának december 31-én egyenlege maradt. Mi ilyenkor a helyes eljárás? Átvezethetem egyéb adott előlegre?
Részlet a válaszból: […]fizetendő áfát 2018. évre kellett lekönyvelni bevételként és fizetendő áfaként. A pénzbeszedő tartozik elszámolással a beszedett pénzzel, ezért helyes az az eljárás, hogy adott
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. február 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4905

5. találat: Egyszerűsített készpénzfizetési számla

Kérdés: Önkormányzatunk mint kedvezményezett egy támogatásból megvalósuló egyhetes rendezvényhez kapcsolódóan a gyerekek részére kiosztásra került apró marketingtárgyakat rendelt. A rendezvényt megvalósító intézmény a helyi művelődési ház. A vállalkozó a rendelt tételt a megrendelés alapján a rendezvény utolsó napján átadta, azonban annak díjáról a teljesítést követő 4. napon állított ki egyszerűsített készpénzfizetési számlát, melyet a kiállítás napján a megvalósító intézménynek adott át. A számla az önkormányzat pénztárából a kiállítás napján nem került kifizetésre. Szabályosan kifizethető-e fenti számla később, mint a számla kelte és benyújtása? Milyen szabályok vonatkoznak az egyszerűsített, illetve a készpénzfizetési számlára, a számla kelte egybe kell essen a teljesítés, valamint a kifizetés dátumával? Mire kell figyelemmel lenni a teljesítés, a számla kelte és a kifizetés dátumai vonatkozásában? A rendezvény napján a szervezési feladatok mellett nem mindig van lehetőség a számlázást nyomon követni, előfordul, hogy a megvalósító intézménnyel jó partneri viszonyban lévő vállalkozók átadják a megrendelt tételeket, de a készpénzfizetési számlát csak később állítják ki, és mire a számla az önkormányzathoz kerül, kifizetése is csak később történik meg. Hogyan járjunk el helyesen?
Részlet a válaszból: […]készpénz) maradéktalanul megtéríti. Az egyszerűsített számlának egy dátuma van, a számla kelte.Lehetősége van az eladónak arra is, hogy számlát állítson ki, amelyen a fizetési módot készpénzfizetésnek jelöli meg. Ebben az esetben nem szükséges a teljesítésig kiállítani a számlát, és nem előírás, hogy a számlát a teljesítésig kiegyenlítsék. A számlán a teljesítési időpont az a dátum, amikor a termékeket átadták, a számla kelte az a nap, amikor a számlát kiállítják, a fizetési határidő pedig a felek megállapodásán múlik, lehet pl. a számla keltét követő 4. nap.Megoldás lenne, ha a rendezvényen részt vevő dolgozó utólagos elszámolásra előleget vesz fel a pénztárból, amelyből a vállalkozónak kiegyenlíti[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. február 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4643
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Házipénztár

Kérdés: A házipénztárral kapcsolatos a kérdésem. Intézményünkben a pénztáros feladata a napi posta feladása is. Saját pénzéből feladja a postát, másnap pedig a kapott számlát kifizeti a pénztárból magának. Ilyenkor a kiadási pénztárbizonylaton a kedvezményezett azonos lehet a pénztárossal. Ugyanezt kérdezem, ha ő a beszedett étkezési díjakat befizeti a bankszámlára, a kiadási pénztárbizonylaton az ő neve szerepel kedvezményezettként is?
Részlet a válaszból: […]előlegfelvétel és -elszámolás rendjét a pénzkezelési szabályzatban kell meghatározni. Az előleg felvételét az illetékes vezetővel engedélyeztetni kell. A belső szabályozásban rendelkezni tudnak arról, hogy utólagos elszámolásra, készpénzelszámolásra előleget mire adnak ki. Általában a költségvetési szerveknél készpénzelszámolásra a következő célokra adnak ki előleget:- kiküldetési költségre,- a szervezetük tevékenységét szolgáló eszköz beszerzésére, valamint szolgáltatás igénybevételére,- reprezentációra,- üzemanyag-vásárlásra,- postaköltségre.Kivételesen indokolt esetben a szabályzatban megjelölt személy, vezető adhat írásban engedélyt a fenti jogcímeken kívül a készpénz elszámolásra történő kiadására, előleg kifizetésére.Készpénz elszámolásra történő felvételére, adott elő­legként történő kifizetésére kizárólag a költségvetési szerv tevékenységével összefüggésben, a tevékenységet szolgáló eszköz megszerzése, szolgáltatás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. augusztus 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3766
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

7. találat: Kerekítési különbözet elszámolása

Kérdés: A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. §-ának (2) bekezdése szerint az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló 2008. évi III. törvény 2. §-ának megfelelő módon kerekítve kell meghatározni. A bruttó térítési díjnak kell kerekített összegnek lennie, vagy a nettó térítési díjat kell kerekítve meghatározni? (Ez utóbbi esetben az áfás bruttó összeg nem feltétlenül kerek szám.)
Részlet a válaszból: […]készpénzben fizetendő végösszeget meghatározni és a pénzfizetésre irányuló kötelezettséget teljesíteni.A törvény fizetendő végösszeget említ, amely alatt azt a pénzösszeget kell érteni, amelyet a vevőnek, a térítési díjra kötelezettnek ténylegesen ki kell fizetni, tehát ez az áfával növelt, bruttó összeget jelenti. Jól érzékeli a kérdező, hogy abban az esetben, ha a nettó térítési díjat kerekítenék, akkor a végösszeg nem feltétlenül lenne kerek szám, holott pont ez a célja a kerekítési szabályoknak.A törvény a kerekítési kötelezettséget a készpénz (bankjegy vagy érme) átadása esetén írja elő, de nem írja elő kötelező jelleggel a kerekített (ténylegesen fizetendő) összeg, illetve a kerekítési különbözet bizonylaton (nyugtán, egyszerűsített adattartalmú[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. augusztus 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3759
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

8. találat: Készpénzben teljesített kifizetés

Kérdés: Milyen esetekben és feltételekkel teljesíthet készpénzkifizetést költségvetési intézmény?
Részlet a válaszból: […]felsorolt jogcímekre:a) a közfoglalkoztatásban részt vevők bére,b) az egységes rovatrend és K41. Társadalombiztosítási ellátások és K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások,c) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,e) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, százezer forint értéket el nem érő kiadások,f) a c)-e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások, ésg)[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. május 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3708

9. találat: Készpénzes számla

Kérdés: Készpénzes számla esetén, ha nincs pénztári bevételi bizonylat, akkor is elvehető a pénz? "Fizetve" felirat kerül a készpénzes számlára.
Részlet a válaszból: […]a vonatkozó alapokmányokkal egyezően - "Bevételi pénztárbizonylat"-ot (pl. SZ.ny. 318-101) kell kiállítani. A bevételezendő összeget a bizonylat fejrészében számmal és betűvel kell feltüntetni. A táblázatos rész soraiban a bevételezendő összeget készpénzforgalmi jogcím, megnevezés szerint részletezni kell. Az így részletezett összegeket össze kell adni, és az összeadás eredményét a nyomtatvány "összesen" rovatában is fel kell tüntetni. Az összesen rovatban szereplő összegnek minden esetben meg kell egyeznie a fejrészben számmal és betűvel feltüntetett összeggel. A pénztárbizonylat táblázatos részének üres sorait áthúzással érvényteleníteni kell. A bevételi pénztárbizonylatot a befizetett és a bizonylaton bevételezett összeg azonosságának igazolása céljából a befizetővel alá kell íratni. A bizonylatot kiállító pénztáros és a bizonylati adatokat ellenőrző személy a bevételi pénztárbizonylatot köteles aláírni. A pénztári forgalom bizonylattömbjeit (bevételi, kiadási bizonylat, napi időszaki pénztárjelentés stb.) használatbavétel előtt a borítólap belső oldalán hitelesíteni kell. Minden pénztári bizonylatot (annak összes példányát) a költségvetési szerv nevével ellátott fejbélyegzővel kell ellátni. A bizonylatok felhasználásának ellenőrzése érdekében csak folyamatos sorszámmal ellátott bizonylattömböket szabad felhasználásra kiadni. A pénztáros a be- és kifizetések időrendi sorrendjében minden év január 1-jétől kezdődő sorszámmal is köteles a bizonylatokat ellátni. Ezt a számot szerepelteti a pénztári tétel sorszámaként a napi vagy az időszaki pénztárjelentésen. A bevételi és kiadási pénztárbizonylatokhoz minden esetben csatolni kell a vonatkozó alapokmányokat. Pénztári alapokmány lehet: - a számla, - a készpénzfizetési számla, - kiadási bizonylat, - a ki- vagy befizetéseket elrendelő utalványrendelet a hozzá csatolt bizonylatokkal, - belföldi kiküldetési rendelvény. A bevételi pénztárbizonylatot átírással, három példányban kell kiállítani. Az első példány a könyvelés bizonylata. E példányhoz kell csatolni a pénztári alapokmányokat (a csatolt okmányok darabszámát a bizonylat "Melléklet" rovatában kell feltüntetni), majd a bizonylatokat a vonatkozó pénztárjelentéssel[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. augusztus 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2967
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

10. találat: Rövidített utalvány I.

Kérdés: A készpénzes bizonylatokon (pl. számla) a rövidített utalványrendeletnek pontosan milyen adattartalommal kell rendelkeznie? Amennyiben lehetséges, kérem, küldjenek erre vonatkozó mintát a pecsét elkészítéséhez.
Részlet a válaszból: […]minden költségvetési szervre és annak pénzmozgással járó tevékenységére. Kifizethető okmányról abban az esetben lehet beszélni, és a kifizetés akkor történhet meg, ha azon az utalványozással megbízott személy és az utalványozás ellenjegyzőjének aláírása szerepel. Az általános szabályok szerint a pénzmozgással járó tevékenységek utalványozása az érvényesített okmányra rávezetett rendelkezéssel vagy külön írásbeli rendelkezéssel elkészített utalványrendeleten történik, amely utalványnál fel kell tüntetni - az utalványozó és az utalványozás ellenjegyzőjének keltezéssel ellátott aláírását, - az "utalvány" szót, - a költségvetési évet, - a befizető és a kedvezményezett megnevezését, címét, - a fizetés időpontját, módját, összegét, devizanemét, - megterhelendő és a jóváírandó pénzforgalmi számla számát és megnevezését, - a kötelezettségvállalás nyilvántartási számát. E szabály alól a készpénzes fizetési mód kivételt jelent. A kiadási, illetve bevételi pénztárbizonylat utalványozása történhet az érvényesített okmányra rávezetett rendelkezéssel, azaz rövidített utalvánnyal, vagy külön írásbeli rendelkezéssel. Az Ámr. a készpénzes fizetési mód, azaz a készpénzes pénztári kifizetés, illetve befizetés esetére, ahol kiadási vagy bevételi pénztárbizonylat kiállítására kerül sor, lehetőséget ad, hogy ezen a rövidített[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. december 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2795
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
| 1 - 10 | 11 - 16 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést