Dolgozónak kiadott készpénzellátmány

Kérdés: Egyik dolgozónk készpénzellátmányt kapott utólagos elszámolásra, majd a megvásárolni kívánt terméket nem készpénzzel, hanem bankkártyával (saját, magánbankkártyával) fizette ki. Helyesen járt-e el a dolgozó, hogy a felvett készpénz helyett magán-/saját bankkártyájával fizetett, illetve a költségvetési szerv elfogadhatja-e, hogy az így keletkezett számlán a készpénzes fizetési mód helyett bankkártyás fizetés szerepel? Belső szabályzatunk alapján csak akkor vásárolhat a dolgozó, ha van nála kiadott ellátmány utólagos elszámolásra. Továbbá a készpénzes elszámoláshoz felrögzíthető-e az a számla, amelyen bankkártyás fizetési mód szerepel?
Részlet a válaszából: […] A pénzkezelési szabályzat tartalmát nem határozza meg jogszabály, azt a sok évtizedes gyakorlat és a helyi sajátosságok alapján kell minden szervezetnek kialakítani. A pénzkezelési szabályzatok többek között azt szabályozzák, hogy milyen beszerzésekre lehet előleget kiadni,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. október 13.

Házipénztárból történő készpénzkifizetés

Kérdés: Mikor lehetséges házipénztárból készpénzkifizetés? Tilos-e a házipénztárból munkabérrel összefüggő kifizetést eszközölni?
Részlet a válaszából: […] Az Áht. 85. §-a kimondja, hogy a bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak jogszabályban szabályozott esetekben kerülhet sor. A kiadások...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 5.

Készpénzes számla

Kérdés: A polgármesteri hivatalhoz külföldi vendégek jöttek. Egyik intézményünk főzött nekik, amiről számlát kértek. Május 20-a a kiállítás dátuma, a teljesítés 24-25-ei, a készpénzes fizetés pedig 25-ei. Ebben az esetben hogy kell kiállítani a számlát? Milyen dátumokkal? Kiállítható-e a számla korábban, mint ahogy a vevő fizet?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 163. §-ának (1) bekezdése szerint az adóalany a számla kibocsátásáról legkésőbb a teljesítésig, de legfeljebb az attól számított észszerű időn belül köteles gondoskodni. A számla kelte minden esetben az a nap, amelyen a számlát ténylegesen kiállítják. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. július 16.
Kapcsolódó címkék:  

Év végi bevétel elszámolása

Kérdés: Az egyik házipénztárral rendelkező telephelyünk év végén a bevételeit csekken fizette be a bankszámlánkra. Ez az összeg azonban már csak a következő év eleji kivonaton szerepel, ezért a pénzeszköz-átvezetési számlának december 31-én egyenlege maradt. Mi ilyenkor a helyes eljárás? Átvezethetem egyéb adott előlegre?
Részlet a válaszából: […] A pénzbeszedő hely készpénzben szedte be a bevételeket a vevőktől. A bevételt és a fizetendő áfát 2018. évre kellett lekönyvelni bevételként és fizetendő áfaként. A pénzbeszedő tartozik elszámolással a beszedett pénzzel, ezért helyes az az eljárás, hogy adott előlegre...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. február 26.

Egyszerűsített készpénzfizetési számla

Kérdés: Önkormányzatunk mint kedvezményezett egy támogatásból megvalósuló egyhetes rendezvényhez kapcsolódóan a gyerekek részére kiosztásra került apró marketingtárgyakat rendelt. A rendezvényt megvalósító intézmény a helyi művelődési ház. A vállalkozó a rendelt tételt a megrendelés alapján a rendezvény utolsó napján átadta, azonban annak díjáról a teljesítést követő 4. napon állított ki egyszerűsített készpénzfizetési számlát, melyet a kiállítás napján a megvalósító intézménynek adott át. A számla az önkormányzat pénztárából a kiállítás napján nem került kifizetésre. Szabályosan kifizethető-e fenti számla később, mint a számla kelte és benyújtása? Milyen szabályok vonatkoznak az egyszerűsített, illetve a készpénzfizetési számlára, a számla kelte egybe kell essen a teljesítés, valamint a kifizetés dátumával? Mire kell figyelemmel lenni a teljesítés, a számla kelte és a kifizetés dátumai vonatkozásában? A rendezvény napján a szervezési feladatok mellett nem mindig van lehetőség a számlázást nyomon követni, előfordul, hogy a megvalósító intézménnyel jó partneri viszonyban lévő vállalkozók átadják a megrendelt tételeket, de a készpénzfizetési számlát csak később állítják ki, és mire a számla az önkormányzathoz kerül, kifizetése is csak később történik meg. Hogyan járjunk el helyesen?
Részlet a válaszából: […] Egyszerűsített készpénzfizetési számlát az eladó akkor állíthat ki az Áfa-tv. 176. §-a (1) bekezdésének b) pontja és a 165. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján, ha a vevő az ellenérték adót is tartalmazó összegét legkésőbb a teljesítésig készpénzzel,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. február 6.
Kapcsolódó címkék:  

Kerekítési különbözet elszámolása

Kérdés: A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. §-ának (2) bekezdése szerint az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló 2008. évi III. törvény 2. §-ának megfelelő módon kerekítve kell meghatározni. A bruttó térítési díjnak kell kerekített összegnek lennie, vagy a nettó térítési díjat kell kerekítve meghatározni? (Ez utóbbi esetben az áfás bruttó összeg nem feltétlenül kerek szám.)
Részlet a válaszából: […] Az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló 2008. évi III. törvény 1. § alapján a forintban, készpénzzel (bankjegy vagy érme átadásával) történő fizetés esetén, ha a fizetendő végösszeg nem 5 forintra vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. augusztus 12.
Kapcsolódó címkék:  

Házipénztár

Kérdés: A házipénztárral kapcsolatos a kérdésem. Intézményünkben a pénztáros feladata a napi posta feladása is. Saját pénzéből feladja a postát, másnap pedig a kapott számlát kifizeti a pénztárból magának. Ilyenkor a kiadási pénztárbizonylaton a kedvezményezett azonos lehet a pénztárossal. Ugyanezt kérdezem, ha ő a beszedett étkezési díjakat befizeti a bankszámlára, a kiadási pénztárbizonylaton az ő neve szerepel kedvezményezettként is?
Részlet a válaszából: […] Nem helyes az a gyakorlat, hogy a pénztáros a saját pénzéből fizeti ki a postai díjat. Az Ávr. 148. §-ának (1) bekezdése szerint a költségvetési szerv készpénzt vehet fel házipénztárába. A (2) bekezdés szerint a házipénztárból felvett készpénzelőleggel a készpénzt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. augusztus 12.
Kapcsolódó címkék:    

Készpénzben teljesített kifizetés

Kérdés: Milyen esetekben és feltételekkel teljesíthet készpénzkifizetést költségvetési intézmény?
Részlet a válaszából: […] Az Áht. 85. §-a előírja, hogy a bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak jogszabályban szabályozott esetekben kerülhet sor. A kiadások...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. május 20.

Készpénzes számla

Kérdés: Készpénzes számla esetén, ha nincs pénztári bevételi bizonylat, akkor is elvehető a pénz? "Fizetve" felirat kerül a készpénzes számlára.
Részlet a válaszából: […] A számvitelről 2000. évi C. törvény 14. § (5) bekezdésealapján a számviteli politika keretében el kell készíteni többek között apénzkezelési szabályzatot. A pénzkezelési szabályzatban a törvény előírásaiszerint rendelkezni kell legalább a pénzforgalom (készpénzben,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. augusztus 9.
Kapcsolódó címkék:  

Rövidített utalvány I.

Kérdés: A készpénzes bizonylatokon (pl. számla) a rövidített utalványrendeletnek pontosan milyen adattartalommal kell rendelkeznie? Amennyiben lehetséges, kérem, küldjenek erre vonatkozó mintát a pecsét elkészítéséhez.
Részlet a válaszából: […] Az utalványozás nem más, mint a kötelezettségvállalásalapján beszerzett áruhoz, termékhez, eszközhöz vagy szolgáltatáshoz kapcsolódófizetési kötelezettség teljesítésének, vagy beszedésének, vagy elszámolásánakelrendelése.Utalványozni az érvényesített okmányra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. december 14.
Kapcsolódó címkék:  
1
2