Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

31 találat a megadott kiküldetési rendelvény tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Prémium benzin elszámolása kiküldetésnél

Kérdés: Egyik dolgozónk rendszeresen jár kiküldetésbe saját gépkocsijával. Jelezte, hogy prémium benzint tankol a gépkocsijába, ezért magasabb összegű üzemanyag elszámolását kéri. A NAV honlapján a prémium benzin árát nem teszik közzé. Alkalmazhatjuk az Szja-tv. 3. sz. melléklete IV. fejezetének 1.b) pontja szerinti megoldást, vagyis hogy a bemutatott számlán szereplő benzinárral számoljuk ki a kiküldetés üzemanyagköltségét?
Részlet a válaszból: […]jövedelme lesz, amivel szemben költséget számolhat el az Szja-tv. 3. sz. mellékletének IV. fejezete szerint.A NAV a 95-ös benzin árát teszi közzé, a prémium benzin árát nem, ezért az nem számolható el úgy, hogy ne minősüljön a magánszemély bevételének. Kiküldetési rendelvénnyel történő elszámolás esetén cégautóadó-fizetési kötelezettség nem keletkezik. A dolgozó választhatja azt a megoldást, hogy útnyilvántartás alapján a ténylegesen megtett utak figyelembevételével vagy átalány alapján részesül költségtérítésben. A költségtérítés címén kapott összeg ebben az esetben adóköteles bevételnek számít, amellyel szemben a felmerült költségek az üzleti, hivatali utakra a tényleges futásteljesítmény alapján elszámolhatók. A költségelszámolásnál az Szja-tv. 3. sz. mellékletének IV. fejezete szerint kell eljárni. A dolgozó üzemanyagköltség címén az alábbi módszerrel számolhat el költséget:- a kormányrendeletben meghatározott fogyasztási norma szerinti üzemanyag-mennyiség és a NAV által közzétett ár szorzataként meghatározott összeg szerint, vagy- a számlával (számlákkal) igazolt üzemanyag-vásárlás vehető figyelembe azzal, hogy a számla alapján figyelembe vett üzemanyag-mennyiség nem lehet több, mint az üzemi használatra az üzemanyag-fogyasztási normával számított mennyiség, továbbá - a számlával (bizonylattal) igazolt - fenntartási, javítási és felújítási költségek számolhatók el a hivatali célú használat arányában.Ha a dolgozó nem kiküldetési rendelvény alapján, hanem útnyilvántartás alapján számolja el a kiküldetési költségeket, akkor cégautóadó-fizetési kötelezettsége keletkezik. Ha tehát nem a NAV által közzétett üzemanyagárral számolják a kiküldetési rendelvény alapján elszámolt üzemanyagköltséget, akkor nem lesz adómentes, ha pedig útnyilvántartás alapján számolják el a kiküldetési költségeket, akkor cégautóadó-fizetési kötelezettség merül fel. Az előzőeken nem változtat az a körülmény sem, hogy a dolgozó nem saját elhatározásából vásárol prémium benzint, hanem azért, mert[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. június 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5225

2. találat: Saját gépkocsi hivatali célú használata

Kérdés: Hogyan fizethet ki a munkáltató hivatali célú saját gépjárművel kapcsolatos költségtérítést útnyilvántartás nélkül?
Részlet a válaszból: […]által közzétett üzemanyagárral, vagy számlákkal igazolt üzemanyagárral, továbbá a számlával (bizonylattal) igazolt fenntartási, javítási és felújítási költségek a hivatali célú használat arányában.- A költségelszámolás másik lehetséges módszere, hogy egyrészt üzemanyagköltség címén a kormányrendeletben meghatározott fogyasztási norma szerinti üzemanyag-mennyiség kerül elszámolásra a NAV által közzétett üzemanyagárral vagy számlákkal igazolt üzemanyagárral, másrészt - a számlák, bizonylatok alapján elszámolt egyéb járműhasználattal összefüggő költségek helyett - kilométerenkénti 15 forint általános személygépkocsi-normaköltség.A hivatalos utakról útnyilvántartást kell vezetni, ez képezi a költségelszámolás alapbizonylatát, s emiatt a magánszemélynek cégautóadó-fizetési kötelezettsége is keletkezik.b) A költségtérítés másik - inkább javasolt - módja, hogy a magánszemély saját személygépjárművének hivatali célú használatáért a kifizetőtől kiküldetési rendelvény alapján is kap költségtérítést.Amennyiben a térítés mértéke nem több a jogszabály szerint igazolás nélkül elszámolható mértéknél (a hivatalos célra megtett kilométerekre a kormányrendeletben meghatározott üzemanyag-fogyasztási norma alapján a NAV által közzétett üzemanyagárral számított üzemanyagköltség és kilométerenként 15 forint általános személygépkocsi-normaköltség), akkor azt nem kell bevételként figyelembe vennie a magánszemélynek.Abban[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. június 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4979

3. találat: Munkába járás és hivatali, üzleti utazás elhatárolása

Kérdés: Elszámolható-e a székhely és a telephely közötti munkába járás sajátgépkocsi-használattal, ha munkába induláskor napi feladatom volt, hogy előbb a lakásomhoz közel lévő postai hivataltól bérelt postafiókból felvegyem az értesítéseket, és intézzem a cég egyéb ügyeit (egyébként a cég székhelye a lakásom volt). A telephely viszont a város másik végén van. A napi munkába járásom a cég postaügyeinek rendezése, kb. 1,5 km a lakásomtól, és onnét mentem tovább a telephelyre dolgozni. Napközben is szükség volt az autóhasználatra, mivel a cég érdekében hivatalos helyeken ügyet kellett intézni. Hazafelé szintén feladatom volt a telephelyről a postára menni, aztán haza. Ebben az esetben milyen szabályok vonatkoznak a sajátgépkocsi-elszámolásokra? Munkaszerződésem egy mondatban kitér arra, hogy jogosult vagyok sajátgépkocsi-használatra.
Részlet a válaszból: […]munkába járásnak, ha a munkavállaló a munkavégzés helyét - annak földrajzi elhelyezkedése miatt - sem helyi, sem helyközi közösségi közlekedéssel nem tudja elérni.A kérdésből az derül ki, hogy a lakóhely (székhely) és a telephely egy városon belül található. Ilyen módon csak akkor lehetne munkába járásról beszélni, ha a telephely közösségi közlekedéssel nem megközelíthető. Ha ez teljesülne is, akkor is szükséges lenne továbbá, hogy a munkaszerződésben megjelölt munkavégzési hely a székhelyet ne foglalja magában, egyébként a munkába járás fogalmilag kizárt. Megjegyezzük, hogy amennyiben Ön a cég ügyvezetője, a székhelyen történő munkavégzés mindenképpen fennáll.Természetesen nem kizárt, hogy a munkavállaló saját személygépkocsijának a cég érdekében, a munkaviszonya keretében meghatározott feladatok ellátásához szükséges használatáért térítésben részesüljön hivatali, üzleti utazás költségtérítése címén. A kiküldetési rendelvény kiállítása mellett 9 forint/km és az üzemanyag (NAV által közzétett üzemanyagár és a jogszabály szerinti fogyasztási norma alapján számolt) költsége erejéig kifizetett összeg a magánszemélynél nem keletkeztet jövedelmet (ha ennél magasabb összegű a térítés, a felettes rész jogviszonyból származó jövedelemként adózik). Erre azonban csak azon viszonylatokban kerülhet sor, amely hivatali, üzleti útnak tekinthető. Idetartozik - a munkahelyre, a székhelyre vagy a telephelyre a lakóhelyről történő bejárás kivételével - a magánszemély jövedelmének megszerzése érdekében, a kifizető tevékenységével összefüggő feladat ellátása érdekében[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. április 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3950
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Kiküldetéshez kapcsolódó számlák

Kérdés: Kiküldetéshez kapcsolódó számlák esetén mi a helyes eljárás? A számlákat külön számlaként kell kezelni, egyenként kell rögzíteni az analitikában (pénzügy), és a számlákat egyenként kell könyvelni, külön a nettó részét kiküldetésre és külön a számlák áfatartalmát áfa rovatra? Vagy kiküldetési rendelvény alapján a számlák összesítését elég egy összegben rögzíteni az analitikában és egyben könyvelni kiküldetésre?
Részlet a válaszból: […]kiállítani (készíteni). A gazdasági műveletek (események) folyamatát tükröző összes bizonylat adatait a könyvviteli nyilvántartásokban rögzíteni kell. Az Áhsz. 52. §-a alapján az Szt. 165. §-ának (1) bekezdését alkalmazni kell a költségvetési számvitelben is.A kérdés megítélésénél figyelembe kell venni azt is, hogy külföldi kiküldetés esetén devizában, valutában felmerült kiadások is lehetnek, amelyeket a beszerzéskor, a szolgáltatás igénybevételekor (teljesítésekor) érvényes, a 60. § (4)-(6) bekezdése szerinti árfolyamon átszámított forintértéken kell átszámítani. Az Szt. ezen rendelkezését az Áhsz. 15. §-a alapján a költségvetési szerveknek is alkalmazni kell. Többnapos kiküldetés esetén a számlák teljesítési időpontja eltérő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. december 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3848
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Kutatóintézet által szervezett vidéki kutatómunkához kapcsolódó utazás, szállás, étkezés juttatásának adóvonzata

Kérdés: Egy kutatóintézet a nyár folyamán többnapos vidéki kutatómunkát szervezett, ahova az intézeti munkatársakon kívül önkéntes diákokat is toborzott. Az intézeti munkatársaknak belföldi kiküldetés keretében a szállás-, illetve útiköltség térítésre került, napidíjat nem kaptak. Az önkéntesek a munkájukért díjazásban nem részesültek, viszont az étkeztetésüket, hideg élelmiszer vásárlását, az intézet fizette. Az élelmiszer-vásárlás a kiküldetésben lévő dolgozók étkeztetését is fedezte. Hogyan kell minősíteni a két esetet, mi a helyes főkönyvi elszámolás, és mi ezeknek az adóvonzata?
Részlet a válaszból: […]által két példányban kiállított bizonylat, amely tartalmazza a magánszemély nevét, adóazonosító jelét, a gépjármű gyártmányának, típusának megnevezését, forgalmi rendszámát, a hivatali, üzleti utazás(ok) célját, időtartamát, útvonalát, a futásteljesítményt, az utazás költségtérítését, valamint ezen költségtérítés kiszámításához szükséges adatokat (üzemanyag-fogyasztási norma, üzemanyagár stb.). A kiküldetési rendelvény eredeti példányát a kifizető, másolatát a magánszemély a bizonylatmegőrzésre vonatkozó rendelkezések betartásával megőrzi. Az utazás, szállás költségeinek fedezése tehát a dolgozók esetében nem keletkeztet semmilyen közteher-fizetési kötelezettséget.A kutatóintézet dolgozói részére a kutatóintézet által vásárolt, és részükre juttatott hideg élelmiszer reprezentációnak minősül, mint a juttató tevékenységével összefüggő üzleti, hivatali, szakmai rendezvény, esemény keretében nyújtott vendéglátás (étel, ital), és mint ilyen az Szja-tv. 70. §-a szerinti egyes meghatározott juttatásnak minősül. A juttatás értékének 119%-a után 16% személyi jövedelemadó és 27% egészségügyihozzájárulás-fizetési kötelezettség terheli a kifizetőt.Az Szja-tv. 8.22. pontja alapján adómentes az a juttatás, amelyet az államháztartás - a juttatás forrása alapján akár közvetetten is - valamely alrendszeréből a közoktatásról szóló törvény szerinti sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló kulturális, sport- és más hasonló rendezvény alkalmával nem pénzbeli formában kap, ideértve a rendezvényhez kapcsolódó utazást, szállást, étkezést és egyéb, a rendezvénnyel szokásszerűen együtt járó juttatást is. Amennyiben tehát a diákok, akik részt vettek a kutatómunkában, a közoktatási törvény szerinti tanulók voltak, és ez a kutatómunka[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. október 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3555

6. találat: Kiküldetési rendelvény alkalmazása

Kérdés: Cégünk 1 fő anyagbeszerzővel rendelkezik, aki cégautóval dolgozik. Emellett vannak olyan munkakörök, amelyek ellátása igényli a folyamatos gépkocsihasználatot. Mivel ezt a cég biztosítani nem tudja, a dolgozó saját autójával végzi munkahelyi feladatait. Ilyen munkakör például a létesítményvezető, aki napi szinten telephelyéről a központba, vagy a telephelyek között, vagy anyagbeszerzés címén a telephelyen és a településen belül ingázik. A telephelyek és a központ is ugyanazon a településen belül található. Kiküldetési rendelvénnyel - ezekben az esetekben - elszámolható-e a saját gépkocsihasználat költsége?
Részlet a válaszból: […]CXVII. törvény (Szja-tv.) 3. §-ának 83. pontja szerinti adattartalommal. Az Szja-tv. 3. számú melléklete értelmében a kifizető által a saját személygépkocsi használatára tekintettel fizetett költségtérítés összegéből a kiküldetési rendelvényben feltüntetett kilométer-távolság szerint az üzemanyag-fogyasztási norma és legfeljebb az állami adóhatóság által közzétett üzemanyagár, valamint 9 Ft/km általános személygépkocsi-normaköltség alapulvételével[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. április 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3150

7. találat: Belföldi kiküldetés költségtérítése

Kérdés: Kérdésem a saját tulajdonú jármű használatára vonatkozik belföldi kiküldetés esetén. Abban az esetben számolható el adómentesen a kiküldetés útiköltsége, ha a gépjármű saját vagy a házastárs tulajdonában van. Amennyiben a munkavállalónk a szülő forgalmijában mint üzembentartó szerepel, valamint a kötelező biztosítás is a dolgozó nevére szól, fizethetek-e neki kiküldetés költségtérítést?
Részlet a válaszból: […]meg kell-e őrizni. Az Szja-tv. 3. számú mellékletének IV. fejezet 9. pontja szerint pedig a magánszemélynek a saját tulajdonú gépjármű tulajdonjogát - az Szja-tv. bizonylatmegőrzési szabályainak betartásával - a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás befizetését igazoló szelvénnyel kell igazolnia. E jogszabályi helyet értelmezve, miután a dolgozó nevére (mint üzembentartóra) szól a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás befizetését igazoló szelvény, álláspontunk szerint elszámolható részére kiküldetési rendelvény alapján hivatali, üzleti utazás költségtérítéseként a teljesített kilométer-távolság figyelembevételével az utazásra kapott összeg, feltéve hogy az nem haladja meg a jogszabályban meghatározott, igazolás nélkül elszámolható mértéket. Megjegyezzük, hogy az adóhatóság kiemelt adózók adóeljárási osztályának jogi iránymutatása szerint a felelősségbiztosítást igazoló szelvény például egy pénzügyi lízingbe vett személygépkocsi esetén (ahol a tulajdonos a lízingbe adó cég) csak üzembentartói minőséget igazol, ezért az autó hivatali használata esetén a kiküldetési rendelvény alapján kapott költségtérítés nem minősül igazolás nélkül elszámolható költségnek, ily módon a tulajdonosnak a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 17/C. §-a szerint cégautóadó-fizetési[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. szeptember 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2989

8. találat: Kiküldetési rendelvény alkalmazása

Kérdés: Közalkalmazott háziorvosaink és a körzeti közösségi nővérek napi munkaidejükből 4 órát a rendelőben, 4 órát pedig területen töltenek (lakcímre hívások). Szabályosan járunk-e el, ha részükre a saját gépjármű üzemanyag-térítését kiküldetési rendelvény alapján számoljuk el?
Részlet a válaszból: […]kiküldetési rendelvény alapján hivatali utazás költségtérítése címén a teljesített kilométer-távolság figyelembevételével az utazásra kapott összeg adómentes bevételnek minősül a magánszemélyeknél, feltéve hogy a térített összeg nem haladja meg a jogszabályban meghatározott, igazolás nélkül elszámolható mértéket. Az igazolás nélkül elszámolható költségtérítés a kiküldetési rendelvényen feltüntetett kilométer[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. május 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2903

9. találat: Vizsgáztató utazási költsége

Kérdés: A 20/2008. SZMM rendelet 4. §-a szerint a vizsgáztatót utazási költségtérítés illeti meg. A rendelet kimondja, hogy saját gépjármű használata az Szja-tv. 25. §, valamint a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésre vonatkozó jogszabály előírásai alapján történik. Kérdezem, hogy adómentesen csak a 9 Ft fizethető-e ki saját gépjármű használata esetén a vizsgáztatónak?
Részlet a válaszból: […]költségelszámolásnál az üzemanyag áraként vagy az APEH által havonta közzétett üzemanyagárat, vagy az üzemanyag-vásárlást igazoló számlák szerint megfizetett árat lehet figyelembe venni. A választott elszámolási módot egy adott negyedéven belül nem lehet megváltoztatni. Az útnyilvántartás alapján elszámolt üzemanyag mennyisége nem lehet több az adott jármű esetében meghatározott fogyasztási norma alapulvételével kiszámított üzemanyag-mennyiségnél. A gépkocsi fenntartásával, javításával összefüggő kiadásokat a jármű üzleti, hivatali célú használatával arányosan, a számlák alapján lehet elszámolni. A számlák alapján történő elszámolás helyett választható a kilométerenkénti 9 Ft-os általános személygépkocsi-normaköltséggel történő elszámolás is. A költségtérítés kifizetésekor a magánszemély a tételes költségelszámolásról szóló nyilatkozatában megjelölheti az előzőek szerint elszámolható költségek összegét, amelyet az adóelőleg alapjául szolgáló összeg megállapításánál nem kell figyelembe vennie a kifizetőnek. Így gyakorlatilag előfordulhat, hogy a költségtérítésből nem kell adóköteles jövedelmet megállapítani, tehát az kifizethető adómentesen. Ugyanakkor a költségelszámolásra tekintettel a magánszemélynek cégautóadó-fizetési kötelezettsége keletkezik. Ezért célszerűbb, ha a költségtérítést nem útnyilvántartás, hanem kiküldetési rendelvény alapján fizetik ki a vizsgáztató személyeknek. Az Szja-tv. alkalmazásában a kiküldetési rendelvény a munkaviszonnyal és a megbízási jogviszonnyal összefüggésben is kiállítható, függetlenül[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. november 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2769

10. találat: Gépjármű-elszámolás

Kérdés: Intézményünknek vannak gépjárművei, és kiküldetési rendelvénnyel saját gépjárművel is utaznak dolgozók, ha szükséges. A fogyasztási normák meghatározhatók gépkocsitípusonként és lökettérfogat szerint is. A fogyasztási normáknak egységesnek kell-e lenniük - intézményi gépjármű, saját gépjármű -, vagy különböző gépjárműveknél különbözőképpen is meghatározhatók?
Részlet a válaszból: […]üzemanyag-fogyasztási normáit nem szabályozza a hivatkozott kormányrendelet, az alapvetően az igazolás nélkül elszámolható mértéket határozza meg a saját gépjármű költségtérítése kapcsán. Szabályzatban célszerű rögzíteni az üzemi használatú, intézményi tulajdonú gépkocsik elszámolásának rendjét, a saját tulajdonú személygépkocsik hivatalos célra történő használatának rendjét, a költségelszámolás szabályait. A saját tulajdonú személygépkocsi használatáért költségtérítés illeti meg a dolgozót. A költségtérítés összege az eseti belföldi kiküldetési rendelvényben feltüntetett kilométer-távolság szerint az üzemanyag-fogyasztási norma és legfeljebb az APEH által közzétett üzemanyagár alapulvételével kiszámított üzemanyag-, valamint fenntartási költségtérítésből áll. Az üzemanyag-költségtérítés összegének megállapításánál fogyasztási normaként a - módosított - 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet 4. §-ában meghatározott alapnorma-átalányt, vagy az 1. számú melléklet szerinti fogyasztási normákat lehet figyelembe venni. Szabályzatukban a munkavállalók választási lehetőségéről is rendelkezhetnek. A saját gépkocsival megtett, az elszámolás alapját képező út hosszát távolsági térkép, ennek hiányában érvényes távolságiautóbusz-menetrend alapján kell meghatározni. Abban az esetben, ha a fenntartási költség kifizetésére az Szja-tv. 3. számú mellékletének[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. október 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2757
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést