Prémium benzin elszámolása kiküldetésnél

Kérdés: Egyik dolgozónk rendszeresen jár kiküldetésbe saját gépkocsijával. Jelezte, hogy prémium benzint tankol a gépkocsijába, ezért magasabb összegű üzemanyag elszámolását kéri. A NAV honlapján a prémium benzin árát nem teszik közzé. Alkalmazhatjuk az Szja-tv. 3. sz. melléklete IV. fejezetének 1.b) pontja szerinti megoldást, vagyis hogy a bemutatott számlán szereplő benzinárral számoljuk ki a kiküldetés üzemanyagköltségét?
Részlet a válaszából: […] ...Szja-tv. 7. §-ának r) pontja szerint nem bevétel a kiküldetési rendelvény alapján hivatali, üzleti utazás költségtérítése címén a teljesített kilométer-távolság (futásteljesítmény) figyelembevételével az utazásra kapott összeg, feltéve, hogy a térített...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 23.

Saját gépkocsi hivatali célú használata

Kérdés: Hogyan fizethet ki a munkáltató hivatali célú saját gépjárművel kapcsolatos költségtérítést útnyilvántartás nélkül?
Részlet a válaszából: […] ...másik - inkább javasolt - módja, hogy a magánszemély saját személygépjárművének hivatali célú használatáért a kifizetőtől kiküldetési rendelvény alapján is kap költségtérítést.Amennyiben a térítés mértéke nem több a jogszabály szerint igazolás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. június 25.

Munkába járás és hivatali, üzleti utazás elhatárolása

Kérdés: Elszámolható-e a székhely és a telephely közötti munkába járás sajátgépkocsi-használattal, ha munkába induláskor napi feladatom volt, hogy előbb a lakásomhoz közel lévő postai hivataltól bérelt postafiókból felvegyem az értesítéseket, és intézzem a cég egyéb ügyeit (egyébként a cég székhelye a lakásom volt). A telephely viszont a város másik végén van. A napi munkába járásom a cég postaügyeinek rendezése, kb. 1,5 km a lakásomtól, és onnét mentem tovább a telephelyre dolgozni. Napközben is szükség volt az autóhasználatra, mivel a cég érdekében hivatalos helyeken ügyet kellett intézni. Hazafelé szintén feladatom volt a telephelyről a postára menni, aztán haza. Ebben az esetben milyen szabályok vonatkoznak a sajátgépkocsi-elszámolásokra? Munkaszerződésem egy mondatban kitér arra, hogy jogosult vagyok sajátgépkocsi-használatra.
Részlet a válaszából: […] ...feladatok ellátásához szükséges használatáért térítésben részesüljön hivatali, üzleti utazás költségtérítése címén. A kiküldetési rendelvény kiállítása mellett 9 forint/km és az üzemanyag (NAV által közzétett üzemanyagár és a jogszabály...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. április 28.
Kapcsolódó címkék:  

Kiküldetéshez kapcsolódó számlák

Kérdés: Kiküldetéshez kapcsolódó számlák esetén mi a helyes eljárás? A számlákat külön számlaként kell kezelni, egyenként kell rögzíteni az analitikában (pénzügy), és a számlákat egyenként kell könyvelni, külön a nettó részét kiküldetésre és külön a számlák áfatartalmát áfa rovatra? Vagy kiküldetési rendelvény alapján a számlák összesítését elég egy összegben rögzíteni az analitikában és egyben könyvelni kiküldetésre?
Részlet a válaszából: […] ...esetén a számlák teljesítési időpontja eltérő lehet.Az előzőek alapján véleményünk szerint nem helyes, ha a számlákat összevontan a kiküldetési rendelvény alapján könyvelik. Mi lenne a kiküldetési rendelvény alapján könyvelt bizonylatoknak a teljesítési időpontja?...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. december 16.
Kapcsolódó címkék:  

Kutatóintézet által szervezett vidéki kutatómunkához kapcsolódó utazás, szállás, étkezés juttatásának adóvonzata

Kérdés: Egy kutatóintézet a nyár folyamán többnapos vidéki kutatómunkát szervezett, ahova az intézeti munkatársakon kívül önkéntes diákokat is toborzott. Az intézeti munkatársaknak belföldi kiküldetés keretében a szállás-, illetve útiköltség térítésre került, napidíjat nem kaptak. Az önkéntesek a munkájukért díjazásban nem részesültek, viszont az étkeztetésüket, hideg élelmiszer vásárlását, az intézet fizette. Az élelmiszer-vásárlás a kiküldetésben lévő dolgozók étkeztetését is fedezte. Hogyan kell minősíteni a két esetet, mi a helyes főkönyvi elszámolás, és mi ezeknek az adóvonzata?
Részlet a válaszából: […] ...valamint ezen költségtérítés kiszámításához szükséges adatokat (üzemanyag-fogyasztási norma, üzemanyagár stb.). A kiküldetési rendelvény eredeti példányát a kifizető, másolatát a magánszemély a bizonylatmegőrzésre vonatkozó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. október 29.

Kiküldetési rendelvény alkalmazása

Kérdés: Cégünk 1 fő anyagbeszerzővel rendelkezik, aki cégautóval dolgozik. Emellett vannak olyan munkakörök, amelyek ellátása igényli a folyamatos gépkocsihasználatot. Mivel ezt a cég biztosítani nem tudja, a dolgozó saját autójával végzi munkahelyi feladatait. Ilyen munkakör például a létesítményvezető, aki napi szinten telephelyéről a központba, vagy a telephelyek között, vagy anyagbeszerzés címén a telephelyen és a településen belül ingázik. A telephelyek és a központ is ugyanazon a településen belül található. Kiküldetési rendelvénnyel - ezekben az esetekben - elszámolható-e a saját gépkocsihasználat költsége?
Részlet a válaszából: […] ...kiküldetési rendelvény a kifizető által két példánybankiállított bizonylat, amely tartalmazza a magánszemély azonosító adatait, agépkocsi azonosító adatait a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.törvény (Szja-tv.) 3. §-ának 83. pontja...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. április 10.

Belföldi kiküldetés költségtérítése

Kérdés: Kérdésem a saját tulajdonú jármű használatára vonatkozik belföldi kiküldetés esetén. Abban az esetben számolható el adómentesen a kiküldetés útiköltsége, ha a gépjármű saját vagy a házastárs tulajdonában van. Amennyiben a munkavállalónk a szülő forgalmijában mint üzembentartó szerepel, valamint a kötelező biztosítás is a dolgozó nevére szól, fizethetek-e neki kiküldetés költségtérítést?
Részlet a válaszából: […] ...kiszámításához szükséges adatokat.Az értelmező rendelkezés nem tartalmaz arra utalást, hogy a tulajdonos adataitis tartalmaznia kell a kiküldetési rendelvénynek, és arra sem, hogy a forgalmiengedély másolatát a rendelvény mellékleteként meg kell-e őrizni. Az Szja-tv.3...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. szeptember 20.

Kiküldetési rendelvény alkalmazása

Kérdés: Közalkalmazott háziorvosaink és a körzeti közösségi nővérek napi munkaidejükből 4 órát a rendelőben, 4 órát pedig területen töltenek (lakcímre hívások). Szabályosan járunk-e el, ha részükre a saját gépjármű üzemanyag-térítését kiküldetési rendelvény alapján számoljuk el?
Részlet a válaszából: […] ...álló háziorvosok és nővérekmunkaköri feladataik ellátása érdekében saját személygépkocsijukat használják,költségeiket kiküldetési rendelvény alapján térítik meg. A kiküldetésirendelvény alapján hivatali utazás költségtérítése címén...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. május 17.

Vizsgáztató utazási költsége

Kérdés: A 20/2008. SZMM rendelet 4. §-a szerint a vizsgáztatót utazási költségtérítés illeti meg. A rendelet kimondja, hogy saját gépjármű használata az Szja-tv. 25. §, valamint a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésre vonatkozó jogszabály előírásai alapján történik. Kérdezem, hogy adómentesen csak a 9 Ft fizethető-e ki saját gépjármű használata esetén a vizsgáztatónak?
Részlet a válaszából: […] ...a magánszemélynek cégautóadó-fizetésikötelezettsége keletkezik. Ezért célszerűbb, ha a költségtérítést nemútnyilvántartás, hanem kiküldetési rendelvény alapján fizetik ki a vizsgáztatószemélyeknek. Az Szja-tv. alkalmazásában a kiküldetési rendelvény...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. november 2.

Saját gépjármű hivatali célú használata

Kérdés: Kérem állásfoglalásukat a következő témában: Vannak olyan munkakörök, amelyek ellátása igényli a folyamatos gépkocsihasználatot. Mivel ezt a cég biztosítani nem tudja, a dolgozó saját autójával végzi munkahelyi feladatait. Ilyen munkakörök: mezőőr, védőnő, szociális házi gondozók. A mezőőr járja a település egészét, főként a külterületeket, a védőnők és a házi gondozók pedig rendszeresen látogatják az ellátottakat. A településen belül olyan közlekedési lehetőség nincs, amivel ezek a munkák elláthatók. Kiküldetési rendelvénnyel számoljuk el a km-t, amihez egy részletes címlista tartozik. Megfelelő-e az eljárásunk?
Részlet a válaszából: […] ...valamint ezen költségtérítés(ek) kiszámításáhozszükséges adatokat (üzemanyag-fogyasztási norma, üzemanyagár stb.). Akiküldetési rendelvény eredeti példányát a kifizető, másolatát a magánszemély abizonylatmegőrzésre vonatkozó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. október 12.
1
2
3
4