Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

18 találat a megadott kis értékű tárgyi eszköz tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Tojótyúkok és tojások nyilvántartása

Kérdés: A Költségvetési Levelek 2015. november 3-i számában a 4061. számú “Tojótyúkok és tojások nyilvántartása�� tárgyban feltett kérdéssel összefüggésben szeretnék újabb kérdéseket feltenni. A fenti kérdésre adott válasz alapján az önkormányzati közmunkaprogram keretében vásárolt tojótyúkokat a befektetett eszközök (tenyészállatok) között kell nyilvántartásba venni, függetlenül attól, hogy egy évnél rövidebb ideig szolgálják az önkormányzat tevékenységét, tekintettel arra, hogy leválasztható termékük (tojás) van.
Kérdések:
1. A tojótyúkok értékcsökkenésének elszámolásakor hogyan kell eljárni? Alkalmazható-e az Áhsz. 17. §-ának (2) bekezdésében megfogalmazott szabály, mely szerint a kis értékű tárgyi eszközök beszerzése esetén az értékcsökkenés egy összegben elszámolandó?
2. Amennyiben az 1. kérdésre adott válasz igen, a tyúkok önköltségszámítása során a költségek meghatározásánál “csupán�� az állatok etetésével, tartásával kapcsolatban felmerült költségek képezik majd az állat önköltségét? (Mivel ha a beszerzéskor egy összegben elszámoljuk az értékcsökkenést, akkor a nyilvántartási érték nulla lesz.)
3. Ha a tyúkokat levágja az önkormányzat, és térítésmentesen átadja egy másik adóalany önkormányzati költségvetési szervnek (aki az önkormányzat konyháját üzemelteti), akkor át kell minősíteni a tyúkokat a tenyészállatokból a készletek közé, és onnan kell kivezetni a készletcsökkenést?
4. A térítésmentes átadáskor minden esetben az önköltségi árat kell feltüntetni? Vagy minden egyes átadáskor meg kell nézni a piaci értéket, és azzal összhangban elszámolni az értékvesztést? Vagy ha a megállapított önköltség alacsonyabb a piaci árnál, akkor ezen az alacsony értéken kell átadni a konyhának? A kérdés azért lényeges, mert a konyha a nyersanyag felhasználása során ezt az értéket fogja figyelembe venni, amely nagyban befolyásolja a napi nyersanyag-felhasználás további lehetőségeit is (a megállapított nyersanyagnorma miatt).
5. Hogyan kell megállapítani a tojás önköltségét?
Részlet a válaszból: […](12-től 15-ig)17.   Javítóműhelyek fenntartási költségei18.   Építőbrigád fenntartási költségei19.   Egyéb fenntartási költségek20.   Fenntartási költségek összesen (17-től 19-ig)21.   Traktorüzem költségei22.   Tehergépkocsi-üzem költségei23.   Igatartás költségei24.   Egyéb segédüzemi költségek25.   Segédüzemi költségek összesen (21-től 24-ig)26.   Főágazati általános költség27.   Közvetlen költségek összesen (7+11+16+20+25+26)28.   Le: Melléktermékek értéke29.   Főtermék közvetlen költsége (27+28)Ezzel a módszerrel számítjuk ki az állati termékek, valamint a növendék és hízóállatok tömeggyarapodásának önköltségét. A tojótyúkok esetében értelemszerűen a szóba jöhető kiadásokat kell felsorolni (pl. igatartás, traktorüzem nem merül fel).A tömeggyarapodás az adott ágazatban ránevelt, ráhizlalt élőtömeg kilogrammban kifejezve.Tipikus állati termék baromfiféléknél a tojás, melléktermék a toll, a bőr, ezekre nem készül utókalkuláció.A növendék, hízó- és egyéb állatok élőtömegönköltség-számításának kalkulációs sémájaMegnevezés   Mennyiség (db)   Súly (kg)   Érték (Ft)1. Nyitóállomány2. Növekedés vásárlásból3. Növekedés korosbításból és hízóba állításból4. Tenyésztésből kiselejtezett és hízóba állított állatok5. Szaporulat, tömeggyarapodás6. Élőtömeg és az arra jutó összes költség (1+2+3+4+5)Élőtömeg közvetlen önköltsége = Élőtömeg értéke (Ft) / Élőtömeg mennyisége (kg)A táblázat szerinti élőtömeg-önköltség megállapítását állománycsoportonként a korosbítás sorrendjében kell elvégezni.Az állattenyésztés költségeiÁllattenyésztési ágazatok költségei az állatok gondozásának, tartásának, az állati termékek gyűjtésének, kezelésének költségeit, valamint az állatok gyógykezelési, termékenyítési, elletési költségeit tartalmazza.Állattenyésztés közvetlen költségei között számoljuk el- a feletetett takarmány értékét,- a legelőfenntartás költségeit,- a takarmány-előkészítés költségeit,- az állatgyógyszerek értékét,- az állattenyésztésben használt gépek, berendezések alkatrész-felhasználásának költségeit,- a tenyészállatok terv szerinti értékcsökkenését,- a vásárolt állatok beszerzési árát,- az állattenyésztésben dolgozók munkabérét, bérjellegű kifizetéseket és a béreket terhelő járulékokat,- értékcsökkenési leírásként az állattenyésztésben használt tárgyi eszközök - épületek, gépek - amortizációját,- igénybe vett és egyéb szolgáltatások értékét (például: a biztosítási díjat, a bérleti díjat stb.), valamint- az áttételezett fenntartási, segédüzemi és főágazati költségeket.A költségek elszámolásánál, illetve a kalkuláció elkészítésénél érvényesíteni kell a következő elveket:- az anya- és apaállatok költségei, valamint leválasztásig a szaporulat tartási költségei a tenyésztési ágazatot terhelik,- belső állományváltozások (leválasztás, korosbítás, hízóba állítás, átminősítés tenyészállattá) esetében a tartási, gondozási költségek az átvétel napjától az átvevő ágazatot terhelik,- nevelési ágazat költségeként indokolt elszámolni a születés, illetve a leválasztás napjától az előhasi állat átminősítéséig felmerült költségeket,- a trágya eltávolításának költségei a gyűjtőhelyre kijuttatásig terhelik az adott állattenyésztési ágazatot, és minősülnek az adott telep, illetve a telepen tartott állatok ágazati közvetlen költségének,- a feletetett takarmányok a feldolgozó-, illetve tárolóhelyről a felhasználás helyéig felmerült szállítási költsége elszámolható az adott ágazat közvetlen költségeként vagy a tevékenység általános költségeként,- költségként kell elszámolni a vásárolt állatok beszerzési árát (költségnemek között is, mint anyagköltséget). Ezzel az elszámolási móddal a vásárolt állat beszerzési értéke részévé válik az előállítási közvetlen költségnek és az élőtömeg-önköltségnek is.Az állattenyésztés hozamaiÁllattenyésztés hozamaként kell elszámolni- a keletkezett állati termékeket,- az állatszaporulatot,- a tömeggyarapodást,- az átminősítésből adódó nyilvántartási árak különbözetét (mindig a fogadó ágazat hozamszámláján).A hozamokat az 571. Saját termelésű készletek állományváltozása számlára számoljuk el.A feltett kérdésekre az alábbi válaszok adhatók:1. A kis értékű eszköz szabályai szerint egy összegben kell az értékcsökkenést elszámolni.2. Az értékcsökkenés az önköltség részét képezi.3. Ha a tyúkokat levágja az önkormányzat, akkor ténylegesen húst mint készletet ad át, ezért azt fel kell venni a készletek közé, és a készletcsökkenést[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. szeptember 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4303

2. találat: Házi segítségnyújtás kerékpárral

Kérdés: Önkormányzatunk a házi segítségnyújtás feladatot többcélú társulás keretében látja el. A társulásnak negyedévente számla alapján utaljuk a megállapodásban szereplő támogatás összegét. Felmerült, hogy az önkormányzat saját költségvetése terhére vásárolna elektromos kerékpárt a házi segítségnyújtásban részt vevő dolgozóknak, akiket a társulás foglalkoztat. Használatra átadnánk a társulásnak, illetve a dolgozóknak, de a kerékpárok az önkormányzat tulajdonában maradnának. Hogyan kell elszámolni az önkormányzatnál a kiadást?
Részlet a válaszból: […]mivel annak személyijövedelemadó- és eho-vonzata lenne. Javasoljuk, hogy a kerékpárokat a társulásnak adják használatba. Az eszközt idegen helyen tárolt eszközként kell az analitikus nyilvántartásban rögzíteni. A társulással a használatba adásról kötött megállapodásban célszerű kitérni arra, hogy ki végezze a leltározást, a társulás vagy az önkormányzat leltározói. A használatba adás nem keletkeztet kiadást, azt nem kell könyvelni, hanem az analitikus nyilvántartásban kell rögzíteni a tárolás helyét.A társulás a dolgozói feladatellátásához használja a kerékpárokat, ezért sem a társulás, sem a dolgozók szempontjából nem lesz szja- és köztehervonzata a juttatásnak.A[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. február 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4138
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Kis értékű tárgyi eszköz beszerzése

Kérdés: Költségvetési szervnél kis értékű tárgyi eszköz beszerzése történt. A kis értékű tárgyi eszköz úgy került minősítésre, hogy az tartósan, egy évet meghaladóan fogja szolgálni a költségvetési szerv tevékenységét. A beszerzést követően a rendeltetésszerű használatbavétel megtörtént. Helyesen jártunk-e el, amikor az állományba vételi bizonylaton (B.11-46/Vr.sz.) jelöltük (az üzembe helyezés dátumánál) a használatbavétel dátumát, mivel ezen eszköznél nem kellett alkalmazni üzembe helyezési eljárást, vagy az állományba vételt mint gazdasági eseményt és a használatbavételt is eltérő bizonylatokon kellene hitelt érdemlően igazolni? Kiváltható lenne-e az állományba vételi bizonylat a pénzügyi és könyvviteli nyilvántartó rendszer által generált "eszköz mennyiségi nyilvántartásba vételi dokumentummal", amelyen rögzítésre kerül az eszköz használatbavételi időpontja is?
Részlet a válaszból: […]engedélyezési eljárást, próbaüzemet stb. követően), vagy amelyeknek az üzembe helyezéséhez szükséges elvégezni bizonyos munkákat, alapozás, fel- vagy összeszerelés stb.Az üzembe helyezési eljárás nélkül használatba vehető eszközök dokumentálása során azt kell a bizonylaton rögzíteni, hogy a használatbavétel egy adott időpontban megtörtént. Ilyen bizonylat lehet a kereskedelmi forgalomban beszerezhető vagy számítógépes programmal előállított állományba vételi bizonylat, amely az üzembe helyezés igazolására elkülönített rovatot tartalmaz.Az Önök által használt B.11-46/Vr.sz. bizonylat tartalmazza az állományba vétel elrendelésének dátumát, amely megfelel az üzembe helyezés vagy tényleges használatbavétel dátumának, továbbá tartalmazza az állományba vétel elrendelésének időpontját és az elrendelő aláírását, ezáltal megfelel a számviteli bizonylat követelményeinek.Az üzembe helyezés a számviteli előírások szempontjából nagyon fontos dátum, mert azzal a dátummal kell a könyvekben állományba venni az eszközt, és attól a naptól kezdve kell számítani az értékcsökkenési leírást. Az üzembe helyezés olyan gazdasági esemény, amelyet olyan hitelt érdemlő dokumentummal kell alátámasztani, amely megfelel az Szt. 166. §-ában foglalt számviteli bizonylat alaki és tartalmi követelményeinek.Az Szt. 167. §-ának (1) bekezdése szerint a könyvviteli elszámolást közvetlenül[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. január 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4108
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Kis értékű tárgyi eszköz

Kérdés: Kis értékű eszköz aktiválásakor az eszközt az állományi főkönyvi számra aktiváljuk, majd elszámoljuk a terv szerinti értékcsökkenést egy összegben. Értékcsökkenés elszámolása után az eszközt átsoroljuk a 0-ra íródott eszközök közé. Ez az átsorolás is egyéb növekedés és csökkenésként jelentkezik a 15-ös űrlapon. Helyes ez a megoldás?
Részlet a válaszból: […]bekezdéseiben foglalt eltérésekkel az Szt. 52. §-ának (1), (2) és (5)-(7) bekezdéseit kell alkalmazni. (2) bekezdés: "A kis értékű immateriális javak bekerülési értéke a beszerzéskor, a kis értékű tárgyi eszközök bekerülési értéke az üzembe helyezéskor, használatbavételkor, legkésőbb a Szt. 53. §-a (6) bekezdésének d) pontja szerinti elszámolások során terv szerinti értékcsökkenésként egy összegben számolandó el." A kis értékű tárgyi eszköz a felhalmozási kiadások között kerül megtervezésre és elszámolásra is.Nem kell a 0-ra íródott eszközök közé átsorolni.Kis értékű tárgyi eszköz beszerzése készpénzért - Ávr. 53. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján1) Előirányzat nyilvántartásba vételeB) Költségvetési számvitel- bekerülési érték tervezett összege áfa nélkül05/62/1 05/63/1 05/64/1 001- egyenes adózás alá tartozó áfa05/67/1 0012) Készpénzért vásárlás és a beruházás állományba vételeA) Pénzügyi számvitelÁllományba vétel beruházásként- áfa nélkül 1511 4216- egyenes adózás alá tartozó levonható áfa3641 4216- egyenes adózás alá tartozó le nem vonható áfa84331 4216készpénzes számla pénzügyi rendezése- áfával4216 321B) Költségvetési számvitelvégleges kötelezettségvállalás nyilvántartásba vétele- vételár áfa nélkül0022 05/63/22 05/64/22- egyenes adózás alá tartozó áfa0022 05/67/22kifizetett számla költségvetési kiadásként- vételár, felár pénzügyi rendezése áfa nélkül05/63/3 05/64/3 0031- egyenes adózás alá tartozó áfa05/67/3 00313) Beruházás üzembe helyezéseA) Pénzügyi számvitel3a) Kis értékű, használatba nem vett gépek, berendezések, felszerelések üzembe helyezéseaktiválás131114, 131124, 131144 15113b) Kis értékű, azonnal használatba vett gépek, berendezések, felszerelések üzembe helyezéseaktiválás13191[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. június 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3975
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Kis értékű tárgyi eszközök elszámolási szabályai

Kérdés: Kis értékű tárgyi eszköz könyvelési tételeihez kérném segítségüket. Például egy 150 ezer Ft-os mosógép esetében el kell számolni egy összegben az értékcsökkenést is, ez jelen esetben 150 000 Ft, az áfával növelt érték? A kis értékű tárgyi eszköz leltári nyilvántartásával kapcsolatban kérdezném, hogy itt nincs alsó értékhatár, tehát a 800 Ft értékű tűzőgépet is üzembe kell helyezni és leltári nyilvántartásba kell venni, valamint értékcsökkenést számolni utána?
Részlet a válaszból: […]levonásba helyezni.A kérdés első részében tévesen szerepel, hogy a 150 ezer Ft értékű mosógép bekerülési értéke tartalmazhatja az áfát. Ezt mindenképpen korrigálni kell.A kis értékű tárgyi eszközök esetében az aktiváláshoz a teljes bekerülési értéket (vételár) el kell számolni terv szerinti értékcsökkenésként.Tehát ezek az eszközök megjelennek mind a főkönyvi, mind a részletező nyilvántartásokban, és a nyilvántartási értékük nulla forint lesz.A kis értékű eszközök esetében nincs alsó értékhatár.Az eszközök minősítési szempontjait a Számviteli politikában, ennek konkrét megvalósítási szabályait az Eszközök és források értékelési szabályzatában kell rögzíteni.Ezen belül alapszabály, hogy kizárólag olyan eszközök sorolhatók be a tárgyi eszközök kategóriába, mely az adott költségvetési szerv tevékenységét éven túl szolgálják.Ezen belül kötelező azokat az éven túl elhasználódó, már tárgyi eszköznek besorolt eszközre a kis értékű tárgyi eszközök szabályrendszerét alkalmazni, melyek bekerülési értéke[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. szeptember 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3775

6. találat: Kis értékű tárgyi eszközök nyilvántartása

Kérdés: Hivatalunk 100 ezer Ft beszerzési érték alatti hűtőszekrényt vásárolt, melyet egy összegben dologi kiadásként számolt el. A hivatal nem rendelkezik újeszköz-raktárral, a hűtőszekrényt azonnal használatra átadták a rendeltetési helyére. Használatbavételkor az eszközt úgy minősítettük, hogy az tartósan, egy évet meghaladóan fogja szolgálni a hivatal tevékenységét. Helyesen jártunk-e el akkor, ha állományba vételi bizonylat (B.11-46/V) alapján vettük az eszközt a tárgyi eszközök analitikus nyilvántartásba, és üzembe helyezési bizonylatot nem állítottunk ki, mivel az állományba vételi bizonylat a használatbavételi átadás?
Részlet a válaszból: […]könyvviteli elszámolás helyes. A kis értékű tárgyi eszköz azonban nem szerepelhet a tárgyi eszközök analitikus nyilvántartásában, mert ha szerepel, akkor a tárgyi eszközök analitikus nyilvántartásának adatai nem egyeznek a tárgyi eszközök megfelelő főkönyvi számlájának adataival (Szt-vhr. 9. melléklet 1/k.
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. szeptember 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2159

7. találat: Kis értékűnek minősíthető tárgyi eszközök

Kérdés: A nagy értékűként nyilvántartásba vett berendezéseket (étkezőgarnitúra székekkel, asztallal együtt, komplett szekrénysor vagy irodabútor stb.) hogyan lehet "megbontani" és kis értékű eszközként, részenként nyilvántartásba venni? Számviteli elszámolása (értékcsökkenés, kontírozás) hogy történhet, ha néhány éve már nagy értékű eszközként nyilvántartásba vették?
Részlet a válaszból: […]amelyeket figyelembe vesz a kis értékű tárgyi eszközök minősítésénél. Amennyiben korábban nem minősítette az államháztartás szervezete számviteli politikája alapján kis értékűnek az adott eszközt, akkor utólag nem módosíthatja elszámolását, mert az értékcsökkenés elszámolását időarányosan megkezdte. Természetesen
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. szeptember 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1791

8. találat: Kis értékű tárgyi eszközök elszámolása

Kérdés: Ha központi beruházási keretből vásárolnak székeket, amelyeknek az egyedi bekerülési értéke 10 ezer forint, akkor lehet-e kis értékű tárgyi eszközként elszámolni?
Részlet a válaszból: […]történő besorolásnál az egyedi értékelés alapelve szerint, mint minden eszközről, egyedi analitikus nyilvántartást kell vezetni. Ennek elkerülésének enyhítésére lehetőség van egy "egyszerűsített" eljárásra, amelynek lényege, hogy meghatározott értékhatár alatti eszközöknél az értékcsökkenést egy összegben elszámolják. Ezt az egyszerűsített eljárást alkalmazni lehet: = vagyoni értékű jogokra, = szellemi termékekre, = tárgyi eszközökre. A jelenlegi értékhatár 100 000 forint, amely bekerülési (beszerzési és előállítási) értéket jelent. Tehát ebben az esetben az egyedi bekerülési érték összetevőit is[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. július 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1453

9. találat: Kis értékű tárgyi eszközök beszerzésének könyvelése

Kérdés: Az önkormányzat kis értékű tárgyi eszköz beszerzése esetén melyik könyvelési megoldás jogszerű: T eszközbeszerzés ktg.-e - K bankszámla T befejezetlen beruh. szla - K bankszámla T tárgyi eszköz számla - K befejezetlen beruh. szla T értékcsökkenés ktg. szla - K tárgyi eszköz szla kapcsolódó tételek
Részlet a válaszból: […]és előállítási) érték alatti (kis értékű) tárgyi eszköz bekerülési értéke - az államháztartás döntésétől függően - dologi kiadásként egy összegben elszámolható. A költségvetési év végéig használatba nem vett (raktáron lévő) kis értékű tárgyi eszközt a mérlegben a beruházások között kell kimutatni." A rendelkezés azt jelenti, hogy a 100 ezer forint egyedi bekerülési érték alatti tárgyi eszközöket a költségvetési szerv minősítheti az általános szabályok szerint tárgyi eszközzé vagy kis értékű tárgyi eszközzé. A kis értékű tárgyi eszközökhöz kapcsolódó könyvelési tételek: Beszerzéskor T 5472. Szakmai anyag és kis értékű tárgyi eszközök, szellemi termékek[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. június 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1401

10. találat: A kisértékű tárgyi eszközök minősítési elvei

Kérdés: A bábelőadásokhoz díszleteket, bábokat készítünk vásárolt anyagból, saját műhelyben. Az elkészülés után utókalkuláció során kialakult érték alapján analitikus nyilvántartás készül minden produkcióról. Többször is előfordul, hogy összesítés után egy-egy díszlet, báb egyedi értéke meghaladja az 50 000 forint értéket. Eredeti terv szerint a műsortervben nem szerepel az 1 évnél hosszabb idejű repertoáron tartás. Ezért a felmerült költséget a tárgyévben szakmai anyag- és munkabérköltség címen elszámoljuk, tehát nem kerül be a felhalmozási kiadások közé, akkor sem, ha esetleg több százezer forint is az előállítási költsége. Jogos-e a revízió kifogása, amely szerint ezeket az eszközöket mérlegtételként kellene nyilvántartásba venni, mint befektetett eszközt, értékcsökkenést számolni (mivel előfordul, hogy 1 év után újra műsorra tűzzük)?
Részlet a válaszból: […]hogy a tárgyi eszközök körébe, vagy a forgóeszközök körébe sorolja; - amennyiben éven túl kívánja használni tevékenységéhez az eszközt, vagyis a tárgyi eszközök körébe sorolta, akkor azt kell eldöntenie, hogy az 50 000 ezer forint egyedi beszerzési érték alatti eszközök közé sorolja, vagy nem; Ha az 50 000 forint egyedi bekerülési érték alatti csoportba sorolta, akkor a bekerülési érték egy öszszegben dologi kiadásként elszámolható. Az előzőekből következik, hogy a minősítésnél az elsődleges szempont nem az értékhatár, hanem a használati idő. A számviteli politikában kell rögzíteni a figyelembe veendő szempontok között azokat az eseteket is, amelyek a kérdésben szerepelnek. Vagyis például ha a kérdésben foglaltak egyediek, csak ritkán fordulnak elő, tehát a mérlegben a valós összképet nem befolyásolják, akkor nem módosítják nyilvántartásaikat. Ha azonban a minősítéstől eltérő helyzet a feladat jellegéből adódik, és a rendszeres gyakorlat részét képezi, akkor a számviteli politikában rögzíthető az átsorolás is. Ebben az esetben célszerű részletesen szabályozni[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. március 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1020
| 1 - 10 | 11 - 18 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést