Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv feladatainak ellátása

Kérdés: Intézményünk gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv, mely ellátja egy másik, gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv feladatait is. Mindkét intézmény fenntartója a Kistérségi Intézményfenntartó Társulás. A kistérségi társulást 2 település alkotja. Szeptember 1-jétől a gazdasági szervezettel rendelkező intézményből kiválik az egyik település, tehát valószínűleg ennek az intézménynek a fenntartója ezután a helyi önkormányzat lesz. Mivel a 2 intézménynek más fenntartója lesz, elláthatja-e továbbra is a jelenlegi intézmény a gazdálkodási feladatokat a másik intézménynél?
Részlet a válaszából: […] Az Áht. 9. §-a szerint a költségvetési szerv irányítása magában foglalja többek között a költségvetési szerv gazdasági vezetőjének kinevezését vagy megbízását, felmentését vagy megbízásának visszavonását.Az Áht. 10. §-a szerint a költségvetési szerv fő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 17.

Kistérségi társulás normatívája

Kérdés: Intézményfenntartó társulás székhelye szerinti önkormányzat mikor jár el helyesen, ha az étkezési normatívát átadja a tagintézmény telephelyén étkeztetett önkormányzat részére, vagy ha megvásárolja számla ellenében?
Részlet a válaszából: […] A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 41. §és 43. §, és a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló1997. évi CXXXV. törvény 8. § rendelkezései szerint a települési önkormányzatoka kötelezően ellátandó, helyi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. február 24.

Többcélú kistérségi társulások

Kérdés: Egy kistérségi többcélú társulásnál alkalmazásban álló dolgozók munkaszerződéssel vannak felvéve, a környező társulásoknál viszont a dolgozók köztisztviselők. Hová helyezik a jelenleg hatályos jogszabályok ezen társulásokat, illetve milyen kilátás van a jövőre nézve?
Részlet a válaszából: […] A Ktv. 1. §-ában meghatározásra kerül a törvény szervihatálya, s ebben a felsorolásban szerepel a helyi önkormányzatképviselő-testületének hivatala, valamint a hatósági igazgatási társulása. Ahelyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 42. §-a alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. április 4.