Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

5 találat a megadott költség tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Összetört intézményi autó javíttatása

Kérdés: Intézményünk autója összetört, javításra küldtük. A cég kiszámlázta nekünk a teljes javítást, de nekünk csak az önrészt kell kifizetni. Többször telefonon egyeztettünk velük, hogy mi csak azt a számlát tudjuk befogadni, ami a tényleges utalásról szól, de ragaszkodnak hozzá, hogy ők másképpen nem tudják kiállítani a számlát. Be lehet fogadni úgy a számlát, hogy nem a végösszeget könyvelem le? A biztosítós számláknál van valami külön eljárás?
Részlet a válaszból: […]A biztosító térítésének az összegét is könyvelni kell a költségvetési számvitelben a B410. Biztosító által fizetett kártérítés rovaton, a pénzügyi számvitelben pedig az egyéb eredményszemléletű bevételek között mint követelés. Majd az előírt követelést össze kell vezetni a kötelezettséggel, és ezzel egyidejűleg a költségvetési számvitelben el kell számolni a teljesítést. Az előzetes kötelezettségvállalás elszámolását a könyvelési lépések nem tartalmazzák, de amennyiben szükséges, azt is el kell számolni. Javítási költség számlája Pénzügyi számvitel Nettó T 52 - K 4213Levonható előzetesen felszámított áfa T 36412 - K 4213Le nem vonható előzetesen felszámított áfa T 36414 - K 4213Le nem vonható előzetesen felszámított áfa átvezetése T 8435 - K 36414 Költségvetési számvitel Nettó T 0022 - K 05334(2)Előzetesen felszámított áfa T 0022 - K 05351(2) Biztosító térítése Pénzügyi számvitel T 3514 - K 9244Költségvetési számvitel T 09410(2) - K 004 Összevezetés a biztosító kártérítésének[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. május 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5194
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

2. találat: Önálló tevékenységhez adott támogatás

Kérdés: Az önkormányzat költségvetésének terhére 150 000 Ft összegű támogatást szeretne nyújtani egy mű fordításához a szerzőnek. A kérdésünk, hogy adható-e támogatás magánszemélynek, illetve adó szempontjából az önkormányzatnak, illetve a magánszemélynek milyen adófizetési kötelezettsége merül fel? Kell-e a magánszemélynek számlát benyújtani az elszámoláshoz?
Részlet a válaszból: […]kiadásra, akkor e rendelkezés alapján a kiadásnak csak a támogatásból fedezett része alapján számolható el költség.Jogszabály a helyi önkormányzat rendelete is. Ha a kérdéses támogatások helyi rendeleten alapulnak, akkor - függetlenül attól, hogy a rendelet szerint a bizottság vagy a polgármester jogosult dönteni a pályázati keret felhasználásáról - jogszabályon alapuló támogatásnak minősül, amellyel szemben a magánszemély nevére szóló számlák alapján az Szja-tv. 3. sz. mellékletének 16. pontja szerint költségelszámolásnak van helye.A fenti esetben a magánszemély a bevétellel szemben nyilatkozhat a kifizetőnek tételes költségelszámolásról az adóelőleg-nyilatkozatban. A magánszemély a nevére szóló számlák alapján a jogszerű felhasználással teljesített kiadásokat beállíthatja a bevétellel szemben. A bevételből a költségek levonása után megmaradt összeg (ha nem tud beállítani a teljes bevétellel szemben költséget) egyéb jövedelemnek minősül. Tehát ha van 150 000 Ft-ról vagy annál nagyobb összegről számlája, akkor nyilatkozhat arról, hogy a 150 000 Ft teljes egészében költség, és nincs adólevonás. Ez tételes költségelszámolásnak minősül, ami azt jelenti, hogy az adóéven belül más bevételével szemben sem alkalmazhatja a 10%-os vélelmezett költségelszámolást.Az önkormányzatnak mint kifizetőnek az adóelőleg megállapítása során nem kell vizsgálni a nyilatkozat valóságtartalmát, de ha pályázat keretében adták a támogatást, akkor a cél szerinti felhasználásról el kell számoltatni a magánszemélyt.Ha[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. február 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4888
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

3. találat: 6. és 7. számlaosztály

Kérdés: Egy költségvetési intézménynek kötelező-e felosztania az általános költségeit, kötelezően meg kell-e osztania a kormányzati funkciók között? Megteheti-e az intézmény, hogy egy kormányzati funkcióra könyveli az általános költségeit úgy, hogy a pénzügyi számvitelben nem használ 2017. január 1-jétől 6. és 7. számlaosztályt? (Természetesen a Számviteli Politikában rögzítésre kerülne a rendelkezés, eljárás.)
Részlet a válaszból: […]döntése szerint választható, alkalmazható.A költségvetési intézménynek a számviteli politikában kell rendelkeznie a 6. számlaosztály és a 7. számlaosztály alkalmazásáról. Szabályoznia kell az általános kiadások megosztási módszereit. A szabályzatban szükséges meghatározni az általános költségek szakfeladatokra és az általános kiadások tevékenységekre történő felosztásának módját, a felosztáshoz alkalmazott mutatókat, vetítési alapokat.A költségvetési szerveknek minden kiadásukat el kell számolni kormányzati funkciókra (tevékenység), de nem minden elsődlegesen költségnemenként elszámolt költségeket kell másodlagosan is szakfeladatokra elszámolni.Dönthetnek úgy, hogy az általános kiadások felosztási módszereihez a 6. számlaosztályt nem alkalmazzák, és a rendelkezésükre álló informatikai programban kezelt kódokon gyűjtik az egyes tevékenységek költségeit.Amennyiben a számviteli politikában a 6. számlaosztály alkalmazásáról döntenek, akkor a szakfeladathoz közvetlenül nem hozzárendelhető költségek évközi elszámolására fogják használni a 6. számlaosztályt. A 6. számlaosztály a költséghelyeken felmerült költségek, illetve az általános (közvetett) költségek kimutatására és elszámolására szolgáló számlákat, valamint a számlaosztály számláin elszámolt költségek átvezetésének számláit tartalmazza. A költséghely a költségek felmerülésének helye.A költséghelyeken felmerült költségek a felmerülésük alkalmával nem számolhatók el közvetlenül a szakfeladatokra, költségviselőkre (tevékenységekre). Ekkor az összegyűjtött költségeket a számviteli politikában meghatározottak szerint negyedévente fogják felosztani a megfelelő szakfeladat számlára (a 7. számlaosztályba), a 691. Általános költségek átvezetési számla közbeiktatásával.A 6. számlaosztályban a költségek elszámolása a következő alábontások szerint történik:61. Javító-karbantartó műhelyek költségei:A 61. Javító-karbantartó műhelyek költségei számlacsoportban kell kimutatni a tárgyi eszközök saját vállalkozásban megvalósított[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. május 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4464
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Közfoglalkoztatási feladatok egyéb állami támogatással nem fedezett része

Kérdés: A 2016. évi költségvetésről szóló 2015. C. törvény 2. számú mellékletének V. beszámítás, kiegészítés fejezete 5. A III. jogcím szerinti támogatásokra vonatkozó speciális kiegészítő szabályok nb) pontjában szereplő "a közfoglalkoztatási feladatok egyéb állami támogatással nem fedezett részére" keretében milyen költségek számolhatók el? Csak kis értékű dologi, vagy beruházás, felújítás?
Részlet a válaszból: […]elengedésére, az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni ellátások nyújtására, valamint az állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzatok általi, szociális alapon történő támogatására használható. A támogatás szempontjából kizárólag az "Ellátottak pénzbeli juttatásai" megfelelő rovatain, illetve a "Rövid időtartamú közfoglalkoztatás", a "Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás", a "Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás", a "Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére)", az "Országos közfoglalkoztatási program", a "Közfoglalkoztatási mintaprogram", a "Lakáshoz jutást segítő támogatások", a "Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése", a "Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások" kormányzati funkciókon, valamint az oc) és oe) pontokban szereplő kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.A közfoglalkoztatási kormányzati funkciókódon elszámolhatók[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. július 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4257
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Weblapkészítés kiadásainak elszámolása

Kérdés: Hogyan számoljuk el a weblapkészítés költségeit? Költség lesz, vagy az immateriális javak közé kell sorolnunk?
Részlet a válaszból: […]állományba venni. Ez az internetes honlapkészítés első fázisa. Ezt követően kell a honlap felületét elkészíteni, amely történhet saját vagy idegen kivitelezésben a saját előállítású vagy vásárolt szellemi termék beruházásaként. Természetesen mind a vagyoni értékű jogoknál, mind a szellemi termékeknél - 100 E Ft egyedi bekerülési érték alatti esetekben - a számviteli politikában a kis értékű immateriális[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. augusztus 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3244
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,