Szakmai anyagok elszámolása

Kérdés: A K311 Szakmai anyagok beszerzése rovaton belül mely költségnemre könyvelendő a közigazgatási jogtár, könyvelői tudástár egyéves előfizetése online hozzáféréssel, valamint az adóvégrehajtás módszertani kalauza iratmintákkal szintén online hozzáféréssel?
Részlet a válaszából: […] ...folyóirat-előfizetések kiadásai, mivel azok egyéb információhordozónak minősülnek. A szakmai anyagokat a pénzügyi számvitelben a költségnemek között anyagköltségként kell kimutatni az 51. Anyagköltség számlán.(Kéziratzárás: 2022. 03....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 29.

Vásárolt anyagok elszámolása

Kérdés: A K311 Szakmai anyagok és K312 Üzemeltetési anyagok tekintetében költségvetési szervünk a beszerzéssel egyidejűleg az anyagfelhasználást elszámolja anyagköltségként. A felhasználás bizonylatolásához külön nyomtatványt használunk, melyen szerepel a bevételezés és egyidejűleg az azonnali kiadás ténye is, megjelölve a költséghelyet. Helyesen járunk el? Mindenképpen kell külön nyomtatványt vezetni? Lehetne-e a számlára ráírva dokumentálni, hogy a felhasználás hova történt?
Részlet a válaszából: […] ...a vásárolt anyagokat a beszerzéssel egyidejűleg felhasználják, abban az esetben a beszerzett anyagot azonnal költségként kell elszámolni. Azt, hogy az azonnali felhasználást hogyan támasztják alá bizonylattal, a költségvetési szervnek a bizonylati rendjében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 29.
Kapcsolódó címkék:      

Táboroztatás költségei

Kérdés: Országos nemzetiségi önkormányzat vagyunk, mi is, illetve a költségvetési szerveink is pályázati támogatásokat nyertünk el gyerekek táboroztatására. Általában a táboroztatással felmerült költségeket (mint szállás, étkezés) az ellátottak juttatásai soron szoktuk könyvelni, viszont nem mindig fedezi a pályázati támogatás, ezért a költségvetésünkből fedezzük a különbözetet. A támogatói okirat szerint (költségvetés) viszont csak személyi juttatásokon vagy dologi kiadásokon tudunk költségeket elszámolni. Ebben az esetben a táborozáshoz kapcsolódó szállást, étkezést egyéb dologi kiadásokon könyvelhetjük-e, vagy inkább reprezentációs költségre? Mivel gyerektáboroztatásról van szó, ezért inkább a dologi kiadásokon belül tartanánk megfelelőnek. Jól gondoljuk?
Részlet a válaszából: […] ...nemzetiségi önkormányzat és költségvetési szervei által szervezett táboroztatással kapcsolatban felmerült szállás, étkezés költségét a dologi kiadások között kell elszámolni. A beszerzett élelmiszert a K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése, míg a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 2.
Kapcsolódó címkék:    

Ingyenes rendezvények költsége

Kérdés: Önkormányzati finanszírozású kulturális központ vagyunk. Intézményünk áfa-visszaigénylési joggal rendelkezik. Fő feladataink közé tartozik a közösségi művelődési tevékenység, közösségi rendezvények lebonyolítása. Rendezvényeink nagy részét a nagyközönség számára ingyenesen biztosítjuk, mint például falunapok, nyárbúcsúztatók, irodalmi műsorok, sportrendezvények, koncertek, színházi előadások, játszóházak stb. E rendezvényeink esetén élhetünk-e áfa-visszaigénylési (áfalevonási) jogunkkal? Az ilyen rendezvényeken jellemzően előadói költségek, technikai kiszolgálási költségek, színpadfedés, biztonsági őrzés, mobil--WC, szemétszállítás, szakmai anyag költségei merülnek fel. Ha az Áfa-tv. 120. §-át kell alkalmaznunk, és nem élhetünk áfalevonási jogunkkal a rendezvény ingyenessége miatt, azt minden költségtípusra értelmezni kell, vagy csak az előadói költségekre? Ha nem élhetünk az ingyenesség miatt áfalevonási jogunkkal, megtehetjük-e, hogy egy 2-3 milliós vagy akár még nagyobb költségvetésű rendezvényünkre jelképes belépődíjat, pl. 100 forintot határozunk meg? Ebben az esetben levonásba helyezhető az áfa? Ilyen rendezvényünk például a nyugdíjasoknak tartott idősek világnapi előadásaink.
Részlet a válaszából: […] ...ha a tevékenység jellege miatt a tételes elkülönítés nem alkalmazható.A kérdéses esetben pontosan megállapítható, hogy az előadói költségek, technikai kiszolgálási költségek, színpadfedés, biztonsági őrzés, mobil-WC, szemétszállítás, szakmai anyag...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 2.

Összetört intézményi autó javíttatása

Kérdés: Intézményünk autója összetört, javításra küldtük. A cég kiszámlázta nekünk a teljes javítást, de nekünk csak az önrészt kell kifizetni. Többször telefonon egyeztettünk velük, hogy mi csak azt a számlát tudjuk befogadni, ami a tényleges utalásról szól, de ragaszkodnak hozzá, hogy ők másképpen nem tudják kiállítani a számlát. Be lehet fogadni úgy a számlát, hogy nem a végösszeget könyvelem le? A biztosítós számláknál van valami külön eljárás?
Részlet a válaszából: […] ...két külön gazdasági esemény, amelyeket bruttó elszámolás elve alapján, bruttó módon kell könyvelni, vagyis mind a teljes javítási költségnek, mind a biztosító által térített összegnek meg kell jelennie a könyvekben. A szerviz helyesen állította ki a számlát, amit...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. május 12.
Kapcsolódó címkék:      

Önálló tevékenységhez adott támogatás

Kérdés: Az önkormányzat költségvetésének terhére 150 000 Ft összegű támogatást szeretne nyújtani egy mű fordításához a szerzőnek. A kérdésünk, hogy adható-e támogatás magánszemélynek, illetve adó szempontjából az önkormányzatnak, illetve a magánszemélynek milyen adófizetési kötelezettsége merül fel? Kell-e a magánszemélynek számlát benyújtani az elszámoláshoz?
Részlet a válaszából: […] ...tevékenység bevételével szemben elszámolhatók az Szja-tv. 3. sz. melléklete szerint a tevékenységgel összefüggésben felmerült, elismert költségek (például a nyomdaköltség) a magánszemély nevére szóló számla alapján.Az Szja-tv. 3. sz. mellékletének 16. pontja alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. február 5.
Kapcsolódó címkék:    

6. és 7. számlaosztály

Kérdés: Egy költségvetési intézménynek kötelező-e felosztania az általános költségeit, kötelezően meg kell-e osztania a kormányzati funkciók között? Megteheti-e az intézmény, hogy egy kormányzati funkcióra könyveli az általános költségeit úgy, hogy a pénzügyi számvitelben nem használ 2017. január 1-jétől 6. és 7. számlaosztályt? (Természetesen a Számviteli Politikában rögzítésre kerülne a rendelkezés, eljárás.)
Részlet a válaszából: […] ...költségvetési szerv közfeladatait, szakmai alaptevékenységeit a 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet 1. mellékletében foglalt kormányzati funkciókba -?funkció-számmal és -megnevezéssel - be kell sorolni, és az alapító okiratában fel kell tüntetni. A költségvetési szerv...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. május 2.
Kapcsolódó címkék:  

Közfoglalkoztatási feladatok egyéb állami támogatással nem fedezett része

Kérdés: A 2016. évi költségvetésről szóló 2015. C. törvény 2. számú mellékletének V. beszámítás, kiegészítés fejezete 5. A III. jogcím szerinti támogatásokra vonatkozó speciális kiegészítő szabályok nb) pontjában szereplő "a közfoglalkoztatási feladatok egyéb állami támogatással nem fedezett részére" keretében milyen költségek számolhatók el? Csak kis értékű dologi, vagy beruházás, felújítás?
Részlet a válaszából: […] A 2015. C. törvény 2. számú melléklet V. beszámítás, kiegészítés fejezet 5. A III. jogcím szerinti támogatásokra vonatkozó speciális kiegészítő szabályok szerint:nb) a III.2. jogcím szerinti támogatás a III.1. jogcím szerinti ellátások önrészére, a III.3. és III.5....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. július 12.
Kapcsolódó címkék:  

Weblapkészítés kiadásainak elszámolása

Kérdés: Hogyan számoljuk el a weblapkészítés költségeit? Költség lesz, vagy az immateriális javak közé kell sorolnunk?
Részlet a válaszából: […]  Az internetes honlap (weblap) készítése során a sajátinternetcím (domainnév) beszerzését, a regisztrációhoz kapcsolódó kiadásokat avagyoni értékű jogok beszerzéseként kell elszámolni, és állományba venni. Ez azinternetes honlapkészítés első fázisa. Ezt követően...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. augusztus 28.
Kapcsolódó címkék: