Kompenzálás - ingyenes átadás

Kérdés: Önkormányzatunk tulajdonában álló eszközön egy nagy értékű berendezést kellett kicserélni, amit az üzemeltető cég fizetett ki. Az eszköz értékét részben a bérleti díj tartozásával szemben akarjuk kiegyenlíteni. A fennmaradó részt ingyenesen átadná. Milyen áfavonzata van az ingyenes ügyletnek? Hogyan kell számlázni? A számlán meg kell-e bontani az ingyenesen átadott ellenértékrészt és a kompenzációval kiegyenlített részt?
Részlet a válaszából: […] ...termékértékesítésként áfásan számlázza az önkormányzatnak az eszköz piaci értékét. Önkormányzat a bérletidíj-tartozás erejéig kompenzálással egyenlíti ki a számlát, a fennmaradó rész tekintetében megállapodhatnak a felek a tartozás elengedéséről, de az áfát...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. február 24.
Kapcsolódó címkék:  

Engedményezési szerződés

Kérdés: Hogyan történik az engedményezési szerződéssel létrejött engedményezés számviteli elszámolása költségvetési szerv mint engedményes részéről, ha a követelés, illetve a kötelezettség kiegyenlítése kompenzálással, illetve anélkül történik? Az engedményezés követelésvásárlással történik.
Részlet a válaszából: […] ...fennáll, akkor ebben az esetben a "harmadik fél" és akedvezményes, azaz a költségvetési szerv megegyezhetnek a követelés éskötelezettség kompenzálásában. Ennek a gazdasági eseménynek a számvitelielszámolása pénzforgalom nélkül történik a költségvetési szerv...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. július 31.
Kapcsolódó címkék: