Művészek önálló programja megvalósításának önkormányzat általi támogatása

Kérdés: Önkormányzatunk nyilvánosan meghirdetett pályázat vagy egyedi döntés alapján esetenként támogatást nyújt magánszemélyeknek – jellemzően művészeknek – különböző önálló programjuk megvalósításához (pl. könyvkiadás, kiállítás szervezése stb.). A támogatás tényleges kifizetése támogatási szerződés alapján történik, melyben rögzítésre kerül a támogatás összege, mely összeggel a támogatottnak a szerződésben meghatározott időpontig a támogatott nevére szóló bizonylatokkal, számlákkal el kell számolni. Amennyiben a szerződésben foglalt elszámolási kötelezettségét nem teljesíti, nem a teljes összeggel számol el, vagy a támogatás összegét nem a szerződésben meghatározott cél megvalósítására használja fel, köteles a támogatás összegét részben vagy teljes összegben az önkormányzat részére visszafizetni. Fent leírt feltételekkel nyújtott támogatás a magánszemély támogatottnál keletkeztet-e szja-fizetési kötelezettséget? A támogatási összeg kifizetésekor az önkormányzatnak mint kifizetőnek miként kell eljárnia?
Részlet a válaszából: […] A támogatás adójogi vonzatának megítélése során mindig az eset összes körülményeit figyelmbe véve, egyedi elbírálást alkalmazva kell eljárni. Az Szja-tv. 7. §-a (1) bekezdésének a) pontja szerint adómentes az a bevétel, amelyet az Szja-tv. 1. számú melléklete annak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. május 23.

Falutörténeti könyv értékesítése

Kérdés: Önkormányzatunk a falu történetéről szóló könyv kiadását rendelte meg több száz példányban, amely után a kiadó 5% áfát fizet könyvkiadás címén kiállított számlája után. A lakosok vásárolhatnak ebből a könyvből. Az önkormányzat milyen jogcímen (könyveladás) és mennyi százalék áfával állítsa ki erről a számláját?
Részlet a válaszából: […] A lakosság részére történő könyvértékesítés áfamértéke az Áfa-tv. 82. §-ának (2) bekezdése és a 3. sz. mellékletének 15. pontja alapján 5%. A vevőknek 5% áfát tartalmazó számlát kell kiállítani könyv értékesítése jogcímén. A vevőktől beszedett áfa az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. október 8.

Helytörténeti kiadvány kiadása

Kérdés: Egy magánszemély községünk helytörténetét kutatta, és elkészítette a kiadvány kéziratát. Megkereste önkormányzatunkat támogatás céljából. A képviselő-testület ülésén felmerült, hogy a kiadványt az önkormányzat vagy a polgármesteri hivatal adja ki. Mi a jogszerű és célszerű megoldása a könyv kiadásának? Az önkormányzat vagy a polgármesteri hivatal végezhet-e ilyen jellegű tevékenységet, ha igen, ennek lebonyolítási (adózási, könyvelési, szerzői jogvédelem) módjában kérem segítségüket. Az értékesítést végezhetik a hivatal keretén belül a házipénztáron keresztül?
Részlet a válaszából: […] ...akkor be kell jelenteni a NAV-hoz aMagyar Államkincstáron keresztül a T01-es, illetve a T01A adatlapokon az5811-es TEÁOR számot. A könyvkiadás bevételeit és kiadásait az 581100szakfeladaton kell elszámolni. A tervezett könyvkiadást az Országos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. július 19.