Művészek önálló programja megvalósításának önkormányzat általi támogatása

Kérdés: Önkormányzatunk nyilvánosan meghirdetett pályázat vagy egyedi döntés alapján esetenként támogatást nyújt magánszemélyeknek – jellemzően művészeknek – különböző önálló programjuk megvalósításához (pl. könyvkiadás, kiállítás szervezése stb.). A támogatás tényleges kifizetése támogatási szerződés alapján történik, melyben rögzítésre kerül a támogatás összege, mely összeggel a támogatottnak a szerződésben meghatározott időpontig a támogatott nevére szóló bizonylatokkal, számlákkal el kell számolni. Amennyiben a szerződésben foglalt elszámolási kötelezettségét nem teljesíti, nem a teljes összeggel számol el, vagy a támogatás összegét nem a szerződésben meghatározott cél megvalósítására használja fel, köteles a támogatás összegét részben vagy teljes összegben az önkormányzat részére visszafizetni. Fent leírt feltételekkel nyújtott támogatás a magánszemély támogatottnál keletkeztet-e szja-fizetési kötelezettséget? A támogatási összeg kifizetésekor az önkormányzatnak mint kifizetőnek miként kell eljárnia?
Részlet a válaszából: […] ...illetve milyen társadalombiztosítási kötelezettség vonatkozik rá.Amennyiben a támogatás nem képezi a magánszemély tevékenységének ellenértékét, az a magánszemély egyéb jövedelme, ami azt jelenti, hogy annak összegéből 15% személyi jövedelemadót kell levonnia...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. május 23.
Kapcsolódó címkék:  

Helytörténeti kiadvány kiadása

Kérdés: Egy magánszemély községünk helytörténetét kutatta, és elkészítette a kiadvány kéziratát. Megkereste önkormányzatunkat támogatás céljából. A képviselő-testület ülésén felmerült, hogy a kiadványt az önkormányzat vagy a polgármesteri hivatal adja ki. Mi a jogszerű és célszerű megoldása a könyv kiadásának? Az önkormányzat vagy a polgármesteri hivatal végezhet-e ilyen jellegű tevékenységet, ha igen, ennek lebonyolítási (adózási, könyvelési, szerzői jogvédelem) módjában kérem segítségüket. Az értékesítést végezhetik a hivatal keretén belül a házipénztáron keresztül?
Részlet a válaszából: […] ...annak amúgy is van adószáma. Felhasználói szerződés alapján a szerzőnek kifizetett díjegyrészt lehet vagyoni jog felhasználásának ellenértéke, amely után 27% ehofizetésterheli a kifizetőt, továbbá a 127%-kal felszorzott összeg szja-adóalapotképez. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. július 19.