Nyugdíjas foglalkoztatása önkormányzatnál Mt. hatálya alatt

Kérdés: Önkormányzatnál jelenleg foglalkoztatott, Mt. hatálya alá tartozó dolgozó nyugdíjba vonul. Nyugdíjasként szintén nem az Mt. hatálya alá tartozóként ugyanabban a munkakörben alkalmazható-e?
Részlet a válaszából: […] ...figyelembevételével megállapított nyugdíjbanrészesül.Nem minősül viszont öregségi nyugdíjasnak a korhatár előtti ellátásokban (korkedvezmény érvényesítésével megállapított ellátásban, a táncművészeti életjáradékban, az átmeneti bányászjáradékban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. november 7.

Rovatrend - közfoglalkoztatott bére és szocho

Kérdés: Közfoglalkoztatott bérének és szociális hozzájárulási adójának a kormányhivatal által meg nem térített részét, de legfeljebb 15%-át a költségvetési intézmény az önkormányzat részére megállapodás alapján számlázza. Milyen rovatra és milyen COFOG-ra javasolják könyvelni a gazdasági eseményt?
Részlet a válaszából: […] ...és szociális hozzájárulási adó rovaton kell elszámolni:a) a szociális hozzájárulási adót,b) a rehabilitációs hozzájárulást,c) a korkedvezmény-biztosítási járulékot,d) az egészségügyi hozzájárulást,e) a táppénz-hozzájárulást,f) a munkaadót a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. szeptember 20.

Hivatali telefon magáncélú használata

Kérdés: Hivatali telefon magáncélú használata esetén, amikor nem kerül a magáncélú használat továbbszámlázásra, adózni kell. Ebben az esetben a telefonszámlát bontani kell, és az adó alapját képező részt egyes meghatározott juttatásként kell elszámolni? A számla áfarésze hogyan kerül elszámolásra?
Részlet a válaszából: […] ...adó rovaton kerül elszámolásra.Ezen a rovaton kell elszámolnia) a szociális hozzájárulási adót,b) a rehabilitációs hozzájárulást,c) a korkedvezmény-biztosítási járulékot,d) az egészségügyi hozzájárulást,e) a táppénz-hozzájárulást,f) a munkaadót a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. június 21.

Nők negyvenéves öregségi nyugdíjazása esetén jubileumi jutalomra jogosultság

Kérdés: Köztisztviselő nő részére 40 éves korkedvezményes nyugdíjazásakor jár-e a 40 éves jubileumi jutalom?
Részlet a válaszából: […] A Kttv. alapján a köztisztviselő 25, 30, 35, illetve 40 évi kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött idő után jubileumi jutalomra jogosult. A jubileumi jutalom az említett kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött idő betöltésének a napján esedékes. Amennyiben tehát az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. április 7.

Átmeneti szabályok a korhatár előtti ellátás igénybevételére vonatkozóan

Kérdés: 1953. februárban született férfi 41 év munkaviszonnyal korhatár alatti ellátást milyen feltételekkel vehet igénybe és mikor? Mi a teendője ezzel kapcsolatban?
Részlet a válaszából: […] ...előtti ellátás kezdőnapjáig, de legkésőbb 2014. december 31-éig a Tny. 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályai szerint korkedvezményre jogosultságot szerzett;4. az, aki 2011. december 31-éig a bányásznyugdíjról szóló 150/1991. (XII. 4.) Korm. rendelet 2012...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. május 21.

1952-ben született férfiak korhatár előtti ellátásra való jogosultsága

Kérdés: 1952. november 19-én született férfi köztisztviselő, aki 2012. december 31-ig a nyugdíjjogosultságnál figyelembe vehető 41 év szolgálati időt megszerezte, a 60. év betöltésével jogosult-e nyugdíjba vonulni, és milyen jogcímen fog nyugdíjat kapni?
Részlet a válaszából: […] ...előtti ellátás kezdőnapjáig, de legkésőbb 2012. december 31-éig a Tny. 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályai szerint korkedvezményre jogosultságot szerzett;- az, aki 2011. december 31-éig a 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályok szerint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. október 30.

1953-ban született férfiak korhatár előtti ellátásra való jogosultsága

Kérdés: 1953. március 14-én született férfi köztisztviselő, aki 2012. december 31-ig a nyugdíjjogosultságnál figyelembe vehető 42 év szolgálati időt megszerezte, a 60. év betöltésével 2013. évben jogosult-e nyugdíjba vonulni?
Részlet a válaszából: […] ...január 1-jét megelőzően hatályos szabályai szerint - a nyugdíjkorhatár eléréséig hátralévő időtartamot elérő vagy meghaladó - korkedvezményre jogosultságot szerzett erre jogosító munkakör betöltése alapján, vagy 2012 előtt bányász- vagy művésznyugdíjra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. október 30.

Nők kedvezményes nyugdíjba vonulási lehetősége

Kérdés: Intézetünk kormánytisztviselőket foglalkoztat. A kormánytisztviselők illetményére, illetve besorolására a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) vonatkozó részeit kell alkalmaznunk. Egyik kormánytisztviselőnk egy négygyermekes édesanya. Harmadik gyermekével GYES-en volt, mikor munkahelye megszűnt (1992-ben). Munkanélküli-ellátást igényelt, mivel nemsokára megszületett negyedik gyermeke, akire tekintettel GYÁS-t, GYED-et, GYES-t, majd pedig a gyermek nyolcéves koráig anyasági támogatást (járulékköteles volt) vett igénybe. Mivel a negyedik gyermek születésekor az édesanya nem rendelkezett foglalkoztatási jogviszonnyal, emiatt nyolc évet elveszít, amit ugyanúgy gyermekei nevelésével töltött el, mint más édesanyák, akiknek nem szűnt meg a munkahelyük. Jogosnak érezzük az édesanya felháborodását: az ő gyermekeibe fektetett munkája, energiája kevesebbet ér? Ráadásul ha ez annak idején tudható lett volna, a munkanélküli-ellátás helyett elvállalhatott volna egy képzettségének nem megfelelő munkát, ahonnan folytathatta volna a gyermeknevelési ellátások igénybevételét. Milyen jogorvoslati lehetőségei vannak az édesanyának, ha úgy érzi, hogy őt méltánytalanság érte? A munkáltatói jogkört intézetünkben a főigazgató gyakorolja. Van-e joga a főigazgatónak méltányosságból elfogadni a gyermekneveléssel eltöltött éveket?
Részlet a válaszából: […] ...található, ideértvetermészetesen az egyéb tanulmányokat folytató személy nyári szünetben történőmunkavégzésének időtartamát is;- a korkedvezményre jogosító időtartamot azöregséginyugdíj-jogosultságra vonatkozó általános szabályok szerint.Jogosultsági időként...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. január 10.

Jubileumi jutalom prémiumévek után

Kérdés: Általános iskolai tanár vagyok. Prémium­éveim lejárnak októberben. Betöltöm 59. évemet, így előrehozott öregségi nyugdíjba megyek. Megvan a 40 év szolgálati időm (a főiskolát nappali tagozaton végeztem). A jegyző úr legutóbbi tájékoztatása szerint nem jár nekem a 40 éves jubileumi jutalom, mivel áprilisban életbe lépett egy olyan törvény (rendelet), amely ezt a jogosultságomat eltörli. Az a kérdésem, hogy valóban nem illet meg engem ez a jutalom?
Részlet a válaszából: […] ...rendelkezik (öregségi nyugdíjra való jogosultság),illetveb) az a) pontban említett korhatár betöltése előtt öregséginyugdíjban, vagyc) korkedvezményes öregségi nyugdíjban, vagyd) előrehozott (csökkentett összegű előrehozott) öregséginyugdíjban, vagye)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 22.

Köztisztviselő korengedményes nyugdíjazása

Kérdés: 2011-ben 40 éves szolgálati idővel rendelkező köztisztviselő számára, aki az 59. évet csak 2012-ben tölti be, van-e bármilyen lehetősége arra, hogy még 2011-ben korkedvezményes nyugdíjba vonuljon (vállalva akár az 59. év betöltéséig a járulék megfizetését is)?
Részlet a válaszából: […] A korengedményes nyugdíjba vonulás lehetősége a 181/1996.(XII. 6.) kormányrendelet alapján 2011. december 31-éig megfelelő feltételekfennállása esetén még biztosított. A jogszabály 2012. január 1-jével hatályátveszti, így a következő évben ezzel a lehetőséggel nem élhet a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. június 28.
1
2
3
4