Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott korkedvezmény tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Polgármesterek öregségi nyugdíja, közszolgálati járadéka I.

Kérdés: Főállású polgármesterünk a következő választásokon nem kíván indulni, hanem nyugdíjba szeretne vonulni az 1994. évi LXIV. tv. alapján. 1990-94 között országgyűlési képviselő volt, majd 1994-től főállásban a megyei közgyűlés alelnöke, 1998-tól ugyanott tanácsnok, 2002-től 2005-ig ismét alelnök. 2005 óta folyamatosan városunk polgármestere. Kérdésünk, hogy jogosult-e a hivatkozott jogszabályban meghatározott korkedvezményre? (Jelenleg 54 éves.)
Részlet a válaszból: […]illetve a korkedvezménnyel csökkentett, reá irányadó korhatárt eléri, b) két választási ciklus - de legalább hét év - során polgármesteri vagy alpolgármesteri tisztséget tölt be, és a tisztségének megszűnését követő ötödik naptári év végéig az a) pontban meghatározott öregségi nyugdíjkorhatárt, illetve a korkedvezménnyel csökkentett, reá irányadó korhatárt eléri, c) három vagy ennél több választási ciklus - de legalább tizenegy év - során polgármesteri vagy alpolgármesteri tisztséget tölt be, és a tisztségének megszűnését követő hetedik naptári év végéig az a) pontban meghatározott öregségi nyugdíjkorhatárt, illetve a korkedvezménnyel csökkentett, reá irányadó korhatárt eléri. (2) Az (1) bekezdésben foglalt jogosultság igénybevételéről a polgármester a tisztségének megszűnésétől számított három hónapon belül dönthet. (3) Az (1) bekezdés szerinti nyugdíjkorhatár eléréséig a polgármester nyugdíjának megfelelő összeget a központi költségvetés biztosítja. 13/B. § (1) Közszolgálati járadékra jogosult az a foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester, akinek a megbízatása a 2. § (1) bekezdés a) vagy c) pontja szerint szűnik meg, feltéve hogy legalább három választási ciklus - de legalább tizenegy év - során foglalkoztatási jogviszonyban polgármesteri vagy foglalkoztatási jogviszonyban alpolgármesteri tisztséget tölt be, és a foglalkoztatási jogviszonyának megszűnését követő tizenkettedik naptári év végéig a Tny.-ben meghatározott öregségi nyugdíjkorhatárt, illetve a korkedvezménnyel csökkentett, reá irányadó korhatárt eléri, s megfelel a Tny. egyéb jogosultsági feltételeinek. (2) A közszolgálati járadék összege: a) három választási ciklust - de legalább tizenegy évet - követően a polgármesternek kiszámítható öregségi nyugdíj 50%-a, b) négy választási ciklust - de legalább tizenöt évet - követően a polgármesternek kiszámítható öregségi nyugdíj 60%-a, c) öt vagy ennél több választási ciklust - de legalább tizenkilenc évet - követően a polgármesternek kiszámítható öregségi nyugdíj 70%-a. (3) A közszolgálati járadék a személyi jövedelemadó, valamint a társadalombiztosítási járulékok és hozzájárulások szempontjából az öregségi nyugdíjjal esik egy tekintet alá. (4) A közszolgálati járadék folyósítását meg kell szüntetni, ha a volt polgármester a) bármilyen munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesít, vagy b) öregségi, rokkantsági (baleseti rokkantsági) nyugdíjban részesül. (5) Az (1) bekezdésben foglalt jogosultság igénybevételéről a polgármester a tisztségének megszűnésétől számított három hónapon belül dönthet. (6) A közszolgálati járadék összegét a központi költségvetés biztosítja." A törvény tehát meghatározott ideig folyamatosan betöltött polgármesteri tisztségről beszél. A folyamatosság mindegyik felsorolt esetre irányadó elvárás. Ezt erősíti meg a kormányrendelet 1. § (6) bekezdés e) pontja is, illetve az ONYF által adott szóbeli tájékoztatás is. Amennyiben tehát az érintett 2002-től 2005-ig folyamatosan megyei közgyűlés alelnöke volt, majd közvetlen ezt követően (a folyamatosság megszakítása nélkül) polgármester lett az Önök településén, és ezt a tisztséget azóta is folyamatosan betölti, úgy esetében 2002 és 2010 között fennálló folyamatos polgármesterségről beszélünk, ami (bár a tisztségek betöltésének hónapja pontosan nem ismert) összesen 8 évet (esetleg 7 év és néhány hónapot) jelent. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról szóló 2009. évi XL. törvény 8. § (5) bekezdés szerint a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. augusztus 31.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2727
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Korkedvezményre jogosító időtartam

Kérdés: 1975. 09. 30-tól 2007. 05. 23-ig röntgenasszisztensként dolgoztam napi 4 órában. Kérdésem, hogy milyen kedvezményben részesülhetek nyugdíjazáskor, hány év korkedvezmény jár a majd 27 évre?
Részlet a válaszból: […]nagyobb nyomású légtérben dolgozott. A korkedvezmény további egy-egy év a) a korkedvezményre jogosító munkakörben végzett minden újabb öt-, nőnél négyévi, illetőleg b) a 100 kPa-nál nagyobb nyomású légtérben végzett minden újabb háromévi munka után. A korkedvezményre jogosító különböző munkakörökben (munkahelyeken) eltöltött időket egybe kell számítani. A 100 kPa-nál nagyobb nyomású légtérben végzett munka alapján figyelembe vehető idő minden harminc napját ötven nappal kell a korkedvezményre jogosító egyéb munkakörben (munkahelyen) eltöltött időhöz hozzászámítani. A táppénzes állományban (betegszabadságon) eltöltött időt abban az esetben lehet korkedvezményre jogosító időként figyelembe venni, ha az igénylő keresőképtelenségének bekövetkezésekor korkedvezményre jogosító munkakörben (munkahelyen) dolgozott. A korkedvezményre jogosító munkakörök jegyzékét a 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. E szerint az Ön röntgenasszisztensi munkaköre, mint ionizációs sugárzás hatása[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. április 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2346
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Korkedvezményes nyugdíjra való jogosultság

Kérdés: 1954-ben születtem, 1972. július 1-jétől közalkalmazottként dolgozom az egészségügyben. 1975. szeptember 30-tól 2007. május 23-ig napi 8 órából 3 órát röntgenasszisztensként tevékenykedem. Ezek a röntgenasszisztensként eltöltött évek miben játszanak szerepet a nyugdíjazásomkor?
Részlet a válaszból: […]személynek a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárhoz képest az előrehozott öregségi nyugdíj annyi évvel alacsonyabb életkorban jár, ahány évvel korábban őt a korkedvezményre jogosultság nélkül az előrehozott öregségi nyugdíj megilletné. Az előrehozott öregségi nyugdíjra jogosultság és a nyugdíjcsökkenés mértékének meghatározásánál a megszerzett szolgálati időt a korkedvezmény időtartamával növelve kell figyelembe venni. A Tny. 8/B. § (1) bekezdése szerint korkedvezményre - 2010. december 31-éig - a 2006. december 31-én hatályos rendelkezések szerinti munkakörök (munkahelyek) jogosítanak. 2010. december 31-éig a 2006. december 31-én hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni az egyes munkakörökre (munkahelyekre) vonatkozó különös számítási szabályokra is. A korkedvezményre jogosító munkakörök jegyzékét a Tny. végrehajtására kiadott 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet (Tny-vhr.) 1. számú melléklete tartalmazza. Ezen jegyzék 2006. december 31-én hatályos állapotát kell vizsgálni. A jegyzék azt is tartalmazza, hogy egy-egy munkakör milyen feltételek fennállása esetén ad jogot korkedvezményre, illetve hogy a korkedvezmény hatálya mely ágazatra terjed ki. Ha az adott munkakör a jegyzékben nem szerepel, de a korkedvezmény hatálya a munkáltatóra kiterjed, és a munkáltató által megadott munkaköri leírás szerint a végzett munka megegyezik a jegyzékben lévő munkaköri leírás szerinti munkavégzéssel, a munkakört korkedvezményre jogosítónak kell elismerni (azonosítás). Ha a munkakör a jegyzékben nem szerepel, és a munkaköri leírás alapján sem lehet az azonosságot megállapítani, de a munkáltatóra kiterjed a korkedvezmény hatálya, az azonosítást a nyugdíj-biztosítási igazgatási szerv végzi. Abban az esetben, ha a munkakör megfelel, de a korkedvezmény ágazati hatálya a gazdálkodó szervezetre nem terjed ki, a nyugdíj-biztosítási igazgatási szerv engedélyezheti a korkedvezmény ágazati hatályának kiterjesztését (2008. január 1-je előtt eltöltött idő esetében). A röntgenasszisztensi munkakört a Tny-vhr 1. számú melléklete is nevesíti, amikor kimondja, hogy korkedvezményre jogosult az ionizáló sugárzást kibocsátó berendezéssel dolgozó (orvos, biológus, vegyész, gyógyszerész, fizikus, mérnök, kutatóintézeti dolgozó, technikus, középfokú szakképesítéssel rendelkező egészségügyi, műszaki dolgozó, ápoló, asszisztens, röntgenes, röntgengépkezelő, radiológus, anyagvizsgáló, műszaki dolgozó, próbatermi bemérő, szerelő, szervizelő, meós [főállású], szak-, betanított, segédmunkás). A munkakör leírására a következőket mondja ki a jogszabály: röntgenvilágítással, -felvétellel, -átvilágítással vizsgálatok végzése, röntgenterápia alkalmazása, részecskegyorsítókkal végzett kutatás, nagyenergiájú sugárzásokat kibocsátó[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. február 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2274
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: , , ,