Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

75 találat a megadott kötelezettségvállalás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Eszközberuházás közbeszerzési eljárásban

Kérdés: Központi költségvetési szervként 2020-ban közbeszerzési eljárást indítanánk eszközberuházás tárgyában, melynek forrása részben központi költségvetési támogatásunk, részben a kormány egyedi határozata alapján megítélt - november 15. után intézményünk részére kiutalt - többlettámogatás lenne. Az eljárás várhatóan 2021-ben fejeződik be. A közbeszerzési eljárást megindító hirdetményben, ajánlattételi felhívásban megjelölt összeget az Ávr. 45. §-ának (1) bekezdése alapján 2020-ban a tárgyév terhére kötelezettségvállalásba vesszük. A 2020. évi maradványelszámolás szempontjából az Ávr. 150. §-ának valamelyik pontja alapján kötelezettségvállalással terhelt maradványnak minősíthető-e a különböző forrásból (központi költségvetési támogatás, a kormány egyedi határozata alapján megítélt többletforrás) lekötött összegek valamelyike? Amennyiben nem minősíthető annak, akkor van-e arra lehetőség, hogy
- a kötelezettségvállalás teljes összegét következő évi kötelezettségvállalásként rögzítsük, vagy
- a kötelezettségvállalás összege a tárgyév (2020) és a következő év (2021) között megosztásra kerüljön a források arányában (a kormány egyedi határozata alapján megítélt, 2020-ban kiutalt többletforrás tárgyévi kötelezettségvállalás, a központi költségvetési támogatás következő évi kötelezettségvállalás)?
Részlet a válaszból: […]alapján megtörténik a kötelezettségvállalás, akkor ez a támogatás a kötelezettségvállalással terhelt maradvány részének tekinthető.Amennyiben a forrás másik része az Ávr. 150. §-a (1) bekezdésének l) pontja szerinti, a központi költségvetés terhére pályázati úton nyert támogatás, abban az esetben ez a rész is a kötelezettségvállalással terhelt maradvány része lehet. Ha a kérdésben szereplő központi költségvetési támogatás irányítószervi támogatás, akkor az nem lehet az Ávr. 150. §-a (1) bekezdésének előírása alapján a kötelezettségvállalással terhelt maradvány része.Tekintettel arra, hogy a többlettámogatással kapcsolatban a kiadási előirányzatot is nyilvántartásba kellett venni a tárgyévre, melynek terhére történik a kötelezettségvállalás, ezért azt - véleményünk szerint - a költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalásként lehet nyilvántartásba venni. Azon kötelezettségvállalások esetén azonban, amelyek a tárgyévi nyilvántartásban a költségvetési évben esedékesként (a tárgyévi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. január 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5361
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzése

Kérdés: Minden szerződést szükséges pénzügyileg ellenjegyezni? Megbízási szerződésekre kifizetett személyi juttatásoknál elegendő-e, ha a megbízási szerződés pénzügyileg ellenjegyezve van? Sajnos a szabályzatunk 2014. évi, és olyan dolgozók vannak megjelölve benne, akik már rég nem dolgoznak itt. Ebben az esetben mi a teendő? (Természetesen folyamatban van az új szabályzat elkészítése.) Az a jobb, ha nincs a szerződés pénzügyileg ellenjegyezve, vagy ha olyan személy írja alá, aki nem szerepel a belső szabályzatban?
Részlet a válaszból: […]vállaló szervnél a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésérea) a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv kiadási előirányzatai terhére vállalt kötelezettség esetén fő szabály szerint a gazdasági vezető vagy az általa írásban kijelölt, a költségvetési szerv alkalmazásában álló személy jogosult. Az Ávr. 55. §-a ettől eltérően is rendelkezhet.Alapvető szabály tehát, hogy csak a költségvetési szervnél dolgozó jogosult pénzügyi ellenjegyzésre. A kötelezettségvállalásra, ellenjegyzésre, teljesítésigazolásra, érvényesítésre és utalványozásra felhatalmazottakról naprakész nyilvántartást kell vezetni. Ha valamely gazdálkodásijogkör-gyakorló munkaviszonya megszűnt, az aláírási jogkör gyakorlása is megszűnik, és ezt a tényt a nyilvántartásban is fel kell vezetni.A belső szabályzatban nem célszerű a jogkörgyakorlókat név szerint megjelölni, a személyi változások miatt. A szabályzatban célszerű azt írni, hogy kötelezettségvállalásra az első számú vezető (elnök, igazgató, intézményvezető stb.) jogosult, pénzügyi ellenjegyzésre pedig a gazdasági vezető (az intézménynél használatos pozíciót célszerű a szabályzatba beírni, ami lehet pl. gazdálkodási főosztályvezető) vagy az általa írásban kijelölt személy. Így mindig az a személy értendő a szabályzat szerinti jogkörgyakorlónak, aki aktuálisan betölti az adott pozíciót. A gazdasági vezető a kinevezésével kapja meg a pénzügyi ellenjegyzési jogot az Ávr. alapján, tehát őt erre külön nem kell megbízni, felhatalmazni, de[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. november 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5331

3. találat: Beszerzési szabályzat

Kérdés: A települési önkormányzat egyszeri szolgáltatási szerződést kötött a gazdasági vezető házastársával úgy, hogy kiválasztása a beszerzési szabályzatban meghatározott módon történt. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzője a gazdasági vezető által kijelölt személy volt, akit a gazdasági vezető többek között összeférhetetlensége esetére jelölt ki. A kijelölést a gazdálkodási szabályzat tartalmazza. Jogszabályellenes volt-e a szerződés megkötése a gazdasági vezető házastársával, vagy a gazdasági vezető esetében fennáll-e összeférhetetlenség vagy más etikai vétség?
Részlet a válaszból: […]etikai vétség. A leírtak szerint a kiválasztás megfelelt a beszerzési szabályzatban foglaltaknak, továbbá figyelembevételre került a pénzügyi ellenjegyzésnél az összeférhetetlenség, ezért
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. július 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5232

4. találat: Maradvány elszámolása

Kérdés: Központi költségvetési szerv 2019. évi költségvetési maradványa az Ávr. 150. §-a szerinti kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványnak minősül. Ezen maradvány összegéhez kapcsolódó azon kötelezettségvállalások esetén, amely a 2019. évi nyilvántartásba vételkor költségvetési évben esedékesként került könyvelésre, de pénzforgalmilag nem került kiegyenlítésre 2019. 12. 31-ig, szükséges-e átsorolni a zárás során a költségvetési évet követően esedékes kötelezettséggé, kötelezettségvállalássá, vagy tárgyéviként kell továbbra is szerepelnie? A számlák egy része 2019. 12. 31. előtti lejáratú, de likviditási problémák miatt nem került kiegyenlítésre, másik része 2020. 01. 01. utáni lejáratú. A fizikai teljesítés mindkét típus esetén megtörtént 2019. 12. 31-ig. A számlák egy részét 2019-ben, másik részét pedig 2020-ban vették kézhez. A számlák között van egyszeri ügylet és folyamatos teljesítésű is.
Részlet a válaszból: […]esedékesség szerinti év vagy évek költségvetései terhére vállalható.Fentiek értelmében azokat az egyedi, határozott idejű szerződések alapján kiállított számlákat, amelyek pénzügyi teljesítésére 2020-ban kerül sor, de 2019. december 31-ig igazoltan elvégzett munkához, teljesítményhez kapcsolódnak, illetve a folyamatos teljesítésű szerződések számláit, amelyek esetében a teljesítésigazolással ellátott időszak teljes egészében 2019. december 31-ig tart, de a számla kiállításának időpontja 2020. januári, a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségként kell felvenni a 2019. évi könyvelésben. Ezek tehát nem lehetnek a kötelezettségvállalással terhelt maradvány részei, a 2020. évi folyó költségvetést terhelik. Kivételt képeznek ez alól a központi költségvetési szervek felhalmozási célú kiadásai, esetükben ugyanis az Ávr. 150. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján a kifizetések elhúzódása miatt pénzügyileg nem teljesült kötelezettségvállalások kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványnak tekinthetők. Azon kötelezettségvállalásokat,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. február 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5140
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Hatáskör megosztása több pénzügyi ellenjegyző között

Kérdés: Megteheti-e a gazdasági vezető, hogy kijelöl egy olyan személyt, akinek a feladata csak a személyi juttatások előirányzata terhére vállalt kötelezettségek pénzügyi ellenjegyzése? Ez a személy a képesítési követelményeknek egyebekben megfelel. Ezzel gyakorlatilag - igaz, különböző előirányzatok vonatkozásában, de - azonos időben két pénzügyi ellenjegyző tevékenykedne, akiket akadályoztatásuk esetén, más-más személyek helyettesítenek.
Részlet a válaszból: […]Törvényi kizáró rendelkezés arra sincs, hogy adott személy csak egyes előirányzatok terhére vagy meghatározott összeghatárig vállalhasson kötelezettséget, míg a párhuzamosan kijelölt másik személy egy más típusú előirányzat terhére.Figyelemmel kell lenni az Ávr. kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, érvényesítésre
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. november 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5080

6. találat: Utalványozás, pénztárbizonylat

Kérdés: Minisztériumunk a kötelezően előírt programot használja. Pénztári kifizetés esetén a kiadási pénztárbizonylaton nem szerepel az érvényesítés és utalványozás. Ezeket az utalványrendelet tartalmazza. Ezt belső ellenőrként megkifogásoltam. A?gazdasági vezető tájékoztatása szerint a program így működik, a kiadási pénztárbizonylaton nincs lehetőség érvényesítésre. A kiadási bizonylaton ezért fel is van tüntetve, hogy utalványrendelettel együtt érvényes. Azaz csak utalványrendelettel lehet érvényesíteni és utalványozni a kifizetést. A?kiadási utalvány (azaz a rögzített számla) pénztárba való beemelésével a pénzkészletet csökkenti a rendszer, ezért az utalványrendelet pénztárba való beemelése előtt kerül sor a számla érvényesítésére és utalványozásra. Felmerült a kérdés, hogy az Ávr. 59. §-ának (2) bekezdésében foglaltaknak ez a gyakorlat megfelel-e?
Részlet a válaszból: […]meghatározott - jelenleg 200 000 forintos - összeget, a kötelezettségvállalás és ellenjegyzés szabályait nem szükséges alkalmazni, mert az írásba foglalásra sincs kötelezés a törvény szerint. Ha azonban a kifizetés meghaladja a 200?000 forintos határt, akkor az Ávr. 59. §-ának (2) bekezdése szerint kell eljárni. Eszerint utalványozni készpénzes fizetési mód esetén az érvényesített pénztárbizonylatra rávezetett, más[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. május 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4968
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Bankszámlaegyenleg

Kérdés: A Roma Nemzetiségi Önkormányzat év végi (2018. 12. 28.) bankszámlaegyenlege negatív lett a bank általi pénzforgalmi jutalék terhelése miatt. A negatív egyenleg 1887 Ft. A nemzetiségi önkormányzat folyószámla-hitelkerettel/likvid hitellel szerződés alapján nem rendelkezik, a bank úgynevezett technikai hitelt nyújtott. Hogyan kell majd az év végi beszámolóban szerepeltetni ezt a negatív egyenleget? Hosszú lejáratú hitelként kell kimutatni?
Részlet a válaszból: […]az Áhsz. 43. §-ának (7a) bekezdése szerint:a) az Áhsz. 43. §-ának (6) bekezdése és a (13) bekezdés a) pontja szerinti, ésb) a K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak, K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak, K9121. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása, K9122. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása, K9124. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása, K921. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása, K922. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon.Az Ávr. 46. §-ának (1) bekezdése szerinti kötelezettségvállalásokat, más fizetési kötelezettségeket teljes összegükben költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kell nyilvántartani.Ha a kötelezettségek esedékessége, a teljesítés határnapja vagy a teljesítésre rendelkezésre álló határ-idő kezdőnapja a költségvetési évre esik, akkor azok a költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek között kerülnek nyilvántartásba vételre. Ha ez későbbi időpontra esik, azt a 0023. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámlával vagy a 0024. Költségvetési évet követően esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámlával szemben kell nyilvántartásba venni:Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartásba vétele a költségvetési számvitel szerint T0023/0024 - K05(2)Ha a költségvetési évet követően esedékes követelések vagy kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek után kell teljesítést nyilvántartásba venni, azt előbb át kell sorolni a költségvetési évben esedékes követelések vagy kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek közé.Ha a követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek esedékességében változás következik be (például a támogatás kedvezményezettje halasztást kap, hogy a következő évben fizesse vissza a támogatást),[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. március 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4920
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

8. találat: Következő évet terhelő kötelezettségvállalás

Kérdés: Kérem adjanak tájékoztatást a következő évet terhelő kötelezettségvállalások nyilvántartásáról!
Részlet a válaszból: […]venni.Az Ávr. 46. §-ának (1)-(2) bekezdése szerint a költségvetési évi kiadások előirányzatai terhére abban az esetben vállalható kötelezettség, ha az abból származó valamennyi kifizetés a költségvetési évet követő év június 30-áig megtörténik.A határozatlan idejű vagy a költségvetési évet követő év június 30-át követő időpontra is fizetési kötelezettséget tartalmazó határozott idejű fizetési kötelezettség (a továbbiakban: több év előirányzatait terhelő kötelezettségvállalás) esetén a december 31-éig esedékes fizetési kötelezettségek mértékéig a költségvetési év, a december 31-ét követően esedékes fizetési kötelezettségek az esedékesség szerinti év kiadási előirányzatai terhére vállalható kötelezettség.A kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek elszámolása összefoglalóan:Költségvetési évben esedékes nem végleges/végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartásba vétele T0021/0022 - K05X2Költségvetési évet követő években esedékes nem végleges/végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartásba vételeT0023/0024 - K05X2Az Áfa-tv. szerinti határozott időszakos ügyletek (régi elnevezéssel: folyamatos teljesítésű ügyletek), pl. telefon, víz, gáz, áram, bérleti díja esetében a számlázott időszak és a számlán szereplő teljesítési időpont eltér egymástól. Az Áfa-tv. előírásai szerint, ha a fizetési határidő követi az elszámolt időszakot, akkor a számlán szereplő teljesítési időpont megegyezik a fizetési határidővel.A mérlegkészítés időpontjáig a könyvekbe azokat a fizetési kötelezettségeket szükséges kötelezettségként felvenni, amelyek jogilag és gazdaságilag a mérleg fordulónapján már fennállnak. A "folyamatos teljesítésű", határozatlan idejű, illetve június 30-áig nem lejáró határozott idejű szerződésekből eredő kifizetéseknél az alábbi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. február 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4897
Kapcsolódó tárgyszavak:

9. találat: Fordított áfás ügyletek kötelezettségvállalásba vétele

Kérdés: Intézményünknél fedezethiány jelentkezett. Kiderült, hogy fordított adózás alá eső beruházás áfáját nem vettük kötelezettségvállalásba. Hogyan kellene eljárnunk a fordított áfás számlák kötelezettségvállalásánál?
Részlet a válaszból: […]eső ügyletek esetében -?amikor az eladó által a számlában a vevőre áfát hárít át?- nyilvánvaló, hogy a szerződés szerinti összeget (az adóalapot is és az áfa összegét is) kötelezettségvállalásba veszik. A fordított adós ügyleteknél is kötelezettségvállalásba kell venni az áfaösszeget.Jellemző fordított áfás ügyletek:Belföldi fordított áfás ügyletek: pl. vas-, acéláru-vásárlás, engedélyköteles építőipari szolgáltatás, munkaerő-kölcsönzés (ideértve a nyugdíjas- és diákszövetkezet ilyen szolgáltatását is).Közösségi és 3. országos igénybe vett szolgáltatások: pl. adatbázis-előfizetés, szoftverhozzáférés, tudományos eredmények, cikkek külföldi lapban történő megjelenítése, jogdíjak.Közösségi termékbeszerzés: pl. újságok, folyóiratok, könyvek, gépek, berendezések, eszközök vásárlása.A kötelezettségvállaláskor, vagyis a szerződés megkötésekor vagy a megrendelő elküldésekor a kötelezettségvállaló fordított adós ügylet esetén az áfafizetési kötelezettséget is vállalja, mivel a fordított áfa megfizetése törvényi kötelezettség. A fedezetigazoláskor az áfa összegére is fedezetet kell vállalni.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. november 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4835
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

10. találat: Pénzügyi ellenjegyzés a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerveknél

Kérdés: A képviselő-testület költségvetési szervként gazdasági ellátó szervezetet alapított, amelynek alapító okiratában rögzített alaptevékenysége - egyebek mellett - a következő: "Jogszabályban meghatározottak szerint ... (gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felsorolása) részére végez pénzügyi gazdálkodási feladatokat." A gazdasági ellátó szervezet igazgatóját és gazdasági vezetőjét a képviselő-testület bízta meg. Mind az igazgató, mind a gazdasági vezető megfelel az Ávr. 12. §-ának (1) bekezdésében foglalt, a gazdasági vezetőre előírt képesítési követelményeknek.
Az alapító okiratban felsorolt gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek tekintetében a gazdasági ellátó szervezet igazgatója vagy gazdasági vezetője jogosult-e a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére?
Részlet a válaszból: […]tartalmazó megállapodásban meghatározott helyen és módon látja el, kivéve, ha az üzemeltetési feladatok ellátása szolgáltatás vásárlásával történik.Gazdálkodási feladatok alatt a költségvetés tervezésével, az előirányzatok módosításának, átcsoportosításának és felhasználásának végrehajtásával, a finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási és a pénzügyi, számviteli rend betartásával kapcsolatos feladatokat, üzemeltetési feladatok alatt pedig a költségvetési szerv és a hozzá rendelt költségvetési szervek működtetését, a használatában lévő vagyon használatával, védelmével összefüggő feladatok teljesítését értjük.Az Ávr. szabályozása szerint a kötelezettséget vállaló szervnél a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a gazdasági szervezettel[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. augusztus 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4762
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50 | 51 - 60 | 61 - 70 ... | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést