Önkormányzati közműátadás áfája I.

Kérdés: Az önkormányzat egy közművet üzemeltetésre átadott egy zrt.-nek, amelynek ellenértékét általános forgalmi adó terheli. Ezzel együtt a zrt.-nél működik egy Pénzügyi Alap, amely alapba az önkormányzat fizet bizonyos összeget az esetleges felújításokra olyan módon, hogy a zrt. által az üzemeltetésért fizetett összeget a cég egyből az alapba fizeti be. Az esetleges felújítások elvégzése az önkormányzat kötelezettsége, az alap létrehozása tulajdonképpen azért történt, hogy amikor a zrt. - az önkormányzat nevében - a gyakorlatban lebonyolítja a felújítást, akkor annak költségét abból közvetlenül rendezni tudja. Helyesen járunk-e el, ha az üzemeltetésre átadásért járó összeget áfával terhelten számlázzuk a zrt.-nek?
Részlet a válaszából: […] Véleményünk szerint helyesen jár el az önkormányzat, amikoraz üzemeltetésre átadásért járó összeget általános forgalmi adóval terheltenszámlázza ki a zrt. felé. Ugyanakkor amikor a zrt. az üzemeltetésért fizetettellenértéket az alapba fizeti be, akkor ez nála az Áfa-tv....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. március 17.

Önkormányzati közműátadás áfája II.

Kérdés: Önkormányzatunk közművet ad át üzemeltetésre egy általa alapított kft.-nek. Az önkormányzat a kft.-től bérleti díjat szed, amelyet áfa nélkül számláz, tekintve, hogy a közmű ingatlannak minősül, és az önkormányzat az ingatlan-bérbeadás tekintetében nem jelentkezett be áfás adózásra. Helyes-e, hogy adómentes számlát állítunk ki? (Nem vagyunk alanyi mentesek.)
Részlet a válaszából: […] Vitathatatlan, hogy a közmű ingatlannak tekintendő, azonbana közművek kapcsán felmerül annak kérdése, hogy a közmű az Áfa-tv. 86. § (2)bekezdés c) pontja szerinti berendezésnek minősül-e, és így annak bérbeadása,vagy egyéb ellenérték fejében történő használatba...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. március 17.