Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

A találat a megadott közös költség tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdést időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

A találat: Lakásszövetkezet nem tag tulajdonosaként fizetett költségek (felújítási hozzájárulás, közös költség)

Kérdés: Lakásfenntartó szövetkezetnek a lakásszövetkezeti tag, illetve nem tag tulajdonos önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaság (továbbiakban: gazdasági társaság) által fizetett közös költség és felújítási hozzájárulás adójogi megítélése az Áfa-tv. vonatkozásában. A fenti fizetési kötelezettségekkel összefüggésben kapnia kell-e számlát a gazdasági társaságnak, vagy elégségesnek bizonyul a vonatkozó jogszabályi előírások alapján az említett költségek pl. csekken történő megfizetése úgy, hogy a közösköltség- és felújításialap-fizetési kötelezettség összegéről 12 havi, előre kitöltött csekk gondoskodik?
Részlet a válaszból: […]tartós vagy rendszeres jelleggel történő folytatása, amennyiben az ellenérték elérésére irányul, vagy azt eredményezi, és annak végzése független formában történik. A gazdasági tevékenység tehát egy olyan tevékenységet (termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás) feltételez, amelynek célja (vagy eredménye) bevétel realizálása - nyereségességre tekintet nélkül -, a tevékenység gyakorlása jellemzően nem alkalomszerűen, eseti jelleggel történik, hanem hosszabb ideig, vagy időszakonként ismétlődően, ugyanakkor az üzletszerű tevékenység akkor is adóalanyiságot eredményez, ha az nem tartós vagy rendszeres. Továbbá tekintve, hogy a lakásszövetkezet jogi személy, a lakásszövetkezet és a szövetkezeti tag közötti szolgáltatásnyújtás nem zárható ki. A lakásszövetkezeti törvény 45. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a lakásszövetkezet tevékenységének (egyéb) pénzügyi forrását a tagok és nem tag tulajdonosok fenntartással (üzemeltetés, karbantartás és felújítás) kapcsolatos befizetései szolgálják. A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 16. § (10) bekezdésében foglaltak szerint a lakásszövetkezet - mint önálló jogi személy - tulajdonában lévő közösen használt eszközök (épületrészek) használatáért a tagok, a nem tag tulajdonosok által fizetendő használati, bérleti díjat a lakásszövetkezet alaptevékenysége bevételeként kell elszámolni. A lakásszövetkezet tagja a Korm. rendelet megfogalmazásával összhangban a közös költséget a lakásszövetkezet tulajdonában lévő épületrészek használatáért fizeti. Az Áfa-tv. 259. § 4. pontja alapján e törvény alkalmazásában bérbeadásnak tekintendő a bérleti szerződésen alapuló jogviszony mellett minden olyan egyéb jogviszony is, amelynek tartama alatt a jogosult az ellenérték egészét vagy túlnyomó részét a termék időleges használatáért téríti vagy téríteni köteles. Az előző jogszabályi előírásokat figyelembe véve a lakásszövetkezeti tag (és nem tag tulajdonos) által a lakásszövetkezetnek fizetett közös költség az Áfa-tv. alkalmazásában ingatlan-bérbeadás ellenértéke, ami az Áfa-tv. 86. § (1) bekezdés l) pontja alapján - a lakásszövetkezetnek az Áfa-tv. 88. §-án alapuló eltérő választása hiányában - adómentes. Az Áfa-tv. 165. § (1) bekezdés a) pont alapján az ilyen adómentes szolgáltatás tekintetében az adóalany mentesül az Áfa-tv. szerinti számlakibocsátási kötelezettség alól, feltéve hogy gondoskodik az ügylettel kapcsolatban olyan bizonylat kiállításáról, amely a Szt. rendelkezései szerint számviteli bizonylatnak minősül. A Korm. rendelet 16. § (11) bekezdés rendelkezésének megfelelően a lakásszövetkezetnek a tulajdonában lévő, közösen használt eszközök (épületrészek) felújításáért fizetendő külön hozzájárulást végleges pénzeszközátadásként kell elszámolnia. A felújítási[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. március 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2856
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: ,