Közösségi adószám

Kérdés: Alanyi adómentes adóalanyként Közösségen belül letelepedett adóalanynak nyújtok szolgáltatást. Ehhez szükségem van közösségi adószámra. Korábban a régi Art. 22. §-ának (5) bekezdése kimondta, hogy az alanyi adómentességet választó adóalanynak közösségi adószámot kell kérnie az adóhatóságtól, ha az Európai Közösség más tagállamában illetőséggel bíró adóalanynak szolgáltatást nyújt, illetőleg tőle szolgáltatást vesz igénybe. Nem tudom, hogy jelenleg melyik törvény milyen rendelkezést tartalmaz erre az esetre.
Részlet a válaszából: […] 2018. január 1-jétől már az Áfa-tv. tartalmazza azokat a szabályokat, amelyek meghatározzák, hogy egy magyar adóalany mely esetekben köteles közösségi adószámot kérni.Az Áfa-tv. 257/B. §-a (1) bekezdésének c)-d) pontjai kimondják, hogy az adóalanyc) a Közösség valamely...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 25.

Közösségi szolgáltatások

Kérdés: Német és francia közösségi adószámmal rendelkező adóalanyoknak nyújtunk szolgáltatást. A számla nem tartalmaz adót. A számlán nullát szerepeltetünk, vagy területi hatályon kívüli megjelölést kell alkalmaznunk? Az áfabevallásban kell-e valahol szerepeltetni a kiszámlázott összeget? Ha igen, akkor milyen forintértéken?
Részlet a válaszából: […] ...Áfa-tv. 37. §-ának hatálya alá tartozó közösségi szolgáltatások esetében fordított adózás valósul meg. Az adót a megrendelő fizeti a saját országának szabályai szerint, vagyis fordított adózás valósul meg. Tény, hogy a magyar szolgáltatást...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. március 17.