Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott közösségi szolgáltatás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Közösségi adószám

Kérdés: Alanyi adómentes adóalanyként Közösségen belül letelepedett adóalanynak nyújtok szolgáltatást. Ehhez szükségem van közösségi adószámra. Korábban a régi Art. 22. §-ának (5) bekezdése kimondta, hogy az alanyi adómentességet választó adóalanynak közösségi adószámot kell kérnie az adóhatóságtól, ha az Európai Közösség más tagállamában illetőséggel bíró adóalanynak szolgáltatást nyújt, illetőleg tőle szolgáltatást vesz igénybe. Nem tudom, hogy jelenleg melyik törvény milyen rendelkezést tartalmaz erre az esetre.
Részlet a válaszból: […]adóalany részére a 37. § szerinti szolgáltatásnyújtást, vagyd) a Közösség valamely másik tagállamában gazdasági céllal letelepedett, gazdasági célú letelepedés hiányában ott lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel rendelkező adóalanytól a 37. § szerinti szolgáltatás-igénybevételtközösségi adószám birtokában végezhet.Az Áfa-tv. fenti rendelkezései alapján, amennyiben Ön olyan szolgáltatást nyújt a Közösség valamely másik tagállamában gazdasági céllal letelepedett adóalany részére, amelynek teljesítési helyére az Áfa-tv. nem tartalmaz különös rendelkezést (a 38-49. §-okban), és amelynek a teljesítési helyét ebből következően az Áfa-tv. 37. §-a alapján kell meghatározni, akkor Önnek közösségi adószámot kell kérnie. (Kérdése pontos megválaszolásához az Ön által nyújtott szolgáltatás pontos ismerete szükséges.)A[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. február 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5138

2. találat: Közösségi szolgáltatások

Kérdés: Német és francia közösségi adószámmal rendelkező adóalanyoknak nyújtunk szolgáltatást. A számla nem tartalmaz adót. A számlán nullát szerepeltetünk, vagy területi hatályon kívüli megjelölést kell alkalmaznunk? Az áfabevallásban kell-e valahol szerepeltetni a kiszámlázott összeget? Ha igen, akkor milyen forintértéken?
Részlet a válaszból: […]hatályán kívüli, de az Áfa-tv. egyes esetekben meghatározza, hogy mit kell a számlára írni.Az Áfa-tv. 169. §-a sorolja fel a számla kötelező tartalmi elemeit, amelyek között az n) pontban a "fordított adózás" kifejezés szerepel, ezért ezt kell a számlára írni.Az áfabevallás 91. és 92. sorában kell a más közösségi tagállami adóalany felé nyújtott szolgáltatások ellenértékét szerepeltetni.Az adóalap forintban történő megállapításának szabályait az Áfa-tv. 80. §-a tartalmazza. A külföldi pénznemben kifejezett szolgáltatásnyújtás adóalapját a teljesítéskor, az Áfa-tv. 58. §-a hatálya alá tartozó határozott[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. március 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3917