Polgármesterek közszolgálati járadékra való jogosultsága

Kérdés: Polgármesterünk 2002. év óta folyamatosan polgármesteri tisztséget tölt be településünkön. Az öregségi nyugdíjkorhatárt 2025. évben tölti be. Amennyiben a 2019. évi önkormányzati választások során a választásokon nem nyer, vagy nem kíván indulni, akkor jogosult-e a közszolgálati járadékra? Amennyiben igen, akkor mekkora mértékben? A hatályát vesztett Pttv. 13/b. §-ának (1)-(2) bekezdései alapján a polgármester jogosult lett volna a közszolgálati járadékra, viszont a járadék megállapítása helyett, indulva a választásokon, újra a polgármesteri tisztséget választotta. Értelmezhető-e úgy, hogy - mivel 2014. évben megfelelt az akkor hatályos Pttv. közszolgálati járadék igénylésére előírt feltételeinek - szerzett jogként, most 2019. év során (egy esetleges sikertelen választás vagy nem indulás esetén) igényelheti a közszolgálati járadékot?
Részlet a válaszából: […] ...hatályon kívül helyezte a Pttv.-t.A fenti rendelkezésre tekintettel 2014. október 11. napját követően keletkező jogviszony esetén közszolgálati járadék megállapítására már nincs lehetőség, ugyanakkor a 2014. október 12. napját megelőző választások...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 7.
Kapcsolódó címkék:  

Polgármesterek közszolgálati járadéka az önkormányzati választásokat követően

Kérdés: Az önkormányzati választások után jogosult lesz-e közszolgálati járadékra a foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester, ha megbízatása megszűnik az új polgármester megválasztásával?
Részlet a válaszából: […] ...szabályozni a polgármesterek, helyi önkormányzati képviselők részére járó juttatásokat.Jelenleg a Pttv. rendelkezik a polgármesterek közszolgálati járadékáról, mely alapján, ha a polgármester megbízatása megszűnik az új polgármester megválasztásával, és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. október 14.
Kapcsolódó címkék:  

Közszolgálati járadék és végkielégítés polgármester részére

Kérdés: Amennyiben a polgármester jogviszonya az új polgármester megválasztásával szűnik meg, részére végkielégítés és közszolgálati járadék is járhat együtt?
Részlet a válaszából: […] ...ha országgyűlési képviselői, alpolgármesteri foglalkoztatási vagy más önkormányzatnál polgármesteri jogviszonyt létesít.Közszolgálati járadékra jogosult az a foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester, akinek a megbízatása az új...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. április 8.

Polgármesterek "nyugdíjszerű ellátása" (közszolgálati járadék)

Kérdés: Nyugdíjjogosultsággal kapcsolatban kérdezem, hogy 12 évi tiszteletdíjas polgármesterként jár-e kedvezmény a részemre?
Részlet a válaszából: […] ...törvény (Pttv.)rendelkezik a polgármestereket - bizonyos feltételek esetén - megillető"nyugdíjszerű ellátásról", jelenleg már csak a közszolgálati járadékról (ajövőre nézve már csak ezt lehet megállapítani). A Pttv. 13. §-ának (3) bekezdése kimondja, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. április 10.

Polgármesterek öregségi nyugdíja

Kérdés: 1951. október 28-án születtem, 1970-től dolgozom a Polgármesteri Hivatalnál - korábban községi tanács - köztisztviselőként, 1990-től pedig (5. ciklusban folyamatosan) polgármester vagyok. A 2010. évi önkormányzati választások idejére 40 éves közszolgálati jogviszonyom lesz 59 évesen. Milyen feltételekkel mehetek nyugdíjba? Indulnom kell-e a 2010-es választáson ahhoz, hogy a megfelelő juttatások megillessenek?
Részlet a válaszából: […] ...nyugdíjának megfelelőösszeget a központi költségvetés biztosítja.A Polgármesterek jogállásáról szóló tv. 13/B. §-a pedig aközszolgálati járadékról rendelkezik, melyre az a foglalkoztatási jogviszonybanálló polgármester jogosult, akinek a megbízatása a 2...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. június 30.