Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

5 találat a megadott közszolgálati járadék tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Polgármesterek közszolgálati járadékra való jogosultsága

Kérdés: Polgármesterünk 2002. év óta folyamatosan polgármesteri tisztséget tölt be településünkön. Az öregségi nyugdíjkorhatárt 2025. évben tölti be. Amennyiben a 2019. évi önkormányzati választások során a választásokon nem nyer, vagy nem kíván indulni, akkor jogosult-e a közszolgálati járadékra? Amennyiben igen, akkor mekkora mértékben? A hatályát vesztett Pttv. 13/b. §-ának (1)-(2) bekezdései alapján a polgármester jogosult lett volna a közszolgálati járadékra, viszont a járadék megállapítása helyett, indulva a választásokon, újra a polgármesteri tisztséget választotta. Értelmezhető-e úgy, hogy - mivel 2014. évben megfelelt az akkor hatályos Pttv. közszolgálati járadék igénylésére előírt feltételeinek - szerzett jogként, most 2019. év során (egy esetleges sikertelen választás vagy nem indulás esetén) igényelheti a közszolgálati járadékot?
Részlet a válaszból: […]közszolgálati járadékra.A Pttv. rendelkezései szerint közszolgálati járadékra az a foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester jogosult,- akinek a megbízatása az új polgármester megválasztásával, vagy a képviselő-testület feloszlásának kimondását követően az új polgármester megválasztásával szűnik meg,- feltéve, hogy legalább három választási ciklus - de legalább tizenegy év - során foglalkoztatási jogviszonyban polgármesteri vagy foglalkoztatási jogviszonyban alpolgármesteri tisztséget tölt be, és- a foglalkoztatási jogviszonyának megszűnését követő tizenkettedik naptári év végéig a Tny.-ben meghatározott öregségi nyugdíjkorhatárt eléri, s megfelel a Tny.-ben foglalt egyéb jogosultsági feltételeknek, továbbá- öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, rokkantsági ellátásban és rehabilitációs ellátásban nem részesül.A társadalmi megbízatású polgármester nem jogosult közszolgálati járadékra.A közszolgálati járadék folyósítását meg kell szüntetni, ha a volt polgármester- bármilyen munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesít (legalább három hónapot elérő, illetve[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. május 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4953
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Polgármesterek közszolgálati járadéka az önkormányzati választásokat követően

Kérdés: Az önkormányzati választások után jogosult lesz-e közszolgálati járadékra a foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester, ha megbízatása megszűnik az új polgármester megválasztásával?
Részlet a válaszból: […]polgármesterek, helyi önkormányzati képviselők részére járó juttatásokat.Jelenleg a Pttv. rendelkezik a polgármesterek közszolgálati járadékáról, mely alapján, ha a polgármester megbízatása megszűnik az új polgármester megválasztásával, és három választási ciklus, de legalább 11 év során polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyban állt, és a jogviszonyának megszűnését követő 12. naptári év végéig megszerzi az öregségi nyugdíjra jogosultság feltételeit (korhatár, szolgálati idő), és más, a törvényben meghatározott ellátásban nem részesül, közszolgálati járadékra jogosult.Az utóbbi időben kérdésként merült fel, hogy a még jelenleg jogviszonyban álló polgármesterek részére megállapítható-e[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. október 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3799
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Közszolgálati járadék és végkielégítés polgármester részére

Kérdés: Amennyiben a polgármester jogviszonya az új polgármester megválasztásával szűnik meg, részére végkielégítés és közszolgálati járadék is járhat együtt?
Részlet a válaszból: […]igaz, ha a választáson nem volt polgármesterjelölt. Nem illeti meg ugyanakkor a végkielégítés a polgármestert, ha országgyűlési képviselői, alpolgármesteri foglalkoztatási vagy más önkormányzatnál polgármesteri jogviszonyt létesít.Közszolgálati járadékra jogosult az a foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester, akinek a megbízatása az új polgármester megválasztásával vagy a képviselő-testület feloszlásának kimondását követően új polgármester megválasztásával szűnik meg, feltéve hogy legalább három választási ciklus - de legalább tizenegy év - során foglalkoztatási jogviszonyban polgármesteri vagy foglalkoztatási jogviszonyban alpolgármesteri tisztséget tölt be, és a foglalkoztatási jogviszonyának megszűnését követő tizenkettedik naptári év végéig a Tny.-ben meghatározott öregségi nyugdíjkorhatárt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. április 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3683

4. találat: Polgármesterek "nyugdíjszerű ellátása" (közszolgálati járadék)

Kérdés: Nyugdíjjogosultsággal kapcsolatban kérdezem, hogy 12 évi tiszteletdíjas polgármesterként jár-e kedvezmény a részemre?
Részlet a válaszból: […]társadalmi megbízatású polgármester nem jogosult jubileumi jutalomra, napidíjra, közszolgálati járadékra, valamint az egyéb juttatásokra. Amennyiben tehát Ön társadalmi megbízatású polgármesterként tiszteletdíjért látja el ezt a megbízatást, nem lehet jogosult közszolgálati járadékra. A Pttv. 13/B. §-ának (1) bekezdése alapján közszolgálati járadékra jogosult az a foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester, - akinek a megbízatása az új polgármester megválasztásával, vagy a képviselő-testület feloszlásának kimondását követően új polgármester megválasztásával szűnik meg, - feltéve hogy legalább három választási ciklus - de legalább tizenegy év - során foglalkoztatási jogviszonyban polgármesteri vagy foglalkoztatási jogviszonyban alpolgármesteri tisztséget tölt be, és - a foglalkoztatási jogviszonyának megszűnését[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. április 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3136

5. találat: Polgármesterek öregségi nyugdíja

Kérdés: 1951. október 28-án születtem, 1970-től dolgozom a Polgármesteri Hivatalnál - korábban községi tanács - köztisztviselőként, 1990-től pedig (5. ciklusban folyamatosan) polgármester vagyok. A 2010. évi önkormányzati választások idejére 40 éves közszolgálati jogviszonyom lesz 59 évesen. Milyen feltételekkel mehetek nyugdíjba? Indulnom kell-e a 2010-es választáson ahhoz, hogy a megfelelő juttatások megillessenek?
Részlet a válaszból: […]7. §-ának (1), (4) és (5) bekezdésében meghatározott öregségi nyugdíjkorhatárt, illetve a korkedvezménnyel csökkentett, reá irányadó korhatárt eléri, b) két választási ciklus - de legalább hét év - során polgármesteri vagy alpolgármesteri tisztséget tölt be, és a tisztségének megszűnését követő ötödik naptári év végéig az a) pontban meghatározott öregségi nyugdíjkorhatárt, illetve a korkedvezménnyel csökkentett, reá irányadó korhatárt eléri, c) három vagy ennél több választási ciklus - de legalább tizenegy év - során polgármesteri vagy alpolgármesteri tisztséget tölt be, és a tisztségének megszűnését követő hetedik naptári év végéig az a) pontban meghatározott öregségi nyugdíjkorhatárt, illetve a korkedvezménnyel csökkentett, reá irányadó korhatárt eléri. A jogosultság igénybevételéről a polgármester a tisztségének megszűnésétől számított három hónapon belül dönthet, a rendelkezésben hivatkozott nyugdíjkorhatár eléréséig a polgármester nyugdíjának megfelelő összeget a központi költségvetés biztosítja. A Polgármesterek jogállásáról szóló tv. 13/B. §-a pedig a közszolgálati járadékról rendelkezik, melyre az a foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester jogosult, akinek a megbízatása a 2. § (1) bekezdés a) pontja szerint (új polgármester megválasztásával) szűnik meg, feltéve hogy legalább három választási ciklus - de legalább tizenegy év - során foglalkoztatási jogviszonyban polgármesteri vagy foglalkoztatási jogviszonyban alpolgármesteri tisztséget tölt be, és a foglalkoztatási jogviszonyának megszűnését követő tizenkettedik naptári év végéig a Tny. 7. § (1), (4) és (5) bekezdésében meghatározott öregségi nyugdíjkorhatárt, illetve a korkedvezménnyel csökkentett, reá irányadó korhatárt eléri, s megfelel a Tny. egyéb jogosultsági feltételeinek. A közszolgálati járadék a személyi jövedelemadó, valamint a társadalombiztosítási járulékok és hozzájárulások szempontjából az öregségi nyugdíjjal esik egy tekintet alá, folyósítását meg kell szüntetni, ha a volt polgármester bármilyen munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesít, vagy öregségi, rokkantsági (baleseti rokkantsági) nyugdíjban részesül. A jogosultság igénybevételéről[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. június 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2400