Közfoglalkoztatási jogviszony beszámítása

Kérdés: Hivatalunknál a köztisztviselők besorolásánál azt a gyakorlatot alkalmazzuk, hogy a közfoglalkoztatásban töltött időt a közszolgálati jogviszonyba nem számítjuk be. Mivel erre vonatkozóan nem lehet a Kttv.-ből egyértelműen kiszűrni, hogy a közfoglalkoztatási jogviszonyt hogyan kell a besorolás szempontjából figyelembe venni, ezért kérnénk válaszukat, hogy helyesen járunk-e el.
Részlet a válaszából: […] ...Ugyanakkor az eddigi gyakorlat (minisztériumi tájékoztatások) jellemzően elutasítja ennek beszámítását mind a közalkalmazottak, mind a közszolgálati tisztviselők esetében. Ezt látszik alátámasztani az is, hogy 2019. január 1-jétől a jogalkotó bővítette a felsorolást...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. október 15.

Helyettesítési díj közszolgálati tisztviselő részére

Kérdés: Polgármesteri hivatalunknál tartósan távol lévő (30 napot meghaladó) közszolgálati tisztviselő helyettesítésére jár-e helyettesítési díj, ha a helyettesítést ellátó tisztviselő munkaköri leírása tartalmazza a helyettesítés ellátását?
Részlet a válaszából: […] ...Kttv. 52. §-a alapján, ha a közszolgálati tisztviselő a munkáltató intézkedése alapján munkakörébe nem tartozó munkát végez, s az eredeti munkakörét is ellátja, illetményén felül külön díjazás (helyettesítési díj) is megilleti a helyettesítés első napjától...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. március 27.

Közszolgálati tisztviselő téves besorolása

Kérdés: A 2013-ban kinevezett köztisztviselő besorolásának felülvizsgálatakor jogviszony-beszámítási hibát észleltünk. A dolgozó ez év júniusában - a téves besorolás szerinti időpontban - átsorolásra került. Ha a jogviszony-beszámítást javítjuk, akkor az ez évi átsorolás előtti illetménye a helyes. Mi a módja a hiba kijavításának? Mely időponttól lehet a hibát korrigálni?
Részlet a válaszából: […] ...esetén haladéktalanul korrigálni kell, tehát el kell végezni a helyes besorolást. Ugyanakkor ebben az esetben, amennyiben az eltérés a közszolgálati tisztviselő javára mutatkozott, az nem vonható vissza a korábbi időszakra nézve, illetve az érintett illetménye a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. október 11.

Ki nem adott szabadság kezelése közszolgálati tisztviselő végleges áthelyezése esetén

Kérdés: Közigazgatási szervnél fennálló közszolgálati jogviszonya műszaki kollégánknak megszűnt, áthelyezéssel egy másik közigazgatási szervhez került. Időarányos szabadságából a megszűnés idejéig 4 nappal kevesebbet vett ki. A 4 nap szabadság, azt gondolom, az új munkahelyén megilleti, részére azonban ott nem akarják kiadni, és a volt dolgozónk kérése, hogy szabadságmegváltás címén fizessük ki neki.
Részlet a válaszából: […] ...a korábbi jogviszonyt úgy kell tekinteni, mintha azt a kormánytisztviselő az új munkáltatónál töltötte volna el. Áthelyezés esetén a közszolgálati tisztviselőt a tárgyévi szabadsága időarányosan illeti meg a korábbi és az új munkáltatónál. Ugyanakkor a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. július 12.
Kapcsolódó címkék:  

Közszolgálati tisztviselő jubileumi jutalomra jogosító ideje - áthelyezés figyelembevétele

Kérdés: Munkaviszonyom 1976. július 1-jén kezdődött az állami biztosítónál. 1984. 06. 01. napjával áthelyezéssel átkerültem a Tanács Vb. szakig. szervéhez. Azóta a munkaviszonyom folyamatos, csak a változások miatt a neve lett más.
Jelenleg 2013. 01. 01. naptól átkerültem a megyei kormányhivatal járási hivatalához, azóta is ott dolgozom. 2016. július 1-jétől a "nők 40 éves nyugdíjazását" szeretném igénybe venni. Kérem tájékoztassanak, jár-e nekem a jubileumi jutalom (40 éves), mivel az áthelyezés folyamatos munkaviszonynak számít, és megszakításom nem volt?
Részlet a válaszából: […] ...szerve is) állt fent. Más munkáltatónál munkaviszonyban töltött idő még áthelyezések láncolata esetén se vehető figyelembe (a közszolgálati tisztviselőkre vonatkozó szabályozás eltér a közalkalmazottakra vonatkozótól).A jelenleg hatályos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. szeptember 22.

Közszolgálati tisztviselő felmentése 40 év jogosultsági idő megszerzése esetén

Kérdés: Amennyiben hivatalunknál egy köztisztviselő 40 éves szolgálati jogviszonnyal rendelkezik, és nyugdíjba szeretne menni, kötelező-e a munkáltatónak a közszolgálati jogviszonyát megszüntetni? Milyen dokumentumot kell a közszolgálati tisztviselőnek csatolnia a kérelméhez?
Részlet a válaszából: […] A kérdéses esetben feltételezhetően arról van szó, hogy a közszolgálati jogviszonyban álló női foglalkoztatott megszerzi a 40 éves jogosultsági időt, mely ahhoz szükséges, hogy igénybe vegye a "nők 40 éves öregségi nyugdíját". A Kttv. 63. §-a (2) bekezdésének f) pontja...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. november 25.
Kapcsolódó címkék:  

Egyszerűsített foglalkoztatás költségvetési szervnél, hétvégén és munkaszüneti napon

Kérdés: Költségvetési szervként foglalkoztathatunk-e munkavállalókat egyszerűsített foglalkoztatással? Ebben az esetben dolgozhat-e az érintett szombaton, vasárnap és munkaszüneti napon?
Részlet a válaszából: […] ...szóló 2010. évi LXXV. törvény (Efo-tv.) alapján nem létesíthető egyszerűsített foglalkoztatásra irányuló jogviszony a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény törvény (Kttv.) 1. §-ának e) pontjában, valamint a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. május 20.

Közszolgálati tisztviselők képesítési előírásai

Kérdés: A közgazdasági szakmacsoportban végzett tanulmányok alapján kiadott szakközépiskolai érettségi bizonyítvány nyújt-e szakképesítést? Figyelembe lehet-e venni a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásaiban közgazdasági szakképesítésként?
Részlet a válaszából: […] ...oktatásban) szerzett közgazdasági szakközépiskolai érettségi bizonyítvány egyben közgazdasági szakképesítést is tanúsít.A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet (Kkr.) rendelkezik arról, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. október 9.