Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

8 találat a megadott közszolgálati tisztviselő tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Közfoglalkoztatási jogviszony beszámítása

Kérdés: Hivatalunknál a köztisztviselők besorolásánál azt a gyakorlatot alkalmazzuk, hogy a közfoglalkoztatásban töltött időt a közszolgálati jogviszonyba nem számítjuk be. Mivel erre vonatkozóan nem lehet a Kttv.-ből egyértelműen kiszűrni, hogy a közfoglalkoztatási jogviszonyt hogyan kell a besorolás szempontjából figyelembe venni, ezért kérnénk válaszukat, hogy helyesen járunk-e el.
Részlet a válaszból: […]taxatív felsorolásnak. Kérdés, hogy ezen munkavégzésre irányuló jogviszonyok közé tartozhat-e a közfoglalkoztatási jogviszony ideje. Sajnos azonban ez valóban nem egyértelmű. Mellette szólna az az érv, hogy nagyon sokban hasonlít a közfoglalkoztatási jogviszony a munkaviszonyra, sőt arra az Mt. bizonyos szabályait alkalmazni is kell. Ugyanakkor az eddigi gyakorlat (minisztériumi tájékoztatások) jellemzően elutasítja ennek beszámítását mind a közalkalmazottak, mind a közszolgálati tisztviselők esetében. Ezt látszik alátámasztani az is, hogy 2019. január 1-jétől a jogalkotó bővítette[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. október 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5050

2. találat: Helyettesítési díj közszolgálati tisztviselő részére

Kérdés: Polgármesteri hivatalunknál tartósan távol lévő (30 napot meghaladó) közszolgálati tisztviselő helyettesítésére jár-e helyettesítési díj, ha a helyettesítést ellátó tisztviselő munkaköri leírása tartalmazza a helyettesítés ellátását?
Részlet a válaszból: […]meg.Helyettesítési díj akkor is jár, ha a közszolgálati tisztviselő tartósan távol lévő tisztviselőt helyettesít, illetve részben vagy egészében többletfeladatként betöltetlen munkakört lát el.Nem jár helyettesítési díj, haa) a helyettesítés a kormánytisztviselő munkaköri kötelezettsége,b) a helyettesítés rendes szabadság miatt szükséges.Ugyanakkor azt is kimondja a jogszabály, hogy az a) pontban meghatározott tilalom nem vonatkozik arra az esetre, amikor a helyettesítésre azért van szükség, mert a helyettesítésre okot adó munkakör nincs betöltve, feltéve, ha a helyettesítés időtartama a harminc napot meghaladja.Ha a jogszabály szó szerinti értelmét néznénk, akkor azt mondhatnánk, hogy a kérdéses esetben nem jár helyettesítési díj. Ugyanakkor a jogszabályi rendelkezés célját és értelmét figyelembe véve, véleményünk szerint,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. március 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4676

3. találat: Közszolgálati tisztviselő téves besorolása

Kérdés: A 2013-ban kinevezett köztisztviselő besorolásának felülvizsgálatakor jogviszony-beszámítási hibát észleltünk. A dolgozó ez év júniusában - a téves besorolás szerinti időpontban - átsorolásra került. Ha a jogviszony-beszámítást javítjuk, akkor az ez évi átsorolás előtti illetménye a helyes. Mi a módja a hiba kijavításának? Mely időponttól lehet a hibát korrigálni?
Részlet a válaszból: […]korrigálni kell, tehát el kell végezni a helyes besorolást. Ugyanakkor ebben az esetben, amennyiben az eltérés a közszolgálati tisztviselő javára mutatkozott, az nem vonható vissza a korábbi időszakra nézve, illetve az érintett illetménye a téves átsorolás
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. október 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4307
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Ki nem adott szabadság kezelése közszolgálati tisztviselő végleges áthelyezése esetén

Kérdés: Közigazgatási szervnél fennálló közszolgálati jogviszonya műszaki kollégánknak megszűnt, áthelyezéssel egy másik közigazgatási szervhez került. Időarányos szabadságából a megszűnés idejéig 4 nappal kevesebbet vett ki. A 4 nap szabadság, azt gondolom, az új munkahelyén megilleti, részére azonban ott nem akarják kiadni, és a volt dolgozónk kérése, hogy szabadságmegváltás címén fizessük ki neki.
Részlet a válaszból: […]illetményét és egyéb járandóságait kiadni. Az új munkáltatónál az áthelyezés napjával kinevezést kap az érintett.Ugyanakkor az áthelyezés - közigazgatási szervek tekintetében - a jogviszony folyamatosságát, pl. a végkielégítés szempontjából nem szakítja meg, azaz a korábbi jogviszonyt úgy kell tekinteni, mintha azt a kormánytisztviselő az új munkáltatónál töltötte volna el. Áthelyezés esetén a közszolgálati tisztviselőt a tárgyévi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. július 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4256
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Közszolgálati tisztviselő jubileumi jutalomra jogosító ideje - áthelyezés figyelembevétele

Kérdés: Munkaviszonyom 1976. július 1-jén kezdődött az állami biztosítónál. 1984. 06. 01. napjával áthelyezéssel átkerültem a Tanács Vb. szakig. szervéhez. Azóta a munkaviszonyom folyamatos, csak a változások miatt a neve lett más.
Jelenleg 2013. 01. 01. naptól átkerültem a megyei kormányhivatal járási hivatalához, azóta is ott dolgozom. 2016. július 1-jétől a "nők 40 éves nyugdíjazását" szeretném igénybe venni. Kérem tájékoztassanak, jár-e nekem a jubileumi jutalom (40 éves), mivel az áthelyezés folyamatos munkaviszonynak számít, és megszakításom nem volt?
Részlet a válaszból: […]tartozó szervnél munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő,- a hivatásos szolgálati jogviszony időtartama, továbbá- a bíróságnál és ügyészségnél szolgálati viszonyban, munkaviszonyban, valamint- a hivatásos nevelőszülői jogviszonyban,- az e törvény, a Ktv., Ktjv., illetőleg a Kjt. hatálya alá tartozó szervnél ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban,- az állami vezetői szolgálati jogviszonyban töltött idő.A munkaviszonyban töltött idő csak akkor vehető figyelembe, ha a fent felsorolt szerveknél vagy a Kttv., Ktv., Ktjv., Kjt. hatálya alá tartozó szervek jogelőd szerveinél (ilyen például a Tanács Vb. szakigazgatási szerve is) állt fent. Más munkáltatónál munkaviszonyban töltött idő még áthelyezések láncolata esetén se vehető figyelembe (a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. szeptember 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4041

6. találat: Közszolgálati tisztviselő felmentése 40 év jogosultsági idő megszerzése esetén

Kérdés: Amennyiben hivatalunknál egy köztisztviselő 40 éves szolgálati jogviszonnyal rendelkezik, és nyugdíjba szeretne menni, kötelező-e a munkáltatónak a közszolgálati jogviszonyát megszüntetni? Milyen dokumentumot kell a közszolgálati tisztviselőnek csatolnia a kérelméhez?
Részlet a válaszból: […]jogviszonyt felmentéssel meg kell szüntetni, ha a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) 18. §-a (2a) bekezdésének a) pontjában foglalt feltételt, azaz a 40 év jogosultsági idő megszerzését a felmentési idő leteltekor teljesítő kormánytisztviselő nő kérelmezi. Az érintett kérelmére tehát kötelező felmentéssel megszüntetni a jogviszonyt a feltételek teljesülése esetén.A feltételt legkésőbb a felmentési idő leteltekor kell teljesíteni, ezért a felmentési idő "előre megkezdhető" azzal, hogy az utolsó napon az érintettnek rendelkeznie kell a törvény által előírt 40 év jogosultsági[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. november 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3838
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Egyszerűsített foglalkoztatás költségvetési szervnél, hétvégén és munkaszüneti napon

Kérdés: Költségvetési szervként foglalkoztathatunk-e munkavállalókat egyszerűsített foglalkoztatással? Ebben az esetben dolgozhat-e az érintett szombaton, vasárnap és munkaszüneti napon?
Részlet a válaszból: […]az alaptevékenységébe tartozó feladatai ellátására. Az alaptevékenység körén kívüli feladatok ellátására tehát költségvetési szerv is létesíthet egyszerűsített foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt.Az egyszerűsített foglalkoztatás céljára létesített munkaviszonyra az Mt. rendelkezéseit az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvényben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. Az Mt. a munkaviszony egyes fajtáira vonatkozó különös szabályok között rögzíti azon szabályok körét, amelyek egyszerűsített foglalkoztatás esetén nem alkalmazhatók.Így nem lehet többek között alkalmazni a vasárnapi és munkaszüneti napi munkavégzés elrendelésének korlátozására vonatkozó szabályokat (Mt. 101. §-át). Egyszerűsített foglalkoztatás keretében tehát hétvégére és munkaszüneti napra is egyaránt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. május 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3715

8. találat: Közszolgálati tisztviselők képesítési előírásai

Kérdés: A közgazdasági szakmacsoportban végzett tanulmányok alapján kiadott szakközépiskolai érettségi bizonyítvány nyújt-e szakképesítést? Figyelembe lehet-e venni a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásaiban közgazdasági szakképesítésként?
Részlet a válaszból: […]közgazdasági szakképesítést is tanúsít.A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet (Kkr.) rendelkezik arról, hogy a közszolgálati tisztviselő adott munkakörökbe (feladatkörre) történő kinevezéséhez milyen képzettségre, szakképesítésre van szükség.Amennyiben
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. október 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3279