Jogviszony igazolására alkalmas dokumentumok, őstermelői, egyéni gazdálkodói jogviszony figyelembevétele közszolgálati jogviszonyban töltött időként

Kérdés: Polgármesteri hivatalunk köztisztviselője a jogviszonya igazolására az alábbi kérdéses igazolásokat adta le:
- APEH-igazolás, amely alapján 1993. december 27-től 1996. 12. 31-ig egyéni gazdálkodóként szerepelt a nyilvántartásukban,
- NÉBIH által kiállított hatósági bizonyítvány, amely alapján őstermelői igazolvánnyal rendelkezett bizonyos, ott feltüntetett időszakokban. Ezen igazolások jogviszony-beszámításkor elfogadhatóak-e, valamint ezen időszakok besoroláshoz elismerhetőek-e?
Részlet a válaszából: […] A jogviszony igazolására bármely hitelt érdemlő dokumentum elfogadható, tehát adott esetben ezen igazolások is. Az más kérdés, hogy az ott feltüntetett jogviszonyok időtartama figyelembe vehető-e közszolgálati jogviszonyként.A Kttv. vonatkozó rendelkezése szerint a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 26.

Köztisztviselő I. besorolási osztályba történő átsorolásának időpontja

Kérdés: A Kttv. 119. §-a alapján: "A kormánytisztviselő az I. besorolási osztályba csak akkor sorolható, ha a feladatkörére előírt szakirányú felsőfokú iskolai végzettséget szerzett." Ezt a rendelkezést a törvény alkalmazni rendeli önkormányzati köztisztviselőkre is. A szakirányú felsőfokú iskolai végzettség megszerzése esetén a kinevezés módosításánál a diploma kiállításának vagy a diploma munkáltató részére történő bemutatásának időpontja az irányadó? Például a köztisztviselő a diploma megszerzésének időpontjában nem rendelkezett az előírt nyelvvizsgával, diplomáját átvenni nem tudta, majd később megszerezte a nyelvvizsgát, amelyről szóló bizonyítványt leadta a felsőoktatási intézményben, ahol ezt követően kiállították részére az oklevelet, de azt kettő hónappal később adták át neki. A köztisztviselő csak ezt követően tudta bemutatni a munkáltatói jogkör gyakorlójának a végzettséget igazoló okiratot.
Részlet a válaszából: […] A kormánytisztviselőt/köztisztviselőt a Kttv.-ben meghatározott feltételek teljesítése esetén az iskolai végzettségének és a kormányzati szolgálati jogviszonyban eltöltött idejének megfelelően kell besorolni. A Kttv. 119. §-a szerint a kormánytisztviselő/köztisztviselő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. június 25.

Köztisztviselő átsorolásának kötelezettsége II. besorolási osztályból I. besorolási osztályba

Kérdés: A képesítési követelményekben az adott feladatkörre előírt felsőfokú szakmai végzettség megléte esetén akkor is át kell sorolni a köztisztviselőt az I. besorolási osztályba, ha a munkáltató úgy gondolja, hogy az adott munkakör középfokú végzettséggel is ellátható?
Részlet a válaszából: […] A Kttv. előírásainak megfelelően a köztisztviselőt a Kttv.-ben meghatározott feltételek teljesítése esetén iskolai végzettségének és a kormányzati szolgálati jogviszonyban eltöltött idejének megfelelően kell besorolni, azzal, hogy az I. besorolási osztályba csak akkor...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. július 14.

Köztisztviselő képesítettsége

Kérdés: Megfelelő végzettséggel rendelkezik-e az I. besorolási osztályba soroláshoz az a köztisztviselő, aki az alábbiakban felsorolt feladat- és munkakör ellátásához óvónői, illetve óvodapedagógusi végzettséggel rendelkezik? A helyi önkormányzat képviselő-testülete hivatalában, szociális területen - 2005. de­cember 1-jétől - dolgozó köztisztviselő munkaköri leírása szerinti munkaköre "titkárnő-ügyintéző". Iskolai végzettsége szerint 1986-ban szerzett diplomája okleveles óvónő, 2002-ben pedig óvodapedagógusi főiskolai oklevelet szerzett. Szakmai feladata, hogy ellátja az osztályvezető mellett a titkárnői feladatokat, illetve közreműködik az osztály feladatainak elvégzéséhez szükséges feltételek biztosításában. Előkészíti a nevére iktatott rendszeres gyermekvédelmi támogatás, óvodáztatási támogatás, átmeneti segély, rendszeres átmeneti segély stb. ügyekben hozott döntéseket, valamint az ügyfeleket tájékoztatja. Véleményünk szerint a köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének 18. (Szociális igazgatási feladatok), illetve 22. (Titkársági, testületi feladatok) pontjában meghatározott iskolai végzettségek és szakképesítések vonatkoznak az adott munkakörre, azonban ezek óvodapedagógus végzettséget nem említenek.
Részlet a válaszából: […] A köztisztviselőt iskolai végzettségének szintje, illetve közszolgálati jogviszonyban töltött ideje alapján kell besorolni. Ezen túlmenően az ellátandó feladatkör jellegét is figyelembe kell venni. A köztisztviselő az I. besorolási osztályba csak akkor sorolható, ha a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. február 26.

Képzettségi pótlék megállapítása

Kérdés: Önkormányzatnál pénzügyi ügyintézőként, könyvelőként dolgozom, de a gazdálkodási ügyintézői feladatokat is ellátom (beruházás nyilvántartása, állományba vétel, tárgyi eszközök nyilvántartása). Közgazdasági szakközépiskolai végzettségem van. 1990-ben szakvizsgát tettem középfokú tervgazdasági és beruházási szakmai tanfolyamon. Abban kérem állásfoglalásukat, hogy besorolásomnál figyelembe kell-e venni a 30%-os képzettségi pótlékot.
Részlet a válaszából: […] Közszolgálati jogviszonyban akkor alkalmazható a köztisztviselő,ha rendelkezik az általa betöltött munkakörre előírt iskolai végzettséggel,szakképzettséggel. Jogszabály - vagy jogszabály által meghatározott esetben amunkáltatói jogkör gyakorlója - a közszolgálati jogviszony...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. július 20.

Közigazgatási versenyvizsga

Kérdés: Ügyintéző II. besorolású köztisztviselő kolléganőnk nemsokára megszerzi a diplomáját, és a Ktv. alapján átsorolnánk ügyintéző I.-be. Úgy gondoljuk, hogy nem kell közigazgatási versenyvizsgát tennie, mivel már több mint öt éve dolgozik nálunk, azonban ebben a kérdésben megoszlanak a vélemények a hivatalunkban. Kell-e a kolléganőnknek versenyvizsgát tennie?
Részlet a válaszából: […] A közigazgatási versenyvizsgáról szóló 126/2009. (VI. 15.)Korm. rendeletben leírtak alapján a köztisztviselő kolléganő nem mentesül aközigazgatási versenyvizsga letétele alól. A vizsga alóli mentesítésre többeset is lehetséges.Közigazgatási szervnél köztisztviselői...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. március 16.

Köztisztviselő besorolása

Kérdés: Mérlegképes könyvelői végzettséggel (képzés ideje 2000-2002, bizonyítvány azonosító száma 54-essel kezdődik) a köztisztviselőt I-es vagy II-es besorolási osztályba kell besorolni?
Részlet a válaszából: […] ...közszolgálati jogviszony díjazását és pihenőidejét azelőmeneteli rendszer kiindulópontja, a köztisztviselő besorolása határozza meg,amely a köztisztviselő iskolai végzettségének megfelelően történő besorolásalapján és közszolgálati jogviszonyban töltött...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. május 19.

Köztisztviselői besorolás

Kérdés: Tájékoztatásukat szeretném kérni az alábbiakról. Jelenleg pénzügyi osztályon dolgozom polgármesteri hivatalban. Iskolai végzettségem: államháztartási szakon végzett mérlegképes könyvelő (2000-ben végeztem el). Diplomát gazdálkodási szakon személyügyi szervezésből szereztem. Munkahelyemen a végzettségemet nem fogadják el, csak a mérlegképes könyvelői végzettséggel soroltak be. Önök szerint van-e mód arra, hogy a diplomát is figyelembe vegyék a besorolásnál? Az Amr. szerint van, a Ktv. szerint nincs?
Részlet a válaszából: […] A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.törvény (továbbiakban: Ktv.) szerint a köztisztviselő előmeneteli rendszerét aziskolai végzettsége szerinti besorolás és a közszolgálati jogviszonyban töltöttidő mértéke határozza meg.Mindezek kihatnak a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 28.

Fizetési fokozat megállapítása

Kérdés: Munkaviszony-beszámításban szeretném kérni a segítségüket. A fizetési fokozat megállapításánál mely időtartam vehető figyelembe, melyik fokozatban kell most lennie? Dolgozóm gimnáziumban tanult gyors- és gépírást, mely a bizonyítványában is szerepel. Munkaviszonyai: 1976. 07. 01.-1976. 07. 31-ig ÁFÉSZ, 1976. 08. 01.-1977. 08. 31-ig városi tanács, 1977. 09. 01.-1978. 04. 30-ig építőipari szövetkezet, 1978. 05. 01.-1981. 03. 31-ig városi tanács, 1981. 04. 01.-1992. 12. 31-ig mgtsz., 1993. 01. 01.-1993. 09. 30-ig "CS" Kft., 1993. 10. 01.-1994. 03. 31-ig "H" Bt., 1994. 04. 01.-1994. 10. 29-ig "CS" Kft., 1996. 11. 04.-1997. 05. 23-ig a munkaügyi központ által szervezett szoftverüzemeltető OKJ-s képzésen vett részt, melyről az igazolást és a bizonyítványt megkapta, 1997. 10. 03.-2007. 12. 31-ig általános iskola, 2008. 01. 01-től gazdasági ellátó intézmény (önkormányzati intézmény), ahová áthelyezéssel került. Munkái során mindenütt adminisztrátori munkát végzett.
Részlet a válaszából: […] A fent leírtakból nem derül ki, hogy közalkalmazotti vagyköztisztviselői jogviszonyban áll-e a dolgozó. Amennyiben az önkormányzatifenntartású gazdasági ellátó szervezet közalkalmazottként foglalkoztatja, akérdéses közalkalmazott fizetési fokozatát a közalkalmazotti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. október 21.

Köztisztviselő átsorolása

Kérdés: Polgármesteri hivatal köztisztviselőjét, aki adóügyi előadóként, II. besorolási osztályban, középfokú végzettséggel látja el jelenleg munkáját, köteles-e a munkáltató I. besorolási osztályba, azaz felsőfokú végzettségűként átsorolni, ha a főiskolai szakirányú végzettséget önszorgalomból szerzi meg, tanulmányi szerződést vele a munkáltató nem kötött?
Részlet a válaszából: […] A Ktv. 26. § (2) bekezdése értelmében a köztisztviselőt I.besorolási osztályba csak akkor kell besorolni, ha a feladatkörére előírtszakirányú felsőfokú iskolai végzettséget szerzett. Az átsorolásnak nemfeltétele az, hogy a munkáltató előírta-e annak megszerzését, vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. augusztus 19.
1
2
3