Köztisztviselő besorolása

Kérdés: Hová kell besorolni azt a köztisztviselőt, akinek a végzettsége általános gimnázium, majd utána SZIE igazságügyi szervezőként 2020-ban végzett? Munkaköre gazdálkodási feladatkör. 2020 előtt egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazták. Majd az egyetem elvégzése után egy multinacionális cégnél dolgozott rövidebb ideig. Ezen időszak beszámolható a besorolási idejébe? Vagy a besorolása onnan kezdődik, amikor elvégezte az egyetemet? Amíg nem teszi le a kötelező szakvizsgát, léphet-e fizetési kategóriát, vagy addig gyakornok marad, míg be nem mutatja az elvégzésről szóló okiratot?
Részlet a válaszából: […] A köztisztviselőt a Kttv.-ben meghatározott feltételek teljesítése esetén iskolai végzettségének és a közszolgálati jogviszonyban eltöltött idejének megfelelően kell besorolni.A közszolgálati tisztviselő besorolásánál a munkavégzésre irányuló jogviszonyban, különösen a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 28.

Külföldi jogviszony beszámítása

Kérdés: Közös önkormányzati hivatalnál közszolgálati jogviszonyban alkalmazni kívánt személy külföldi munkaviszonya a besorolásnál figyelembe vehető-e? Külföldön 7 hónapot dolgozott a vendéglátásban, utána szült, és a 39. hétig anyasági támogatásban részesült, szintén külföldön. Munkaviszonya egy év után automatikusan megszűnt. Beszámítás esetén hiteles magyar nyelvű fordítás fogadható el a munkaviszonyról?
Részlet a válaszából: […] A Kttv. 8. §-ának (5) bekezdése alapján a közszolgálati tisztviselő/köztisztviselő besorolásánál minden munkavégzésre irányuló jogviszonyt figyelembe kell venni. A törvény nem szól a külföldi jogviszonyokról, de azokat nem is zárja ki. A külföldön, munkavégzésre...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 10.

Köztisztviselő besorolása

Kérdés: Ha a köztisztviselő a munkakörének megfelelő szakirányú felsőfokú végzettséget szerez, amely az általa betöltött munkakörben szakirányúnak minősül, akkor kötelező-e átsorolni az I. besorolási osztályba, ha jelenleg személyi illetményben részesül?
Részlet a válaszából: […] A köztisztviselői jogviszony kinevezéssel jön létre, és a kinevezés tartalmazza többek között a besorolásának alapjául szolgáló besorolási osztályt, a besorolási és fizetési fokozatot, az illetményt, annak a besorolás szerinti alapilletményhez viszonyított beállási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 3.

Jogviszony igazolására alkalmas dokumentumok, őstermelői, egyéni gazdálkodói jogviszony figyelembevétele közszolgálati jogviszonyban töltött időként

Kérdés: Polgármesteri hivatalunk köztisztviselője a jogviszonya igazolására az alábbi kérdéses igazolásokat adta le:
- APEH-igazolás, amely alapján 1993. december 27-től 1996. 12. 31-ig egyéni gazdálkodóként szerepelt a nyilvántartásukban,
- NÉBIH által kiállított hatósági bizonyítvány, amely alapján őstermelői igazolvánnyal rendelkezett bizonyos, ott feltüntetett időszakokban. Ezen igazolások jogviszony-beszámításkor elfogadhatóak-e, valamint ezen időszakok besoroláshoz elismerhetőek-e?
Részlet a válaszából: […] A jogviszony igazolására bármely hitelt érdemlő dokumentum elfogadható, tehát adott esetben ezen igazolások is. Az más kérdés, hogy az ott feltüntetett jogviszonyok időtartama figyelembe vehető-e közszolgálati jogviszonyként.A Kttv. vonatkozó rendelkezése szerint a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 26.

Közfoglalkoztatási jogviszony beszámítása

Kérdés: Hivatalunknál a köztisztviselők besorolásánál azt a gyakorlatot alkalmazzuk, hogy a közfoglalkoztatásban töltött időt a közszolgálati jogviszonyba nem számítjuk be. Mivel erre vonatkozóan nem lehet a Kttv.-ből egyértelműen kiszűrni, hogy a közfoglalkoztatási jogviszonyt hogyan kell a besorolás szempontjából figyelembe venni, ezért kérnénk válaszukat, hogy helyesen járunk-e el.
Részlet a válaszából: […] A Kttv. meghatározza a közszolgálati jogviszonyban töltött időként figyelembe veendő besorolásra jogosító időket. A felsorolásban szerepelnek különböző munkavégzésre irányuló jogviszonyban töltött idők, melyek megjelölését a "különösen" szó használata okán nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. október 15.

Köztisztviselő I. besorolási osztályba történő átsorolásának időpontja

Kérdés: A Kttv. 119. §-a alapján: "A kormánytisztviselő az I. besorolási osztályba csak akkor sorolható, ha a feladatkörére előírt szakirányú felsőfokú iskolai végzettséget szerzett." Ezt a rendelkezést a törvény alkalmazni rendeli önkormányzati köztisztviselőkre is. A szakirányú felsőfokú iskolai végzettség megszerzése esetén a kinevezés módosításánál a diploma kiállításának vagy a diploma munkáltató részére történő bemutatásának időpontja az irányadó? Például a köztisztviselő a diploma megszerzésének időpontjában nem rendelkezett az előírt nyelvvizsgával, diplomáját átvenni nem tudta, majd később megszerezte a nyelvvizsgát, amelyről szóló bizonyítványt leadta a felsőoktatási intézményben, ahol ezt követően kiállították részére az oklevelet, de azt kettő hónappal később adták át neki. A köztisztviselő csak ezt követően tudta bemutatni a munkáltatói jogkör gyakorlójának a végzettséget igazoló okiratot.
Részlet a válaszából: […] A kormánytisztviselőt/köztisztviselőt a Kttv.-ben meghatározott feltételek teljesítése esetén az iskolai végzettségének és a kormányzati szolgálati jogviszonyban eltöltött idejének megfelelően kell besorolni. A Kttv. 119. §-a szerint a kormánytisztviselő/köztisztviselő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. június 25.

Közfoglalkoztatási jogviszony beszámítása a közszolgálati jogviszonyba

Kérdés: A köztisztviselők besorolásáról a Kttv. 8. §-ának (5)-(6) bekezdése rendelkezik. Önök szerint besorolásnál a közfoglalkoztatási jogviszony beszámítható-e a közszolgálati jogviszonyba?
Részlet a válaszából: […] A kérdés tekintetében nincs egységes, bírói gyakorlat által is megerősített álláspont. Egyes vélekedések szerint a közfoglalkoztatási jogviszony nem tekinthető munkavégzésre irányuló jogviszonynak, hanem egy ettől eltérő, sajátos tartalommal bíró jogviszonynak. Más...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. március 27.

Közszolgálati tisztviselő téves besorolása

Kérdés: A 2013-ban kinevezett köztisztviselő besorolásának felülvizsgálatakor jogviszony-beszámítási hibát észleltünk. A dolgozó ez év júniusában – a téves besorolás szerinti időpontban – átsorolásra került. Ha a jogviszony-beszámítást javítjuk, akkor az ez évi átsorolás előtti illetménye a helyes. Mi a módja a hiba kijavításának? Mely időponttól lehet a hibát korrigálni?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben az érintettet nem a jogszabályi előírások szerint sorolták be, a hibát annak feltárása esetén haladéktalanul korrigálni kell, tehát el kell végezni a helyes besorolást. Ugyanakkor ebben az esetben, amennyiben az eltérés a közszolgálati tisztviselő javára mutatkozott,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. október 11.

Köztisztviselő átsorolásának kötelezettsége II. besorolási osztályból I. besorolási osztályba

Kérdés: A képesítési követelményekben az adott feladatkörre előírt felsőfokú szakmai végzettség megléte esetén akkor is át kell sorolni a köztisztviselőt az I. besorolási osztályba, ha a munkáltató úgy gondolja, hogy az adott munkakör középfokú végzettséggel is ellátható?
Részlet a válaszából: […] A Kttv. előírásainak megfelelően a köztisztviselőt a Kttv.-ben meghatározott feltételek teljesítése esetén iskolai végzettségének és a kormányzati szolgálati jogviszonyban eltöltött idejének megfelelően kell besorolni, azzal, hogy az I. besorolási osztályba csak akkor...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. július 14.

Passzív táppénz, munkanélküli- járadék figyelembevétele a besorolásnál

Kérdés: Egyik köztisztviselő dolgozónk jogviszonyai az alábbiak szerint alakultak:
- 1980. 08. 06.-2000. 04. 27. munkaviszony, ÁFÉSZ
- 2000. 04. 28.-2000. 09. 10. passzív táppénz
- 2000. 09. 11.-2000. 09. 24. munkanélküli-járadék
- 2000. 09. 25.-2008. 07. 15. munkaviszony
- 2008. 07. 16-tól jelenleg is köztisztviselő.
Kérdésünk, hogy a passzív táppénzes idő és a munkanélküli-járadék ideje figyelembe vehető-e az átsorolás időpontjának a megállapítása, illetve a jogviszony számítása során? E két esetben a dolgozó munkavégzési kötelezettséggel nem járó jogviszonyban állt, mely idő alatt biztosított volt és pénzbeli ellátásban részesült. Amennyiben az érintett a jövőben közalkalmazottként helyezkedne el, ott mely időszakokat számítanák be a besorolásánál?
Részlet a válaszából: […] A köztisztviselő besorolásánál a Kttv. 8. §-ának (5) bekezdésében felsorolt jogviszonyok számítandók be. Amennyiben ezen jogviszonyok fennállása alatt volt olyan időszak, mely munkavégzési kötelezettséggel nem járt, például amely alatt keresőképtelen volt az érintett,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. szeptember 2.
1
2
3
5