Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

13 találat a megadott közüzemi díj tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Áfa levonása

Kérdés: Önkormányzatunk támogatást kapott a Belügyminisztériumtól turisztikai központ létesítésére. A támogatás tárgyát képező feladat érdekében felmerült beszerzések, szolgáltatások árában általános forgalmi adó vonatkozásában adólevonási joggal nem élt. A központ üzemeltetése során bevétele keletkezik önkormányzatunknak szálláshely-üzemeltetésből, motorcsónak--bérbeadásból. A központ működtetésével kapcsolatban felmerült közüzemi díjak áfája levonásba helyezhető-e? Az üzemeltetés során felmerülő egyéb tárgyi eszközök beszerzése (pl.: textíliák, konyhai eszközök), amelyek már nem a támogatás terhére kerülnek megvásárlásra, illetve a mindennapi működéshez szükséges beszerzések (pl.: tisztítószerek) áfája levonható-e?
Részlet a válaszból: […]használja, egyéb módon hasznosítja. Az e rendelkezéshez fűződő következetes bírósági és adóhatósági joggyakorlat alapján ugyanakkor a megkövetelt kapcsolatnak nem kell sem közvetlennek, sem azonnalinak lennie.Miután a turisztikai központ üzemeltetése útján végzett bevételszerző tevékenységek - úgymint: (kereskedelmi) szálláshely-szolgáltatás nyújtása és motorcsónak bérbeadása - az Áfa-tv. alkalmazásában tárgyuk szerint adókötelesnek számítanak, ezért az előző bekezdésben kifejtettek[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. október 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5583
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

2. találat: Közüzemi díjak továbbszámlázása

Kérdés: Adott egy, az önkormányzat tulajdonában lévő épületben működő óvoda. Az óvoda mellett létrehoztak egy bölcsődét is. A közüzemi számlák az óvoda nevére érkeznek, melynek egy részét, az erről szóló megállapodást követően, közvetített szolgáltatásként szeretné a bölcsődének továbbszámlázni. Mindkét szerv az áfa szempontjából alanyi mentes. Mi a helyes eljárás ebben az esetben? Az óvoda számlázhatja az áfával növelt részösszeget alanyi mentesen, áfa felszámítása nélkül? Keletkezik ezzel kapcsolatban a NAV felé bármilyen bejelentési/bevallási kötelezettség?
Részlet a válaszból: […]helyezheti levonásba, ezért a bruttó összeget kell számláznia áfamentesen, alanyi adómentes jogállására hivatkozva. A bevételt bele kell számítania az alanyi adómentesség értékhatárába, ami jelenleg 12 millió forint. Ha az értékhatárt
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. augusztus 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5526
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

3. találat: Takarítás, vagyonbiztosítás számlázása

Kérdés: Központi költségvetési szerv közös ingatlanban történő elhelyezésből eredően közüzemi költségeket, takarítást és ingatlanra vonatkozó vagyonbiztosítást fizet számla ellenében a helyi önkormányzatnak. A számlázás jogalapja a két költségvetési szerv közötti együttműködési megállapodás. A közüzemi költségek és a vagyonbiztosítás esetében megvalósulnak az Áfa-tv. 15. §-ában foglaltak, melynek értelmében ezen szolgáltatások nyújtója a saját nevében, de más javára jár el, vagyis a szolgáltatásnak igénybe vevője és nyújtója is az önkormányzat. A takarítást az önkormányzat a személyi állományába tartozó dolgozójával végzi. Az önkormányzat által kiállított számlán a termék (szolgáltatás) megnevezéseként takarítás, bérköltség átterhelése szerepel. A nettó egységár a dolgozó szociális hozzájárulási adóval növelt bére. A számlaérték e tétel tekintetében általános forgalmi adót nem tartalmaz, az alábbi megjegyzéssel: "Áfamentesség oka: tárgyi adómentes, illetve a tevékenység közérdekű vagy speciális jellegére tekintettel adómentes." A vagyonbiztosítás értéke szintén nem tartalmaz általános forgalmi adót, a fent leírt megjegyzéssel szerepel a bizonylaton. A szolgáltatások számlázása nem önálló tevékenység járulékos költségeként történik, így az Áfa-tv. 70. §-a nem vonatkoztatható rá. Az önkormányzat az Áfa-tv. 88. §-a (1) be-kezdésének b) pontja szerint az ingatlan-bérbeadás tekintetében annak adókötelessé tételéről döntött. Szabályszerű-e az így kiállított számla?
Részlet a válaszból: […]közüzemi költségek és a bérlőre áthárított vagyonbiztosítás is. A takarítás akkor képezhetné a bérbeadás adóalapját, ha úgy szólna a szerződésük, hogy egy egységárat határoznak meg, amibe a helyiségbérlet takarítással együtt beletartozik.A kérdéses esetben nincs bérleti szerződés a felek között, a központi költségvetési szerv elhelyezésre került az önkormányzat ingatlanában, nem fizet bérleti díjat az önkormányzatnak, hanem saját jogán használja az épületrészt, és együttműködési megállapodás alapján a rá jutó költségeket átterheli az önkormányzat a központi költségvetési szervre. A közüzemi díj és a vagyonbiztosítás tekintetében helyes az az értelmezés, hogy az Áfa-tv. 15. §-a szerint járnak el. A közvetített szolgáltatások esetében főszabály szerint ugyanolyan adómértékkel kell számlázni, mint ahogy az eredeti szolgáltatásnyújtótól kapták a számlát, de vannak kivételek, pl. az áramszámlán szereplő adókörön kívüli tételeket 27%-os áfával kell továbbszámlázni, a távhőszolgáltatást pedig nem számlázhatják 5%-os adómértékkel, mert az önkormányzat nem távhőszolgáltató.A takarítás esetében nem áll fenn adómentesség, nem értelmezhető járulékos szolgáltatásnak. A kérdés szerint az ingatlan-bérbeadásra adókötelezettséget választottak, ha bérleti szolgáltatáshoz járulékosan kapcsolódó költségnek[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. július 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5502
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

4. találat: Közüzemi díjak visszatérítése

Kérdés: Önkormányzatunk egyik intézménye részére az MVM visszautalta az éves elszámolószámlákon szereplő túlfizetések összegét. Ezeken a számlákon az elszámolási időszak átnyúlik előző évről a tárgyévre, feltünteti a szolgáltató az elszámolási időszak teljes számlaösszegét, valamint a korábbi, 11 db részszámlában elszámolt összeget, negatív előjellel. Hogyan könyveljük helyesen ezeket a jóváírásokat, különös tekintettel az előző évet érintő, de idén kiegyenlített számlákra? (Az elszámolószámlákon a teljesítés időpontja idei, az megegyezik a számlakészítés időpontjával.)
Részlet a válaszból: […]teljesítésként történő elszámolása. Amennyiben a visszajáró összeg költségvetési kiadásként a megelőző költségvetési évben teljesült, akkor a jelen költségvetési évben bevételként kell elszámolni. Abban az esetben, ha olyan számlát térítenek vissza, amelyben az eredeti számlán a fogyasztási időszak az előző évet érinti, de a számla az idei költségvetési évben került kifizetésre, akkor a visszatérülést kiadáscsökkentésként kell elszámolni. Az éves elszámolószámlák esetében annak megállapítása, hogy konkrétan a visszatérülés melyik időszakban[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. május 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5466
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Villamos energia megvétele

Kérdés: Költségvetési intézményünk jogosult a 232/2015. Korm. rendelet szerinti feltételekkel villamos energia megvételére. Ennek megfelelően az MVM Zöld Generáció Kft. az intézményünk részére kiállított számlában kiszámlázza a kormányrendelet 9. §-ának (2) bekezdésében szabályozottak szerint a közintézményi árszabás figyelembevételével a villamosenergia-díjat, valamint a többi költséget. A végfelhasználónak minősülő intézményünk a kormányrendelet 8. §-ának (2) bekezdése alapján kizárólag az alábbiakat köteles megfizetni:
- rendszerhasználati díjakat,
- kiegyenlítő energia költségének arányos részét, valamint az értékesített energiamennyiség általános forgalmi adóját.
Tehát nem kell megfizetnünk az értékesített energiamennyiség közintézményi árszabással számított nettó eladási árát, melyet a szolgáltató a számla végösszegéből - mint térítés nélkül nyújtott szolgáltatás - levon, és ezzel csökkenti az intézményünk által pénzügyileg rendezendő összeget. Hogyan kell a térítés nélkül kapott szolgáltatást a könyveinkben elszámolni? A 38/2013. NGM rendelet nem tartalmazott szabályozást a térítés nélkül kapott szolgáltatások kezelésére. A külön kormányhatározatban kijelölt ingatlan vonatkozásában az ingatlan-bérbeadáshoz kapcsolódóan továbbszámlázott áramdíj esetén milyen áron és milyen áfakulccsal kerülhet sor továbbszámlázásra? Helyesen járunk-e el, ha a szolgáltató által a közintézményi árszabás figyelembevételével kiszámlázott értéken került az áram továbbszámlázásra?
Részlet a válaszból: […]működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet szabályainak alkalmazásával vehető igénybe. A támogatást az energiaszolgáltató kapja. Intézményüknek az áramszolgáltató által számlázott tényleges árat kell a könyvekben bekerülési értékként könyvelni. Térítés nélkül, ingyenesen nyújtott szolgáltatásról nem beszélhetünk, mivel fizetnek az áramszolgáltatásért, csak kedvezményes árat.A kedvezményes, támogatott árat csak a végfelhasználó részére biztosítja a jogszabály. Mivel a kedvezményes áramdíj támogatást tartalmaz, és a támogatás továbbadása nem lehetséges, ezért egyetértünk azzal, hogy a kedvezménnyel[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. november 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5087

6. találat: Bérlő által megfizetett közüzemi díj

Kérdés: A 2012. és a 2016. évek között elfelejtettük kiszámlázni bérlőnknek a közüzemi díjakat. A bérlő hajlandó fizetni, de számlát kér. Hogyan tudjuk kiállítani a számlát, és rendezni a fizetendő áfát? Kezelhetjük kártalanításnak a bérlő által megfizetett közüzemi díjat?
Részlet a válaszból: […]időszakos ügyletre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, amely szabályok az érintett időszakban változtak. Az esedékességkor fennálló szabályok figyelembevételével kell a számlákat kiállítani, vagyis 2015. december 31-ig a fizetési határidő megegyezik a teljesítési időponttal, 2016. január 1-je utáni számlák esetében pedig a 60. napot kell teljesítési időpontnak tekinteni.Figyelembe kell venni, hogy az Áfa-tv. 58. §-ának (3) bekezdése szerint az elszámolt időszak nem haladhatja meg a 12 hónapot, és ez a szabály a kérdéses időszak teljes egészére érvényes volt. Mindez azt jelenti, hogy az elmaradt számlázást 12 hónaponként teljesíteni kell.Azoknak a hónapoknak, amelyekre a 12. hónap esik, az adóbevallását önellenőrzéssel[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. augusztus 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5019

7. találat: Áfás bérbeadó magánszemély rezsiszámlázása

Kérdés: Bérbeadó magánszemélynek 2019-től az szja-szabályok szerint nem kell az ingatlan-bérbeadás bevételének tekinteni a bérlőre áthárított közüzemi díjakat. Ha magánszemély áfaalany és számlaadásra kötelezett, akkor kell-e számlázni a rezsit?
Részlet a válaszból: […]által a bérbevevőre - az igénybevétellel arányosan - áthárított díja.A személyijövedelemadó-törvény rendelkezései az áfaalap meghatározására nincs hatással.Az Áfa-tv. 70. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján a termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében az adó alapjába beletartoznak a felmerült járulékos költségek, amelyeket a termék értékesítője, szolgáltatás nyújtója hárít át a termék beszerzőjére, szolgáltatás igénybevevőjére, így különösen: a bizománnyal, egyéb közvetítéssel, csomagolással,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. február 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4893
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

8. találat: Közüzemi szolgáltatások továbbszámlázása

Kérdés: Az önkormányzat és az óvoda egy épületben működik. Nincs bérleti szerződés, az óvoda nem fizet bérleti díjat. Az önkormányzat és az óvoda is alanyi adómentes, 1-es adószámmal rendelkezik. Mérőóra nincs, százalékos arányban fizet az óvoda közüzemi díjat az önkormányzatnak. Szerződés kötése szükséges? A közüzemi számla óvoda felé számlázandó részét K335-re könyveljük. Ezt milyen áfatartalommal tegyük? A?számlázás a B403 "Közvetített szolgáltatások ellenértéke" rovaton könyvelődik alanyi adómentes megjegyzéssel, áfatartalom nélkül. Hogyan helyes a könyvelés?
Részlet a válaszból: […]K4213/3212. Általános forgalmi adó a pénzügyi számvitel szerintLevonható T3641 - K4213/321Le nem vonható T8434 - K4213/3213. A mérleg fordulónapja előtti időszakot terhelő költség, amely csak a mérleg fordulónapja utáni időszakban merül fel, kerül számlázásra a pénzügyi számvitel szerintT52 - K 442Az Áhsz. 25. §-a (3) bekezdésének előírása alapján a 912. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei között kell elszámolni az egységes rovatrend B401. Készletértékesítés ellenértéke, B402. Szolgáltatások ellenértéke, B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke és B405. Ellátási díjak rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon követelésként nyilvántartott összegeket.A 912. számla értéke növekedésének, csökkenésének jogcímei, a számlákat érintő gazdasági események, azok más számlákkal való kapcsolata a következő:1. Anyag, áru, késztermék értékesítése esetén a számlázott eladási ár a költségvetési számvitel szerinta) Nettó értékT094012 - K0041b) Általános forgalmi adóT094062 - K00412. Számlázott eladási ár a pénzügyi számvitel szerinta) Nettó értékT3514 - K912b) Általános forgalmi adóT3514 - K36423. Szolgáltatásnyújtás esetén a számlázott eladási ár a költségvetési számvitel szerinta) Nettó értékT094022/ - K0041094032/094052b) Általános forgalmi adóT094062 - K00414. Számlázott eladási ár a pénzügyi számvitel szerinta) Nettó értékT3514 - K912b) Általános forgalmi adóT3514 - K36425. Konkrét számlához[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. november 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4588

9. találat: Szolgáltatás továbbszámlázása

Kérdés: Az állami intézmények közötti, az áfa hatályán kívüli szolgáltatás továbbszámlázása a számlán milyen áfatartalommal kell, hogy szerepeljen? (Nincs bérleti díj, a kérdés az áram adókörön kívüli tételére vonatkozik.)
Részlet a válaszból: […]számláz valamely más szervezetnek, nem válik áramszolgáltatóvá. Sem az áramszolgáltatók ellátási felelősségét, sem adózási kötelezettségeit nem vonják magukra. Ebből következően nem szedhetik be az áramszámlán szereplő áfa hatályán kívüli tételeket költségvetési befizetési kötelezettségként. Ez független attól, hogy a számlázás állami intézmények között történik-e, vagy sem.Ha intézményük áramot számláz másik adóalany részére, az áramszámla adóalapjába beépülnek a számlán található[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. július 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4519
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

10. találat: Közüzemi szolgáltatások továbbszámlázása

Kérdés: A villanyszámla továbbszámlázásakor a szolgáltató által számlázott áfa hatályán kívüli díjak esetében milyen áfamértékkel kell a számlát kiállítani?
Részlet a válaszból: […]áfamértékkel.Abban az esetben, ha a számlázó intézmény nem nyújt szolgáltatást annak, akinek a részére a villanyszámlát számlázza, pl. egy épületben helyeztek el két intézményt, és a társintézmény villanyfogyasztását terhelik át, akkor továbbszámlázás történik.Az Áfa-tv. 71. §-a (1) bekezdésének c) pontja szerint termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetén az adó alapjába nem tartozik bele az a pénzösszeg, amelyet az adóalany a termék beszerzőjétől, szolgáltatás igénybevevőjétől - mint az áthárított költség igazolt végső viselőjétől - kap, feltéve hogy az így kapott összeget az adóalany a saját nyilvántartásában elszámolási kötelezettségként tartja nyilván. A villanyszámlán az áramszolgáltató által számlázott adókörön kívüli tételek, pl. a szénipari szerkezetátalakítási díj ilyennek tekinthető. Ezek az összegek tehát nem képeznek adóalapot az energiát értékesítőnél. Az áramszolgáltatónál áfa hatályán kívül esnek, és ennek megfelelően ezen tételek után áfa felszámítására, illetve áthárítására részéről nem kerülhet sor.A továbbszámlázó[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. június 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4494
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
| 1 - 10 | 11 - 13 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést