Külföldi napidíj kifizetése

Kérdés: A külföldi napidíj kifizetéséhez milyen nyomtatványt kell alkalmazni? Használhatjuk a külföldi kiküldetési rendelvényt?
Részlet a válaszából: […] ...külföldi kiküldetések adózási szabályait és a külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségeket a 285/2011. Korm. rendelet rögzíti.Egyes, a központi igazgatás körébe tartozó szervek esetén az ideiglenes külföldi kiküldetésre vonatkozóan rendelkezéseket...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. április 20.

Külföldi kiküldetés elszámolása

Kérdés: Az alábbi, külföldi kiküldetés elszámolásával kapcsolatosan kérjük szíves állásfoglalásukat. Egy kollégánk külföldi kiküldetésen vett részt Lengyelországban, 2020. 01. 08-án. Az akkor érvényben lévő, ideiglenes külföldi kiküldetésekre vonatkozó belső szabályzatunk szerint valutaellátmányt nem vehetett fel terem bérlésére, így azt a forintpénztárból forintban, elszámolásra kiadott előleg formájában biztosítottuk 2020. 01. 07-én részére. 2020. 01. 07-én a felvett 231 000 forintot a kiküldött kolléga egy pénzváltónál 82,80 Ft/PLN árfolyamon beváltotta złotyra (228 528 Ft/82,80 Ft/PLN = 2760 PLN), melyről leadta az elszámoláskor az átváltás dokumentumát. Lengyelországban kifizette a terembérletről szóló számlát 1845 PLN összegben, a számla teljesítési ideje: 2020. 01. 08. A kiküldetést követő 9 nappal a megmaradt 915 złotyból 2020. 01. 17-én, 74,50 Ft/PLN árfolyamon 910 złotyt visszaváltott Ft-ra (910 PLN × 74,50) 67 795 Ft összegben, melynek bizonylatát szintén leadta. A kiküldetés költségének elszámolásakor a számla összegét a 2020. 01. 07-i valutavásárlás bizonylatán szereplő árfolyammal számoltuk át forintra, figyelembe véve a pénzváltás költségét is (1845 PLN × 82,80 PLN/Ft = 152 766 Ft + 3400 Ft = 156 166 Ft). Álláspontunk szerint a 2020. 01. 07-ei valutavásárlás árfolyamát figyelembe véve 156 166 forint összeg számolható el költségként, így a felvett 231 000 forint előleg összegéből a terembérlet és a pénzváltás 156 166 forint összegét levonva a visszafizetendő összeg 74 834 forint. A kiküldött kolléga viszont a visszaváltáskori árfolyamon (2020. 01. 17.) szeretné visszafizetni a fel nem használt 910 złotyt 910 PLN × 74,50 Ft/PLN = 67 795 Ft összegben. Kérjük mielőbbi szíves állásfoglalásukat az elszámolás során alkalmazandó árfolyamokra, illetve a visszafizetendő forintösszegre vonatkozóan!
Részlet a válaszából: […] Jelen esetben a leírtakból az derül ki, hogy a kiadott ellátmány nem napidíjként vagy bármilyen, a magánszemély részére adott juttatásként lett kifizetve. A terembérletre feltételezhetően a munkáltató érdekében került sor, az a munkáltatónál dologi és nem személyi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. július 14.

Külföldi kiküldetés

Kérdés: Intézményünk dolgozója külföldi kiküldetésben volt, európai uniós országban. Külföldi parkolásról, autópálya-használatról, tankolásról, szállásról és étkezésről szóló számlákat hozott. Kell-e ezek után a számlák után áfát fizetni? A számlákon nem 27%-os áfa van, ezt hogyan könyveljem le?
Részlet a válaszából: […] Közösségi szolgáltatások esetében mindig a teljesítési helyet kell először megvizsgálnunk. A parkolás, autópálya-használat és a szállás ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatások, ezért a Héa-irányelv 45. cikke és a magyar áfatörvény 39. §-a szerint ott van, ahol az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. április 14.

Napidíj elszámolása

Kérdés: Külföldi kiküldetéshez kapcsolódóan kifizetett napidíj számviteli elszámolásában kérünk szakmai segítséget, a teljes számviteli elszámolás levezetését (mikor milyen árfolyamot kell alkalmaznunk, hol kell árfolyam-különbözetet elszámolnunk), amelyhez az alábbi kiegészítő információkat tesszük:
- valutapénztárunk van,
- a FIFO-módszert alkalmazzuk,
- a napidíjat előleg formájában adjuk ki,
- a napidíj elszámolásánál a választott árfolyamunk a kiadás teljesítésének napját megelőző hónap 15. napján érvényes MNB hivatalos deviza-árfolyam,
- ASP gazdálkodási szakrendszert használjuk.
Részlet a válaszából: […] ...MNB-devizaárfolyamot alkalmazza. Ez a szabály vonatkozik a napidíjra is.Az Szja-tv. 3. számú melléklete II. fejezetének 7/b) pontja és a külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségekről szóló 285/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet szerint a napidíj 30 százaléka,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 6.

Kiküldetés elszámolása

Kérdés: Intézményünk külföldi vendégelőadókat hív meg előadások megtartására. A repülőjegyet és a szállást eddig K123-ra könyveltük, és megfizettük utána a "repi"-adót. Most felmerült, hogy lehetne-e kiküldetésként a K341-re könyvelni? Kell-e a szállás, utazási költségtérítés után szja-t fizetni?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 3. §-ának 26. pontja szerint a reprezentáció: a juttató tevékenységével összefüggő üzleti, hivatali, szakmai, diplomáciai vagy hitéleti rendezvény, esemény keretében, továbbá az állami, egyházi ünnepek alkalmával nyújtott vendéglátás (étel, ital) és a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. június 25.

Külföldi kiküldetési előleg és a napidíj összege

Kérdés: Külföldi kiküldetés alkalmából előleget vesz fel a dolgozó, a kiküldetés végeztével elszámol a költségeivel, számlákkal alátámasztva. Így nem keletkezik adóköteles jövedelme. Emellett jár-e neki napidíj?
Részlet a válaszából: […] ...Ez mindenképpen igaz, akár közalkalmazottról, akár közszolgálati tisztviselőről van szó. A kiküldetési előleg szolgálhat fedezetül a külföldi kiküldetéssel összefüggő kiadásokra, így a napidíjra, az utazási költségekre, szállásdíjra és egyéb költségekre (pl...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. február 26.

Külföldi kiküldetéshez kapcsolódó biztosítási díj

Kérdés: Központi költségvetési szerv a belső szabályzatában rögzítette, hogy külföldi kiküldetéshez kapcsolódóan elszámolható költség az utazáshoz kapcsolódó biztosítási díj. A külföldi kiküldetéshez kapcsolódó biztosítási díjat milyen rovatra kell kontírozni? A K341-es kiküldetések kiadásaira, vagy a K337-es egyéb szolgáltatásokon belül a biztosítási díjakra?
Részlet a válaszából: […] ...külföldi kiküldetéshez kapcsolódó biztosítás díja a munkáltató nevére szóló számla alapján az Szja-tv. 4. §-ának (2a) bekezdése alapján elszámolható költség.Az Szja-tv. 4. §-ának (2a) bekezdése értelmében nem keletkezik bevétel a magánszemély...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. augusztus 15.

Külföldi kiküldetés napidíja kifizetésének időpontja, az alkalmazandó árfolyam

Kérdés: Költségvetési intézmény külföldi kiküldetésre tekintettel napidíjat fizet ki dolgozójának az utazás időpontja előtti hónapban. Az utazás megkezdése előtt egy hónappal fizethető-e ki napidíj jogcímen ellátmány, vagy csak előlegként? Ha az utazás megkezdése előtti hónapban kerül sor a napidíj kifizetésére, akkor a napidíj számfejtésénél milyen árfolyammal kell számolni? Az utazás megkezdése előtti hónap (ami a kifizetés hónapja) vagy a kifizetés előtti hó (ami 2 hónappal az utazás megkezdése előtt van) 15-i árfolyammal?
Részlet a válaszából: […] A kérdés megválaszolásánál a napidíj funkciójából kell kiindulni. A napidíj a munkavállaló kiküldetésével összefüggésben felmerülő költségek megtérítésére szolgál. A jogszabályok nem írják elő, hogy a napidíj mikor, mennyivel az utazás előtt fizethető ki a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. június 20.

Külföldi kiküldetéshez a dolgozónak adott előleg elszámolása

Kérdés: Központi költségvetési szervnél a külföldi kiküldetéshez a dolgozónak adott előleget nem a házipénztárból készpénzzel, hanem bankszámlára történő átutalás formájában folyósítják. Az elszámoláskor viszont a visszavett összeggel a pénztárban számolnak el, bruttó módon visszavételezi a teljes összeget, és kiadásba helyezi a felhasznált összeget. Az adott előleg elszámolása T36515 - K 32/33, visszavételkor T 32/33 - K36515, illetve végleges kötelezettségvállalásként és teljesítésként a kötelező számlák alkalmazásával történik. A 33 bankszámla és a 32 pénztárszámla közötti elszámolási kapcsolat megfelelőségére irányul a kérdésem. Helyes-e ez az eljárás, ha nem, hogyan kell megfelelően könyvelni?
Részlet a válaszából: […] Az előlegfelvétel és elszámoltatás rendjéről a pénz- és értékkezelési szabályzatban kell rendelkezni. Jogszabályi előírások nem tiltják, hogy az előleget bankszámlára utalással folyósítsák, mint ahogy az sem kizárt, hogy a bankszámlára utalt előleggel a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. május 23.

Köztisztviselő jubileumi jutalomra jogosító ideje

Kérdés:

A köztisztviselő az Államigazgatási Főiskolát nappali tagozaton végezte el (3 év), amelyből hat hónap munkaviszonyban töltött időnek minősül. A jubileumi jutalom számításánál a hat hónapot be kell számítani jogosító időnek?

Részlet a válaszából: […] A Kttv. 8. §-ának (6) bekezdése értelmében a besorolás szempontjából az 1992. július 1-jét megelőzően munkaviszonyban töltött időként jogszabály alapján elismert időtartamból - tekintet nélkül arra, hogy annak ideje alatt munkavégzésre irányuló jogviszony fennállt-e,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. február 21.
1
2
3