Közalkalmazott tizenharmadik havi illetménye

Kérdés: A 2005. évi CXVIII. tv. 34., 36. és 38. §-ai szabályozták az egyhavi különjuttatás és a 13. havi illetmények kifizetését. Tudomásom szerint, ebben a jogszabályban nem lett rendezve azok 13. havi részarányos illetményének kifizetése, akiknek a közalkalmazotti jogviszonya 2005. január 1-jén fennállt és 2005. év közben szűnt meg. Kérem konkrét válaszukat, hogy fizethető-e erre az időszakra 13. havi részarányos illetmény annak, aki augusztus 31-éig volt alkalmazva?
Részlet a válaszából: […] A Kjt. 68. § szabályozza a közalkalmazottak tizenharmadikhavi illetményre való jogosultságának feltételeit. A 68. § (1) bekezdéseszerint "a közalkalmazott tizenharmadik havi illetményre jogosult, ha atárgyévben tizenkét hónap közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. november 6.

13. havi illetmény

Kérdés: Az intézmény dolgozója 2004. december 26-ától 2006. január 21-éig táppénzes állományban volt. 2006. január 22-étől május 8-áig szabadságát töltötte, időközben felmentési ideje is megkezdődött, mert az életkora lehetővé tette, hogy 2006. április 3-ától nyugdíjba vonulhasson. A felmentési idő 8 hónapjából a munkáltató 7 hónapra mentesítette a munkavégzés alól. Munkaviszonya a fentiek alapján 2006. december 2-án a felmentési idő lejártával szűnik meg. A 13. havi bér időarányosan hány hónapra fizethető ki számára?
Részlet a válaszából: […] A 2006. január 1-jétől hatályos rendelkezések számoskérdésben pontosították, kiegészítették a korábbi szabályozást, s több olyankérdést is rendeznek, mellyel korábban adós maradt a jogalkotó. Tekintsük át -a kérdés kapcsán - a 2006. január 1-jét követő időszakra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. augusztus 8.

13. havi illetmény I.

Kérdés: Az intézményünknél jogviszonyban álló köztisztviselőinkre vonatkozóan kérjük válaszukat a 13. havi illetmények kifizethetősége tekintetében. I. A köztisztviselő 2006. 01. 02-ától táppénzen van, 2006. 04. 03-án született gyermeke, azóta TGYÁS-t folyósítanak részére. II. A köztisztviselő 2006. 05. 02-ától 05. 30-áig évi rendes szabadságát tölti, majd 2006. 06. 01-jétől 2006. 07. 17-éig (a szülés várható időpontjáig) táppénzen lesz, ezt követően a TGYÁS-t fogja igénybe venni, tehát a szülési szabadsága 2007. évben fog véget érni. Jogosultak lesznek-e a köztisztviselők a 13. havi illetményre 2006. év tekintetében?
Részlet a válaszából: […] Tekintsük át először a 13. havi illetmény 2006. január 1-jénhatályba lépett új rendelkezéseit. A köztisztviselő 13. havi illetményre jogosult, határgyévben 12 hónap közszolgálati jogviszonnyal rendelkezik, s időarányosanilleti meg a juttatás, ha a tárgyévben legalább 3 havi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. július 18.

13. havi illetmény II.

Kérdés: Megilleti-e pedagógusainkat a 13. havi illetmény? I. Jogosult-e 13. havi illetményre, és milyen összegben az a pályakezdő pedagógus, akinek munkaviszonya 2005. augusztus 1-jén keletkezett? II. A pedagógus 2005. 09. 01-jétől felmentési idejét töltötte (az iskola bezárása miatt), majd a felmentési idő alatt egy másik iskolában munkaviszonyt létesített. Melyik intézményt terheli a 13. havi illetmény kifizetése?
Részlet a válaszából: […] ...keletkezett,és a január 1-jén fennálló jogviszony hiányában 2005. január 17-én - az akkorhatályos rendelkezések szerint - egyhavi különjuttatásban nem részesültek. Az ő esetükben nem lehet alkalmazni az időarányos kifizetésszabályát, tehát a teljes illetményt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. július 18.

13. havi illetmény III.

Kérdés: Egy dolgozónkkal kapcsolatosan van problémánk a 13. havi illetménnyel. 2005. augusztus 23-ai nappal felvettünk egy dolgozót másodállásban. Főállású munkahelyén kifizették részére a 13. havi illetményt, de mi a másodállás után nem, mert nem tudjuk biztosan, hogy kifizethető-e vagy sem. Mi a teendőnk?
Részlet a válaszából: […] A kérdés megfogalmazásából az tűnik ki, hogy a tekintetbennem merül fel kétely, hogyha dolgozójuknak csak a másodállásnak tekintettjogviszonya állna fenn, akkor nem lenne kétséges, hogy megilleti a 13. haviilletmény. Csupán az a kérdés, hogy a főállás és másodállás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. július 18.

13. havi illetmény I.

Kérdés: A közalkalmazott jogviszonyának megszüntetésére 2005. évben oly módon intézkedtek, hogy a felmentési ideje teljes időtartamára (8 hónap), 2005. július 1-jétől mentesítették a munkavégzési kötelezettsége alól. Az érintett közalkalmazott más szünetelési jogcímen nem volt távol, megillette-e 2006. január hónapban 13. havi illetmény?
Részlet a válaszából: […] ...fennállt, majd 2006. év során meg fog szűnni.A 2005. évi CXVIII. törvény átmeneti és vegyes rendelkezésetartalmaznak előírásokat a különjuttatásra vonatkozóan a Kjt. hatálya alátartozó jogviszonyok tekintetében.2005. évre vonatkozóan a hivatkozott törvény 36....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. június 27.

13. havi illetmény II.

Kérdés: A közalkalmazott 2005. január 1. és május 14. között egészségügyi intézményben dolgozott, majd május 17-én költségvetési intézményben helyezkedett el. A munkáltató nem fizetett 13. havi bért arra való hivatkozással, hogy május 15-én és 16-án (pünkösd) munkaszüneti napon nem volt munkaviszonyban. Megilleti-e az időarányos 13. havi bér május 17. és december 31-e között fennálló munkaviszonya alapján?
Részlet a válaszából: […] ...2005. évi CXVIII. törvény 38. §-a tartalmaz rendelkezést. Eszerint ha a jogviszonya 2005. január 1-jét követően keletkezett, és egyhavikülönjuttatásra jogosító jogviszony 2005. január 1-jei fennállásának hiányában2005. január 17-én az akkor hatályos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. június 27.

13. havi illetmény

Kérdés: 2001. 01. 03-án létesített közalkalmazotti jogviszonyom 2005. szeptember 03-án megszűnt. 2005. évre részarányosan nem kaptam meg a 13. havi juttatásomat, holott az, aki 2005. december 31-én, csak 1 nap jogviszonyban állt, az megkapta az egész havit. Nem elég, hogy a 2004. évit elvették mindenkitől, mikor orvosolják a velem azonos helyzetben lévők problémáját?
Részlet a válaszából: […] ...eljárást.A kérdés azon alkalmazottakat érinti, akiknek 2005. január1-jén fennállt a jogviszonyuk, ezért 2005. január 16-án egyhavikülönjuttatásban részesültek is, de jogviszonyuk év közben megszűnt.Ha figyelmesen tanulmányozzuk a tizenharmadik...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. június 6.

13. havi illetmény I.

Kérdés: Jogosult-e a közalkalmazott az egyhavi különjuttatásra és a 13. havi illetményre is, ha közalkalmazotti jogviszonya 2005. január 3-án keletkezett, mivel 1-je és 2-a szombatra, ill. vasárnapra esett?
Részlet a válaszából: […] ...dolgozókat megillető tizenharmadik haviilletményre vonatkozó szabályokat a 2005. évi CXVIII. törvény határozta meg. Elsőlépésként a "különjuttatás" elnevezést visszaállította az "eredeti" vagykorábban használatos "tizenharmadik havi illetmény" megnevezésre. Így ez...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. április 25.

13. havi illetmény II.

Kérdés: Jár-e egyhavi különjuttatás annak a közalkalmazottnak, aki 2005. október 5-én létesített jogviszonyt - ez volt első munkahelye, pályakezdőként -, és a próbaidő végén, azaz 2006. január 4-ével a munkáltató megszüntette azt?
Részlet a válaszából: […] ...Mint azt már bemutattuk, azonszemélyek részére, akik közalkalmazotti jogviszonya 2005. január 1-jét követőenkeletkezett, és egyhavi különjuttatásra jogosító jogviszony 2005. január 1-jeifennállásának hiányában 2005. január 17-én az akkor...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. április 25.
1
2
3