Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

26 találat a megadott különjuttatás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Közalkalmazott tizenharmadik havi illetménye

Kérdés: A 2005. évi CXVIII. tv. 34., 36. és 38. §-ai szabályozták az egyhavi különjuttatás és a 13. havi illetmények kifizetését. Tudomásom szerint, ebben a jogszabályban nem lett rendezve azok 13. havi részarányos illetményének kifizetése, akiknek a közalkalmazotti jogviszonya 2005. január 1-jén fennállt és 2005. év közben szűnt meg. Kérem konkrét válaszukat, hogy fizethető-e erre az időszakra 13. havi részarányos illetmény annak, aki augusztus 31-éig volt alkalmazva?
Részlet a válaszból: […]a tárgyévben legalább háromhavi közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik". A 68. § (6) bekezdése értelmében, ha a közalkalmazotti jogviszony év közben szűnik meg, a tizenharmadik havi illetményt az utolsó munkában töltött napján ki kell fizetni a közalkalmazottnak. E paragrafus 2006. január 1-jétől hatályos (fent ismertetett) rendelkezéseit a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és államháztartás hároméves kereteiről szóló törvény végrehajtására hozott 2005. évi CXVIII. törvény 34. § (3) bekezdése állapította meg. A törvény értelmében e rendelkezéseket a 2005-ös évre is alkalmazni kell abban az esetben, ha a közalkalmazott jogviszonya a 2005-ös évben tizenkét hónapon[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. november 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1846

2. találat: 13. havi illetmény

Kérdés: Az intézmény dolgozója 2004. december 26-ától 2006. január 21-éig táppénzes állományban volt. 2006. január 22-étől május 8-áig szabadságát töltötte, időközben felmentési ideje is megkezdődött, mert az életkora lehetővé tette, hogy 2006. április 3-ától nyugdíjba vonulhasson. A felmentési idő 8 hónapjából a munkáltató 7 hónapra mentesítette a munkavégzés alól. Munkaviszonya a fentiek alapján 2006. december 2-án a felmentési idő lejártával szűnik meg. A 13. havi bér időarányosan hány hónapra fizethető ki számára?
Részlet a válaszból: […]jogviszony jellegére. A közalkalmazott tizenharmadik havi illetményre jogosult, ha a tárgyévben tizenkét hónap közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik. Ha ennél kevesebb jogviszonyban töltött idővel rendelkezik akkor a tizenharmadik havi illetmény időarányosan illeti meg, feltéve, hogy a tárgyévben legalább háromhavi közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik. A jogosultságot megalapozó időtartam megállapításánál nem vehető figyelembe a közalkalmazotti jogviszony szünetelése. Ugyanakkor a rendes szabadság, valamint a szülési szabadság teljes időtartamát figyelembe kell venni. Ezeken túlmenően - ha ezek együttes időtartama a hat hónapot nem haladja meg - a keresőképtelenséget okozó betegség, a 30 napot meg nem haladó fizetés nélküli szabadság, a tartalékos katonai szolgálat időtartamát, valamint minden olyan munkában nem töltött időt, amely alatt a közalkalmazott átlagkereset, illetve távollétidíj-fizetésben részesült, - az egyhavi külön juttatásra jogosultság szempontjából - jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni. A kérdéses esetben 01. 22-étől 05. 08-áig rendes szabadságát töltötte az alkalmazott, mely[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. augusztus 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1471

3. találat: 13. havi illetmény III.

Kérdés: Egy dolgozónkkal kapcsolatosan van problémánk a 13. havi illetménnyel. 2005. augusztus 23-ai nappal felvettünk egy dolgozót másodállásban. Főállású munkahelyén kifizették részére a 13. havi illetményt, de mi a másodállás után nem, mert nem tudjuk biztosan, hogy kifizethető-e vagy sem. Mi a teendőnk?
Részlet a válaszból: […]közalkalmazotti jogviszonyokról van szó, mert ezen igen lényeges kérdésre vonatkozó utalást nem tartalmaz a felvetés. A Kjt.-ben a közalkalmazotti jogviszonyhoz kacsolódó különböző juttatások, járandóságok nem személyhez kötődnek, hanem a jogviszonyhoz. Így, ha egy adott jogviszony fennállta alatt teljesülnek valamely juttatás kifizetésének feltételei, akkor a munkáltató nem hivatkozhat arra, hogy egy másik munkáltató egy másik jogviszonyban már ilyen jogcímű kifizetést teljesített. (Ismét felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy a különböző foglalkoztatási törvények hatálya alá tartozó munkaviszonyokra eltérő szabályok vonatkozhatnak egy-egy kérdés tekintetében. Ilyen például a közszolgálati jogviszonyban a jubileumi jutalom, mert[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. július 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1451

4. találat: 13. havi illetmény II.

Kérdés: Megilleti-e pedagógusainkat a 13. havi illetmény? I. Jogosult-e 13. havi illetményre, és milyen összegben az a pályakezdő pedagógus, akinek munkaviszonya 2005. augusztus 1-jén keletkezett? II. A pedagógus 2005. 09. 01-jétől felmentési idejét töltötte (az iskola bezárása miatt), majd a felmentési idő alatt egy másik iskolában munkaviszonyt létesített. Melyik intézményt terheli a 13. havi illetmény kifizetése?
Részlet a válaszból: […]részükre, függetlenül attól, hogy az érintett alkalmazottak 2005. évben valójában milyen hosszúságú jogviszonnyal rendelkeztek. A juttatás mértékének alapját a jogviszony keletkezésének időpontjában irányadó teljes havi illetmény határozza meg. Meg kell még jegyezni, hogy a juttatás kifizetése iránt a munkáltatónak hivatalból kell intézkednie, az alkalmazottnak kérelmezési kötelezettsége nincs. A 2005 augusztusában keletkezett jogviszonyra ezen rendelkezéseket kell alkalmazni. A kérdés második felében felvetett esetben 2005. évben teljes egészében fennállt a jogviszony, a munkáltató személyében azonban év közben változás következett be. Nem kétséges egyfelől, hogy a pedagógust megillette 2006 januárjában a 13. havi illetmény, de mégis kérdés, kit terhel a kifizetési kötelezettség. Szükséges rögzíteni, hogy a 13. havi illetmény kérdését újraszabályozó törvényi rendelkezések semminemű utalást nem tartalmaznak arra vonatkozóan, hogy ha egy adott évben több munkáltatója van az alkalmazottnak, melyiket terheli a kifizetési kötelezettség. A későbbiekben szintén nem lesz ez kérdés, mert az alkalmazott mindig az adott munkáltatóval elszámol, s így kvázi többlet vagy az időarányosnál nagyobb mértékű kifizetési kötelezettség nem fogja terhelni a munkáltatót. 2005. év tekintetében azonban egy utólagos megfizetésről rendelkezett a jogalkotó. A jogviszony fennállása alatt, ha az alkalmazott egy-egy juttatásra jogosult lesz, mindig azt a munkáltatót terheli a megfizetési kötelezettség, akinél az adott jogosító idő elérésekor[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. július 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1449

5. találat: 13. havi illetmény I.

Kérdés: Az intézményünknél jogviszonyban álló köztisztviselőinkre vonatkozóan kérjük válaszukat a 13. havi illetmények kifizethetősége tekintetében. I. A köztisztviselő 2006. 01. 02-ától táppénzen van, 2006. 04. 03-án született gyermeke, azóta TGYÁS-t folyósítanak részére. II. A köztisztviselő 2006. 05. 02-ától 05. 30-áig évi rendes szabadságát tölti, majd 2006. 06. 01-jétől 2006. 07. 17-éig (a szülés várható időpontjáig) táppénzen lesz, ezt követően a TGYÁS-t fogja igénybe venni, tehát a szülési szabadsága 2007. évben fog véget érni. Jogosultak lesznek-e a köztisztviselők a 13. havi illetményre 2006. év tekintetében?
Részlet a válaszból: […]kivételtől eltekintve. Kivételnek kell tekinteni, azaz mégis a juttatásra jogosító időnek minősül, tehát figyelembe kell venni: - a rendes szabadság időtartamát; - a szülési szabadság időtartamát; valamint - a keresőképtelenséget okozó betegség, a 30 napot meg nem haladó fizetés nélküli szabadság, a tartalékos katonai szolgálat és minden olyan munkában nem töltött időt, amely alatt az érintett személy átlagkereset-, távollétidíj-fizetésben részesült - ha ez utóbbiak együttes időtartama a hat hónapot nem haladja meg. A kérdés első részében felvetett esetben a köztisztviselő 3 hónapot keresőképtelenség miatt táppénzen van, majd igénybe veszi a 6 hónap szülési szabadságot. Ezt követően - előreláthatóan - a gyermek ápolása, gondozása céljából fizetés nélküli szabadságot fog igénybe venni. Megállapítható a fent ismertetett jogszabályi rendelkezések alapján, hogy a szülési szabadság időtartamát jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni a juttatásra jogosító idő meghatározásakor. A keresőképtelenség miatti táppénz és a fizetés nélküli szabadság időtartamát azonban össze kell adni, és mivel az várhatóan a hat hónapot eléri, azt kieső időnek kell majd tekinteni.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. július 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1446

6. találat: 13. havi illetmény II.

Kérdés: A közalkalmazott 2005. január 1. és május 14. között egészségügyi intézményben dolgozott, majd május 17-én költségvetési intézményben helyezkedett el. A munkáltató nem fizetett 13. havi bért arra való hivatkozással, hogy május 15-én és 16-án (pünkösd) munkaszüneti napon nem volt munkaviszonyban. Megilleti-e az időarányos 13. havi bér május 17. és december 31-e között fennálló munkaviszonya alapján?
Részlet a válaszból: […]rendelkezéseit 2005. év tekintetében is alkalmazni kell, két kivétellel. Így már 2005. év vonatkozásában is a 2006. január 1-jén hatályba lépő rendelkezéseket kell alkalmazni. A kérdés megvizsgálása szempontjából lényeges szabály: a közalkalmazott tizenharmadik havi illetményre jogosult, ha a tárgyévben tizenkét hónap közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik. Az időarányosságra vonatkozó szabályt (a tizenharmadik havi illetmény a közalkalmazottat időarányosan illet meg, ha a tárgyévben legalább háromhavi közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik) 2005. évben nem lehet alkalmazni. Így ha a munkáltató úgy tekintett az adott jogviszonyra, hogy az említett 2 nap kiesése miatt a közalkalmazott nem rendelkezik 12 hónap jogviszonnyal, akkor a további átmeneti szabályokat is meg kell vizsgálni. Azon közalkalmazottakra vonatkozóan ugyanis, akik jogviszonya 2005. év során keletkezett, a tizenharmadik havi illetmény tekintetében a 2005. évi CXVIII. törvény 38. §-a tartalmaz rendelkezést. E szerint ha a jogviszonya 2005. január 1-jét követően[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. június 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1434

7. találat: 13. havi illetmény I.

Kérdés: A közalkalmazott jogviszonyának megszüntetésére 2005. évben oly módon intézkedtek, hogy a felmentési ideje teljes időtartamára (8 hónap), 2005. július 1-jétől mentesítették a munkavégzési kötelezettsége alól. Az érintett közalkalmazott más szünetelési jogcímen nem volt távol, megillette-e 2006. január hónapban 13. havi illetmény?
Részlet a válaszból: […]meg, - ha a tárgyévben legalább háromhavi közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik; valamint - ha a közalkalmazotti jogviszony év közben szűnik meg, a 13. havi illetményt az utolsó, munkában töltött napon a közalkalmazott részére ki kell fizetni. Megállapíthatjuk tehát, hogy 2005. évre vonatkozóan nem lehet alkalmazni az időarányos kifizetés lehetőségét, a juttatás vagy teljes egészében megilleti az alkalmazottat, vagy nem.) Megilleti tehát az alkalmazottat a különjuttatás 2005. évre vonatkozóan, ha jogviszonya egész évben fennállt. Van a rendelkezések között utalás arra, hogy ha a jogviszony 6 hónapnál hosszabb ideig szünetel, azt kieső időnek kell tekinteni. Azonban az időtartamok számításánál figyelembe kell venni: - a rendes szabadság, - a szülési szabadság, - valamint a következő távolléteket, ha azok együttes időtartama a hat hónapot nem haladja meg: - keresőképtelenséget okozó betegség, - a 30 napot meg nem haladó fizetés nélküli szabadság, - a tartalékos katonai szolgálat időtartama, - továbbá minden olyan munkában nem töltött idő, amely alatt a közalkalmazott átlagkereset-, illetve távollétidíj-fizetésben részesül. Így álláspontunk szerint a felmentésnek azon időtartamát, mely alatt a közalkalmazottat a munkavégzési kötelezettség alól mentesítik, figyelembe kell venni a tizenharmadik havi juttatásra jogosító jogviszony megállapítása során. Tehát a munkáltatónak 2006. január 16-án intézkednie kellett a dolgozó részére a tizenharmadik havi juttatás kifizetése[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. június 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1431

8. találat: 13. havi illetmény

Kérdés: 2001. 01. 03-án létesített közalkalmazotti jogviszonyom 2005. szeptember 03-án megszűnt. 2005. évre részarányosan nem kaptam meg a 13. havi juttatásomat, holott az, aki 2005. december 31-én, csak 1 nap jogviszonyban állt, az megkapta az egész havit. Nem elég, hogy a 2004. évit elvették mindenkitől, mikor orvosolják a velem azonos helyzetben lévők problémáját?
Részlet a válaszból: […]2007. január 16-án történik majd ezek szerint a kifizetés. Emellett azonban a jogalkotó számos átmeneti rendelkezéssel határozza meg a 2004., illetve 2005. év vonatkozásában követendő eljárást. A kérdés azon alkalmazottakat érinti, akiknek 2005. január 1-jén fennállt a jogviszonyuk, ezért 2005. január 16-án egyhavi különjuttatásban részesültek is, de jogviszonyuk év közben megszűnt. Ha figyelmesen tanulmányozzuk a tizenharmadik havi illetményt szabályozó rendelkezéseket, azok meghatározzák a 2006. január 1-je után alkalmazandó eljárást, rendelkeznek továbbá azokról, - akiknek jogviszonya 2004. év óta folyamatosan fennáll, - akiknek jogviszonya 2004. év közben megszűnt, - akiknek jogviszonya 2005. január 1-jét követően keletkezett és azóta is fennáll, s végül azokról, - akiknek jogviszonya 2005. január 1-jén fennállt ugyan, azonban ebben az időpontban - 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadságon voltak, vagy -[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. június 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1399

9. találat: 13. havi illetmény III.

Kérdés: Önkormányzati költségvetési szervnél a munkavállaló 2005. szeptember 1-jétől közalkalmazotti jogviszonyt létesített. Ezt megelőzően 2004 szeptemberétől 2005. július 15-ig egy másik településen állt jogviszonyban. Ezen időszak alapján 2005. január 16-án egyhavi különjuttatásban részesült. Ezen jogviszonya a fenti időszakban közös megegyezéssel szűnt meg. 2005. július 15-től 2005. augusztus 31-ig újabb, határozott idejű közalkalmazotti jogviszonyt létesített. A dolgozó azzal a kéréssel fordult a munkáltatóhoz, hogy a fenti jogviszonyban töltött idők alapján 2006. január 16-án kerüljön részére kifizetésre a 13. havi illetmény. Fennáll-e az intézmény fizetési kötelezettsége?
Részlet a válaszból: […]határozatlan időtartamú közalkalmazott jogviszony, mely vélelmezhetően jelenleg is fennáll. A 13. havi illetményt újra szabályozó 2005. évi CXVIII. törvény rendelkezései alapján, aki 2005. évben 12 hónap jogviszonnyal rendelkezik, jogosult volt 2006 januárjában a juttatásra. A jogviszonyban töltött idő számításánál nem vehető azonban figyelembe a jogviszony szünetelésének időtartama. Ha azonban az alábbi szünetelési jogcímek együttes időtartama a 6 hónapot nem haladja meg, akkor ezen időtartamokat munkában töltött időként kell figyelembe venni: - a keresőképtelenséget okozó betegség, - a 30 napot meg nem haladó fizetés nélküli szabadság, - a tartalékos katonai szolgálat, -[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. április 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1363

10. találat: 13. havi illetmény II.

Kérdés: Jár-e egyhavi különjuttatás annak a közalkalmazottnak, aki 2005. október 5-én létesített jogviszonyt - ez volt első munkahelye, pályakezdőként -, és a próbaidő végén, azaz 2006. január 4-ével a munkáltató megszüntette azt?
Részlet a válaszból: […]2005. január 1-jei fennállásának hiányában 2005. január 17-én az akkor hatályos törvényi rendelkezések szerint egyhavi különjuttatásban nem részesültek, a munkáltató 2006. január 16-án köteles volt intézkedni a Kjt. 68. §-ának rendelkezései szerinti egyhavi különjuttatás kifizetése iránt. A kérdéses esetben azonban 2006. január 16-án, amikor a munkáltatónak intézkednie kellett volna, már nem állt fenn a jogviszony, tehát a munkáltató-munkavállaló "státus" sem értelmezhető. Álláspontunk szerint a tételes jogi szabályozás nem tér ki ezen kérdés rendezésére, nem ír elő, mint pl. 2004. év vonatkozásában a volt közalkalmazott részére egy kérelmezési kötelezettséget, de nem is kötelezi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. április 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1362
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 26 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést