Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

20 találat a megadott magáncélú használat tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Költségvetési szervnél magáncélú telefonhasználat kezelése

Kérdés: Központi költségvetési intézményünknél a céges telefon magáncélú használatának megállapítása a törvény által vélelmezett 20% figyelembevételével történik. Az Ávr. 63. §-a alapján központi költségvetési intézményként mindenképpen kötelesek vagyunk kiszámlázni a telefonbeszélgetések kapcsán vélelmezett 20% magánhasználatot a dolgozók részére? Vagy dönthetünk-e úgy, hogy nem számlázzuk ki, és a vélelmezett 20% 1,18-szorosa után fizetjük meg a jelenleg hatályos szja-t, valamint szochót azáltal, hogy továbbszámlázás hiányában egyes meghatározott juttatásnak minősül a céges telefon használata?
Részlet a válaszból: […]kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdéseket, így különösen a vezetékes és mobiltelefonok használatának rendjét.Az Szja-tv. alapján egyébként a munkáltató választhatná azt is, hogy a vélelmezett magáncélú hányad után megfizeti a közterheket, és azt nem számlázza tovább, de ezt speciális szabályként felülírják az államháztartási előírások.Amennyiben a munkáltató továbbszámlázza a magáncélú használatot, vitatható az a gyakorlat, hogy a törvényi vélelem szerinti 20%-ot számlázza tovább automatikusan, anélkül, hogy vizsgálná a valós magáncélú használatot. Ez ugyanis sérelmes lehet a magánszemélyekre nézve. Ez tehát azt jelenti, hogy el kell különíteni valamilyen módszerrel a magáncélú és a hivatali célú használatot, és a tényleges magáncélú hányad számlázandó tovább azzal, hogy ebben az esetben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. június 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4975

2. találat: Telefonhasználat költségeinek munkavállaló általi megtérítése

Kérdés: Munkáltató által fizetett telefonszámla esetén, ha szabályzattal rendelkezik a munkáltató a vezetékes és mobiltelefonok használatáról, van-e más, magasabb szintű rendelet vagy törvény a dolgozók által fizetendő költségekről?
Részlet a válaszból: […]költségvetési szerv előirányzatait terhelő pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdéseket, így -?többek között - a vezetékes és mobiltelefonok használatát.Az Szja-tv. 70. §-a alapján egyes meghatározott juttatásnak minősül a kifizető tevékenységének ellátása érdekében biztosított helyi és távolsági távbeszélő-szolgáltatás, mobiltelefon-szolgáltatás, továbbá az internetprotokollt alkalmazó beszéd célú adatátvitel-szolgáltatás (együtt: telefonszolgáltatás) magáncélú használata címén meghatározott adóköteles jövedelem.Azt, hogy az adóköteles jövedelem mennyi a telefonszolgáltatás miatt a kifizetőt terhelő kiadásokból, az Szja-tv. 70. §-ának (5) bekezdése szabályozza. E szerint az adóköteles részt kétféle módon lehet megállapítani:a) a forgalomarányos[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. május 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4702
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Hivatali telefon magáncélú használata

Kérdés: Hivatali telefon magáncélú használata esetén, amikor nem kerül a magáncélú használat továbbszámlázásra, adózni kell. Ebben az esetben a telefonszámlát bontani kell, és az adó alapját képező részt egyes meghatározott juttatásként kell elszámolni? A számla áfarésze hogyan kerül elszámolásra?
Részlet a válaszból: […]jövedelem százalékában 119%;b) tételes számla hiányában a számla 20%-ából a magánszemély által meg nem térített összeg után a jövedelem 119% után 27% ehofizetési kötelezettség keletkezik. Az szja-alap a jövedelem százalékában 119%.Az adót és az ehót a munkáltatónak kell fizetnie.Amikor a magáncélú telefonhasználat nem kerül a munkavállaló részére továbbszámlázásra, akkor a munkaadót terhelő adó- és ehofizetési kötelezettség a K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó rovaton kerül elszámolásra.Ezen a rovaton kell elszámolnia) a szociális hozzájárulási adót,b) a rehabilitációs hozzájárulást,c) a korkedvezmény-biztosítási járulékot,d)[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. június 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4225
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Önkormányzati tulajdonú gépkocsi személyi használata

Kérdés: A jegyző az önkormányzati tulajdonban lévő gépkocsit milyen feltételek mellett használhatja személyi használatra? Mik az adózási szabályai, menetlevél-vezetés, számlázás rendje? El kell-e különíteni a magáncélú és a hivatali célú utakat? Milyen adózási és engedélyezési szabályok vannak rá? Sem az önkormányzatnál, sem a hivatalnál nincs gépkocsivezető. Meg kell-e téríteni a személygépkocsi után a magáncélú használatot?
Részlet a válaszból: […]közlekedési jogszabályok alapján nem kötelező, ugyanakkor célszerű előírni szabályzatban annak vagy más, a megtett távolságokra és az üzemanyag-vételezésekre vonatkozó nyilvántartás vezetését, illetve a megtett kilométerek és az üzemanyag-fogyasztás ellenőrzése céljából havonta összesítő nyilvántartás készítését.Az üzemanyag-fogyasztási normát a 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet alapján kell meghatározni. Szabályzatban javasolt rendelkezni a magáncélú használattal, illetve a fogyasztási norma figyelembevételével megállapított "túlfogyasztással" összefüggő térítési kötelezettségről. Amennyiben a magáncélú használatra bizonyos feltételekkel térítés[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. május 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4200

5. találat: Személygépkocsi magáncélú használatával összefüggő szabályozási, nyilvántartási kérdések

Kérdés: A képviselő-testület a polgármester részére engedélyezte az önkormányzat tulajdonában lévő személygépkocsi korlátlan, magáncélra is vonatkozó használatát. Az üzemanyag-felhasználás költségét a töltőállomás által kiadott nyugta alapján számoljuk el. Kérdés, hogy kell-e az önkormányzat nevére kiállított számlát kérni a töltőállomáson, illetve hogy kell-e valamilyen nyilvántartást vezetni a megtett kilométerekről, illetve a gépkocsi használatáról? Helyes-e az a nyilvántartás, amely tartalmazza a havi induló, illetve záró kilométeróra-állást, a megtett kilométert, az üzemanyag számla/nyugta számát, összegét?
Részlet a válaszból: […]biztosított gépjárművek hivatali célú használatáról, azok magáncélú használatának feltételeiről, a saját tulajdonú gépjármű hivatali célú használatáról.A magáncélra használt hivatali személygépjárművek esetében nem kötelező a menetlevél vezetése, de belső szabályzatban előírható a megtett kilométerek és az üzemanyag-fogyasztás ellenőrzése céljából. Mindenképpen javasolt havonta összesítő kimutatást készíteni az adott időszakban a személygépjárművel megtett kilométerekről (induló-záró kilométeróra-állás), a felhasznált üzemanyag típusáról, mennyiségéről. Az üzemanyag-fogyasztási normát a közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és kenőanyag-fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről szóló 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet alapján kell meghatározni. Szabályzatban javasolt rendelkezni az esetleges magáncélú használattal összefüggő térítési kötelezettségről, illetve mindenképpen javasolt a fogyasztási norma és a teljesített kilométerek figyelembevételével megállapított "túlfogyasztás" esetére térítési kötelezettséget[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. április 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4185

6. találat: Magáncélú telefonhasználat adókötelezettsége

Kérdés: A telefonszámlánkon a 64.20.28.1-es SZJ szám szerepel. A dolgozóknak nem kerül számlázásra a magánbeszélgetés. Milyen fizetési kötelezettsége van a munkáltatónak?
Részlet a válaszból: […]mobiltelefon-szolgáltatás, továbbá az internetprotokollt alkalmazó beszédcélú adatátvitel-szolgáltatás (az előbbi szolgáltatások együtt: telefonszolgáltatás) magáncélú használata címén meghatározott adóköteles jövedelem. Az Szja-tv. már nem tartalmaz SZJ-számra utalást, ezért bármilyen telefonszolgáltatás magáncélú használata adóköteles.Amennyiben tehát a telefonszolgáltatást a kifizető a tevékenység ellátása érdekében, a munkaköri feladatok ellátása körében biztosította, és a magáncélú használatot a magánszemély nem téríti meg, a kifizetőnek a telefonszolgáltatás magáncélú használata után közteher-fizetési kötelezettsége keletkezik.A magáncélú használat megállapítására kétféle módszer használható. Egyrészt a magáncélú hívások[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. augusztus 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3769
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Vélelmezett magáncélú telefonköltség elszámolása

Kérdés: A havi telefonszámla 20%-át mint magáncélú használatot a főkönyvben személyi juttatásként kell-e könyvelni?
Részlet a válaszból: […]kell elszámolni. A telefonköltségnek, ha nem kerül elkülönítésre a magánbeszélgetések összege, akkor kötelező a 20%-os mértéke után a természetbeni juttatásokra vonatkozó szabályokat alkalmazni. Mivel a költségvetési szerveknek az adó- és járulékterheket kötelező elkülöníteniük a könyvvezetésükben, emiatt - a telefonköltség 20%-át a személyi juttatásokon belül az egyéb költségtérítések között, - a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. augusztus 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2442

8. találat: Munkahelyi telefon magáncélú használata

Kérdés: Községi önkormányzat nevében kérem, nyújtsanak segítséget a munkahelyi telefon magáncélú használatával kapcsolatban! 2008. évben az önkormányzat hogyan jár el szabályszerűen a kiszámlázás a dolgozó felé, telefonbeszélgetések alátámasztása (hivatali, magáncélú) természetbeni juttatás meghatározása, feladása stb. tekintetében?
Részlet a válaszból: […]természetbeni juttatásnak minősül. A telefonszolgáltatás magáncélú és a hivatali célú használata tételes kigyűjtéssel állapítható meg, amelynek eredményeképpen lehet a magáncélú használatot mint közvetített szolgáltatást a munkavállaló felé továbbszámlázni. Amennyiben a tételes kigyűjtés nem lehetséges, vagy túl nagy adminisztrációs terhet jelentene, akkor lehetőség van az Szja-tv. 69. § (12) bekezdésének alkalmazására, amely szerint a magáncélú használat értéke a kifizetőt terhelő kiadás 20 százaléka. Amennyiben a magáncélú használat telefononként vélelmezett 20 százalékát (a számla áfával növelt végösszegének 20 százalékát) a magánszemély nem téríti meg, akkor a meg nem térített összeg 54 százalékos személyi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. november 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2207

9. találat: Magáncélú telefonbeszélgetések nyilvántartása

Kérdés: Önkormányzatunk két legnagyobb intézményében erre alkalmas szoftver segítségével különítjük el a hivatalos, illetve magánhívásokat. A dolgozók két kódot kaptak a magán-, illetve a hivatalos hívások elkülönítéséhez. Havonként kinyomtatjuk a hívások részletes listáját, mely tartalmazza a hívott számot, körzetet, dátumot, időpontot, időtartamot, hívás díját. A többi telefonvonallal rendelkező intézményünknél kézzel vezetik a hívások nyilvántartását, a következő adattartalommal: dátum, felhívott állomás neve és száma, beszélgetés tárgya, ideje. A fent részletezett nyilvántartásaink megfelelnek-e a törvényi előírásoknak?
Részlet a válaszból: […]elkülönítése megvalósítható. Azonban a módszer kialakításánál célszerű figyelembe venni az Art.-nak a bizonylatkezelésre, nyilvántartás-vezetésre vonatkozó szabályait. Elfogadható például - a kérdésben is említett módon - az üzleti és magánbeszélgetések eltérő kódoláson alapuló elkülönítése. De elfogadható a hívásnapló vezetése is. Mindkét módszer alkalmas arra, hogy a hivatali és a magáncélú beszélgetések díja elkülöníthető legyen, és igazolható akár az is, hogy egyáltalán nem történt magánbeszélgetés. A magánszemély kódválasztása vagy a hívásnaplóba való bejegyzése olyan nyilatkozatnak minősül, amelyet az adóhatóságnak mindaddig el kell fogadnia, amíg nem tudja bizonyítani annak[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. december 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1901

10. találat: Hivatali telefonok magáncélú használata

Kérdés: Polgármesteri hivatal vagyunk, és felmerült a kérdés, hogy a hivatal átvállalhatja-e a magáncélú telefonhívások költségét, vagy kötelező továbbszámláznia a dolgozóinak, mert azt a tájékoztatást kaptuk, hogyha a hivatal átvállalja, akkor az ÁSZ büntetésére számíthatunk. Másik kérdésünk, hogy az APEH milyen típusú elszámolást, bizonylatot fogad el hivatalosan? Hivatalunk rendelkezik olyan technikai eszközzel, amivel a 01 és 02 előválasztó beütésével megkülönbözteti a magán- és hivatali célú beszélgetéseket a telefonközpont, és erről hó végén személyekre lebontottan részletes listát lehet lehívni. Elég-e, ha a dolgozó ezen a részletes listán aláírásával elismeri a magánhívásait, és az erről készített számla összegét a hivatali pénztárba befizeti? Vagy kell-e ehhez még hívásnaplót is vezetnie? A hívásnaplóban csak a magáncélú vagy a hivatali beszélgetéseket is vezetni kell-e? Amennyiben csak a magáncélú hívást kell vezetni, a pontos dátum és időpont mellett fel kell-e tüntetni a hívott fél telefonszámát vagy nevét is?
Részlet a válaszból: […]esetén nem szükséges külön hívásnaplót vezetni. Amennyiben az ismertetett módon elkülönített magánbeszélgetések díját kiszámlázzák a munkavállalók felé, akkor a hivatalnak nem keletkezik adófizetési
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. november 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1881
| 1 - 10 | 11 - 20 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést