Költségvetési szervnél magáncélú telefonhasználat kezelése

Kérdés: Központi költségvetési intézményünknél a céges telefon magáncélú használatának megállapítása a törvény által vélelmezett 20% figyelembevételével történik. Az Ávr. 63. §-a alapján központi költségvetési intézményként mindenképpen kötelesek vagyunk kiszámlázni a telefonbeszélgetések kapcsán vélelmezett 20% magánhasználatot a dolgozók részére? Vagy dönthetünk-e úgy, hogy nem számlázzuk ki, és a vélelmezett 20% 1,18-szorosa után fizetjük meg a jelenleg hatályos szja-t, valamint szochót azáltal, hogy továbbszámlázás hiányában egyes meghatározott juttatásnak minősül a céges telefon használata?
Részlet a válaszából: […] ...szerint mind az Ávr. 63. §-ából, mind az általános államháztartási elvekből levezethető, hogy a magáncélú használatot ki kell számlázni a munkavállalóknak, hiszen költségvetési kiadásról van szó.Az Ávr. 13. §-a (2) bekezdésének g)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. június 25.

Telefonhasználat költségeinek munkavállaló általi megtérítése

Kérdés: Munkáltató által fizetett telefonszámla esetén, ha szabályzattal rendelkezik a munkáltató a vezetékes és mobiltelefonok használatáról, van-e más, magasabb szintű rendelet vagy törvény a dolgozók által fizetendő költségekről?
Részlet a válaszából: […] ...mobiltelefon-szolgáltatás, továbbá az internetprotokollt alkalmazó beszéd célú adatátvitel-szolgáltatás (együtt: telefonszolgáltatás) magáncélú használata címén meghatározott adóköteles jövedelem.Azt, hogy az adóköteles jövedelem mennyi a telefonszolgáltatás miatt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. május 8.
Kapcsolódó címkék:  

Hivatali telefon magáncélú használata

Kérdés: Hivatali telefon magáncélú használata esetén, amikor nem kerül a magáncélú használat továbbszámlázásra, adózni kell. Ebben az esetben a telefonszámlát bontani kell, és az adó alapját képező részt egyes meghatározott juttatásként kell elszámolni? A számla áfarésze hogyan kerül elszámolásra?
Részlet a válaszából: […] ...magáncélú használata esetén, amikor a magáncélú telefonhasználat nem kerül továbbszámlázásra, akkor olyan telefonszolgáltatás történik a munkáltató részéről, ahola) a tételesen elkülönített magánbeszélgetések meg nem térített összege után a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. június 21.
Kapcsolódó címkék:  

Önkormányzati tulajdonú gépkocsi személyi használata

Kérdés: A jegyző az önkormányzati tulajdonban lévő gépkocsit milyen feltételek mellett használhatja személyi használatra? Mik az adózási szabályai, menetlevél-vezetés, számlázás rendje? El kell-e különíteni a magáncélú és a hivatali célú utakat? Milyen adózási és engedélyezési szabályok vannak rá? Sem az önkormányzatnál, sem a hivatalnál nincs gépkocsivezető. Meg kell-e téríteni a személygépkocsi után a magáncélú használatot?
Részlet a válaszából: […] ...hivatali gépjárművek magáncélú használatának feltételeit nem rendezi jogszabály, az Ávr. 13. §-ának (2) bekezdése alapján viszont a költségvetési szerv vezetőjének szabályoznia kell a gépjárművek igénybevételének és használatának rendjét....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. május 3.

Személygépkocsi magáncélú használatával összefüggő szabályozási, nyilvántartási kérdések

Kérdés: A képviselő-testület a polgármester részére engedélyezte az önkormányzat tulajdonában lévő személygépkocsi korlátlan, magáncélra is vonatkozó használatát. Az üzemanyag-felhasználás költségét a töltőállomás által kiadott nyugta alapján számoljuk el. Kérdés, hogy kell-e az önkormányzat nevére kiállított számlát kérni a töltőállomáson, illetve hogy kell-e valamilyen nyilvántartást vezetni a megtett kilométerekről, illetve a gépkocsi használatáról? Helyes-e az a nyilvántartás, amely tartalmazza a havi induló, illetve záró kilométeróra-állást, a megtett kilométert, az üzemanyag számla/nyugta számát, összegét?
Részlet a válaszából: […] ...szabályairól, a hivatali feladatok ellátása érdekében biztosított gépjárművek hivatali célú használatáról, azok magáncélú használatának feltételeiről, a saját tulajdonú gépjármű hivatali célú használatáról.A magáncélra használt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. április 12.

Magáncélú telefonhasználat adókötelezettsége

Kérdés: A telefonszámlánkon a 64.20.28.1-es SZJ szám szerepel. A dolgozóknak nem kerül számlázásra a magánbeszélgetés. Milyen fizetési kötelezettsége van a munkáltatónak?
Részlet a válaszából: […] ...továbbá az internetprotokollt alkalmazó beszédcélú adatátvitel-szolgáltatás (az előbbi szolgáltatások együtt: telefonszolgáltatás) magáncélú használata címén meghatározott adóköteles jövedelem. Az Szja-tv. már nem tartalmaz SZJ-számra utalást, ezért...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. augusztus 12.
Kapcsolódó címkék:  

Vélelmezett magáncélú telefonköltség elszámolása

Kérdés: A havi telefonszámla 20%-át mint magáncélú használatot a főkönyvben személyi juttatásként kell-e könyvelni?
Részlet a válaszából: […] A telefonköltségnek azt a részét, amelyet a munkavállalóvalnem téríttet meg a költségvetési szerv, a vonatkozó APEH-PM együttestájékoztató szerint az adó- és járulékterhekkel együtt személyi költségnek kellelszámolni.A telefonköltségnek, ha nem kerül elkülönítésre...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. augusztus 18.

Munkahelyi telefon magáncélú használata

Kérdés: Községi önkormányzat nevében kérem, nyújtsanak segítséget a munkahelyi telefon magáncélú használatával kapcsolatban! 2008. évben az önkormányzat hogyan jár el szabályszerűen a kiszámlázás a dolgozó felé, telefonbeszélgetések alátámasztása (hivatali, magáncélú) természetbeni juttatás meghatározása, feladása stb. tekintetében?
Részlet a válaszából: […] ...beszédcélú adatátvitel (SZJ 64.20.16-ból) szolgáltatás (az előbbiszolgáltatások együtt: telefonszolgáltatás) magáncélú használata természetbenijuttatásnak minősül. A telefonszolgáltatás magáncélú és a hivatali célúhasználata...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. november 11.

Magáncélú telefonbeszélgetések nyilvántartása

Kérdés: Önkormányzatunk két legnagyobb intézményében erre alkalmas szoftver segítségével különítjük el a hivatalos, illetve magánhívásokat. A dolgozók két kódot kaptak a magán-, illetve a hivatalos hívások elkülönítéséhez. Havonként kinyomtatjuk a hívások részletes listáját, mely tartalmazza a hívott számot, körzetet, dátumot, időpontot, időtartamot, hívás díját. A többi telefonvonallal rendelkező intézményünknél kézzel vezetik a hívások nyilvántartását, a következő adattartalommal: dátum, felhívott állomás neve és száma, beszélgetés tárgya, ideje. A fent részletezett nyilvántartásaink megfelelnek-e a törvényi előírásoknak?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. nem rendelkezik arról, hogy a cégtelefonokesetében milyen módon vagy milyen módszerrel kell, illetve lehet elkülöníteni ahivatali és a magáncélú telefonbeszélgetéseket. A telefonhívások tételes kigyűjtéséreaz adózók által választott, kialakított bármely olyan...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. december 18.

Hivatali telefonok magáncélú használata

Kérdés: Polgármesteri hivatal vagyunk, és felmerült a kérdés, hogy a hivatal átvállalhatja-e a magáncélú telefonhívások költségét, vagy kötelező továbbszámláznia a dolgozóinak, mert azt a tájékoztatást kaptuk, hogyha a hivatal átvállalja, akkor az ÁSZ büntetésére számíthatunk. Másik kérdésünk, hogy az APEH milyen típusú elszámolást, bizonylatot fogad el hivatalosan? Hivatalunk rendelkezik olyan technikai eszközzel, amivel a 01 és 02 előválasztó beütésével megkülönbözteti a magán- és hivatali célú beszélgetéseket a telefonközpont, és erről hó végén személyekre lebontottan részletes listát lehet lehívni. Elég-e, ha a dolgozó ezen a részletes listán aláírásával elismeri a magánhívásait, és az erről készített számla összegét a hivatali pénztárba befizeti? Vagy kell-e ehhez még hívásnaplót is vezetnie? A hívásnaplóban csak a magáncélú vagy a hivatali beszélgetéseket is vezetni kell-e? Amennyiben csak a magáncélú hívást kell vezetni, a pontos dátum és időpont mellett fel kell-e tüntetni a hívott fél telefonszámát vagy nevét is?
Részlet a válaszából: […] ...díjátkiszámlázzák a munkavállalók felé, akkor a hivatalnak nem keletkezikadófizetési kötelezettsége a hivatali telefonok magáncélú...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. november 27.
1
2