Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

24 találat a megadott megbízási díj tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Pénzügyi ellenjegyzői feladatok ellátása

Kérdés: Egy köztisztviselő munkatárs 2021. március 15-étől GYED-en van, önkormányzatunknál ő látta el a pénzügyi ellenjegyzői feladatkört, helyére új munkavállalót neveztünk ki (nincs pénzügyi ellenjegyzői jogosultsága). Mivel GYED mellett lehet már jövedelme, megbízási díj adható-e számára a pénzügyi ellenjegyzési feladatok ellátásáért? Munkaköri leírása tartalmazza ezt a feladatkört. Ha nem adható neki megbízási díj, akkor megbízási díj nélkül aláírhat-e, mint passzív állományban lévő dolgozó?
Részlet a válaszból: […]a fizetés nélküli szabadságról kellene visszatérnie (akár részmunkaidőben), és a munkaköre szerint ellátni ezen feladatokat.Továbbá kérdés, hogy egyáltalán megbízás alapján ellátható-e a feladat. Ugyanis az Ávr. meghatározza, hogy a kötelezettséget vállaló költségvetési szervnél a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére ki jogosult. Így a következő személy(ek) tartozhatnak ide (önkormányzati költségvetési szervek tekintetében):- a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv kiadási előirányzatai terhére vállalt kötelezettség esetén a gazdasági vezető vagy az általa írásban kijelölt, a költségvetési szerv alkalmazásában álló személy,- a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv eseténa) az Ávr. 9. §-a (5) bekezdésének a) pontja szerinti költségvetési szerv gazdasági vezetője, vagy az általa e rendelet előírásainak megfelelően írásban kijelölt, a 9. § (5) bekezdésének a) pontja szerinti költségvetési szerv alkalmazásában álló személy;b) az Ávr. 9. §-a (5) bekezdésének b) pontja szerint a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására a kötelezettséget vállaló szerv vezetője által kijelölt, a kötelezettséget vállaló szerv alkalmazásában álló személy;c) az Ávr. 9. §-ának (5a) bekezdése szerinti önkormányzati hivatal esetén az önkormányzati hivatal vezetője által írásban kijelölt, az önkormányzati hivatal alkalmazásában álló személy;d) az Ávr. 9. §-a (5) bekezdésének c) pontja szerinti költségvetési szerv gazdasági vezetője vagy az általa e rendelet előírásainak megfelelően írásban kijelölt, a 9. § (5) bekezdésének c)[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. április 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5451

2. találat: 17,5%-os szociálishozzájárulásiadó- mérték alkalmazása a megbízási díjak tekintetében

Kérdés: Megbízási díj kifizetése esetében hogyan kell alkalmazni az új szociálishozzájárulásiadó-mértéket?
Részlet a válaszból: […]július 1-je után kifizetett összegre vonatkozik a csökkentett mérték. Ugyanis a Szocho. tv. 2. §-ának (4) bekezdése arról rendelkezik, hogy a megváltozott adómértéket arra a hónapra bevallott jövedelmekre kell először alkalmazni, amely hónapban a megváltozott adó mértéke hatályba lép. Tehát a 2019. július hónapra bevallott jövedelmek esetén irányadó a 17,5%-os mérték. Így a 2019. július 10-ig kifizetett, júniusi munkabérek tekintetében a munkáltatókat még a 19,5%-os szociális-hozzájárulásiadó-fizetési kötelezettség terheli, mivel ezt még június hónapra vallja be a munkáltató. Az augusztus hónapban számfejtett, július havi bérekre viszont már az új szabály vonatkozik.Speciális a helyzet a megbízási díjak esetében. Itt a kifizetés[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. július 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4998

3. találat: Kereseti korlát megbízási szerződéssel foglalkoztatott nyugdíjas esetében

Kérdés: Intézményünknél megbízási szerződéssel foglalkoztatunk egy magánszemélyt, aki nyugdíjas, "nők negyvenéves öregségi nyugdíjában" részesül. Érvényesül-e esetében kereseti korlát?
Részlet a válaszból: […]hiányában nem beszélhetünk nyugdíjjárulék-alapot képező jövedelemről, keresetről, ennek hiányában pedig kereseti korlát sem érvényesül esetében.Fontos azonban, hogy ez csak a munkaviszonyra vonatkozik. Ha a magánszemély a keresőtevékenységét megbízási szerződés alapján végzi, akkor e tevékenysége alapján - feltéve, hogy az abból származó jövedelem eléri a biztosítottság határát, azaz a minimálbér[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. február 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4877

4. találat: Megbízási díj és nyugdíj miatti kereseti korlát

Kérdés: Megbízási jogviszonyban dolgozom egy önkormányzatnál, és a megbízási díj 90%-a után fizetek járulékot és szja-t. 2018-ban mennyi lehet a keresetem? A megbízási díj teljes összegét kell figyelembe venni, vagy csak a 90%-os összeget, hogy ne lépjem át a minimálbér 18-szorosát?
Részlet a válaszból: […]összegének ti-zen-nyolcszorosát (éves keretösszeg), az éves keretösszeg elérését követő hónap első napjától az adott tárgyév december 31-éig, de legfeljebb az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig a nyugdíj folyósítását szüneteltetni kell. Ha a fizetendő nyugdíjjárulék alapja az éves keretösszeget a tárgyév decemberében haladja meg, a nyugellátás szüneteltetésére nem kerül sor, de a tárgyév december havi nyugellátást vissza kell fizetni.A megbízási jogviszony biztosítási jogviszonynak minősül, és az alapján nyugdíjjárulék-fizetésre (levonásra) kerül sor. A foglalkoztatott a nyugdíjjárulékot a járulékalapot képező jövedelme után fizeti meg, azaz az Szja-tv. szerint összevont adóalapba tartozó önálló tevékenységből származó[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. augusztus 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4765
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

5. találat: Pénzbeli egészségbiztosításijárulék- fizetés a nők negyvenéves öregségi nyugdíjában részesülő esetében

Kérdés: Hivatalunk megbízási szerződéssel foglalkoztatta volt dolgozóját, aki a nők negyven-éves öregségi nyugdíjában részesül jelenleg. (A rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt még nem töltötte be.) A megbízási díjból a kincstár pénzbeli egészségbiztosítási járulékot vont le, arra hivatkozással, hogy az érintett még nem töltötte be az öregségi nyugdíjkorhatárt. Helyesen járt el a kincstár?
Részlet a válaszból: […]pénzbeli egészségbiztosítási járulékot, kivétel, ha a nyugdíj folyósítása szünetel.Az öregségi nyugdíj, ideértve a nők negyvenéves öregségi nyugdíját is, saját jogú nyugellátásnak minősül. A járulékfizetés tekintetében tehát a nők negyvenéves öregségi nyugdíjában részesülő nőt is saját jogú nyugdíjasnak kell tekinteni, tehát tőle sem kell levonni a
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. augusztus 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4531

6. találat: Decemberi megbízási díjak

Kérdés: Központi költségvetési intézményként hogyan kell könyvelni a 2016. december hóban hóközi számfejtésként elutalt megbízási díjakat? Helyes-e az az eljárás, hogy csak a 2016-ban elutalt nettó megbízási díj kerül rá rovatra, és ugyanez az összeg kerül előírásra kötelezettségként (bérnaplón) 2016-ban, a levont járulékrész, illetve a fizetendő szociális hozzájárulási adó pedig 2017-ben? A 3661-es főkönyvi számra csak a K1101-es rovathoz kapcsolódó december hóközi kifizetéseket könyvelhetem, vagy minden december hóközi kifizetést?
Részlet a válaszból: […]havi személyi juttatásokat, a munkáltatót terhelő közterheket, a megbízási díj közterheit is a decemberi hónap évére a pénzügyi számvitel szerint időbeli elhatárolásként kell könyvelni. Tehát passzív időbeli elhatárolásként fogják elszámolni a megbízási díj járulékvonzatát.Számviteli elszámolása:- December havi személyi juttatások elhatárolása a pénzügyi számvitel szerint  T53/54 -   K442  T6/7   K591- December havi személyi juttatások után a munkáltatót terhelő közterhek, pénzforgalomban nem jelentkező munkáltatót terhelő táppénz-hozzájárulás elhatárolása a pénzügyi számvitel szerint  T55   -   K442  T6/7   K591Azoknak a személyi juttatásoknak a nettó összegét, amelyek nem a K1101 rovatot érintik, és a kifizetésük decemberben megtörtént, nem az időbeli elhatárolással, hanem a 4211 számlával szemben kell könyvelni. A mérlegben a 4211 számlának nem lehet egyenlege.Számviteli elszámolása:-[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. február 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4410
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Szerzői alkotásért fizetendő díjazás adózási és társadalombiztosítási kérdései

Kérdés: Önkormányzatunk a településünkről szóló tanulmánykötethez különféle témakörökben szerzői alkotást készíttet az arra illetékes szakemberekkel. A tanulmányok leadásakor a szerzői jogok az önkormányzatra szállnak át díj fejében. Ezeknek a magánszemélyeknek, mivel nem számlaképesek, megbízási vagy tiszteletdíjként fizethetjük ki a járandóságukat?
A tanulmánykötet megjelenésének lesznek még a fentieken kívül nyomdai költségei is. A díjakat és az azokat terhelő szociális hozzájárulási adót, valamint a nyomtatás költségét milyen rovatokra kell könyvelni a költségvetési számvitel szerint?
Részlet a válaszból: […]teszi ki. (A gyakorlatban tipikus a 20-80% arány a munkavégzés díjazására és a vagyoni jog ellenértékére nézve, de ez a körülmények részletes ismeretében ettől eltérően is meghatározásra kerülhet.)A személyes közreműködést, illetve az azért járó díjazást a megbízásra vonatkozó szabályok szerint kell elbírálni. Az adókötelezettség megállapításánál az önálló tevékenységből származó jövedelem megállapítására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azaz a bevételből a jövedelmet - a magánszemély költségnyilatkozata alapján - a tételes költségelszámolás szabályai szerint, vagy 10% költséghányad figyelembevételével kell megállapítani. Az adóelőleg levonásánál a magánszemély legfeljebb 50% költség levonására nyilatkozhat. A személyes közreműködés akkor eredményez biztosítási jogviszonyt, ha az abból származó jövedelem eléri a minimálbér 30%-át, vagy naptári napokra annak harmincadrészét. Az elbíráláshoz a járulékalapot képező jövedelmet azon időtartam naptári napjainak számával kell elosztani, amelyre a díjazás történt (a szerződés megkötésétől a mű elfogadásáig eltelt idő). Ha az érintett biztosítottnak minősül, le kell vonni az egyéni járulékokat (a 1,5% munkaerőpiaci járulék kivételével) és a személyi jövedelemadót, a kifizető pedig 27%-os szocho megfizetésére kötelezett. Amennyiben a kifizetett összeg alapján nem keletkezik biztosítási jogviszony, akkor csak 15% személyi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. november 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4343
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

8. találat: Iskolai tanulmányi verseny díjazása

Kérdés: Az iskola tanulmányi versenyt rendez, és az 1-3. helyezést elérő diákokat, illetve az őket felkészítő tanárokat ajándékutalvánnyal díjazza. Jó helyre könyveljük-e a tételeket, ha a tanulók díjazását a K355-re (adómentes juttatás), a tanárok részére adott juttatást pedig K1107 (saját dolgozó) vagy K123 (külső dolgozó) ERA kódokra terheljük, adóköteles juttatásként?
Részlet a válaszból: […]pontja alapján a köznevelésben vagy hasonló képzésben részt vevő gyermek, tanuló a tanulmányi kirándulás, táborozás, tanulmányi verseny alkalmával kap (ideértve az iskolai könyvjutalmat is).A 8.22. pont c) alpontja alapján adómentes, amit az előzőekben említett rendezvényeken a gyermekek, tanulók felügyeletét ellátó magánszemély a jelenlétének, közreműködésének biztosításához szükséges feltételek biztosításaként nem pénzbeli (ideértve különösen az utazást, szállást, étkezést) formában kap.Az ajándék csak a gyermekek esetében lehet adómentes, és könyvelhető a K355-re egyéb dologi kiadásként, mivel nem kell feladni számfejtésre a KIRA-ban. A pedagógusok és külsős tanárok vagy ajándékként (pl. csekély értékű ajándék) kaphatják az ajándékutalványt. Ez a kifizetőt terhelő egyes meghatározott juttatás, amit a K123 rovatra kell könyvelni. Abban az esetben, ha munkavégzés díjazásaként[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. július 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4245
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

9. találat: Óraadó óvónő

Kérdés: Óvónőt tudunk-e megbízási szerződéssel alkalmazni, vagy csakis közalkalmazotti jog­­viszonyban?
Részlet a válaszból: […]jogviszonyban vagy munkaviszonyban látható el. Pedagógus-munkakör ellátására - az óraadó kivételével - polgári jogi jogviszony nem létesíthető. Az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézményben köznevelési alapfeladat-ellátásra létesített munkakörben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyban állnak.Mindezek alapján tehát elmondható, hogy óvónő megbízási szerződéssel csak óraadóként foglalkoztatható, egyéb esetben magánóvodában csak munkaviszonyban, állami óvodánál csak közalkalmazotti jogviszonyban.A köznevelési törvény alapján óraadó a megbízási szerződés keretében legfeljebb heti tíz óra vagy foglalkozás megtartására alkalmazott pedagógus, oktató. Óraadó[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. március 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4165
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

10. találat: 2014 decemberében kifizetett megbízási díj elszámolása

Kérdés: Hogyan kell könyvelni a 2014. decemberben hóközi kifizetésként számfejtett megbízási díjakat? A Kincstár feladásában 2014. decemberben szerepelnek majd ezek a tételek, de a nettó részük már 2014-ben ki lett fizetve. Jó-e az a megoldás, hogy pénzügyi számvitelben lekönyvelem ezen megbízási díjak bruttó értékét és a szociális hozzájárulási adót, így a 42-esen ott lesz a levont járulékrész és a szociális hozzájárulási adó kötelezettségként, a költségvetési számvitelben pedig csak a nettó részt könyvelem le a kifizetéskor a megfelelő K1-es rovatra?
Részlet a válaszból: […]kiadásként. A pénzügyi számvitelben a 2014. december havi számfejtett személyi juttatások bruttó összegét el kell számolni passzív időbeli elhatárolásként, természetesen ezek járulékvonzatát is (T 53-54-55 - K 442). A 42. kötelezettség számlákra ezeket a december havi összegeket nem lehet előírni.A 2014. decemberi hóközi illetmények (1101. Törvényszerinti illetmények rovat) kiadását
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. február 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3880
Kapcsolódó tárgyszavak:
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 24 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést