Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

7 találat a megadott megszűnés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Megszűnő hivatal és a jogutód hivatal

Kérdés: Közös hivatalunk 2019. december 31-ével megszűnt. Helyette 2020. január 1-jével új hivatal jött létre. Mind a két hivatalt ugyanazon települések alkotják, csak az új hivatalnak más a székhelytelepülése. Milyen megszűnést és jogutódlást érintő könnyviteli feladatok vannak a megszűnő hivatal és az új jogutód hivatal tekintetében?
Részlet a válaszból: […]Áhsz.-ben a megszűnéshez nem kapcsolódik "0"-s beszámolóelkészítési kötelezettség. A megszűnéssel kapcsolatos részletes könyvelési lépéseket a Rendelet XV. fejezet A. pontja tartalmazza.A 49/B. § (1) bekezdése 2019. december 31-én hatályos előírásai alapján a megszűnő költségvetési szervnek, a könyvviteli számlák záró beszámoló elkészítése előtti lezárását megelőzően az aktív és passzív időbeli elhatárolásokat ki kell vezetnie a felhalmozott eredménnyel szemben.Az Áhsz. 44. §-a (2) bekezdésének l) pontja szerint a megszűnt költségvetési szervnél az Áhsz. 49/B. §-a szerinti esetben a megszűnés fordulónapján meglévő pénzeszközöknek a 17. melléklet 4. pont a) alpontja szerinti 36. Sajátos elszámolások számlacsoport számláinak egyenlegével korrigált összegét pénzforgalom nélküli tételként a költségvetési számvitelben a K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre rovaton, ezzel párhuzamosan a pénzügyi számvitelben a fizetési kötelezettség felvételét az általános szabályok szerint, kivezetését a 3673. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása könyvviteli számlával szemben kell könyvelni.Jogutód nélküli megszűnés esetén a megszűnő költségvetési szerv záró beszámolójában kimutatott eszközöket és forrásokat a jogutód a könyvviteli, nyilvántartási számlái és részletező nyilvántartásai[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. március 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5157
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Végelszámolással megszűnő gazdasági társaság

Kérdés: Önkormányzati társulás saját alapítású, 100%-osan tulajdonában lévő kft.-je 2018-ban végelszámolásra került, a cégbíróság is törölte. A végelszámoló viszont a megszűnt kft. számlájáról csak 2019. januárban vezettette át a társulás számlájára - a vagyonfelosztásban az alapítóra engedményezett - összeget.
Kérdéseim:
1. 2018-ban a társulás kivezetheti-e ezt a részesedést a könyveiből (az állományi számláról)?
2. Az alapítói tőke 500 E Ft volt, ennél nagyobb összeg lett visszavezetve a megszűnt kft. bankszámlájáról 2019-ben. Hogyan kell a könyvelést 2018-ban és 2019-ben elvégezni?
Részlet a válaszból: […]történő benyújtása előtt pénzügyileg rendeződnek. A végelszámolást lezáró beszámolóban rövid lejáratú kötelezettségként szerepel a gazdasági társaság tulajdonosánál (tagjánál) a gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnése esetén, a végelszámolás befejezésekor, az erről szóló határozat jogerőre emelkedésekor a megszűnt tartós részesedés (részvény, üzletrész, egyéb társasági részesedés) nyilvántartás (könyv) szerinti értéke. A tulajdonosokat megillető, a vállalkozásból kivonandó jövedelem a cégbírósághoz benyújtott törlési kérelmet követően rendeződik pénzügyileg. A végelszámolással megszűnő cégnek az eljárás végéig fenn kell tartani a bankszámlát.A vagyonfelosztási javaslat elfogadásakor a végelszámolás alatt álló vállalkozás legfőbb szerve dönt a felosztott vagyon kiadásáról. A végelszámoló a vagyon kiadását akkor kezdheti meg, ha a vállalkozó törlésére vonatkozó végzést a cégbíróság meghozta.2018-ban a cégbíróság törlési határozatának napjával kell a társulás könyveiből a részesedés könyv szerinti értékét (alapító tőke) kivezetni egyéb ráfordítással szemben. Ezzel egyidejűleg a tulajdonost megillető összeget követelésként kellett nyilvántartásba venniük. Az Szt. 84. §-a (2) bekezdésének c) pontja szerint részesedésekből származó bevételként, árfolyamnyereségként kell elszámolni a gazdasági társaság tulajdonosánál (tagjánál) a gazdasági[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. március 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4918
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Megszűnő költségvetési szerv

Kérdés: Önkormányzati társulásunk fenntartása alatt működő költségvetési szervünk 2017. 12. 31-én megszűnt. A szerv feladatait, illetve két dolgozóját a társulás vette át. A megszűnő szervnek tárgyieszköz-állománya nem volt, viszont a bankszámláján még volt pénz december 31-én (5 millió Ft). Ezt az összeget 2018-ban vezettük át a társulás mint jogutód bankszámlájára. A kincstár honlapján elérhető tájékoztató szerint a következő módon kell eljárni a könyvelést tekintve: "Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a megszűnt szervezet záró mérlegében kimutatott pénzkészlet megszűnés fordulónapját követő átvételét a jogutód, illetve az Áht. 11.5. bekezdése szerinti szerv könyveibe a 491. Nyitómérleg számlával, illetve a 495. Mérlegrendezési számlával szemben számolja el. A?megszűnt szervezet pénzeszközeinek megszűnést követő jogutód szerv részére történő átutalása kizárólag a jogutód, illetve az Áht. 11.5. bekezdése szerinti szerv könyveiben számolható el bankszámlák közötti átvezetésként a 361. Pénzeszközök átvezetési számla alkalmazásával." Ha a 361-re könyvelem a társulásnál a banki átvezetést, akkor a 361-en egyenlegem lesz, aminek elvileg nem lehet egyenlege. Hogyan kell könyvelnem az átvezetett összeget a társulásnál? Jól értelmezem a tájékoztatót, és a 361-ről kivezethetem ezt az összeget a 495-tel szemben? Ebben az esetben viszont a KGR-be feladott mérlegjelentésben ez a könyvelési tétel nem jelenik meg, mivel nem pénzforgalmi tranzakció miatti állományváltozásról van szó. A?mérleg 172. sora, a pénzeszközök átvezetési számla csak pénzforgalmi tranz-akciót vesz figyelembe. Le tudnák vezetni a konkrét könyvelési lépéseket ebben az esetben?
Részlet a válaszból: […]bevételt kell a költségvetési számvitelben a B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről rovaton kimutatni, ezzel párhuzamosan a pénzügyi számvitelben a követelés felvételét az általános szabályok szerint, kivezetését a 3653. Más által beszedett bevételek elszámolása könyvviteli számlával szemben kell elszámolni.A konkrét könyvviteli lépéseket a 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet 1. melléklet XV. A megszűnés, címrendi módosítások sajátos könyvviteli feladatai fejezet, A) A megszűnő költségvetési szervnél cím 5-6. pontja szerint kell elvégezni. Ebben az esetben a pénzeszközök és a 36. Sajátos elszámolások számlacsoport könyvviteli számláinak záró egyenlege a megszűnő, költségvetési szerv záró beszámolójában kimutatásra kerül.A jogutód szerinti szervnél a számviteli elszámolás a következő:1. A nemzeti vagyonba tartozó immateriális javak, tárgyi eszközök megszűnőnél kimutatott bekerülési értékének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint T 11/121-141 Immateriális javak, tárgyi eszközök K 495 Mérlegrendezési számla2. A nemzeti vagyonba tartozó immateriális javak, tárgyi eszközök megszűnőnél elszámolt terv szerinti értékcsökkenésének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint T 495 Mérlegrendezési számla K 119-149 Immateriális javak, tárgyi eszközök értékcsökkenése3. A nemzeti vagyonba tartozó immateriális javak, tárgyi eszközök megszűnőnél elszámolt terven felüli értékcsökkenés nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint T 495 Mérlegrendezési számla K 118-148 Immateriális javak és tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása4. A nemzeti vagyonba tartozó beruházások, felújítások megszűnőnél kimutatott bekerülési értékének állományba vétele a pénzügyi számvitel szerint T 151/152 Befejezetlen beruházások/felújítások K 495 Mérlegrendezési számla5. A nemzeti vagyonba tartozó beruházások, felújítások megszűnőnél elszámolt terven felüli értékcsökkenésének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint T 495 Mérlegrendezési számla K 158 Beruházások terven felüli értékcsökkenése6. A befektetett pénzügyi eszközök megszűnőnél kimutatott bekerülési értékének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint T 16-17 Befektetett pénzügyi eszközök K 495 Mérlegrendezési számla7. A befektetett pénzügyi eszközök megszűnőnél elszámolt értékvesztésének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint T 495 Mérlegrendezési számla K 168/178 Befektetett pénzügyi eszközök értékvesztése és visszaírása8. A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök megszűnőnél kimutatott bekerülési értékének állományba vétele a pénzügyi számvitel szerint T 21/24 Készletek, értékpapírok K 495 Mérlegrendezési számla9. A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök megszűnőnél elszámolt értékvesztésének állományba vétele a pénzügyi számvitel szerint T 495 Mérlegrendezési számla K 218-248 Készletek, értékpapírok értékvesztése és annak visszaírása10. A nemzeti vagyon induláskori értéke megszűnőnél kimutatott könyv szerinti értékének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint T 495 Mérlegrendezési számla K 411 Nemzeti vagyon induláskori értéke11 A nemzeti vagyon változása megszűnőnél kimutatott könyv szerinti értékének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint T 495/412 Mérlegrendezési számla/ Nemzeti vagyon változása K 412/495 Nemzeti vagyon változása/Mérlegrendezési számla12. Az egyéb eszközök induláskori értéke és változásai megszűnőnél kimutatott könyv szerinti értékének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint T 495 Mérlegrendezési számla T 413 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai K 413 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai K 495 Mérlegrendezési számla13. A mérleg szerinti eredmény és a felhalmozott eredmény megszűnőnél kimutatott könyv szerinti értékének nyilvántartásba vétele az egyéb eszközök induláskori értéke és változásaként a pénzügyi számvitel szerint T 495/413 Mérlegrendezési számla/Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai K 413/495 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai/Mérlegrendezési számla14. A követelés jellegű sajátos elszámolások megszűnőnél kimutatott bekerülési értékének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint T 365 Követelés jellegű sajátos elszámolások K 495 Mérlegrendezési számla15. Az adott előlegek megszűnőnél elszámolt értékvesztésének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint T 495 Mérlegrendezési számla K 36518 Adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása16. Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások megszűnőnél kimutatott bekerülési értékének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint T 366 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások K 495 Mérlegrendezési számla17. A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások megszűnőnél kimutatott bekerülési értékének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint T 495 Mérlegrendezési számla K 367 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások18. Követelések és kötelezettségek (kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek) állományba vételea) Követelések nyilvántartásba vétele a költségvetési számvitel szerint T 09(2) Bevételi követelések K 004 Követelés nyilvántartási ellenszámlab) Követelések megszűnőnél kimutatott bekerülési értékének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint T 35 Követelések K 495 Mérlegrendezési számlac) Követelések megszűnőnél elszámolt értékvesztésének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint T 495 Mérlegrendezési számla K 358 Követelések értékvesztésed) Kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek nyilvántartásba vétele a költségvetési számvitel szerint T 002 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla K 05(2) Kötelezettségvállalás kiadásokrae) Kötelezettségek megszűnőnél kimutatott értékének bekerülési értékének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint T 495 Mérlegrendezési számla K 42 Kötelezettségek20. Megszűnt költségvetési szerv záró pénzkészleteinek átvétele T 31-33 Pénzeszközök T 495 Mérlegrendezési számla K 495 Mérlegrendezési számla K 318/3318/332821. A megszűnő költségvetési szerv záró pénzkészletének elszámolása a megszűnés fordulónapjára pénzforgalom nélküli támogatásként a költségvetési számvitel szerinta) Követelésként T 09162 - K 0041b) Teljesítésként[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. augusztus 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4780
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Megszűnő költségvetési szerv jogutódlással

Kérdés: Intézetünk - központi költségvetési szerv - 2016. 08. 31-ével megszűnt, jogutódlással beolvadt az EMMI-be. Feladataink közé tartozott az uniós programok számviteli elszámolása is, többek között a követelések kezelése és nyilvántartása forintban és devizában is.
A követeléseket egy közalapítványnak adjuk át. Szeretnénk segítséget kérni a követelés és a hozzákapcsolódó értékvesztés teljes körű kivezetésének könyvelésében.
Részlet a válaszból: […]pénzügyi számvitel szerintT415 - K1663. Az aktív időbeli elhatárolások kivezetése a pénzügyi számvitel szerintT414 - K374. A passzív időbeli elhatárolások kivezetése a pénzügyi számvitel szerintT44 - K4145. A záró pénzkészlet összegével megegyezően pénzforgalom nélküli támogatás elszámolása a költségvetési számvitel szerinta) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségkéntT0022 - K055062b) TeljesítésekéntT055063 - K0036. A záró pénzkészlet összegével megegyezően pénzforgalom nélküli támogatás elszámolása a pénzügyi számvitel szerinta) KötelezettségkéntT8435 - K4215b) TeljesítésekéntT4215 - 36737. Zárlati feladatok könyvelési lépései  Zárlati feladatok könyvelési lépései a következők:  1. Záró befejezetlen termelésT231   -   K571T591   K6/7  2. 6-os számlaosztály számláinak átvezetéseT7   -   K691  3. 6-os számlaosztály számláinak lezárásaT691   -   K6  4. 7. számlaosztály számláinak zárásaT591   -   K7  5. 51-56. számlacsoport számláinak átvezetéseT81-83   -   K51-56  6. 57. számlacsoport számláinak átvezetése (egyenlegtől függően)T492/57 -   K57/492  7. 8. számlaosztály számláinak zárásaT492[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. november 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4337
Kapcsolódó tárgyszavak:

5. találat: Költségvetési szerv megszűnése miatt a közalkalmazott jogviszonyának változása

Kérdés: 2013. július 1-jétől a létrehozott óvodafenntartó társulás fenntartása alá került az óvoda intézménye, önálló gazdálkodása megszűnt. Önállóan működő intézmény gazdálkodását 2013. július 1-jétől az önkormányzati hivatal látja el. Az óvodában dolgozó közalkalmazott jogviszonyát az intézmény közös megegyezéssel megszüntette, majd a hivatal köztisztviselőként kinevezte. A hivatal kérhette volna a közalkalmazott áthelyezését? Ha igen, hogyan érvényesíthető a tévedés? Mik a feltételei a közalkalmazotti jogviszonyból történő áthelyezésnek köztisztviselői jogviszonyba?
Részlet a válaszból: […]ahhoz főszabályként a hozzájárulásuk sem szükséges, tekintettel arra, hogy alapvetően az érintettek munkavégzése és annak lényeges feltételei nem változnak. Tulajdonképpen egy "jogutódlásszerű" helyzet áll be. A jogviszony átalakulásáról az érintetteket az átvevő munkáltató az átalakulást követő harminc napon belül tájékoztatja. Ekkor a jogviszony átalakulását követő negyvenöt napon belül a közalkalmazottat a közszolgálati jogviszonyra vonatkozó szabályok szerint be kell sorolni, és illetményét meg kell állapítani. Többféle garanciális szabály is érvényesül, így határozatlan időtartamú jogviszony határozatlan időtartamú jogviszonnyá, teljes munkaidős jogviszony szintén teljes munkaidős jogviszonnyá alakul át. Az átalakult jogviszony esetén a közalkalmazottnak az átalakulással érintett, e törvény hatálya alá tartozó munkáltatónál közalkalmazotti jogviszonyként elismert idejét úgy kell tekinteni, mintha azt az átvevő munkáltatónál töltötte volna el.A közalkalmazotti jogviszony áthelyezéssel is megszüntethető a Kjt. és a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény hatálya alá tartozó munkáltatók között. Erre olyan esetekben kerülhet sor, amikor a fentiek szerinti automatikus jogállásváltozás jellemzői, feltételei nem állnak fent. A Kjt. 26. §-a alapján az áthelyezésben a két munkáltatónak egymással és a közalkalmazottal kölcsönösen meg kell állapodnia. Az áthelyezés során meg kell állapodni a közalkalmazott új munkakörében, munkahelyében, illetményében és az áthelyezés időpontjában. Itt tehát a munkavégzésre irányuló jogviszony alapvető jellemzői is megváltozhatnak, viszont éppen ezért az áthelyezésre csak megállapodás alapján kerülhet sor, tehát nem beszélhetünk automatikus változásról. Ugyanakkor itt is érvényesül az a garanciális szabály, hogy a közalkalmazottnak a megelőző jogviszonyát úgy kell tekinteni, mintha azt az új munkáltatójánál töltötte volna el.Amennyiben a közalkalmazott hozzájárul a jogviszonya közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez, természetesen az közös megegyezéssel is megszüntethető, és amennyiben erre megvan a felek szándéka, a másik költségvetési szervnél új munkavégzésre irányuló jogviszony létesíthető (jelen esetben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. október 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4306
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Jogutódlással történő megszűnés

Kérdés: Jogutóddal megszűnő költségvetési szerv esetén hogyan kell könyvelni azokat a szállítói számlákat, amelyek a megszűnés után érkeznek, de a teljesítésük még a megszűnés előtti időszakra vonatkozik? Kell-e bármilyen elhatárolást alkalmaznunk a megszűnő szervnél?
Részlet a válaszból: […]jogutódjaként új költségvetési szervet alapít.A költségvetési szerv más költségvetési szervvel történő összeolvadással vagy beolvadással egyesíthető.A mérleg fordulónapja az átalakítás vagy jogutód nélkül megszűnés miatt megszűnő költségvetési szervnél a megszűnés napja. Az éves költségvetési beszámolót jog­utóddal megszűnő költségvetési szerv esetén a jogutód készíti el.A megszűnő szervezetnek szállítói kötelezettségre kellett könyvelni a számlákat. A jogutód kötelezett[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. szeptember 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4024
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Költségvetési szerv jogutód nélküli megszűnésének áfarendszerbeli megítélése

Kérdés: Városunk önkormányzatának képviselő-testülete a városunkban működő egyik múzeumot mint önálló jogi személyiségű intézményt megszüntette. A megszüntető okirat úgy rendelkezik, hogy az intézmény jogutód nélkül szűnik meg, a közfeladat ellátása tekintetében utódszervezete egy nonprofit kft. lesz. A múzeum által a megszűnés napjáig végzett adóköteles tevékenységet a megszűnést követő első naptól a nonprofit kft. végzi tovább, ugyanazon helyeken, a múzeum által korábban beszerzett eszközökkel. A Magyar Államkincstár tájékoztatása alapján a múzeum jogutód nélkül szűnt meg. Alkalmazhatjuk-e az Áfa-tv. 17. §-ának (2) bekezdésében foglalt mentesítő szabályt? Álláspontunk szerint a hivatkozott rendelkezés alkalmazható, mivel a megszüntető okirat értelmében a közfeladat ellátása tekintetében a múzeum utódszervezete a nonprofit kft. lesz, és ebből következően áfafizetési kötelezettségünk nem keletkezik.
Részlet a válaszból: […]meghatározott feltételek szerint történik. A 17. § (3) bekezdésének h) pontja szerint a (2) bekezdésben említett jogutódlással történő megszűnésnek kell tekinteni az Áfa-tv. alkalmazásában a költségvetési szerv államháztartásról szóló törvény szerinti átalakítását, vagy irányító (felügyeleti) szervének megváltozását.Az Áht. 11. §-a akként rendelkezik, hogy az alapító szerv a költségvetési szervet jogutóddal vagy jogutód nélkül megszüntetheti. Az Áht. 11. §-ának (2)-(3) bekezdései kimondják, hogy a költségvetési szerv általános jogutódlással történő megszüntetése átalakítással történhet. Átalakítás az egyesítés, a szétválás, vagy ha az alapító szerv a költségvetési szervet megszünteti, és az átalakítás során a megszüntetett költségvetési szerv jogutódjaként új költségvetési szervet alapít. A költségvetési szerv más költségvetési szervvel összeolvadás vagy beolvadás útján egyesíthető. Összeolvadásnál az összeolvadó költségvetési szervek megszűnnek, jog­utódjuk az átalakítással létrejövő új költségvetési szerv. Beolvadásnál a beolvadó költségvetési szerv megszűnik, jogutódja az egyesítésben részt vevő másik költségvetési szerv. A szóban forgó esetben, tekintettel a Magyar Államkincstár kérdésben említett tájékoztatására is, a múzeum jogutód nélküli megszüntetésére, és nem az Áht. 11. §-a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. augusztus 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4017
Kapcsolódó tárgyszavak: ,