Megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatása

Kérdés: 4 órában foglalkoztatott megváltozott munkaképességű dolgozó a heti 20 órán kívül túlórában foglalkoztatható-e? Amennyiben igen, akkor megváltozott munkaképességű személynek lehet-e tekinteni?
Részlet a válaszából: […] 2021. január 1-jétől idő és kereseti korlát nélkül foglalkoztatható a megváltozott munkaképességű személy, ugyanis a 2011. évi CXCI. törvény korábbi, korlátozást megállapító rendelkezései hatályon kívül helyezésre kerültek.Tehát a megváltozott munkaképességű...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. december 20.

Szocho-kedvezmény az óvodában

Kérdés: Költségvetési szervként működő óvodaként milyen adókedvezményt vehetünk igénybe a szociális hozzájárulási adó terhére?
Részlet a válaszából: […] Alapesetben a Szocho-tv. az alábbi kedvezmények érvényesítését teszi lehetővé a szociális hozzájárulási adóból:– A szakképzettséget nem igénylő és mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatott munkavállalók után érvényesíthető adókedvezmény.– A munkaerőpiacra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. július 20.

Megváltozott munkaképességű személyek

Kérdés: A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma meghaladja a 25 főt. Kik minősülnek megváltozott munkaképességűeknek a rehabilitációs hozzájárulás tekintetében? Megváltozott munkaképességűnek lehet-e tekinteni azokat a foglalkoztatottakat, akik súlyosan fogyatékos magánszemélyek adókedvezményét vehetik igénybe a 335/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján? Bizonyos daganatos megbetegedések (pl.: mellrák) vagy emésztőrendszeri betegségek (a gluténérzékenység miatt fellépő endokrin- és anyagcsere-betegségek, ezen belül is az I. típusú és a szövődményekkel járó II. típusú cukorbetegség) miatt adókedvezmény igénybevételére jogosultakat megváltozott munkaképességű munkavállalóként figyelembe lehet-e venni? Súlyos fogyatékosság minősítéséről szóló orvosi igazolással rendelkező személyeket, akik rokkantsági járadékra, fogyatékossági támogatásra jogosító határozattal nem rendelkeznek, megváltozott munkaképességűeknek minősülnek-e a rehabilitációs hozzájárulás tekintetében?
Részlet a válaszából: […] Megváltozott munkaképességű személynek kell tekinteni azt a személyt,– akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű,– aki legalább 40 százalékos egészségkárosodással rendelkezik, az erről szóló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 24.

Megváltozott munkaképességű személy rendkívüli munkavégzése

Kérdés: Megváltozott munkaképességűnek rendelhető el rendkívüli munkavégzés? Mi a helyzet akkor, ha a foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vélemény tartalmaz a rendkívüli munkavégzésre vonatkozó korlátozást?
Részlet a válaszából: […] Megváltozott munkaképességűek esetében az Mt. nem zárja ki tételesen a rendkívüli munkavégzés elrendelését. Amennyiben azonban az egészségi állapota miatt fennáll nála valamely orvosi javaslat, korlátozás, ami ebből a szempontból releváns lehet, arra figyelemmel kell lenni. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. július 16.

Nyugdíjas foglalkoztatása önkormányzatnál Mt. hatálya alatt

Kérdés: Önkormányzatnál jelenleg foglalkoztatott, Mt. hatálya alá tartozó dolgozó nyugdíjba vonul. Nyugdíjasként szintén nem az Mt. hatálya alá tartozóként ugyanabban a munkakörben alkalmazható-e?
Részlet a válaszából: […] A Tny. 83/C. §-a alapján szüneteltetni kell a jogviszony létesítésének hónapját követő hónap első napjától a jogviszony megszűnése hónapjának utolsó napjáig az öregségi nyugdíj, a nők kedvezményes nyugdíja, valamint a korhatár előtti ellátás és a szolgálati...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. november 7.

Rehabilitációs ellátásban részesülőkre vonatkozó kereseti korlát

Kérdés: Hogyan változott a rehabilitációs ellátásban részesülőkre vonatkozó kereseti korlát, mennyit kereshet az érintett egy hónapban?
Részlet a válaszából: […] 2016. május 1-jei hatállyal módosításra került a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 10. §-a (2) bekezdésének b) pontja, mely a rehabilitációs ellátás melletti keresőtevékenységgel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. július 12.

Munkavégzés alól mentesített megváltozott munkaképességű személy figyelembevétele a rehabilitációshozzájárulás-fizetési kötelezettség számítása során

Kérdés: Munkavégzés alól felmentett megváltozott munkaképességű személy után kell rehabilitációs hozzájárulást fizetni?
Részlet a válaszából: […] A munkaadó a megváltozott munkaképességű személyek foglalkozási rehabilitációjának elősegítése érdekében rehabilitációs hozzájárulás fizetésére köteles, ha az általa foglalkoztatottak létszáma a 25 főt meghaladja, és az általa foglalkoztatott megváltozott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. március 22.

Megváltozott munkaképességű, fogyatékos személyek foglalkoztatásának feltételei

Kérdés: Milyen feltételei vannak a megváltozott munkaképességű, illetve fogyatékos személyek foglalkoztatásának, a munkáltatót milyen kötelezettségek terhelik, ha ilyen személyt kíván foglalkoztatni?
Részlet a válaszából: […] A kérdés megválaszolásához figyelemmel kell lenni az Mt., a munkavédelmi törvény, a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet, továbbá a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. május 19.

Megváltozott munkaképességű munkavállaló figyelembevétele rehabilitációs hozzájárulás csökkentésénél

Kérdés: Figyelembe vehető-e a rehabilitációs hozzájárulás csökkentésénél az a megváltozott munkaképességű személy, akit 8 órában foglalkoztatunk, ezért rehabilitációs ellátása szünetel, ugyanakkor rendelkezik a rehabilitációs szakértői szerv szakvéleményével, mely alapján egészségi állapota 40%-os, és a szakvélemény hatályos?
Részlet a válaszából: […] A rehabilitációshozzájárulás-fizetési kötelezettségről a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 23. §-a rendelkezik. E szerint a munkaadó a megváltozott munkaképességű személyek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. május 19.

Rehabilitációs hozzájárulás számítása

Kérdés: 2007. december 19-én kelt határozat alapján az orvosszakértői szerv 50%-os munkaképesség-csökkenést állapított meg dolgozónk részére. A határozat szerint újabb orvosi felülvizsgálat csak az állapot rosszabbodása esetén szükséges. A 2012 januárjában kért felülvizsgálat még nem történt meg, de 2012. január 1-jétől rehabilitációs ellátást kap. 2014. június 30-ával a dolgozó kérte az ellátása megszüntetését keresetkorlát túllépése miatt. Miután a munkavállaló rehabilitációs ellátását elveszíti, mint munkáltató figyelembe vehetem-e a személyét a rehabilitációs hozzájárulás összegének számításakor? Az ellátás megszűnésével a munkaképesség-csökkenés megszűnik-e?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben leírtak alapján vélhetően 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyudíjban részesült az érintett, mely esetében kötelező volt kérni 2012. március 31-ig a komplex felülvizsgálatot, ami azonban még nem történt meg, és az érintett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. augusztus 12.
1
2
3