Üzemanyag-megtakarítás

Kérdés: Polgármesteri hivatalunk 2 db gépjárművet üzemeltet. A gépjárművezető részére szabályozásunk szerint számlák alapján fizetjük ki az üzemanyagot. A saját szabályozásunk értelmében üzemanyag-megtakarítás kifizetésére nincs lehetőség. Ezen helyi szabályozás mellett van-e mód arra, hogy a gépkocsivezetőnek bizonylat (számla) nélkül megtérítsük a 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet 3. §-ában foglalt gépjárműkenőanyag-felhasználás (üzemanyag-fogyasztási norma 7 ezrelékének megfelelő mennyiség) ellenértékét?
Részlet a válaszából: […] ...számáraüzemanyag-megtakarítás címén kifizetett összegből maximum havi százezer forintmértékben. Üzemanyag-megtakarítást a menetlevéllel igazolt kilométerfutásteljesítmény alapján a közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági,erdészeti és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. április 10.

Önkormányzati kisbusz üzemeltetése

Kérdés: Községi önkormányzatunk kisbuszt vásárolt. A jogszabályoknak megfelelő üzemeltetéssel kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy milyen szabályzatokat, dokumentumokat szükséges használnunk. A szabályzatokat kinek kell meghoznia? A képviselő-testületnek vagy a jegyzőnek? Milyen szabályzatokat szükséges készíteni abban az esetben, ha az önkormányzat a feladatai ellátására használja (pl. idősek számára gyógyszerbeszerzés, szakorvoshoz történő szállítás stb.), illetve ha bérbe adja? Önköltség-számítási szabályzat szükséges-e, vagy "elég" csak az üzemeltetési? Bérbeadás esetén a bérbeadás összegének meghatározása kinek a hatáskörébe tartozik: testület, polgármester vagy jegyző? Vállalkozási tevékenységnek számít-e ez, és kell-e az alapító okiratot módosítani? Mi a teendő az ingyenes (pl. sportegyesület részére) vagy kedvezményes bérbeadás esetén? Összességében egy önkormányzat tulajdonában lévő kisbusz üzemeltetésével és bérbeadásával kapcsolatos mindenfajta szabályozási, dokumentumhasználati, hatásköri kérdésekben kérném segítségüket.
Részlet a válaszából: […] ...be saját nevéreszóló számlával, annak érdekében, hogy az áfalevonási jogot érvényesítenitudja. A hivatali gépjárművek esetében menetlevelet kell vezetni. Ahivatali gépjárművek használatát az Ámr. 20. § (3) bekezdés g) pontja alapjánbelső szabályzatban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. június 28.

Cégautóadó-fizetési kötelezettség az intézmény tulajdonában álló, kizárólag hivatali utakra használt személygépkocsik vonatkozásában

Kérdés: Kell-e cégautóadót fizetni az olyan autók után, amit csak hivatali utakra használ intézményünk, és menetlevelet vezetünk? Ha kell fizetni, akkor kötelező-e a menetlevél vezetése? Kérem a jogszabályhelyi megjelölését is!
Részlet a válaszából: […] ...a személygépkocsi hatósági nyilvántartás szerinti tulajdonosa,tehát jelen esetben a költségvetési szerv tulajdonos. A menetlevél vezetését nem a személyijövedelemadó- vagygépjárműadó-szabályok írják elő, hanem közlekedési ágazati...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. június 30.

Tehergépkocsi és cégautóadó

Kérdés: Ha egy munkavállaló havi 3000 km után kap gépjármű-költségtérítést a munkáltatójától azért, mert munkája során a saját autóját, tehergépkocsiját használja, akkor kell-e neki cégautóadót fizetnie? Ha igen, akkor mennyit és milyen formában? A munkavállaló jelenleg tehergépkocsi-menetlevelet és útnyilvántartást vezet, amely lefedi a havi 3000 km-t. Ezeken kívül még milyen nyilvántartást kell vezetnie?
Részlet a válaszából: […] ...hivatali (üzleti) célú futásteljesítmény, és annak alapulvételével a magánszemélyoldaláról a személyijövedelemadó-kötelezettség. A menetlevél vezetését aközlekedési ágazati jogszabályok írják...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. június 9.