Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

62 találat a megadott mérlegképes könyvelő tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Egyetem dolgozóinak szervezett képzés adózása

Kérdés: Egyetemünk mérlegképes továbbképzéseket szervez, amelyen külsősök is részt vehetnek részvételi díj fizetése mellett, illetve a saját mérlegképes végzettséggel rendelkező dolgozóink vesznek részt. A saját dolgozóinkkal nem fizettetünk részvételi díjat. Kell-e a saját dolgozóink képzési költsége után személyi jövedelemadót vagy más közterhet fizetnünk, ha igen, mennyit? Az adót a dolgozótól kell levonni, vagy az egyetemet terheli?
Részlet a válaszból: […]képzőintézménnyel tanulói vagy hallgatói jogviszonyban.A munkaköri feladatok ellátásához szükséges ismeretek megszerzését, bővítését célzó képzés keretében adott dologi juttatások, szolgáltatásnyújtás, költségátvállalás az Szja-tv. 4. §-ának (2a) bekezdése alapján nem minősül bevételnek, ezért sem a munkáltatót, sem a munkavállalót nem terheli adó- vagy járulékfizetés, akkor sem, ha a munkáltató maga biztosítja a képzést.Az a feltétel, hogy a munkaköri feladatok ellátásához szükséges ismeretek megszerzéséhez szükséges a képzés, akkor is fennáll, ha nem ténylegesen könyvelő munkakört lát el a dolgozó, hanem pl. számláz, áfabevallást készít, pénzügyi vezető, kontroller stb., illetve akkor is, ha nem feltétele a foglalkoztatásának a mérlegképes könyvelői végzettség, de[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. június 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5200

2. találat: Mérlegképes könyvelői regisztrációhoz szükséges szakmai gyakorlat

Kérdés: A diplomám mellé a mérlegképes könyvelői végzettség megszerzése 2014. szeptemberben történt meg. A munkáltatóm kérésének megfelelően szeretnék mérlegképes könyvelőnek regisztrálni, azonban a gyakorlati idővel kapcsolatosan várom válaszukat. 2003. január 1-jétől az önkormányzatnál, majd 2014. július 1-jétől a hivatalnál a szakmai gyakorlatnak megfelelő munkát végzem. Az Szt. 177. §-ának (9) bekezdése szerint "A 151. § (5) bekezdésének b) pontjában foglalt, a képesítés megszerzését követő 3 éves szakmai gyakorlat teljesítésébe
- 2002-ben és 2003-ban maximum 2 éves,
- 2004-ben maximum 1 éves,
a képesítés megszerzését megelőző számviteli, pénzügyi, ellenőrzési gyakorlat is figyelembe vehető." Beszámítható-e ennek értelmében a végzettség megszerzését követően szükséges gyakorlati időmbe a 2003-2004-es szakmai gyakorlatom?
Részlet a válaszból: […]szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendeletben meghatározott mérlegképes könyvelői szakképesítéssel egyenértékű szakképesítéssel rendelkező természetes személy jogosult. Az említett kormányrendelet alapján a szakképesítés megszerzését követően, a nyilvántartásba való felvétel kérelmezését megelőzően legalább 3 éves számviteli, pénzügyi vagy ellenőrzési gyakorlatot kell igazolni. A hivatkozott, Szt. 177. § (9) bekezdése átmeneti rendelkezésként szerepel a törvényben,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. május 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4201

3. találat: Gazdasági vezetőre vonatkozó előírások alkalmazása GESZ igazgatójára

Kérdés: A 77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet alá tartozó GESZ igazgatójára a gazdasági vezetőre vonatkozó szakképzettséget kell figyelembe venni. Közgazdász egyetemi végzettséggel rendelkezik, továbbá regisztrált mérlegképes könyvelő vállalati és önkormányzati szakon. További szakképzettségként el kell-e ismerni a mérlegképes könyvelői végzettséget?
Részlet a válaszból: […]ellátására. Ebben az esetben - az Ávr. 11. §-ának (4a) bekezdése szerint - ennél a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervnél a gazdasági feladatok ellátásáért a költségvetési szerv vezetője felel. Ebben az esetben a költségvetési szerv vezetőjére az Ávr. 12. §-ának (2) bekezdésében előírt követelményeket, azaz a gazdasági vezetőre vonatkozó előírásokat kell alkalmazni, kivéve ha a költségvetési szerv állományában van olyan személy, aki megfelel a 12. § (2) bekezdésében előírt követelményeknek, és a költségvetési szerv vezetője e feladatok ellátására írásban kijelölte.Amennyiben tehát a GESZ állományában nincs olyan személy, aki megfelel a gazdasági vezetőre elő­írt, mérlegképes könyvelői regisztrációra vonatkozó követelménynek, és akit a GESZ igazgatója írásban kijelölt a gazdasági vezetői feladatok ellátására, akkor valóban alkalmazni kell az igazgatóra az Ávr. 12. §-ának (2) bekezdésében foglaltakat. Ez azt jelenti, hogy az igazgatónak szerepelnie kell az Szt. 151. §-ának (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban (mérlegképes könyvelők nyilvántartásában), és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel. Ez pedig akkor teljesül, ha rendelkezik a regisztrációhoz szükséges végzettséggel. Jelen esetben az igazgató a leírtak szerint rendelkezik mérlegképes könyvelő szakképzettséggel.A Kjt. 66. §-a szerinti illetménynövekedésre akkor jogosult a közalkalmazott,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. április 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3696
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Mérlegképes kreditpontok érvényesítése

Kérdés: A Költségvetési Levelek című kiadvány elő­fizetési számlájával érvényesíthető-e - a mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzésében - a szakmai kiadvány megvásárlásával megszerezhető 2 kreditpont?
Részlet a válaszból: […]kötelező továbbképzésében, amennyiben a továbbképzésre kötelezett a tovább­képzési évben valamely kreditpontra minősített (papíralapú vagy elektronikus) kiadvány megvásárlását igazolja, akkor továbbképzési évenként a kiadvány kreditpontértéke, de legfeljebb 2 kreditpont beszámítható a továbbképzés teljesítésébe. A kiadvány megvásárlását a továbbképzésre kötelezett az egységes Kormányzati Portálon erre rendszeresített internetes felületen keresztül igazolhatja, a nevének, a regisztrációs számának, valamint a kiadvány vásárlásakor kapott számla másolatának megküldésével. A kreditpontra minősített kiadvány vásárlásáról szóló számla akkor fogadható el a továbbképzés teljesítésének igazolásaként,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. május 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3428
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Beszámoló aláírása

Kérdés: Mérlegképes könyvelői végzettséggel rendelkezem vállalkozási szakon, de 2004 óta önkormányzatnak dolgozom pénzügyesként. Az lenne a kérdésem, hogy a MÁK elfogadja-e a vállalkozási szakon szerzett regisztrációs számot a beszámolókon, ha az éves kötelező mérlegképes továbbképzést államháztartási szakon teljesítem, vagy ettől függetlenül el kell végeznem az államháztartási mérlegképes könyvelői tanfolyamot is?
Részlet a válaszból: […]a továbbiakban együtt: mérlegképes könyvelői képesítés) és a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel rendelkezik, vagy aki az Szt. 152/B. §-a szerinti bejelentést megtette.Az államháztartás szervezetei az Szt. 152. §-ának (1) bekezdése szerinti szakmai továbbképzést államháztartási szakterületre vonatkozó oktatással kötelesek teljesíteni.A költségvetési szervek esetében a beszámolót általában a gazdasági vezető írja alá. Ha viszont a gazdasági vezető nem rendelkezik a gazdasági vezetőre vonatkozó képesítési követelményekkel, de van a költségvetési szerv alkalmazásában olyan személy, aki könyvviteli szolgáltatás nyújtására jogosult, rendelkezik regisztrációs számmal, akkor jogosult a költségvetési beszámoló aláírására.Tehát ha ön 2004-ben vállalkozási területen regisztrált mérlegképes könyvelő, de az éves kötelező továbbképzést államháztartási területen teljesítette, akkor a beszámolót jogosult aláírni.A gazdasági vezetői munkakör betöltésének feltétele 2013-tól, hogy rendelkeznie kell felsőoktatásban szerzett végzettséggel, és emellett okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítéssel, vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítéssel, vagy mérlegképes könyvelői szakképesítéssel, és a gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői vagy az Szt. 150. §-ának (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél legalább ötéves igazolt szakmai gyakorlattal.A gazdasági vezetőnek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében szerepelnie kell az Szt. 151. §-ának (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel.A kötelező szakmai továbbképzést államháztartási területen kell teljesíteni, de 2013-tól kezdődően ezt kredit­pontok gyűjtésével teheti meg, legalább 12 kredit erejéig. A költségvetési szerveknél a könyvviteli feladatokat[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. április 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3419
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Mérlegképes könyvelői szakképesítés

Kérdés: Mérlegképes könyvelői szakképesítést szereztem, a bizonyítvány kiállításának dátuma 2010. 07. 13. Mikor adhatom be a regisztrációs szám igénylésére a dokumentumokat? Pontosan meg kell várni a három gyakorlati év leteltét?
Részlet a válaszból: […]végzők nyilvántartásába kéri felvételét.A kérelmező részére a kérelem alapján a könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosító engedélyt meg kell adni, és egyidejűleg őt a nyilvántartásba fel kell venni, ha mérlegképes könyvelői vagy okleveles könyvvizsgálói szakképesítéssel rendelkezik, és a szakképesítés megszerzését követően, a kérelem benyújtását megelőzően legalább hároméves, dokumentumokkal alátámasztott számviteli, pénzügyi vagy ellenőrzési gyakorlattal rendelkezik.A kérelmezőnek büntetlen előéletűnek kell lennie, és nem állhat a könyvviteli[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. április 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3411

7. találat: Regisztrált mérlegképes kötelező továbbképzés

Kérdés: Vállalkozási szakon regisztrált mérlegképes könyvelőként államháztartási területen dolgozom. Milyen módon kell a kreditpontokat gyűjtenem 2013-tól államháztartási területen? Államháztartási szakon is megszereztem a mérlegképes könyvelői képesítést, mikor kérhetem a regisztrációt államháztartási területre? A képesítés megtartásának feltétele-e a regisztráció? Hogyan szüneteltethetem a könyvviteli szolgáltatást?
Részlet a válaszból: […]tematika alapján történő képesítés marad 2016. december 31-ig. Ezért az államháztartási szakterület kreditpontjait ilyen központi tematika alapján szervezett oktatásban kell megszereznie. Vállalkozási regisztráció alapján, vállalkozási szakterületen 4 kreditpont megszerzésére van szükség. Ekkor tesz eleget annak az oktatási kötelezettségének, hogy vállalkozási regisztrációval rendelkezik, de államháztartási területen dolgozik.Az államháztartási szak elvégzése alapján lehetősége van ezen szakterületre is regisztrációra, de ez nem feltétele a megszerzett képesítés megtartásának.Amennyiben a mérlegképes könyvelő első bejegyzett szakterülete után második, illetve további szakképesítést szerzett, az új szakképesítési területnek megfelelő szakterületre való nyilvántartásba vételénél is igazoltnak kell tekinteni az első bejegyzésnél figyelembe vett szakmai gyakorlatát, tehát nem kell 3 évet várnia a szakképesítés megszerzését követően a regisztrációra.Szüneteltetés fogalmáról a jogszabály nem beszél, csak kimentésről. A szakmai továbbképzési kötelezettség alóli kimentési kérelem akkor fogadható el, ha a kérelmező nyilatkozik arról, hogy minden tőle elvárható lépést megtett a szakmai továbbképzési kötelezettség teljesítése érdekében, és csatolja a kimentési kérelmet megalapozó dokumentumokat. Igazolja, hogy a kérelmével érintett továbbképzési időszakban, a kimentésre okot adó körülmény felmerülését követően nem végezte a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítását, vezetését, és nem nyújtott éves[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. április 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3404
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

8. találat: Illetménynövekedésre való jogosultság államháztartási mérlegképes könyvelői képesítés alapján

Kérdés: Költségvetési szervnél dolgozom könyvelőként integrált szociális intézményben, az állás betöltéséhez mérlegképes könyvelői képesítés és felhasználószintű MS Office-ismeret volt a szakmai követelmény, ami alapján az E fizetési osztályba lettem besorolva. Tavaly nyáron az akkori intézményvezető kötelezett az államháztartási mérlegképes könyvelői képesítés megszerzésére, mivel a gazdasági vezető nem rendelkezik az előírt államháztartási mérlegképes könyvelői képesítéssel és a regisztrációhoz szükséges szakmai gyakorlattal. Ez év márciusában megszereztem ezt a képesítést, és rendelkezem már regisztrációval is államháztartási szakterületen. Milyen képesítés szükséges ahhoz, hogy valaki egy költségvetési szervnél dolgozhasson mint könyvelő? Az intézményvezető szerint ahhoz, hogy könyveljek, még mérlegképesre sincs szükségem. Figyelembe kell-e venni az államháztartási mérlegképes könyvelői képesítés meglétét az 5%-os illetménynövekedésnél, vagy annak adása továbbra is az intézményvezető belátására van bízva?
Részlet a válaszból: […]milyen fizetési osztályokba engedi meg besorolni a munkakört, illetve van-e jogszabályi előírás, amely valamely kifejezett képesítési előírásról rendelkezik). Ezt követően meg kell nézni, hogy az adott munkakörre előírt fizetési osztályok közül a közalkalmazott a meglévő végzettségei alapján hova sorolható be. Ha a besorolásnál figyelembe vett végzettség(ek)hez képest a közalkalmazott még további végzettséggel, képesítéssel is rendelkezik, akkor ez illetménynövekedés keretében ismerendő el.A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek (Kjt.) a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról rendelkező 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 9. §-ának (1) bekezdése kimondja, hogy a közalkalmazottak által betölthető egyes munkakörök megnevezését és fizetési osztályba sorolásuk feltéte­leit a 2. számú melléklet tartalmazza. A (2) bekezdés szerint, ha a munkakörre jogszabály nem határoz meg képesítési előírást, akkor az betölthető mindazon végzettséggel, szakképesítéssel, szakképzettséggel, amelyet a Kjt. 61. §-ának (1) bekezdése a munkakörhöz a 2. számú mellékletben meghatározott fizetési osztályba sorolás feltételeként előír.A könyvelő munkakör a végrehajtási rendelet 2. számú melléklete szerint "B"-"E" fizetési osztályba sorolható be, tehát a minimális képesítési követelmény a Kjt. 61. §-a szerint a "B" fizetési osztályra előírt végzettség, de ha a munkakört betöltő személy rendelkezik az ennél magasabb, de legfeljebb "E" fizetési osztályba soroláshoz szükséges feltétellel, akkor őt - a Kjt. 63. §-ában és a végrehajtási rendelet 9. §-ában foglaltak szerint - az annak megfelelő osztályba kell besorolni. Ez a kérdésben szereplő konkrét esetben az "E" fizetési osztály. Tehát ugyan igaz az, hogy akár mérlegképes könyvelői képesítés nélkül is lehet valaki szociális intézménynél könyvelő, de ha rendelkezik vele az érintett, akkor azt a besorolásnál figyelembe kell venni.A végrehajtási rendelet 12. §-a alapján az illetménynövekedésre jogosító szakképesítéseket, illetve szakmai képesítéseket a 3. számú melléklet tartalmazza, amely kimondja a 2. számú melléklet szerinti bármely munkakörre nézve, hogy jár a Kjt. 66. §-a szerinti illetménynövekedés, amennyiben a munkáltató kötelezte a közalkalmazottat a további képesítés[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. október 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3300

9. találat: -Illetménynövekedésre való jogosultság államháztartási mérlegképes könyvelői képesítés alapján

Kérdés: Költségvetési szervnél dolgozom könyvelőként, az állás betöltéséhez mérlegképes könyvelői képesítés és felhasználószintű MS Office-ismeret volt a szakmai követelmény, ami alapján az E fizetési osztályba lettem besorolva. Tavaly nyáron az akkori intézményvezető kötelezett az államháztartási mérlegképes könyvelői képesítés megszerzésére, mivel a gazdasági vezető nem rendelkezik az előírt államháztartási mérlegképes könyvelői képesítéssel és a regisztrációhoz szükséges szakmai gyakorlattal. Ez év márciusában megszereztem ezt a képesítést, és rendelkezem már regisztrációval is államháztartási szakterületen. A munkáltatóm eddig egy könyvelőt csak azért alkalmazott, hogy aláírja a beszámolókat. A regisztráció megszerzése után engem kötelez arra, hogy aláírjam a beszámolót, és teljes felelősséget vállaljak a könyvviteli szolgáltatásért. A munkáltató helyesen jár-e el, ha a beszámoló aláírásával felelősségem jelentősen növekedik, ennek ellenére az időközben megszerzett államháztartási mérlegképes könyvelői képesítésre nem szándékozik képzettségi pótlékot, illetve a fentebb említett könyvviteli szolgáltatás végzéséért sem akar egyéb pótlékot adni, hanem továbbra is a képesítésem megszerzése előtt megállapított bért szándékozik kifizetni?
Részlet a válaszból: […]ellátásához a besorolás alapjául szolgáló iskolai végzettség, illetve szakképesítés, szakképzettség mellett további szakképesítésre, szakképzettségre vagy azzal jogszabályban egyenértékűnek elismert képesítésre is szükség van, és azzal a közalkalmazott rendelkezik, a Kjt. 66. §-ának (1) bekezdése szerinti garantált illetménye egy további szakképesítés esetén - "E" fizetési osztályban - legalább 5%-kal, kettő vagy több további szakképesítés esetén legalább 8%-kal növekszik. Az illetménynövekedés feltétele, hogy a közalkalmazott a további szakképesítését munkaidejének[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. október 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3278

10. találat: Pénzügyi-számviteli szakképesítés

Kérdés: A 2012. január 1-jétől hatályos Ávr. 55. § (3) bekezdése szerint a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére feljogosított személynek a felsőoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettséggel, vagy legalább középfokú iskolai végzettséggel és emellett pénzügyi-számviteli képesítéssel kell rendelkeznie. Középfokú iskolai végzettség esetén mit takar pontosan a pénzügyi-számviteli képesítés? Regisztrált mérlegképes könyvelői végzettséget, vállalkozási szakosat vagy államháztartásit? Nem találtam a jogszabályokban erre vonatkozó pontos meghatározást.
Részlet a válaszból: […]vizsgakövetelményeire. Segítséget jelenthet még a szakképesítés OKJ szerinti azonosító száma, illetve a 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 2. pontjában szereplő, az Országos Képzési Jegyzékhez fűzött jelmagyarázat. Az OKJ-s azonosító szám 3-5. számjegyei jelölik a szakképesítés tanulmányi területét, így például könyvelés, adózás tanulmányi terület esetén ez a három számjegy 344. Ugyanakkor ezen belül is találkozhatunk olyan képesítéssel (pl. adózáshoz kapcsolódó képesítések), amelyek véleményünk szerint nem tekinthetők pénzügyi-számviteli képesítésnek, ezért önmagában az azonosító szám és megnevezés alapján még nem dönthető el a kérdés, csak a képesítés szakmai követelményeinek ismeretében. Az egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeit miniszteri rendeletek szabályozzák, így a 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. április 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3149

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést