Házipénztárból teljesíthető készpénzes kifizetések

Kérdés: Úgy tudom, hogy munkabérelőleget már nem lehet házipénztárból kifizetni. Valóban így van, és tényleg egyáltalán nem lehet, vagy az intézmények belső szabályzatukban eltérhetnek ettől? Többször előforduló probléma, hogy külföldről érkező vendégeink nem rendelkeznek magyar bankszámlával, viszont a jövedelmük utalásáig azonnal szükségük van készpénzre (forintra), hogy az itteni megélhetésüket fedezzék. Esetenként előfordul, hogy saját dolgozóinknak is mielőbb készpénzes előlegre van szükségük. Mely rendelet vagy törvény szabályozza ezt a kérdést?
Részlet a válaszából: […] Az Ávr. 148. §-ának (1)-(3) bekezdései szabályozzák a házipénztárból történő készpénzkifizetésre vonatkozó szabályokat. Az (1)-(2) bekezdések minden költségvetési szervre nézve rögzítik, hogy a házipénztárba készpénz vehető fel, illetve azt, hogy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. szeptember 1.

Munkabérelőlegből származó kamatkedvezmény

Kérdés: A munkavállaló részére kifizetett munkabérelőleggel összefüggésben kell-e kamatkedvezmény utáni adót fizetni abban az esetben, ha a dolgozó egy éven belül másodszor vesz fel munkabérelőleget, de azt az Szja-tv.-ben meghatározott keretek között (6 hónapra és a minimálbér ötszöröse alatti összegben), illetve az előzően felvett munkabérelőleg lejáratát, visszafizetését követően teszi?
Részlet a válaszából: […] ...(4) bekezdésének g) pontja alapján nem kellmegállapítani a kamatkedvezményből származó jövedelem miatt azadókötelezettséget az olyan munkabérelőleg után, amelynek folyósításalegfeljebb hathavi visszafizetési kötelezettség mellett és legfeljebb afolyósítás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 22.

Munkavállalónak adott előleg kamatkedvezménye

Kérdés: Hogyan kell kiszámolni a 30 napot meghaladó elszámolásra kiadott előleg kamatkedvezménye miatt a munkavállalót és a munkaadót terhelő adót? A magánszemély az előleget munkaviszonyra tekintettel kapta, 32 napig volt nála 20 000 Ft.
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 72. § (4) bekezdésének c) pontja szerint nemterheli a kamatkedvezmény miatt adókötelezettség a magánszemélynek - 30 napotmeg nem haladó időtartamra - adott előleget, elszámolásra kiadott összeget. Akérdéses esetben a munkavállalónál 32 napig volt az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. szeptember 25.

Munkabérelőleg visszafizetésének adókötelezettsége

Kérdés: A Költségvetési Levelek 56-os számában megjelent 1267-es válaszban a munkabérelőleggel kapcsolatos kérdésem lényegére nem kaptam választ. Nevezetesen arra, hogy mit kell tenni akkor, amikor pl. 200 000 Ft-os illetményelőleget vesz fel dolgozónk 4 havi visszafizetési kötelezettséggel októberben? A felvétel pillanatában adóköteles bevétele lesz a dolgozónak, vagy csak az év végén visszafizetetlen összeg adóköteles, vagy a 7. § (1) bek. c) pont szerint kell bevételnek tekinteni?
Részlet a válaszából: […] ...Szja-tv. 7. § (1) bekezdésének c) pontja alapján sem a munkabérelőlegcímén kifizetett összegből, sem az ilyen címen felvett összegből az adóév végénmég fennálló tartozás (visszafizetetlen összeg) nem számít bele az adóalapba,így nem is adóköteles...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. február 21.

Munkabérelőleg visszafizetésének adókötelezettsége

Kérdés: Az államháztartási szakterület 2005. évi kötelező továbbképzésén az előadó a munkabér-előleg folyósításával összefüggésben, az Szja-tv.-re hivatkozva, adófizetési kötelezettségről beszélt abban az esetben, ha a visszafizetés az adóév végéig nem történik meg. Még abban az esetben is, ha az Szja-tv. 72. § (4) g) pontja szerint jár el a kifizető. Az illetményelőleg következő adóévre áthúzódó visszafizetése valóban adóköteles bevétellé válik-e a dolgozónál, és ha igen, akkor az Szja-tv. mely paragrafusa alapján?
Részlet a válaszából: […] ...Szja-tv. 72. § (4) bekezdésének g) pontja szerint nemkell a kamatkedvezmény miatt az adókötelezettséget megállapítani az olyanmunkabérelőleg esetében, amelyet legfeljebb hathavi visszafizetésikötelezettség mellett és legfeljebb a folyósítás napján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. január 10.

Munkabérelőleg adókötelezettsége

Kérdés: Kérem szíves tájékoztatásukat arra vonatkozóan, hogy munkabérelőleg kifizetése esetén adókötelezettség terheli-e a munkavállalónkat arra tekintettel, hogy a megszerzett összeg után nem fizet kamatot.
Részlet a válaszából: […] ...szerzi meg, ezért a jövedelem munkaviszonyból származó jövedelemnek minősül, és az összevont adóalap részeként adóköteles.A munkabérelőlegre azonban kivételes szabály vonatkozik akkor, ha mértéke az Szja-tv.-ben meghatározott összeget nem haladja meg,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. szeptember 21.