Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

5 találat a megadott munkaidőkeret tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Munkaidőkeret alkalmazása

Kérdés: Alkalmazható-e a 24 havi munkaidőkeret közalkalmazottak esetében a járványhelyzetre tekintettel? Meddig teheti meg a munkáltató, hogy elrendeli ezt a munkaidőkeretet, és hogyan kell azt a közalkalmazottakkal közölni? Szükséges-e ehhez a közalkalmazott hozzájárulása, illetve mi a helyzet akkor, ha azt valaki mégsem akarja elfogadni?
Részlet a válaszból: […]jogviszony tekintetében, azonban az Mt. 94. §-a ezek között nem szerepel.A kormányrendelet szintén nem tartalmaz olyan szabályt, miszerint ezt ne lehetne alkalmazni a közalkalmazottakra. Tehát ezen szabályt közalkalmazottaknál is alkalmazni lehet.A keretet a kormányrendelet hatálya alatt, vagyis a járvány miatti veszélyhelyzet fennállásának időtartama alatt lehet elrendelni. A kormányrendelet azt is tartalmazza, hogy az ezen időszak alatt elrendelt munkaidőkeret szerinti foglalkoztatást a veszélyhelyzet későbbi megszűnése nem érinti.A napi, heti maximális munkaidő, a napi és a heti pihenőidő, pihenőnap szabályaitól ugyanakkor továbbra sem lehet eltérni.A munkavállaló hozzájárulásával akár már eddig is elrendelhető lett volna hosszabb munkaidőkeret, eltérve az Mt. szabályaitól a 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet szabálya alapján, miszerint a felek megállapodással az Mt. szabályaitól eltérhetnek. Jelen új rendelkezés az egyoldalú elrendelés lehetőségét biztosítja a munkáltató számára. Ugyanakkor ez a jog jelenleg sem korlátlan, mivel véleményünk szerint az Mt. alapelveit továbbra is figyelembe kell venni, másrészt továbbra is tekintettel kell lenni az egyes munkavállalói csoportokat (pl. várandós nők) védő szabályokra. A munkáltató a teljesítés egyoldalú meghatározása során köteles figyelembe venni a méltányos mérlegelés elvét, azaz a munkavállalóra nézve a hosszabb tartamú munkaidőkeret elrendelése nem jelenthet aránytalan hátrányt.Ha[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. május 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5187

2. találat: Heti munkaidő maximumának számítása

Kérdés: Egyhavi munkaidőkeretet alkalmazunk, és időszakonként rendkívüli munkát is el kell rendelnünk, akár szombati napokra is. Az Mt. szerint heti 48 óránál nem lehet többet dolgozni. Ha az adott hónapban a munkaidőkereten belül 5 szombat van, behívhatjuk-e a munkavállalót mind az 5 szombaton? Hogyan kell számolni a heti 48 órás maximumot?
Részlet a válaszból: […]rendkívüli munkaidő tartamát is. Egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén a negyvennyolc órás korlátot a munkaidőkeret átlagában kell figyelembe venni.Például egyhavi munkaidőkeret mellett az adott hónapban 31 naptári nap és 21 munkanap van. Elrendelnek a kereten belül 5 szombatra napi 8 óra, azaz összesen 40 óra rendkívüli munkavégzést. A kettő összege 40 + 168 óra = 208 óra.A munkaidőkeretben
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. július 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5004
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Hivatali rendben dolgozók munkaidőkerete

Kérdés: Intézményünk strandot üzemeltet. A fizikai dolgozókat több műszakos munkarendben foglalkoztatjuk. Mivel az eltérő munkarendesek vannak többségben, minden dolgozót munkaidőkeretesnek számfejtettünk. A központi irányítás és a gazdasági csoport munkatársai hivatali munkarendben, azaz hétfőtől csütörtökig 7:30-tól 16 óráig, pénteken 7:30-tól 13:30-ig dolgoznak. Kezelhetjük-e őket is munkaidőkeretesnek?
Részlet a válaszból: […]eltérő munkarendesek vannak többségben, nem indokolja azt, hogy a hivatali munkarendben foglalkoztatottakat is munkaidőkeretesnek kell venni. Minden dolgozóra a saját munkaszerződésének megfelelő bérelszámolási rendszert kell alkalmazni.Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kérdésben közölt munkaidő időtartama arra utal, hogy a 20 perces ebéd-idővel nem hosszabbították meg
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. június 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4983

4. találat: Hivatali munkarendben dolgozó közalkalmazottak munkaidejének kezelése

Kérdés: A hivatali munkaidősök hétfőtől csütörtökig egyforma, pénteken pedig rövidített beosztással dolgoznak (átlagban kijön a heti 40 óra). Őket eddig munkaidőkeretesként kezeltük, havi kerettel. Amikor több óra jött ki a teljesítendőnél, akkor túlórát számfejtettünk. Helyes-e ez az eljárás, illetve kell-e munkaidőkeretet alkalmazni?
Részlet a válaszból: […]2019 előtti, mind a 2019. január 1-jétől hatályos szöveg alapján), bár a gyakorlatban az ilyen típusú hivatali munkarendeknél jellemzően nem alkalmaznak munkaidőkeretet. Munkaidőkeret alkalmazása esetén azonban valóban előállhat olyan helyzet, hogy tört héttel kezdődő vagy
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. május 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4965
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

5. találat: Munkaidőkeretben történő foglalkoztatás

Kérdés: Az önkormányzatunk második éve alkalmaz mezőőröket (2 fő) hathavi munkaidőkeretben, amely a mezőgazdasági idényhez igazodva, április-szeptember és október-március időszakokra van meghatározva, és kinevezésükben is szerepel. A ledolgozott munkaidőt nyilvántartják, ez havonta kerül kinyomtatásra. Hogyan kell megadni az érintettek munkaidő-beosztását, mennyit dolgozhatnak egy nap? Dönthetnek-e saját maguk arról, hogy mikor, milyen beosztásban dolgoznak? A munkaidőkeret meghatározása tárgyéven belül kell, hogy legyen? Erre vonatkozóan az Mt.-ben nem találtam szabályozást. A hathavi munkaidőkeret jelen esetben jogszerű-e? A munkabeosztás dokumentálását kitől lehet megkövetelni, és ennek hiánya milyen következményekkel járhat egy munkaügyi ellenőrzés kapcsán?
Részlet a válaszból: […]meg, illetve a munkáltató csak a beosztás alapján tud eleget tenni nyilvántartási kötelezettségeinek. A munkaidő-beosztást a törvény alapján legalább hét nappal korábban, legalább egy hétre írásban kell közölni. Ennek hiányában az utolsó munkaidő-beosztás az irányadó. Ha a munkáltató gazdálkodásában vagy működésében elő­re nem látható körülmény merül fel, az adott napra vonatkozó munkaidő-beosztás legalább négy nappal korábban módosítható.A munkaidőkeret tartama legfeljebb hat hónap vagy huszonhat hét az idényjellegű tevékenység keretében foglalkoztatott munkavállaló esetében. Idényjellegű a munkáltató tevékenysége, ha a munkaszervezéstől függetlenül az év valamely időszakához vagy időpontjához kötődik. Amennyiben a mezőőrök tevékenysége az év valamely időszakához kötődik, illetve időszakonként lényegesen eltérő mértékben jelentkeznek a feladatok, és ez a rendszertelenség nem munkaszervezésből ered, hanem időjárási, természeti körülményekből, akkor jogszerű esetükben a hathavi munka­időkeret elrendelése. A munkaidőkeretnek nem kell feltétlenül a naptári évhez igazodnia, jóllehet bizonyos költségvetési tervezési, végrehajtási szempontok alapján ez célszerű.A munkaidőkeret alapján - a beosztás elkészítéséhez - először is meg kell határozni a munkaidőkeret időszakában teljesítendő munkaidőt (teljesítendő munkaórák számát). Ezt a munkaidőkeret tartama, a napi munka­idő és az általános munkarend alapulvételével kell megállapítani. Ennek során az általános munkarend szerinti munkanapra eső munkaszüneti napot figyelmen kívül kell hagyni. A teljesítendő munkaidő meghatározásakor a távollét tartamát figyelmen kívül kell hagyni, vagy az adott munkanapra irányadó beosztás szerinti napi munkaidő mértékével kell számításba venni.A munkavállaló beosztás szerinti napi munkaideje - a részmunkaidőt kivéve - négy óránál rövidebb nem lehet, egy nap tehát beosztás szerint nem dolgozhat valaki például kettő órát. A munkavállaló beosztás szerinti napi munkaideje legfeljebb tizenkét óra, heti munkaideje munkaidőkeret esetén annak átlagában legfeljebb negyvennyolc óra lehet. Az idényjellegű tevékenységhez kapcsolódóan elmondható,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. április 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4176
Kapcsolódó tárgyszavak: ,