Munkaidőkeret alkalmazása

Kérdés: Alkalmazható-e a 24 havi munkaidőkeret közalkalmazottak esetében a járványhelyzetre tekintettel? Meddig teheti meg a munkáltató, hogy elrendeli ezt a munkaidőkeretet, és hogyan kell azt a közalkalmazottakkal közölni? Szükséges-e ehhez a közalkalmazott hozzájárulása, illetve mi a helyzet akkor, ha azt valaki mégsem akarja elfogadni?
Részlet a válaszából: […] ...a munkáltató és a munkavállaló megállapodással eltérhetnek - további lehetőséget biztosít a munkaszervezés terén, méghozzá a munkaidőkeret alkalmazásával kapcsolatban.A kormányrendelet szerint a munkáltató legfeljebb huszonnégy havi munkaidőkeretet rendelhet el...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. május 12.

Heti munkaidő maximumának számítása

Kérdés: Egyhavi munkaidőkeretet alkalmazunk, és időszakonként rendkívüli munkát is el kell rendelnünk, akár szombati napokra is. Az Mt. szerint heti 48 óránál nem lehet többet dolgozni. Ha az adott hónapban a munkaidőkereten belül 5 szombat van, behívhatjuk-e a munkavállalót mind az 5 szombaton? Hogyan kell számolni a heti 48 órás maximumot?
Részlet a válaszából: […] ...rendes munkaidőt, másrészt a rendkívüli munkaidő tartamát is. Egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén a negyvennyolc órás korlátot a munkaidőkeret átlagában kell figyelembe venni.Például egyhavi munkaidőkeret mellett az adott hónapban 31 naptári nap és 21 munkanap van...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. július 16.
Kapcsolódó címkék:  

Hivatali rendben dolgozók munkaidőkerete

Kérdés: Intézményünk strandot üzemeltet. A fizikai dolgozókat több műszakos munkarendben foglalkoztatjuk. Mivel az eltérő munkarendesek vannak többségben, minden dolgozót munkaidőkeretesnek számfejtettünk. A központi irányítás és a gazdasági csoport munkatársai hivatali munkarendben, azaz hétfőtől csütörtökig 7:30-tól 16 óráig, pénteken 7:30-tól 13:30-ig dolgoznak. Kezelhetjük-e őket is munkaidőkeretesnek?
Részlet a válaszából: […] ...hivatali munkarendben dolgozó munkatársakat a pénteki rövidebb munkaidő miatt nem indokolt munkaidőkeretesnek tekinteni. Ők havibéresként számfejthetők.Az a körülmény, hogy az eltérő munkarendesek vannak többségben, nem indokolja azt, hogy a hivatali...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. június 25.

Hivatali munkarendben dolgozó közalkalmazottak munkaidejének kezelése

Kérdés: A hivatali munkaidősök hétfőtől csütörtökig egyforma, pénteken pedig rövidített beosztással dolgoznak (átlagban kijön a heti 40 óra). Őket eddig munkaidőkeretesként kezeltük, havi kerettel. Amikor több óra jött ki a teljesítendőnél, akkor túlórát számfejtettünk. Helyes-e ez az eljárás, illetve kell-e munkaidőkeretet alkalmazni?
Részlet a válaszából: […] ...a 2019. január 1-jétől hatályos szöveg alapján), bár a gyakorlatban az ilyen típusú hivatali munkarendeknél jellemzően nem alkalmaznak munkaidőkeretet. Munkaidőkeret alkalmazása esetén azonban valóban előállhat olyan helyzet, hogy tört héttel kezdődő vagy végződő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 28.
Kapcsolódó címkék:    

Munkaidőkeretben történő foglalkoztatás

Kérdés: Az önkormányzatunk második éve alkalmaz mezőőröket (2 fő) hathavi munkaidőkeretben, amely a mezőgazdasági idényhez igazodva, április-szeptember és október-március időszakokra van meghatározva, és kinevezésükben is szerepel. A ledolgozott munkaidőt nyilvántartják, ez havonta kerül kinyomtatásra. Hogyan kell megadni az érintettek munkaidő-beosztását, mennyit dolgozhatnak egy nap? Dönthetnek-e saját maguk arról, hogy mikor, milyen beosztásban dolgoznak? A munkaidőkeret meghatározása tárgyéven belül kell, hogy legyen? Erre vonatkozóan az Mt.-ben nem találtam szabályozást. A hathavi munkaidőkeret jelen esetben jogszerű-e? A munkabeosztás dokumentálását kitől lehet megkövetelni, és ennek hiánya milyen következményekkel járhat egy munkaügyi ellenőrzés kapcsán?
Részlet a válaszából: […] ...a munkáltató munkaidőkeretet alkalmaz, erről a munkavállalót tájékoztatnia kell. A munkaidőkeret bevezetésének tényét, annak kezdő és befejező időpontját a munkavállalóval írásban kell közölni, célszerű ezt az Mt. 46. §-a szerinti tájékoztatóban megtenni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. április 12.
Kapcsolódó címkék: