Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott munkaköri leírás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Osztályvezető-helyettesi feladatok ellátása

Kérdés: A központi költségvetési szerv munkaköri leírást köteles-e készíteni a következő esetben? A raktárvezető beosztású kolléga - határozott időre - eredeti beosztása mellett megbízást kapott az osztályvezető-helyettesi feladatok ellátására is. A raktárvezető eredeti munkaköri leírásában is szerepel, hogy az osztályvezető-helyettes távollétében köteles ellátni a helyettesítését.
Részlet a válaszból: […]eltérő munkakörben, munkahelyen vagy más munkáltatónál foglalkoztatni. E foglalkoztatás tartama naptári évenként összesen a negyvennégy beosztás szerinti munkanapot vagy háromszázötvenkét órát nem haladhatja meg. Ezt arányosan kell alkalmazni, ha a munkaviszony év közben kezdődött, határozott időre vagy az általánostól eltérő teljes napi vagy részmunkaidőre jött létre. A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás várható tartamáról a munkavállalót tájékoztatni kell.A munkavállaló hozzájárulása nélkül nem kötelezhető más helységben végzendő munkáraa) a várandóssága megállapításától gyermeke hároméves koráig,b) gyermeke tizenhat éves koráig, ha gyermekét egyedül neveli, valamintc) hozzátartozójának tartós, személyes gondozása esetén, továbbád) ha a rehabilitációs szakértői szerv legalább ötvenszázalékos mértékű egészségkárosodását megállapította.A munkavállaló az ellátott munkakörre előírt, de legalább a munkaszerződése szerinti[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. február 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5143
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Közoktatási intézmény gazdasági vezetője - kinevezett vezető vagy magasabb kinevezett vezető?

Kérdés: Önkormányzati fenntartású általános iskola gazdasági vezetőjének megbízása 2009. január 1-től a Kjt. és a többször módosított 138/1992. Korm. rendelet 5. § (1) bek. alapján a törvény erejénél fogva magasabb vezetői vagy vezetői munkakörré alakult át. A 217/1998. Korm. rend. 18/A. § (2) bekezdését, mely szerint a gazdasági vezető az intézményvezető helyettese gazdasági és pénzügyi ügyek tekintetében akkor is, ha azt a munkakörének elnevezése nem tükrözi, és a 2008. évi CV. tv. 8. § (2) bekezdés c) pontját is figyelembe véve, amely a gazdasági vezető kinevezését, felmentését, díjazásának megállapítását az irányító szerv hatáskörébe utalja, kinek, hogyan és mi alapján kell eldöntenie, hogy kinevezett vezető vagy magasabb kinevezett vezető munkakörbe került-e a gazdasági vezető? Tulajdonképpen ki a munkáltatója? Ki készíti el az új munkaköri leírását, amely már az önálló vezetői munkakörre szól? (Munkáját pedig továbbra is az intézmény vezetőjének irányítása és ellenőrzése mellett végzi.)
Részlet a válaszból: […]gyakorlóhely-vezetői megbízás; c) az a)-b) pontokban foglaltaktól eltérően magasabb vezetői munkakör: ca) a központi műhelyvezetői munkakör, a központi műhelyvezető-helyettesi munkakör, cb) a gazdasági, az ügyviteli, a műszaki, a személyzeti intézményvezető-helyettesi munkakör, d) vezetői munkakör: a gazdasági, az ügyviteli, a műszaki, a személyzeti vezetői munkakör." Amennyiben gazdasági intézményvezető-helyettesről van szó, akkor magasabb vezetői munkakörről, azaz magasabb kinevezett vezetőről beszélünk, míg abban az esetben, ha a gazdasági vezető nem tölt be intézményvezető-helyettesi funkciót, kinevezett vezetőről. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által kiadott "Segédanyag a munkajogi változások értelmezéséhez, alkalmazásához" című tájékoztató az előbbi rendelkezéshez kapcsolódóan kiemelten felhívja a figyelmet a 217/1998. (XII. 31.) Korm. rend. (Ámr.) 18/A. § (2) bekezdésére. Ebből arra következtethetünk, hogy az Ámr. előírását mint további különös szabályt kell tekinteni. Különbséget kell tenni munkáltató és munkáltatói jogkör gyakorlója között. Munkáltató az állami vagy önkormányzati költségvetési szerv, illetve a helyi önkormányzat lehet (pl. egy önkormányzat által fenntartott közoktatási intézmény). A helyi önkormányzatok által létesített és működtetett költségvetési intézmények vezetői és dolgozói tekintetében munkáltató az az intézmény, amelynek keretei között a dolgozók a feladataikat végzik (BH 1996/2/126. és MD I.46.). A munkáltatói jogkör gyakorlója - mint a munkáltató képviselője - gyakorolja a közalkalmazotti jogviszonyból eredő munkáltatói jogokat és kötelezettségeket. A munkáltató[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. június 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2376