Lakáscélúhitel-törlesztés munkáltatói támogatásának összeghatára

Kérdés: Szeretném megkérdezni, hogy a köztisztviselők az éves cafateriakeret (max. bruttó 200 000 Ft) felhasználásakor kérhetik-e a lakáshitel törlesztésére történő felhasználást?
Részlet a válaszából: […] Az adómentes vissza nem térítendő lakáscélú munkáltatói támogatás (így a lakáshitel törlesztésére adott munkáltatói támogatás) nem tartozik a Kttv. 151. §-ában felsorolt cafeteriajuttatások körébe. A költségvetési törvény pedig úgy rendelkezik, hogy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. március 22.

Önkéntes nyugdíjpénztári befizetés

Kérdés: Intézetünk dolgozói részére 7000 Ft önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulást ad. Most kerül intézetünkben bevezetésre a cafeteria-rendszer, amelyben további önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulást is választhatnak a munkavállalók. Kérdésünk, hogy erre lehetőséget biztosít-e a személyijövedelemadó-törvény, és ha igen, akkor milyen adókötelezettség terheli a juttatást?
Részlet a válaszából: […] Intézetük egységesen minden dolgozója részére havonta 7000Ft-ot utal át munkáltatói hozzájárulásként önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba.Az Szja-tv. 7. § (1) bekezdésének k) pontja szerint a jövedelem kiszámításánálnem kell figyelembe venni azt az összeget,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. május 2.
Kapcsolódó címkék:  

Sportpálya gondnokának díjazása

Kérdés: Az önkormányzat tulajdonában lévő sportpályán belül van egy szolgálati lakás, amely szolgálati lakást a benne lakó fiatalember ingyenesen használja, ezért "cserébe" gondozza a pálya környezetét, mezeket mos, térítés nélkül. Lehet-e egy önkormányzati vagyontárgyat ingyenesen bérbe adni? Képződik-e jövedelme a gondnoknak, amely esetleg személyijövedelemadó-alapot képezne?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben leírtak szerint a sportpálya gondozásával és másegyéb munkák elvégzésével megbízott személy az említett tevékenységekelvégzéséért nem pénzbeli díjazást kap, hanem bérleti díj fizetése nélkülhasználhatja az önkormányzat tulajdonában lévő lakást....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. szeptember 5.
Kapcsolódó címkék:  

Önkéntes magánnyugdíjpénztárba fizetett munkáltatói hozzájárulás

Kérdés: 2006. január 1-jétől az adómentesen adható béren kívüli juttatás 400 ezer forintos értékhatárába be kell-e számítani az önkéntes magánnyugdíjpénztárba fizetett munkáltatói hozzájárulást, amelyet a jövedelem kiszámításakor nem kell figyelembe venni?
Részlet a válaszából: […] Az önkéntes magánnyugdíjpénztárba fizetett - adóalapba nemtartozó - munkáltatói hozzájárulás összegét nem kell beszámítani az adómentesenadható béren kívüli juttatások 400 ezer forintos értékhatárába.A 71. § hatálya alá tartozó juttatások körébe az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. június 6.

Központi költségvetési szervnél visszatérítendő lakásépítési, -vásárlási támogatás elszámolási szabályai

Kérdés: A dolgozóknak nyújtott lakásvásárlási kölcsönöknek visszatérítendő támogatás esetén mi a helyes könyvviteli elszámolásfolyamata a központi költségvetési szerveknél?
Részlet a válaszából: […] A lakásépítés munkáltatói támogatására elkülönítettpénzeszközöket továbbra is a 365. Lakásépítés munkáltatói támogatása főkönyviszámlán kell elszámolni. A pénzeszközök elkülönített számlára történőátvezetésénél az ideiglenesen átadott és átvett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. június 6.

Adómentes munkáltatói juttatások

Kérdés: Az adómentes juttatásokkal kapcsolatban kérdezem, hogy a 400 ezer forintig biztosított adómentes juttatás körébe tartozik-e a koncertjegy, sportrendezvény belépője, számítógép-vásárlás a dolgozónak? Hogyan történik az elszámolása e juttatásnak?
Részlet a válaszából: […] ...- az Szja-tv. 2006. január 1-jétől hatályos 71. §-ábanfelsorolt - adómentes munkáltatói juttatások a törvényben meghatározottakszerint magánszemélyenként legfeljebb évi 400 ezer forintig mentesülnekténylegesen az adókötelezettség alól. Ezen juttatások...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. május 16.

Önkéntes pénztárba befizetett munkáltatói hozzájárulás adókötelezettsége

Kérdés: Az önkéntes pénztárba befizetett munkáltatói hozzájárulás összegét kell-e szerepeltetni az éves jövedelemigazoláson és a munkáltatói elszámoláson, és ha igen, akkor melyik sorban?
Részlet a válaszából: […] Ha a munkáltató által az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárbavagy az önkéntes kölcsönös egészségpénztárba befizetett hozzájárulás összegenem haladja meg a tárgyhónap első napján érvényes havi minimálbér öszszegét,akkor az nem számít a magánszemély bevételének....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. január 11.

Munkáltatói lakástámogatással kapcsolatos könyvelési tételek

Kérdés: OTP-lakásalapszámla könyvelése: átutalás az OTP-hez, az OTP kamatjóváírása és kezelési költségének könyvelése, zárolás, a dolgozónak kiutalás, a dolgozó havi befizetései, esetleges késedelmi kamatok könyvelése. Kérem a 412... Tőkeváltozások számla pontos megjelölését is.
Részlet a válaszából: […] A következőkben bemutatott könyvelési tételek a központiköltségvetési szervekre vonatkoznak. Az előző kérdés alapján feltételezhető,hogy a kérdező központi költségvetési szervnek könyvel, mert a 3521. főkönyviszámlát alkalmazza.Könyvelési tételek:T 194441 - K 3521 ...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. január 11.
Kapcsolódó címkék:  

Kifizető által a sporttevékenység végzéséhez nyújtott ingyenes szolgáltatás adózása

Kérdés: Az Szja-tv. 69. §-a szerint természetbeni juttatásnak számít a kifizető által a sporttevékenység végzéséhez nyújtott ingyenes szolgáltatás révén a magánszemélynek juttatott jövedelem. Kérdésem az, hogy a törvény alapján természetbeni juttatásnak minősül-e, ha a munkavállaló fitnesz- vagy uszodabérletről hoz számlát, és a munkáltató megtéríti azt, vagy az ilyen juttatás a munkavállaló progresszíven adózó, összevonandó jövedelmét képezi?
Részlet a válaszából: […] A munkáltató által a munkavállalóknak biztosított fitnesz- vagy uszodabérlet akkor számolható el természetbeni juttatásként az Szja-tv. 69. § (1) bekezdés h) pontban foglaltaknak megfelelően, ha a szolgáltatás igénybevételéről szóló számla a munkáltató nevére szól. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. szeptember 21.

A különböző jogcímeken adott munkáltatói juttatások adózási szabályai

Kérdés: A Ktv. 49/H §-a különböző jogcímű juttatások biztosítását teszi lehetővé a köztisztviselők részére. Ilyen a bővítéssel, a komfortfokozat növelésével nem járó lakásfelújításhoz nem hitelintézeten keresztül nyújtott, vissza nem térítendő támogatás és kedvezményes kamatozású kölcsön, a lakhatási, családalapítási és szociális támogatás, az üdülési hozzájárulás. Ezen támogatások juttatásáról a hivatal közszolgálati szabályzata rendelkezik. Milyen adókötelezettséget eredményeznek az előzőekben felsorolt juttatások?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. a kérdésben említett juttatások adókötelezettségét nem azonosan rendezi. Van olyan juttatás, amelyik adómentes, mások adókötelesek, az adófizetési kötelezettség azonban egyes esetekben a magánszemélyt, más esetben pedig a munkáltatót terheli.LakásfelújításA...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. március 11.