Munkáltatói kölcsön igénylése

Kérdés: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező dolgozónk munkáltatói kölcsönt szeretne igényelni 500 E forint értékben. Milyen feltételekkel nyújthatunk neki kölcsönt adó- és kamatmentesen? Belső szabályzatunk nem szabályoz ilyen esetet.
Részlet a válaszából: […] ...megelőző négy évben lakáscélú hitelként folyósított összegekkel együtt maximum 10 millió forint összegben.Ugyanakkor lakáscélú munkáltatói kölcsön esetén mindenképpen javasolt a részletszabályokat, különösen a jogosultsági feltételeket szabályzatban rögzíteni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 2.

Engedmény a munkáltatói kölcsönből

Kérdés: 2009-ben olyan munkáltatóikölcsön-megállapodás került aláírásra a munkáltató és a munkavállaló között, amelyben a munkáltatói kölcsönben részesített dolgozót a folyamatosan eltöltött jogviszonyának ideje alapján bizonyos összegű kedvezmény illeti meg, amely a kölcsön futamidejét is arányosan csökkenti, továbbá a kölcsön megállapított törlesztési idő lejárta előtti egyösszegű visszafizetéskor fennálló tartozás összegének 40%-a, de legfeljebb a mindenkor hatályos személyi jövedelemadóról szóló jogszabályban meghatározott adómentes határig terjedő engedmény illeti meg. Hogyan kell a 2014-ben esedékes engedményeket lekönyvelni?
Részlet a válaszából: […] ...munkáltatói kölcsön felvételétől számított öt év eltelte után a dolgozót - a korábbi jogszabály alapján lakótelek-vásárlás, lakásfelújítás céljára nyújtott kölcsön kivételével - a kölcsön egyösszegű, a törlesztési idő lejárta előtti visszafizetése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. február 3.
Kapcsolódó címkék:  

Dolgozói lakáskölcsön

Kérdés: 2014-ben is adunk dolgozóink részére lakáscélú munkáltatói kölcsönt. Ebben az évben hogyan kell számviteli szempontból elszámolnunk a kölcsön nyújtását és annak a dolgozó részéről történő törlesztését?
Részlet a válaszából: […] A nyújtott lakáskölcsön esetén a költségvetési számvitelben a kötelezettségvállalást le kell könyvelni, és pénzügyi számvitelben a dolgozónak folyósításra kerülő összeget a költségvetési számláról a lakáskölcsönszámlára át kell vezetni. A dolgozónak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. április 29.
Kapcsolódó címke: