Munkáltatói kölcsön igénylése

Kérdés: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező dolgozónk munkáltatói kölcsönt szeretne igényelni 500 E forint értékben. Milyen feltételekkel nyújthatunk neki kölcsönt adó- és kamatmentesen? Belső szabályzatunk nem szabályoz ilyen esetet.
Részlet a válaszából: […] ...az egyedi ilyen jellegű igények teljesítése nem javasolt.A munkabér- (illetmény-) előleg után abban az esetben nem keletkezik kamatkedvezményből származó jövedelem és kifizetői adófizetési kötelezettség, ha mértéke maximum az előlegnyújtás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 2.

Engedmény a munkáltatói kölcsönből

Kérdés: 2009-ben olyan munkáltatóikölcsön-megállapodás került aláírásra a munkáltató és a munkavállaló között, amelyben a munkáltatói kölcsönben részesített dolgozót a folyamatosan eltöltött jogviszonyának ideje alapján bizonyos összegű kedvezmény illeti meg, amely a kölcsön futamidejét is arányosan csökkenti, továbbá a kölcsön megállapított törlesztési idő lejárta előtti egyösszegű visszafizetéskor fennálló tartozás összegének 40%-a, de legfeljebb a mindenkor hatályos személyi jövedelemadóról szóló jogszabályban meghatározott adómentes határig terjedő engedmény illeti meg. Hogyan kell a 2014-ben esedékes engedményeket lekönyvelni?
Részlet a válaszából: […] ...40%-a, de legfeljebb a mindenkor hatályos személyi jövedelemadóról szóló jogszabályban meghatározott adómentes bevétel összege.A kedvezmény együttes jóváírására akkor kerülhet sor, ha összegük a mindenkor hatályos személyi jövedelemadóról szóló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. február 3.
Kapcsolódó címkék: