Nemzetközi közlekedés

Kérdés: Az adóalany személyszállítási szolgáltatást teljesít. Autóbusszal külföldi csoportot szállít, az utasok 8 napig tartózkodónak Magyarországon. 7 napon át csak belföldi utakra kerül sor, egy napon Budapest-Bécs és vissza utat teljesítenek. 1. Helyes-e az a vélemény, hogy az Áfa-tv. 12. § a) pontja hatálya alá csak a Budapest-Bécs és visszaút tartozik? 2. Az említett adóalany a km-díj mellett a gépkocsivezetői napidíjat külön tételben számlázza. Helyes-e az a vélemény, hogy áfa szempontjából a megtett utak arányában lesz ez az összeg adóköteles, illetve levonási joggal adómentes?
Részlet a válaszából: […] 1. Az Áfa-tv. 12. § a) pontja értelmében a személyszállítás(ideértve a tranzit személyszállítást is) – ha az indulás vagy a célállomáshelye másik tagállamban vagy harmadik országban található – nemzetköziközlekedéshez és a termékek nemzetközi forgalmához...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. szeptember 26.

Gépjármű-bérbeadás áfája

Kérdés: Önkormányzatunk tulajdonában lévő személygépjárművet és mikrobuszt más települési önkormányzatok részére is bérbe adjuk szabad kapacitásunk terhére. A gépjármű-bérbeadás gépkocsivezetővel együtt történik, mely bérbeadást önköltségi áron számlázzuk ki részükre. Belföldi- és külföldi utakra egyaránt igénybe veszik a gépjárművet. Milyen adókulccsal történjen a bérbeadás?
Részlet a válaszából: […] A személygépkocsi és a mikrobusz vezetővel történőbérbeadása a teljesítési hely meghatározása szempontjából véleményünk szerint aszemélyszállítás fogalomkörébe tartozik. Ebből következően a teljesítésihelynek az Áfa-tv. 15. § (3) bekezdése értelmében azt az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. április 5.

PHARE-támogatásból beszerzett termékek számlázása

Kérdés: A projekt költségvetése a szerződés szerint 10 százalék saját erő, 67,5 százalék (a támogatás 75 százaléka) PHARE-finanszírozás, 22,5 százalék (a támogatás egynegyede) hazai (magyar kormány) társfinanszírozás. A támogatást nem közvetlenül a támogató féltől, hanem a magyar kormány társfinanszírozását is tartalmazva az Oktatási Minisztériumtól forintban kaptuk (jelen esetben előleget, majd a megvalósítást és elszámolást követi a végső kifizetés). A támogatás felhasználásának költségvetése alapvetően működési kiadásokat tartalmaz (személyi juttatás és járulékai, továbbképzés, táborozás), azonban felhalmozási (eszközbeszerzési) elemei is vannak.Hogyan kell eljárni az áfára vonatkozóan eszközbeszerzés esetében, amennyiben azt átutalással teljesítjük? A beszállítónak a PHARE arányának megfelelő adóalap erejéig 0 százalékos adómértéket kell feltüntetnie?
Részlet a válaszából: […] A PHARE-program keretében közvetlenül a kedvezményezett részére történő, a külön jogszabály (51/2002. PM-MeHVM rendelet) szerint igazolt termékértékesítés azon része, amelyet PHARE-forrásból finanszíroznak, 0 százalékos adómértékkel adózik. Ez azt jelenti, hogy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. január 13.