Nemzetközi közlekedés

Kérdés: Az adóalany személyszállítási szolgáltatást teljesít. Autóbusszal külföldi csoportot szállít, az utasok 8 napig tartózkodónak Magyarországon. 7 napon át csak belföldi utakra kerül sor, egy napon Budapest-Bécs és vissza utat teljesítenek. 1. Helyes-e az a vélemény, hogy az Áfa-tv. 12. § a) pontja hatálya alá csak a Budapest-Bécs és visszaút tartozik? 2. Az említett adóalany a km-díj mellett a gépkocsivezetői napidíjat külön tételben számlázza. Helyes-e az a vélemény, hogy áfa szempontjából a megtett utak arányában lesz ez az összeg adóköteles, illetve levonási joggal adómentes?
Részlet a válaszából: […] ...beletartoznak a termékértékesítés és szolgáltatásnyújtásteljesítéséhez járulékosan kapcsolódó költségek. Így a gépkocsivezető napidíjais a személyszállítási szolgáltatásnyújtáshoz járulékosan kapcsolódik. Agépkocsi napidíja nem lehet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. szeptember 26.

Gépjármű-bérbeadás áfája

Kérdés: Önkormányzatunk tulajdonában lévő személygépjárművet és mikrobuszt más települési önkormányzatok részére is bérbe adjuk szabad kapacitásunk terhére. A gépjármű-bérbeadás gépkocsivezetővel együtt történik, mely bérbeadást önköltségi áron számlázzuk ki részükre. Belföldi- és külföldi utakra egyaránt igénybe veszik a gépjárművet. Milyen adókulccsal történjen a bérbeadás?
Részlet a válaszából: […] ...személygépkocsi és a mikrobusz vezetővel történőbérbeadása a teljesítési hely meghatározása szempontjából véleményünk szerint aszemélyszállítás fogalomkörébe tartozik. Ebből következően a teljesítésihelynek az Áfa-tv. 15. § (3) bekezdése értelmében azt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. április 5.