Ajándékutalvány adózása

Kérdés: Egy helyi önkormányzat a kimagasló tanulmányi eredményeket elérő tanulókat tanulmányaik elismeréseként jutalomban (mozijegy, ajándéktárgy) részesítette. Továbbá az önkormányzat által meghirdetett helyi fotópályázat, fociverseny, főzőverseny nyertesei meghatározott hipermarketben felhasználható ajándékutalványt kaptak. Milyen adókötelezettség keletkezik ezen juttatásokkal összefüggésben?
Részlet a válaszából: […] ...(5) bekezdése, azaz ebben az esetben nem kell vizsgálni, hogy az utalványokat mire lehet beváltani, a kifizetőt terhelő adó alapja a nyeremény szokásos piaci értékének 1,18-szorosa.Ha a versenyek nem érhetők el bárki számára, akkor a nyertesek – az egyéb...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 23.

Iskolai versenyen kiosztott díjak

Kérdés: Központi költségvetési szerv iskolások részére versenyt szervez. A helyezést elért diákoknak díjakat ad át tárgynyeremények, ajándékutalványok formájában. A rendezvényen cateringszolgáltatást is igénybe veszünk, diákok és bírálók részére egyaránt. A központi támogatásból beszerzett ajándékokat milyen rovaton számoljuk el? A cateringszolgáltatást reprezentációként kell-e elszámolni, illetve keletkezik-e adófizetési kötelezettségünk?
Részlet a válaszából: […] ...Szja-tv. 76. §-ának (3) bekezdése szerint verseny, vetélkedő díja esetén személyi jövedelemadó szempontból a szervezőt a nyeremény szokásos piaci értékének 1,18-szorosa után 15 százalék adófizetési kötelezettség terheli.Az Szja-tv. 1. sz. mellékletének 8.22....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 2.

Utalványsorsolás

Kérdés: Önkormányzatunk falunap keretében a részt vevő látogatók között wellness-szállás-utalványt sorsolt ki. Az utalvány megvásárlását és annak átadását a nyertes részére hogyan kell könyvelni, illetve van-e valamilyen adóvonzata?
Részlet a válaszából: […] ...kérdéses nyeremény nem minősül engedélyhez kötött sorsolásos játéknak, nem áruvásárláshoz kötött és nem promóciós ajándék, de nem is tudásalapú vetélkedő.A kérdésből megítélhetően valószínűleg nem kellett a résztvevőknek fizetni, sem a falunapon, sem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 12.

Online nyereményjáték

Kérdés: Intézményünk szeretne online nyereményjátékot indítani, melynek keretében marketingeszközöket vagy az intézményünknél felhasználható fürdőbelépőjegyet lehetne nyerni. Az így kiadott ajándékokkal milyen módon lehet elszámolni? Adózás tekintetében a marketingeszközök beszerzési árával, valamint a belépőjegy-árusításban szereplő összeggel számolva a reprezentáció-hoz hasonló módon egyes meghatározott juttatásként személyijövedelemadó- és szochoköteles?
Részlet a válaszából: […] ...a kérdező több fontos részletet nem árult el, pl. vásárláshoz kötött-e a részvétel, vagy fizetni kell a résztvevőknek a nyereményjátékban való részvételükkel, a nyeremény a szerencsén múlik, vagy kell érte teljesíteni valamilyen feladatot, ezért a választ...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 29.

Tiszta utca, rendes ház

Kérdés: Önkormányzatunk "Tiszta utca, rendes ház" címmel pályázati felhívást tett közzé az önkormányzat közigazgatási területén lévő társasházak részére. A jelentkezőket rangsorolva a legjobban teljesítő (legtisztább) társasházak díjazásban részesülnek. A díj mértéke változó összeg, 120 ezer és 840 ezer forint közötti nagyságrendben. A díjakat a nyertes társasházak részére a szerződéskötést követően tervezzük átutalni. Mivel a díjak felhasználásával a társasházaknak nem kell az önkormányzat felé elszámolniuk, ezért jelen esetben nem beszélhetünk az államháztartásról szóló törvény VI. fejezetében taglalt támogatásokról.
1. Milyen szerződést kell/lehet kötni a társasházakkal, mely alapján a díj összege kiutalásra kerülne? Van-e a szerződéssel kapcsolatban valamilyen egyedi elvárás, aminek a szerződésben mindenképpen szerepelnie kell?
2. Hová, milyen rovatra kell könyvelni a kifizetéskor az összeget?
3. Milyen közteherfizetési kötelezettség merülhet fel a fizetendő díjakkal kapcsolatban, s azt kinek kell fizetnie, az önkormányzatnak vagy a társasháznak?
Részlet a válaszából: […] ...összefüggő bevallási kötelezettség szabályai szerint bevallást tesz.Az Szja-tv. 76. §-ának (2) bekezdése szerint pénzbeli nyeremény esetén az adót a magánszemélyeknek kiosztandó teljes nyereményösszegből egy tételben kell a kifizetőnek levonnia és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. április 20.

Online farsangi nyereményjáték adózása

Kérdés: Roma önkormányzatunk online farsangot szervez. Lesznek előadók. A gyermekek részére pedig egy versenyt hirdetünk. Aki beöltözik, és a legtöbb lájkot kapja, annak ajándékcsomagot (könyv, csoki) vagy ajándékutalványt (élelmiszerbolti) adunk. Az előbbiekben említett ajándékoknak milyen adóvonzata van?
Részlet a válaszából: […] ...versenynek minősül a nyereményjáték, ha a következő feltételek együttesen teljesülnek: a játék nyilvánosan meghirdetett; a feltételek bárki számára azonosak; az adott feladat, cél elérése érdekében a résztvevők tudásuk, képességük vagy adottságuk...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 9.

Iskolai, illetve egyéb vetélkedő, verseny díjazásának adózása

Kérdés: Szeretném megkérdezni, hogyan adózik az ajándékutalvány, amit jutalmazásként iskolás gyerekeknek adunk, különböző közlekedésbiztonsági és egyéb baleset-megelőzéssel kapcsolatos vetélkedők díjazásaként? Keletkezik-e járulékfizetési, szja-fizetési kötelezettség a juttató és a megajándékozott részéről? Hogyan kell eljárni, ha saját dolgozó kap ajándékutalványt ilyen tárgyú versenyek díjazásaként?
Részlet a válaszából: […] ...kötelezettsége, sem a juttató, sem a magánszemély oldalán.Amennyiben a juttatás más magánszemély részére történik, úgy az egyéb nyereménynek, vetélkedő díjának tekintendő. Az ennek nem pénzben kapott díja után a kifizetőnek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. január 15.

Adólevonási jog gyakorlása ingyenes rendezvény esetén, valamint reklámtevékenység megítélése

Kérdés: Egy 100 százalékban önkormányzati tulajdonú társaság a nagyközönség számára ingyenesen látogatható kulturális vagy sportrendezvényeket szervez. Az ingyenes rendezvényekkel kapcsolatban közvetlenül felmerült költségek áfatartalma levonásba helyezhető-e akkor, ha a társaságnak a rendezvénnyel összefüggésben kizárólag a szponzori díjakból van áfaköteles bevétele?
A társaság önállóan vagy a tulajdonos önkormányzat által szervezett kulturális, illetve sportrendezvény társszervezőjeként rendezett eseményeken értékes tombolanyeremények sorsolását tervezi. A?nyereménytárgyak egyedi értéke esetenként elérheti, fődíj esetén pedig meghaladja a 70?000-80?000 forintot. A tombolatárgyakat vállalkozások ajánlják fel. A tombola darabját 500-800 forintért fogják árulni. A sorsoláson elhangzik a vállalkozás neve, illetve a rendezvényen a vállalkozások elhelyezhetik szóróanyagaikat, reklámtáblájukat. A felajánló nevének említése a sorsoláson, illetve a szórólapok, reklámtáblák elhelyezésének engedélyezése reklámszolgáltatásnak minősül? Ha igen, akkor társszervezés esetén mind a társaságnak, mind az önkormányzatnak számlakibocsátási kötelezettsége keletkezik. A feleknek ebben az esetben milyen értékben kell számlázni, illetve tombolatárgyak átadása tekinthető-e a reklámszolgáltatás ellentételezésének? Ha a reklámszolgáltatást a piaci értéken kell kiszámlázni, akkor a nyereménytárgyakat átadók is piaci értéken fogják kiszámlázni, tekintettel az Áfa-tv. 66. §-ának rendelkezésére?
Részlet a válaszából: […] Álláspontunk szerint a kérdéses esetben az ingyenes rendezvény szervezését, rendezését, valamint a társaság és a szponzorok közötti ügyletet – amennyiben a társaság ténylegesen nyújt szolgáltatást a szponzorok felé – külön kell választani a forgalmi adóbeli kezelést...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. május 8.

Tombolán történő nyeremény-sorsolással kapcsolatos adminisztratív teendők és adózási kérdések

Kérdés: Ingyen látogatható községi rendezvényen önkormányzatunk tombola lebonyolítását tervezi. Minden, a rendezvényen megjelenő lakos részére térítésmentesen átad 1 db tombolajegyet, amellyel tárgynyereményt lehet nyerni. A tervezett nyereménysorsolásnak milyen szabályai vannak? Milyen adminisztratív és nyilvántartási kötelezettség keletkezik az önkormányzatnál a nyeremények vonatkozásában? Milyen adózási vonzata lesz a nyereményeknek?
Részlet a válaszából: […] ...árusítják, és– a kibocsátott sorsjegyek száma az 5000 darabot, vagy összes értéke az 500 000 forintot nem haladja meg, és– a nyeremények fogyasztói áron számított összértéke vagy a kisorsolásra kerülő pénzösszeg a kibocsátott sorsjegyek összes értékének...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. április 17.

Támogatói jegyek sorsoláson való részvétele

Kérdés: Községi rendezvényen támogatói jegyek árusítását tervezzük, melynek elsődleges célja a programok költségeihez való lakossági hozzájárulás. A programok egyébként ingyen lesznek látogathatók. A támogatói jegyek sorsoláson is részt vennének, ahol kisebb-nagyobb tárgyakat, felajánlásokat lehetne vele nyerni. A tervezett nyereménysorsolásnak milyen szabályai vannak? (Pl. be kell jelenteni a NAV-hoz, vagy valamilyen más szervhez?) Milyen adminisztratív és nyilvántartási kötelezettség keletkezik az önkormányzatnál a nyeremények vonatkozásában? Milyen adózási vonzata lesz a nyereményeknek?
Részlet a válaszából: […] ...kérdés kapcsán először is azt kell eldönteni, hogy az Szjtv. hatálya alá tartozó szerencsejátékról, vagy üzletpolitikai célú nyereményjátékról van-e szó. Előbbi esetében a lényeg a játékban való részvétel, a szervezőnek a játék értékesítéséből...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. szeptember 26.
1
2