Iskolai versenyen kiosztott díjak

Kérdés: Központi költségvetési szerv iskolások részére versenyt szervez. A helyezést elért diákoknak díjakat ad át tárgynyeremények, ajándékutalványok formájában. A rendezvényen cateringszolgáltatást is igénybe veszünk, diákok és bírálók részére egyaránt. A központi támogatásból beszerzett ajándékokat milyen rovaton számoljuk el? A cateringszolgáltatást reprezentációként kell-e elszámolni, illetve keletkezik-e adófizetési kötelezettségünk?
Részlet a válaszából: […] ...Szja-tv. 76. §-ának (3) bekezdése szerint verseny, vetélkedő díja esetén személyi jövedelemadó szempontból a szervezőt a nyeremény szokásos piaci értékének 1,18-szorosa után 15 százalék adófizetési kötelezettség terheli.Az Szja-tv. 1. sz. mellékletének 8.22....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 2.

Utalványsorsolás

Kérdés: Önkormányzatunk falunap keretében a részt vevő látogatók között wellness-szállás-utalványt sorsolt ki. Az utalvány megvásárlását és annak átadását a nyertes részére hogyan kell könyvelni, illetve van-e valamilyen adóvonzata?
Részlet a válaszából: […] ...kérdéses nyeremény nem minősül engedélyhez kötött sorsolásos játéknak, nem áruvásárláshoz kötött és nem promóciós ajándék, de nem is tudásalapú vetélkedő.A kérdésből megítélhetően valószínűleg nem kellett a résztvevőknek fizetni, sem a falunapon, sem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 12.
Kapcsolódó címkék:    

Online nyereményjáték

Kérdés: Intézményünk szeretne online nyereményjátékot indítani, melynek keretében marketingeszközöket vagy az intézményünknél felhasználható fürdőbelépőjegyet lehetne nyerni. Az így kiadott ajándékokkal milyen módon lehet elszámolni? Adózás tekintetében a marketingeszközök beszerzési árával, valamint a belépőjegy-árusításban szereplő összeggel számolva a reprezentáció-hoz hasonló módon egyes meghatározott juttatásként személyijövedelemadó- és szochoköteles?
Részlet a válaszából: […] ...a kérdező több fontos részletet nem árult el, pl. vásárláshoz kötött-e a részvétel, vagy fizetni kell a résztvevőknek a nyereményjátékban való részvételükkel, a nyeremény a szerencsén múlik, vagy kell érte teljesíteni valamilyen feladatot, ezért a választ...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 29.

Tiszta utca, rendes ház

Kérdés: Önkormányzatunk "Tiszta utca, rendes ház" címmel pályázati felhívást tett közzé az önkormányzat közigazgatási területén lévő társasházak részére. A jelentkezőket rangsorolva a legjobban teljesítő (legtisztább) társasházak díjazásban részesülnek. A díj mértéke változó összeg, 120 ezer és 840 ezer forint közötti nagyságrendben. A díjakat a nyertes társasházak részére a szerződéskötést követően tervezzük átutalni. Mivel a díjak felhasználásával a társasházaknak nem kell az önkormányzat felé elszámolniuk, ezért jelen esetben nem beszélhetünk az államháztartásról szóló törvény VI. fejezetében taglalt támogatásokról.
1. Milyen szerződést kell/lehet kötni a társasházakkal, mely alapján a díj összege kiutalásra kerülne? Van-e a szerződéssel kapcsolatban valamilyen egyedi elvárás, aminek a szerződésben mindenképpen szerepelnie kell?
2. Hová, milyen rovatra kell könyvelni a kifizetéskor az összeget?
3. Milyen közteherfizetési kötelezettség merülhet fel a fizetendő díjakkal kapcsolatban, s azt kinek kell fizetnie, az önkormányzatnak vagy a társasháznak?
Részlet a válaszából: […] ...összefüggő bevallási kötelezettség szabályai szerint bevallást tesz.Az Szja-tv. 76. §-ának (2) bekezdése szerint pénzbeli nyeremény esetén az adót a magánszemélyeknek kiosztandó teljes nyereményösszegből egy tételben kell a kifizetőnek levonnia és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. április 20.
Kapcsolódó címkék:  

Online farsangi nyereményjáték adózása

Kérdés: Roma önkormányzatunk online farsangot szervez. Lesznek előadók. A gyermekek részére pedig egy versenyt hirdetünk. Aki beöltözik, és a legtöbb lájkot kapja, annak ajándékcsomagot (könyv, csoki) vagy ajándékutalványt (élelmiszerbolti) adunk. Az előbbiekben említett ajándékoknak milyen adóvonzata van?
Részlet a válaszából: […] ...versenynek minősül a nyereményjáték, ha a következő feltételek együttesen teljesülnek: a játék nyilvánosan meghirdetett; a feltételek bárki számára azonosak; az adott feladat, cél elérése érdekében a résztvevők tudásuk, képességük vagy adottságuk...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 9.
Kapcsolódó címkék:      

Iskolai, illetve egyéb vetélkedő, verseny díjazásának adózása

Kérdés: Szeretném megkérdezni, hogyan adózik az ajándékutalvány, amit jutalmazásként iskolás gyerekeknek adunk, különböző közlekedésbiztonsági és egyéb baleset-megelőzéssel kapcsolatos vetélkedők díjazásaként? Keletkezik-e járulékfizetési, szja-fizetési kötelezettség a juttató és a megajándékozott részéről? Hogyan kell eljárni, ha saját dolgozó kap ajándékutalványt ilyen tárgyú versenyek díjazásaként?
Részlet a válaszából: […] ...kötelezettsége, sem a juttató, sem a magánszemély oldalán.Amennyiben a juttatás más magánszemély részére történik, úgy az egyéb nyereménynek, vetélkedő díjának tekintendő. Az ennek nem pénzben kapott díja után a kifizetőnek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. január 15.
Kapcsolódó címkék:    

Tombolán történő nyeremény-sorsolással kapcsolatos adminisztratív teendők és adózási kérdések

Kérdés: Ingyen látogatható községi rendezvényen önkormányzatunk tombola lebonyolítását tervezi. Minden, a rendezvényen megjelenő lakos részére térítésmentesen átad 1 db tombolajegyet, amellyel tárgynyereményt lehet nyerni. A tervezett nyereménysorsolásnak milyen szabályai vannak? Milyen adminisztratív és nyilvántartási kötelezettség keletkezik az önkormányzatnál a nyeremények vonatkozásában? Milyen adózási vonzata lesz a nyereményeknek?
Részlet a válaszából: […] ...között árusítják, és- a kibocsátott sorsjegyek száma az 5000 darabot, vagy összes értéke az 500 000 forintot nem haladja meg, és- a nyeremények fogyasztói áron számított összértéke vagy a kisorsolásra kerülő pénzösszeg a kibocsátott sorsjegyek összes értékének...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. április 17.
Kapcsolódó címkék:  

Támogatói jegyek sorsoláson való részvétele

Kérdés: Községi rendezvényen támogatói jegyek árusítását tervezzük, melynek elsődleges célja a programok költségeihez való lakossági hozzájárulás. A programok egyébként ingyen lesznek látogathatók. A támogatói jegyek sorsoláson is részt vennének, ahol kisebb-nagyobb tárgyakat, felajánlásokat lehetne vele nyerni. A tervezett nyereménysorsolásnak milyen szabályai vannak? (Pl. be kell jelenteni a NAV-hoz, vagy valamilyen más szervhez?) Milyen adminisztratív és nyilvántartási kötelezettség keletkezik az önkormányzatnál a nyeremények vonatkozásában? Milyen adózási vonzata lesz a nyereményeknek?
Részlet a válaszából: […] ...kérdés kapcsán először is azt kell eldönteni, hogy az Szjtv. hatálya alá tartozó szerencsejátékról, vagy üzletpolitikai célú nyereményjátékról van-e szó. Előbbi esetében a lényeg a játékban való részvétel, a szervezőnek a játék értékesítéséből...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. szeptember 26.
Kapcsolódó címke:

Szavalóverseny nyereményének adója

Kérdés: A művelődési központ szavalóversenyt rendezett. A részt vevő gyerekek könyvutalványban részesültek, 2015. január hónapban. A munkáltatónak kell-e járulékot fizetni az utalványok után? 2 gyerek 10 000 forintos, a többi gyerek 5000 forintos utalványt kapott.
Részlet a válaszából: […] ...a versenyt a szerencsejátékoktól, ahol alapvetően nem a tudás, hanem a szerencse határozza meg, hogy ki nyer. A versenyek, vetélkedők nyereményeként adott tárgyjutalom adómentessége már 2012. évben megszűnt.Az Szja-tv. 69. §-a (1) bekezdésének j) pontja...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. március 17.
Kapcsolódó címkék:  

Falunapon szervezett tombola­- játékra vonatkozó előírások

Kérdés: Falunapon a helyi önkormányzat tombolát szervez. A tombolatárgy milyen költség? Kell utána adót, járulékot fizetni?
Részlet a válaszából: […] ...árusítják, és- a kibocsátott sorsjegyek száma az ötezer darabot, vagy összes értéke az 500 000 forintot nem haladja meg, továbbá- a nyeremények fogyasztói áron számított össz­­értéke vagy a kisorsolásra kerülő pénzösszeg a kibocsátott sorsjegyek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. november 25.
Kapcsolódó címke:
1
2