Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

49 találat a megadott nyugdíjas közalkalmazott tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Nyugdíjas köztisztviselő foglalkoztatása

Kérdés: Köztisztviselőként dolgozom, 63 éves vagyok, 44 év munkaviszonyom van, szeretnék nyugdíjasként folyamatosan tovább dolgozni a jelenlegi munkahelyemen. Hogyan lehetséges? Ha tovább dolgozom, akkor a munkabér után csak a 15% adót kell fizetni, vagy maradnak a közterhek is? A nyugdíj folyósítását fel kell függeszteni, amíg a jogviszony fennáll?
Részlet a válaszból: […]teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerezte, főszabályként a jogviszonya megszűnik, kivéve, ha a köztisztviselő kérelmére és hivatali érdek alapján a munkáltató a jogviszonyt fenntartja. A nyugellátást azonban ekkor szüneteltetni fogják.A
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. március 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5414
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Konyhai alkalmazott továbbfoglalkoztatása

Kérdés: Konyhai alkalmazottunkat közalkalmazotti státuszban foglalkoztatjuk. 1955. 05. 02-án született, a hatályos nyugdíjtörvény szerint 2019. 05. 02-től jogosult lett volna igénybe venni az öregségi nyugdíjat, mert akkor töltötte be a 64. életévét. Azzal a kéréssel fordult hozzánk, hogy még ebben az évben sem szeretne nyugdíjba vonulni, csak 2021. 05. 02-től. Engedélyezhetjük-e azt neki, hogy közalkalmazottként a 65. életév betöltését követően is megmaradjon a munkaviszonya, és ne kezdeményezze a nyugdíjba vonulását?
Részlet a válaszból: […]dolgozók vonatkozásában).Az 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat a központi költségvetési szervek vonatkozásában megtiltja a nyugdíjassal történő, foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítését. Az említett további szabályzók egyes esetekben e körben is engedélyeznek kivételeket. Tehát amennyiben ezen rendelkezések alapján tiltott a nyugdíjas foglalkoztatása, akkor vele a jogviszony nem tartható fenn.Ugyanakkor önkormányzati költségvetési szervekre e korlátozások nem vonatkoznak, tehát ott nincs akadálya a közalkalmazotti jogviszony nyugdíjjogosultság elérése utáni fenntartásának. Figyelemmel kell azonban lenni arra, hogy a közszférában végzett munka esetén a nyugdíj folyósítását szüneteltetik arra az időtartamra, amíg az érintett közalkalmazotti jogviszonya fennáll (ha megigényelte a nyugdíjat az érintett).Az érintett szempontjából releváns lehet, hogy nyugdíj mellett a Munka Törvénykönyve szerinti munkaviszonyban 2019. január 1-je óta korlátozás nélkül lehet dolgozni, ugyanis ilyen foglalkoztatás esetén a munkavállaló nem válik biztosítottá,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. március 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5152
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Önkormányzati tanácsadó - nyugdíj szüneteltetésére vonatkozó szabályok

Kérdés: A Kttv. 239. §-ban nevesített "önkormányzati tanácsadó" jogviszonyt létesíteni szándékozó öregségi nyugdíjra jogosult esetében is alkalmazandó-e a Tny. 83/C. §-ában rögzített szüneteltetési kötelezettség?
Részlet a válaszból: […]szolgálati viszonyban,- a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti hivatásos szolgálati jogviszonyban vagy a Magyar Honvédséggel szerződéses vagy hivatásos szolgálati viszonyban áll.Felmerülhet a kérdés, hogy vajon tekinthető-e az önkormányzati tanácsadó politikai szolgálati jogviszonynak. A Kit. szerint politikai szolgálati jogviszonyban állónak minősül a politikai felsővezető (miniszterelnök, miniszter, államtitkár), a politikai vezető (kormánymegbízott) és a politikai tanácsadó, politikai főtanácsadó (ide a miniszteri, államtitkári tanácsadók tartoznak) és a kabinetfőnök (tanácsadó). Megállapítható tehát, hogy az önkormányzati tanácsadó nem tekinthető politikai szolgálati jogviszonyban állónak.Az önkormányzati tanácsadó jogviszonya inkább egy sajátos közszolgálati jogviszonynak tekinthető. A Tny. hivatkozott rendelkezése azonban csak köztisztviselőként vagy közszolgálati ügykezelőként közszolgálati jogviszonyban állókra terjed ki.Mindezek alapján - megítélésünk szerint - a Tny. 83/C. §-a nem alkalmazandó az önkormányzati tanácsadóra. Vonatkozik rá azonban a Tny. 83/B. §-ában foglalt korlát. Azaz ha az öregségi nyugdíjkorhatárt be nem töltött, a 18. § (2a)-(2d) bekezdései alapján megállapított, vagy a 2011. évi CLXVII. törvény 3. §-a (2) bekezdésének c) pontja alapján továbbfolyósított öregségi teljes nyugdíjban részesülő személy a tárgyévben a Tbj-tv. 5.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. november 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5079

4. találat: Nyugdíjas alkalmazása óvodapedagógusként

Kérdés: Nyugdíjas óvodapedagógus közalkalmazotti jogviszonyának megszűnése után foglalkoztatható-e önkormányzati fenntartású óvodában óvónőként a Munka Törvénykönyve alapján munkaszerződéssel?
Részlet a válaszból: […]rendelkezik, az állami és a helyi önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyban állnak. Ettől eltérést egyrészt maga a Kjt. állapít meg, amikor kiveszi a hatálya alól a közfoglalkoztatottakat, illetve a Kttv., amikor rendelkezik arról, hogy az állami, önkormányzati költségvetési szerveknél kik azok, akik közszolgálati jogviszonyban állnak.Ezen túlmenően a köznevelési törvény és annak végrehajtási rendelete kimondja, hogy az óvónőkre a pedagógus-előmenetel szabályait kell alkalmazni, és rájuk - fenntartótól függően - az Mt. vagy a Kjt. rendelkezéseit kell háttérjogszabályként alkalmazni. Állami, önkormányzati fenntartású óvoda esetén a pedagógusok közalkalmazottak.Amennyiben pedig a nyugdíjban[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. november 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5071
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Nyugdíjba vonult köztisztviselő visszafoglalkoztatása

Kérdés: Polgármesteri hivatalból nyugállományba vonult közalkalmazottat/köztisztviselőt később, az öregségi nyugdíj folyósítása mellett lehet-e a polgármesteri hivatalban munkaszerződéssel (Mt.) foglalkoztatni? Polgármesteri hivatalból nyugállományba vonult köztisztviselővel később, az öregségi nyugdíj folyósítása mellett lehet-e megbízási szerződést kötni tanácsadói feladatokra? A fenti két esetben a kereseti korlátról szóló Tny. 83/B. §-ában és a nyugdíj-szüneteltetésre vonatkozó 83/C. §-ában foglaltakra tekintettel kell-e lenni a nyugdíjasnak?
Részlet a válaszból: […]köztisztviselői kinevezés adható.Az előző bekezdés alá nem tartozó feladatok ellátására megbízási, illetve vállalkozási szerződés abban az esetben köthető, haa) a szolgáltatás - vállalkozás esetében az eredmény - tárgya jogügyletileg korlátozott, és a szerződésben előre pontosan meghatározható, ésb) a feladat jellege lehetővé teszi, hogy a közigazgatási szervet mint megrendelőt, illetve megbízót kizárólag korrekciós jellegű, az érdekközvetítést szolgáló utasítási jog illesse meg, ésc) a feladat a megbízott, vállalkozó saját anyagainak, illetve eszközeinek felhasználásával teljesíthető, ésd) a feladat teljesítésének helye nem szükséges, hogy a közigazgatási szerv székhelyén, telephelyén legyen, azt a megbízott, illetve a vállalkozó maga választhatja meg, illetve az a feladat ellátásához igazítható.A közigazgatási szervnél a tárgyévben munkaszerződéssel foglalkoztatott személyek aránya - ide nem értve a fizikai alkalmazottakat - együttesen nem haladhatja meg az éves átlagos statisztikai állományi létszám tíz százalékát. A tízszázalékos mérték alól a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter indokolt esetben mentesítést adhat.Az állami és a helyi önkormányzati költségvetési szerveknél mindazokkal, akikkel nem kell közszolgálati jogviszonyt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. május 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4962

6. találat: Nyugdíjasnak minősülő közalkalmazott jogviszonyának megszüntetése

Kérdés: Mennyi felmentési idő illeti meg, illetve megilleti-e azt a közalkalmazottat, aki 2019. május 23-ával szeretne nyugdíjba menni? (1955-ben született.) A közalkalmazotti törvény 33. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével nem egységes a vélemény, az is elhangzott, hogy nem illeti meg a felmentési idő. A dolgozó határozatlan időre kinevezett közalkalmazott, és az alábbi jogviszonyai voltak:
1973. 08. 22.-1977. 04. 14. SZOT Szanatórium,
1977. 04. 15.-1983 .02. 09. SZOT 4. sz. Üzemegység,
1983. 05. 16.-1983. 09. 15. SZOT 4. sz. Üzemegység,
1987. 10. 08.-1988. 12. 31. ÉPSZAK-JAVSZER Vállalat,
1989. 02. 20.-1989. 09. 20. ÁFÉSZ,
1991. 07. 12.-1995. 05. 15. Magánvállalkozó,
1999. 05. 01.-1999. 12. 31. Városi Művelődési Ház és Könyvtár,
2000. 05. 15.-2000. 10. 15. Városi Művelődési Ház és Könyvtár,
2001. 05. 01.-2001. 10. 31. Városi Művelődési Ház és Könyvtár,
2002. 05. 08.-2002. 10. 31. Városi Művelődési Ház és Könyvtár,
2003. 05. 01.-2003. 06. 30. Városi Művelődési Ház és Könyvtár,
2003. 07. 01.-2018- Városi Művelődési Ház és Könyvtár
Részlet a válaszból: […]közalkalmazotti jogviszonyt. Amennyiben a közalkalmazott a "normál" öregségi nyugdíjat szeretné igénybe venni, úgy nem terheli felmentési kötelezettség a munkáltatót. Amennyiben viszont a munkáltató úgy dönt, megteheti, hogy felmentéssel szünteti meg a jogviszonyt. Ebben az esetben felmentési idő jár a Kjt. 33. §-a szerint.A felmentési időre jogosító közalkalmazotti jog-viszonyban töltött időbe a következő időtartamokat kell beszámítani:- a Kjt. hatálya alá tartozó munkáltatónál (tanácsi, önkormányzati, állami költségvetési intézményeknél) munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött idő (ideértve azt is, ha utóbb a Kjt. hatálya alá került),- Kttv., Áttv. hatálya alá tartozó szervnél munkaviszonyban, kormányzati szolgálati, közszolgálati jogviszonyban/állami szolgálati jogviszonyban töltött idő, Ktv., Ktjv. hatálya alá tartozó szervnél munkaviszonyban, közszolgálati jogviszonyban,- a szolgálati jogviszony időtartama,- a bíróságnál és ügyészségnél szolgálati viszonyban, munkaviszonyban töltött idő,- Kjt. hatálybalépése előtt áthelyezéssel keletkezett, korábbi munkaviszony időtartama, mindaddig, amíg a közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonyát nem szünteti meg,- a fentiekben felsorolt időtartamokon belül a munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony fennállásának azon időtartama, amely alatt a közalkalmazott nem végzett munkát, a közalkalmazotti jogviszony szünetelt (pl. 30 napot meg nem haladó fizetés nélküli szabadság, GYES, GYED ideje),- jogelődnél, illetve szervezeti jogállásváltozás esetén az átadónál eltöltött idő,- ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban eltöltött[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. január 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4872

7. találat: Megbízási szerződés kötése önkormányzatnál öregségi nyugdíjban részesülő személlyel

Kérdés: Önkormányzatunk dolgozója öregségi nyugdíjasként határozatlan idejű kinevezéssel köztisztviselőként dolgozik 2013. június 30-ig. A nyugdíjkorhatárt betöltötte. Az új jogszabályok miatt munkaviszonyának megszüntetését kérte a fenti időponttal. A változást 04. 30-ig bejelentette a nyugdíjfolyósító részére is. Önkormányzatunknak viszont bizonyos feladatok ellátására szüksége van továbbra is a munkájára. Köthetünk-e vele megbízási szerződést meghatározott feladatok ellátására, ha igen, érinti-e ez a nyugdíjának szüneteltetését, vagy csak a keresetkorlát vonatkozik rá?
Részlet a válaszból: […]sajátosságait tükrözi, tartalmát tekintve (tevékenység jellege, ellátott feladatkör, személyes munkavégzési kötelezettség, rendelkezésre állási kötelezettség, alá-fölé rendeltségi viszony, tevékenység végzésének ideje, munkavégzés eszköze stb.) munkaviszonynak minősül. Értelemszerűen a szerződés színlelt jellegét támaszthatja alá az is, ha az érintettek feltételezhetően valamely munka-, adó- vagy társadalombiztosítási szabály megkerülése érdekében kötnek egymással más szerződéstípust (megbízási szerződést), mint amit egyébként kötnének (munkaszerződés, köztisztviselői, közalkalmazotti kinevezés). A szerződés típusának kiválasztását mindig az eset összes körülményeire tekintettel kell elvégezni.A Tny. 83/C. §-ának (1) bekezdése rendelkezik a nyugdíj szüneteltetéséről, ha a nyugdíjas például köz­alkalmazotti vagy közszolgálati jogviszonyban áll. E rendelkezés azonban a megbízási szerződéssel foglalkoztatott személyekre nem terjed ki.Az önkormányzatnál megbízási szerződéssel foglalkoztatott személyekre is vonatkozik ugyanakkor az éves kereseti korlátra vonatkozó előírás (Tny. 83/B. §). Amennyiben az öregségi nyugdíjban részesülő a Tbj-tv. 5. §-a szerinti biztosítással járó jogviszonyban áll (pl. megbízási jogviszony alapján biztosítottnak[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. július 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3462

8. találat: Önkormányzati intézménynél alkalmazandó nyugdíj-politikai elvek

Kérdés: Az öregségi nyugdíjkorhatárt 2013. novemberben érem el, jelenleg korhatár előtti ellátásban részesülök. Egy önkormányzati intézménynél megbízási szerződéssel, nem közalkalmazottként speciális feladatot látok el. Kérdésem, hogy az öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig (2013. november) ezt a feladatot elláthatom-e (a nyugdíjjárulék alapja nem éri el az éves keretösszeget), valamint kell-e a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál bejelentést tennem?
Részlet a válaszból: […]nyugdíjkorhatár betöltése (2013. november) után a kormányhatározat alapján.A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 11. §-ának (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a korhatár előtti ellátás és a szolgálati járandóság keresőtevékenység miatti szüneteltetésére a Tny. 83/B. §-ának (1) és (2) bekezdéseit és 83/C. §-ának (1), (2) és (4) bekezdéseit kell alkalmazni azzal, hogy öregségi nyugdíj és nyugellátás alatt korhatár előtti ellátást és szolgálati járandóságot kell érteni. Ennek megfelelően Önre mint korhatár előtti ellátásban részesülőre 2013 novemberéig és azt követően is kiterjednek a nyugellátási törvény nyugdíj-szüneteltetésre vonatkozó szabályai, feltéve hogy az Ön esetében fennállnak az abban foglalt körülmények.Amennyiben a Tbj-tv. 5. §-a szerinti biztosítással járó jogviszonyban áll (pl. megbízási jogviszony alapján biztosítottnak minősül), és a fizetendő nyugdíjjárulék alapja meghaladja a tárgyév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összegének tizennyolcszorosát (éves keretösszeg, 2013-ban 1 764 000 forint), az éves keretösszeg elérését követő hónap első napjától az adott tárgyév december 31-éig, de legfeljebb az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig a nyugdíjfolyósító szervnek a nyugdíj folyósítását szüneteltetnie kell. Ha a fizetendő nyugdíjjárulék alapja az éves keretösszeget a tárgyév decemberében haladja meg, a nyugellátás szüneteltetésére nem kerül sor, de a tárgyév december havi nyugellátást vissza kell fizetni.A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény 83/C. §-ának (1) bekezdése arról rendelkezik,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. május 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3439

9. találat: Egészségügyi dolgozók jövedelemkiegészítése

Kérdés: Úgy értesültünk, hogy az egészségügyi dolgozókra nem kell alkalmazni azt a szabályt, hogy amennyiben valaki öregségi nyugdíj mellett tovább dolgozik, akkor szüneteltetni kell a nyugdíját. Pontosan milyen kivételi szabály érvényesül az öregségi nyugdíjban részesülő egészségügyi dolgozókra az öregségi nyugdíj és az illetmény együttfolyósításának tilalma tekintetében?
Részlet a válaszból: […]szüneteltetik - ideértve a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 11. §-a szerinti szüneteltetést is -, a munkáltató - általa meghatározott összegű - jövedelemkiegészítésben részesítheti, kormányrendeletben meghatározott eljárásrend szerint és jóváhagyás birtokában, a következő feltételek alapján.A munkáltató által meghatározott jövedelemkiegészítésnek az egészségügyi dolgozót megillető, a kifizetést terhelő adók és járulékok nélkül számított (nettó) mértéke nem lehet magasabb az egészségügyi dolgozót a közalkalmazotti, kormányzati szolgálati jogviszony fennállása miatt történő szüneteltetés hiányában egyébként megillető pénzellátás havi összegénél.Ha az egészségügyi dolgozó több egészségügyi szolgáltatóval is közalkalmazotti vagy kormányzati szolgálati jogviszonyban áll, a jövedelemkiegészítés teljes munkaidős foglalkoztatás esetén csak egy jogviszonyra tekintettel, több részmunkaidős jogviszony fennállása esetén, együttesen legfeljebb a szüneteltetés hiányában egyébként őt megillető pénzellátás havi összegének mértékéig (nettóban) folyósítható.Az egészségügyi dolgozó nem jogosult jövedelemkiegészítésre a fizetés nélküli szabadság, valamint az egész napos igazolatlan távollét időtartamára. Nem jár jövedelemkiegészítés a felmentési időnek arra a részére, amely időtartam vonatkozásában az egészségügyi dolgozót a munkavégzési kötelezettség alól mentesítették.A jövedelemkiegészítés a foglalkoztatottat a közalkalmazotti, kormányzati szolgálati jogviszonyára irányadó törvényben foglalt illetményrendszeren kívül illeti meg, különösen az alábbiakra tekintettel:- a távolléti díj, a jubileumi jutalom, az illetménypótlékok, az illetményen alapuló egyéb bérelemek, valamint az ügyeleti díj és a készenléti díj számítása szempontjából figyelmen kívül kell hagyni;- a minimálbér és a garantált bérminimum biztosítása, valamint az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer alkalmazása szempontjából nem kell az illetmény részének tekinteni; és- nem kell figyelembe venni az adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló, a foglalkoztatottat megillető, kormányrendeletben meghatározott kompenzációra való jogosultság és a kompenzáció összegének számítása tekintetében.Az egészségügyi dolgozó a jövedelemkiegészítés után nem fizet nyugdíjjárulékot.Meghatározott esetekben e jövedelemkiegészítésre is érvényesül a nyugellátási törvényben rögzített éves kereseti korlát (minimálbér 18-szorosa). Ha a jövedelemkiegészítésben részesülő egészségügyi dolgozó az öregségi nyugdíjkorhatárt még nem töltötte be, és nyugdíját nem a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 3. §-a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. május 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3431

10. találat: Nyugdíjas személy foglalkoztatása kormányzati szolgálati, illetve közszolgálati jogviszonyban

Kérdés: 2013-tól hogyan foglalkoztathatók tovább azok a kormányzati szolgálati jogviszonyban, illetve közszolgálati jogviszonyban állók, akik a rájuk irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötték, és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerezték?
Részlet a válaszból: […]szolgálati jogviszonyban, közszolgálati jogviszonyban áll.A nyugdíjfolyósító szerv az öregségi nyugdíj folyósításának szüneteltetéséről és a jogalap nélkül felvett öregségi nyugdíj visszafizettetéséről - a nyugellátásban részesülő személynek a Tny. 97. §-ának (5) bekezdése szerint tett bejelentése, illetve az állami adóhatóság által közölt adatok alapján - hivatalból dönt. Az öregségi nyugdíj szüneteltetésének időtartama alatt az érintett nyugdíjasnak minősül. Az öregségi nyugdíj a nyugdíjas kérelmére akkor folyósítható újból, ha a jogosult igazolja a fentebb felsoroltak közé tartozó jogviszony megszűnését. Az öregségi nyugdíj újbóli folyósítása során a Tny. 83/A. §-ának (3) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.Átmeneti szabály érvényesül azonban a már jogviszonyban állókra. Ezt a Tny. 102/I. §-ába iktatták be. Ez alapján a 2013. január 1-jén a 83/C. § (1) bekezdése szerinti jogviszonyban álló, öregségi nyugdíjban részesülő személy a jogviszony fennállásának tényét 2013. április 30-áig köteles bejelenteni a nyugdíjfolyósító szervnek. A 2013. január 1-jén ilyen jogviszonyban álló személy öregségi nyugdíját - ha a 83/C. § (1) bekezdése szerinti jogviszonya továbbra is fennáll - 2013. július 1-jétől kell szüneteltetni.E szabályt kell alkalmazni minden olyan esetben, amikor a nyugdíj folyósítása mellett jogszabály alapján fenmaradhat a jogviszony, nem kell azt megszüntetni.A Magyar Közlöny 184. számában, 2012. december 29-én jelent meg a kormány 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozata a közszférában alkalmazandó nyugdíj-politikai elvekről a közalkalmazottak és kormányzati szolgálati jogviszonyban állók kormányhatározat hatálya alá tartozó csoportjait érintően.Ebben a kormány felhívja a minisztereket és a miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy 2013. január 31-ig, illetőleg azt követően folyamatosan tegyék meg a szükséges intézkedéseket az irányításuk vagy felügyeletük alá tartozó költségvetési szervekkel közalkalmazotti vagy kormányzati szolgálati jog­viszonyban álló azon személyek jogviszonyának megszüntetése vagy a megszüntetés kezdeményezése érdekében, akik a rájuk irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötték, és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerezték. A határozatban foglaltak nem vonatkoznak a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézményekben oktatói, tanári vagy tudományos kutatói munkakörben foglalkoztatott személyekre. Az érintett személyi körrel megbízási vagy vállalkozási szerződés sem köthető, és öregségi teljes nyugdíjra jogosult személlyel új jogviszony sem létesíthető.Abban[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. február 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3372
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 49 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést