Nyugdíjas köztisztviselő foglalkoztatása

Kérdés: Köztisztviselőként dolgozom, 63 éves vagyok, 44 év munkaviszonyom van, szeretnék nyugdíjasként folyamatosan tovább dolgozni a jelenlegi munkahelyemen. Hogyan lehetséges? Ha tovább dolgozom, akkor a munkabér után csak a 15% adót kell fizetni, vagy maradnak a közterhek is? A nyugdíj folyósítását fel kell függeszteni, amíg a jogviszony fennáll?
Részlet a válaszából: […] Ha a köztisztviselő a társadalombiztosítási szabályok alapján az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerezte, főszabályként a jogviszonya megszűnik, kivéve, ha a köztisztviselő kérelmére és hivatali...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 9.

Konyhai alkalmazott továbbfoglalkoztatása

Kérdés: Konyhai alkalmazottunkat közalkalmazotti státuszban foglalkoztatjuk. 1955. 05. 02-án született, a hatályos nyugdíjtörvény szerint 2019. 05. 02-től jogosult lett volna igénybe venni az öregségi nyugdíjat, mert akkor töltötte be a 64. életévét. Azzal a kéréssel fordult hozzánk, hogy még ebben az évben sem szeretne nyugdíjba vonulni, csak 2021. 05. 02-től. Engedélyezhetjük-e azt neki, hogy közalkalmazottként a 65. életév betöltését követően is megmaradjon a munkaviszonya, és ne kezdeményezze a nyugdíjba vonulását?
Részlet a válaszából: […] A Kjt. nem tartalmaz olyan rendelkezést, mely alapján a munkáltató köteles lenne a nyugdíjjogosultság megszerzésével vagy valamilyen életkor elérésével megszüntetni a közalkalmazotti jogviszonyt.A központi költségvetési szervek esetében azonban irányadó az 1700/2012. (XII. 29...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. március 24.
Kapcsolódó címkék:  

Önkormányzati tanácsadó - nyugdíj szüneteltetésére vonatkozó szabályok

Kérdés: A Kttv. 239. §-ban nevesített "önkormányzati tanácsadó" jogviszonyt létesíteni szándékozó öregségi nyugdíjra jogosult esetében is alkalmazandó-e a Tny. 83/C. §-ában rögzített szüneteltetési kötelezettség?
Részlet a válaszából: […] A Tny. 83/C. §-a arról rendelkezik, hogy az öregségi nyugdíj folyósítását - az öregségi nyugdíj kezdő időpontjától, öregségi nyugdíjasként létesített jogviszony esetén pedig a jogviszony létesítésének hónapját követő hónap első napjától a jogviszony...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 26.

Nyugdíjas alkalmazása óvodapedagógusként

Kérdés: Nyugdíjas óvodapedagógus közalkalmazotti jogviszonyának megszűnése után foglalkoztatható-e önkormányzati fenntartású óvodában óvónőként a Munka Törvénykönyve alapján munkaszerződéssel?
Részlet a válaszából: […] Önkormányzati fenntartású óvodában nincs kizárva a nyugdíjas foglalkoztatása, tekintettel arra, hogy az 1700/2012. Korm. határozat hatálya nem terjed ki a helyi önkormányzati költségvetési szervekre. Tehát önmagában a foglalkoztatásnak nincs jogi akadálya.Másik kérdés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 5.
Kapcsolódó címkék:  

Nyugdíjba vonult köztisztviselő visszafoglalkoztatása

Kérdés: Polgármesteri hivatalból nyugállományba vonult közalkalmazottat/köztisztviselőt később, az öregségi nyugdíj folyósítása mellett lehet-e a polgármesteri hivatalban munkaszerződéssel (Mt.) foglalkoztatni? Polgármesteri hivatalból nyugállományba vonult köztisztviselővel később, az öregségi nyugdíj folyósítása mellett lehet-e megbízási szerződést kötni tanácsadói feladatokra? A fenti két esetben a kereseti korlátról szóló Tny. 83/B. §-ában és a nyugdíj-szüneteltetésre vonatkozó 83/C. §-ában foglaltakra tekintettel kell-e lenni a nyugdíjasnak?
Részlet a válaszából: […] Arra, hogy a polgármesteri hivatalnál milyen jogviszonyban foglalkoztatható egy adott személy, részben a Kttv., részben a Kjt. szabályait kell figyelembe venni. A megbízási jogviszony tekintetében pedig ügyelni kell a színlelt szerződések tilalmára.A Kttv. kimondja, hogy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 28.

Nyugdíjasnak minősülő közalkalmazott jogviszonyának megszüntetése

Kérdés: Mennyi felmentési idő illeti meg, illetve megilleti-e azt a közalkalmazottat, aki 2019. május 23-ával szeretne nyugdíjba menni? (1955-ben született.) A közalkalmazotti törvény 33. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével nem egységes a vélemény, az is elhangzott, hogy nem illeti meg a felmentési idő. A dolgozó határozatlan időre kinevezett közalkalmazott, és az alábbi jogviszonyai voltak:
1973. 08. 22.-1977. 04. 14. SZOT Szanatórium,
1977. 04. 15.-1983 .02. 09. SZOT 4. sz. Üzemegység,
1983. 05. 16.-1983. 09. 15. SZOT 4. sz. Üzemegység,
1987. 10. 08.-1988. 12. 31. ÉPSZAK-JAVSZER Vállalat,
1989. 02. 20.-1989. 09. 20. ÁFÉSZ,
1991. 07. 12.-1995. 05. 15. Magánvállalkozó,
1999. 05. 01.-1999. 12. 31. Városi Művelődési Ház és Könyvtár,
2000. 05. 15.-2000. 10. 15. Városi Művelődési Ház és Könyvtár,
2001. 05. 01.-2001. 10. 31. Városi Művelődési Ház és Könyvtár,
2002. 05. 08.-2002. 10. 31. Városi Művelődési Ház és Könyvtár,
2003. 05. 01.-2003. 06. 30. Városi Művelődési Ház és Könyvtár,
2003. 07. 01.-2018- Városi Művelődési Ház és Könyvtár
Részlet a válaszából: […] Amennyiben az érintett közalkalmazott 1955-ben született, akkor a 2019. évben, a 64. életéve betöltésével válik jogosulttá öregségi nyugdíjra (feltéve, hogy a szükséges szolgálati idővel is rendelkezik, ami a megadott adatok alapján teljesül).A munkáltató felmentéssel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. január 15.

Megbízási szerződés kötése önkormányzatnál öregségi nyugdíjban részesülő személlyel

Kérdés: Önkormányzatunk dolgozója öregségi nyugdíjasként határozatlan idejű kinevezéssel köztisztviselőként dolgozik 2013. június 30-ig. A nyugdíjkorhatárt betöltötte. Az új jogszabályok miatt munkaviszonyának megszüntetését kérte a fenti időponttal. A változást 04. 30-ig bejelentette a nyugdíjfolyósító részére is. Önkormányzatunknak viszont bizonyos feladatok ellátására szüksége van továbbra is a munkájára. Köthetünk-e vele megbízási szerződést meghatározott feladatok ellátására, ha igen, érinti-e ez a nyugdíjának szüneteltetését, vagy csak a keresetkorlát vonatkozik rá?
Részlet a válaszából: […] A közszférában alkalmazandó nyugdíj-politikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat az abban foglalt feladatok végrehajtásáért felelősként az érintett minisztereket és a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt nevezi meg. A kormányhatározatban foglaltak nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. július 9.

Egészségügyi dolgozók jövedelemkiegészítése

Kérdés: Úgy értesültünk, hogy az egészségügyi dolgozókra nem kell alkalmazni azt a szabályt, hogy amennyiben valaki öregségi nyugdíj mellett tovább dolgozik, akkor szüneteltetni kell a nyugdíját. Pontosan milyen kivételi szabály érvényesül az öregségi nyugdíjban részesülő egészségügyi dolgozókra az öregségi nyugdíj és az illetmény együttfolyósításának tilalma tekintetében?
Részlet a válaszából: […] 2013. április 29-ével lépett hatályba az egészségügyet érintő egyes törvényeknek az egészségügyi szakellátási felelősséggel kapcsolatos, valamint egyes közszférában foglalkoztatott egészségügyi dolgozók foglalkoztatási helyzetével összefüggő módosításáról szóló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. május 21.

Önkormányzati intézménynél alkalmazandó nyugdíj-politikai elvek

Kérdés: Az öregségi nyugdíjkorhatárt 2013. novemberben érem el, jelenleg korhatár előtti ellátásban részesülök. Egy önkormányzati intézménynél megbízási szerződéssel, nem közalkalmazottként speciális feladatot látok el. Kérdésem, hogy az öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig (2013. november) ezt a feladatot elláthatom-e (a nyugdíjjárulék alapja nem éri el az éves keretösszeget), valamint kell-e a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál bejelentést tennem?
Részlet a válaszából: […] ...hónapját követő hónap első napjától a jogviszony megszűnése hónapjának utolsó napjáig - akkor kell szüneteltetni, ha a nyugdíjas közalkalmazotti jogviszonyban, kormányzati szolgálati jogviszonyban, állami vezetői szolgálati jogviszonyban,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. május 21.

Nyugdíjas személy foglalkoztatása kormányzati szolgálati, illetve közszolgálati jogviszonyban

Kérdés: 2013-tól hogyan foglalkoztathatók tovább azok a kormányzati szolgálati jogviszonyban, illetve közszolgálati jogviszonyban állók, akik a rájuk irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötték, és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerezték?
Részlet a válaszából: […] A válasz megírásának időpontjáig a közszférában dolgozó, nyugdíjban részesülő, illetve arra jogosult személyek foglalkoztatására vonatkozóan - az egyes közszférában fennálló jogviszonyok tekintetében eltérő jogviszony-, illetve személyi körre kiterjedően - kétféle...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. február 26.
1
2
3
5